Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N051 
2018-06-26
2018-08-26
prEN 60404-7:2018
Magnetni materijali - Deo 7: Metoda merenja koercitivnosti (do 160 kA7m) magnetnih materijala u otvorenom magnetskom kolu
N051 
2018-06-26
2018-08-26
prEN 60404-9:2018
Magnetni materijali — Metode određivanja geometrijskih karakteristika čeličnog lima i trake za primenu u elektrotehnici
N051 
2019-11-22
2020-01-21
prEN IEC 60401-1:2019
Termini i nomenklatura za jezgra načinjena od magnetno mekih ferita - Deo 1: Termini koji se koriste za fizičke nepravilnosti i upućivanje na dimenzije
N051 
2019-01-23
2019-03-23
EN IEC 61333:2019
Označavanje feritnih jezgara
N051 
2019-11-01
2019-12-27
prEN IEC 61631:2019
Metode ispitivanja mehaničke čvrstoće jezgara napravljenih od magnetnih oksida
N051 
2019-08-13
2019-10-13
prEN 61788-26:2019
Superprovodnost - Deo 26: Merenje kritične struje - Kritična naizmenična struja RE-Ba-Cu-O kompozitnih superprovodnika
N051 
2019-06-04
2019-08-04
prEN IEC 61788-4:2019
Superprovodnost – Deo 4: Merenje odnosa zaostale otpornosti – Odnos zaostale otpornosti Nb-Ti i Nb3Sn kompozitnih superprovodnika
N051 
2019-04-02
2019-06-02
prEN IEC 61788-7:2019
Superprovodnost — Deo 7: Merenja elektronskih karakteristika — Površinska otpornost superprovodnika pri mikrotalasnim frekvencijama
N051 
2019-10-22
2019-12-22
prEN IEC 62024-2:2019
Induktivne komponente za visoke frekvencije - Električke karakteristike i metode merenja - Deo 2: Naznačena struja induktivnih kalemova za pretvarače DC-DC
N051 
2019-05-14
2019-07-14
EN IEC 62025-2:2019
Induktivne komponente za visoke frekvencije - Neelektrične karakteristike i metode merenja - Deo 2: Metode ispitivanja neelektričnih karakteristika
N051 
2019-09-27
2019-11-26
prEN IEC 63093-1:2019
Feritna jezgra - Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti - Deo 1: Opšte specifikacije
N051 
2019-10-08
2019-12-08
prEN IEC 63093-2:2019
Feritna jezgra – Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti – Deo 2: Lončasta jezgra za upotrebu u telekomunikacijama, za energetsko napajanje i za primenu u filterima
N051 
2019-10-08
2019-12-08
prEN IEC 63093-3:2019
Feritna jezgra – Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti – Deo 3: Polu-lončasta feritna jezgra za induktivne prekidače
N051 
2019-09-27
2019-11-26
prEN IEC 63093-9:2019
Feritna jezgra - Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti - Deo 9: Planarna jezgra
N051 
2018-05-14
2018-07-14
prEN 60404-11
Magnetni materijali — Deo 11: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti površinske izolacije magnetnih limova i traka
N051 
2019-03-01
2019-05-01
prEN IEC 60404-17
Magnetni materijali - Deo 17: Metodi i merenje magnetostriktivnih svojstava čeličnih električnih traka i limova ispitivanjem pojedinačnih listova i optičkim senzorom
N051 
2019-07-09
2019-09-09
prEN IEC 61007
Transformatori i induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Metode merenja i postupci ispitivanja
N051 
2019-03-01
2019-05-01
prEN IEC 61788-17
Superprovodnost — Deo 17: Merenje elektronskih karakteristika — Lokalna gustina kritične struje i njena raspodela na velikoj površini superprovodnih slojeva
N051 
2019-11-27
2020-01-27
prEN IEC 61788-22-2
N051 
2019-02-21
2019-04-21
prEN IEC 61788-23
Superprovodnost – Deo 23: Merenje odnosa zaostale otpornosti – Odnos zaostale otpornosti Nb superprovodnika

22 found, page 1 from 2  1 | 2