COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N064 
2019-11-15
2020-01-15
EN 50110-2:2020
Rad na električnoj instalaciji — Deo 2: Nacionalni prilozi
N064 
2020-02-28
2020-04-28
FprEN IEC 60664-1:2020
Koordinacija izolacije za opremu u niskonaponskim sistemima — Deo 1: Principi, zahtevi i ispitivanja
N064 
2019-09-27
2019-11-27
HD 60364-4-42:2011/A11:2019
Električne instalacije niskog napona — Deo 4-42: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti — Zaštita od toplotnog dejstva - Izmena A
N064 
2019-08-02
2019-10-02
HD 60364-7-706:2007/A1:2019
Električne instalacije u zgradama - Deo 7-706: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Provodne lokacije sa ograničenim kretanjem - Izmena 1
N064 
2018-01-12
2018-03-12
FprHD 60364-7-719
Niskonaponske električne instalacije - Deo 7-719: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Instalacije osvetljenja za oznake za reklamiranje kod kojih izlazni naznačeni napon ne prelazi 1000 V,koje su osvetljene fluoroscentnim sijalicama sa grejnom katodom, cevima sa fotoelektričnim pražnjenjem (neonskim cevima), sijalicama sa induktivnim pražnjenjem, svetlećim diodama (LED) i/il LED modulima
N064 
2019-08-30
2019-10-30
FprHD 60364-7-701:2019
Električne instalacije niskog napona - Deo 7-701: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Lokacije koje sadrže kade i tuševe
N064 
2020-03-16
2020-05-16
IEC 60092-101:2018
Električne instalacije na brodovima - Deo 101: Definicije i opšti zahtevi
N064 
2020-03-16
2020-05-16
IEC 60092-301:1980/AMD2:1995; IEC 60092-301:1980/AMD1:1994; IEC 60092-301:1980
Električne instalacije na brodovima- Deo 301: Oprema - Generatori i motori
N064 
2020-03-16
2020-05-16
IEC 60092-302-2:2019
Električne instalacije na brodovima- Deo 302-2: Niskonaponski rasklopni blokovi – Elektromotorni pogon brodova
N064 
2020-03-16
2020-05-16
IEC 60092-303:1980
Električne instalacije na brodovima- Deo 303: Oprema - Energetski transformatori i transformatori za osvetljenje
N064 
2020-03-16
2020-05-16
IEC 60092-303:1980/AMD1:1997
Električne instalacije na brodovima - Deo 303: Oprema - Energetski transformatori i transformatori za osvetljenje - Izmena 1
N064 
2020-03-16
2020-05-16
IEC 60092-306:2009
Električne instalacije na brodovima - Deo 306: Oprema - Svetiljke i pribor za osvetljenje
N064 
2020-03-16
2020-05-16
IEC 60092-307:1980
Električne instalacije na brodovima- Deo 307: Oprema - Uređaji za grejanje i kuvanje
N064 
2020-03-16
2020-05-16
IEC 60092-350:2020
Električne instalacije na brodovima - Deo 350: Opšta konstrukcija i metode ispitivanja energetskih kablova, upravljačkih kablova i kablova za povezivanje instrumenata za primenu na brodu i primenu na objektima na vodi
N064 
2020-03-16
2020-05-16
IEC 60092-352:2005
Električne instalacije na brodovima - Deo 352: Izbor i instalisanje električnih kablova
N064 
2020-03-16
2020-05-16
IEC 60533:2015
Električne i elektronske instalacije na brodovima - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Brodovi sa metalnim trupom
N064 
2020-03-16
2020-05-16
IEC 61363-1:1998
Električne instalacije na brodovima i pokretnim i stacionarnim objektima na vodi - Deo 1: Procedure za proračun struja kratkih spojeva u trofaznim sistemima naizmenične struje
N064 
2020-03-16
2020-05-16
IEC 61892-3:2019
Pokretne i fiksne jedinice koje ne pripadaju brodovima - Električne instalacije - Deo 3: Oprema
N064 
2019-10-02
2019-12-02
prEN IEC 63067:2019
Električne instalacije za osvetljenje i orijentisanje na aerodromima — Uređaji za povezivanje - Opšti zahtevi i ispitivanja
N064 
2020-02-07
2020-04-07
HD 60364-5-52:2011/prAB
Električne instalacije niskog napona - Deo 5-52: Izbor i postavljanje električne opreme – Električni razvod - Izmena

46 found, page 1 from 3  1 | 2 | 3