COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N020 
2019-11-22
2020-01-22
EN 50305:2020
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Metode ispitivanja
N020 
2019-11-22
2020-01-22
EN 50306-1:2020
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Tankoslojni — Deo 1: Opšti zahtevi
N020 
2019-11-22
2020-01-22
EN 50306-2:2020
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koji se odnose na požar — Tankoslojni — Deo 2: Jednožilni kablovi
N020 
2019-11-22
2020-01-22
EN 50306-3:2020
Primene na železnici — Energetski i upravljački kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar za železnička vozna sredstva — Tankoslojni — Deo 3: Jednožilni i višežilni kablovi, ekranizovani i sa tankoslojnim plaštom
N020 
2019-11-22
2020-01-22
EN 50306-4:2020
Primene na železnici — Kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar za železnička vozna sredstva — Tankoslojni — Deo 4: Višežilni i višeparični kablovi sa plaštom
N020 
2019-10-11
2019-12-11
EN 60754-1:2014/A1:2020
Ispitivanje gasova oslobođenih tokom sagorevanja materijala iz kablova — Deo 1: Određivanje sadržaja kiselih halogenih gasova - Izmena 1
N020 
2019-10-11
2019-12-11
EN 60754-2:2014/A1:2020
Ispitivanje gasova oslobođenih tokom sagorevanja materijala iz kablova — Deo 2: Određivanje kiselosti (pH-merenjem) i provodnosti - Izmena 1
N020 
2019-10-25
2019-12-25
EN 61034-1:2005/A2:2020
Merenje gustine dima od kablova koji gore pod definisanim uslovima - Deo 1: Ispitna aparatura - Izmena 2
N020 
2019-10-25
2019-12-25
EN 61034-2:2005/A2:2020
Merenje gustine dima od kablova koji gore pod definisanim uslovima - Deo 2: Postupak ispitivanja i zahtevi - Izmena 2
N020 
2020-02-21
2020-04-21
FprEN IEC 60317-0-4:2020
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 0-4: Opšti zahtevi — Gola ili lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka, obmotana staklenim vlaknima impregniranim smolom ili lakom
N020 
2019-09-20
2019-11-20
EN IEC 60317-27-3:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 27-3: Bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka izolovana papirnom trakom
N020 
2020-03-13
2020-05-13
prEN 50399
Opšte metode ispitivanja kablova u uslovima gorenja — Merenje oslobođene toplote i stvorenog dima na kablovima za vreme ispitivanja širenja plamena — Ispitna aparatura, procedure, rezultati
N020 
2019-07-24
2019-09-24
EN 60317-71:2017/prA1:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 71: Gola ili lakirana bakarna žica okruglog poprečnog preseka, obmotana staklenim vlaknima stopljenim poliesterom i impregnirana smolom ili lakom, temperaturnog indeksa 180 - Izmena 1
N020 
2019-07-24
2019-09-24
EN 60317-72:2017/prA1:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 72: Gola ili lakirana bakarna žica okruglog poprečnog preseka, obmotana staklenim vlaknima stopljenim poliesterom, impregnirana silikonskom smolom ili lakom, temperaturnog indeksa 200 - Izmena 1
N020 
2020-03-06
2020-05-06
prEN IEC 60172
Postupak ispitivanja za određivanje temperaturnog indeksa lakiranih i trakama omotanih žica za namotaje
N020 
2019-07-10
2019-09-10
FprEN IEC 60317-0-2:2020
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 0-2: Opšti zahtevi — Lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka
N020 
2019-08-14
2019-10-14
FprEN IEC 60317-6:2020
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 0-6: Opšti zahtevi - Gola ili lakirana bakarna žica, okruglog poprečnog preseka, obmotana izolacijom na bazi staklenih vlakana i impregnirana smolom ili lakom
N020 
2019-07-17
2019-09-17
FprEN IEC 60317-12:2020
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 12: Bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana polivinil-acetalom klase 120
N020 
2019-07-17
2019-09-17
FprEN IEC 60317-17:2020
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 17: Bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka, lakirana polivinil-acetalom klase 105
N020 
2019-07-17
2019-09-17
FprEN IEC 60317-18:2020
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 18: Bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka, lakirana polivinil-acetalom klase 120

45 found, page 1 from 3  1 | 2 | 3