COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N048 
2020-01-24
2020-03-24
FprEN IEC 60352-3:2020
Nelemljeni spojevi – Deo 3: Nelemljeni dostupni spojevi ostvareni bez skidanja izolacije – Opšti zahtevi, metode ispitivanja i praktično uputstvo
N048 
2019-04-26
2019-06-25
FprEN IEC 60352-4:2020
Nelemljeni spojevi – Deo 4: Nelemljeni nedostupni spojevi ostvareni bez skidanja izolacije – Opšti zahtevi, metode ispitivanja i praktično uputstvo
N048 
2020-01-17
2020-03-17
FprEN IEC 61076-8-100:2020
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvode - Deo 8-100: Konektori snage - Pojedinačna specifikacija za 2P ili 3P tip konektora snage i sa 2P signalnom elektromagnetskom zaštitom i zaptivanjem sa plastičnim kućištem za nazivnu struju od 20 A
N048 
2020-01-17
2020-02-28
FprEN IEC 61076-8-101:2020
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvode - Deo 8-102: Konektori snage - Pojedinačna specifikacija za 2P ili 3P tip konektora snage i sa 2P signalnom elektromagnetskom zaštitom i zaptivanjem sa plastičnim kućištem za nazivnu struju od 40 A
N048 
2020-01-17
2020-02-28
FprEN IEC 61076-8-102:2020
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvode - Deo 8-102: Konektori snage - Pojedinačna specifikacija za 2P ili 3P tip konektora snage i sa 2P signalnom elektromagnetskom zaštitom i zaptivanjem sa plastičnim kućištem za nazivnu struju od 150 A
N048 
2020-03-13
2020-04-17
FprEN IEC 61969-1:2020
Mehanički sklopovi za elektronsku opremu — Kućišta za spoljnu montažu — Deo 1: Smernice za dizajn
N048 
2020-03-13
2020-05-13
FprEN IEC 61969-3:2020
Mehanički sklopovi za elektronsku opremu — Kućišta za spoljnu montažu — Deo 3: Zahtevi za životnu sredinu, ispitivanja i aspekti bezbednosti
N048 
2019-08-16
2019-10-16
FprEN IEC 60512-9-5:2020
Konektori za elektronske uređaje – Ispitivanja i merenja – Deo 9-5: Ispitivanja izdržljivosti – Postupak 9e: Strujno opterećenje, ciklično
N048 
2019-09-16
2019-11-16
prEN IEC 60352-5:2019
Nelemljeni spojevi – Deo 5: Utisnuti spojevi – Opšti zahtevi, metode ispitivanja i praktično uputstvo
N048 
2018-12-14
2019-02-13
prEN IEC 61076-2-011:2018
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvode - Deo 2-011: Okrugli konektori - Pojedinačna specifikacija za bajonet konektore zasnovane na uparivanju prema IEC 61076-2
N048 
2017-11-24
2018-01-24
prEN 61076-2-114:2017
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Deo 2-114: Okrugli konektori - Pojedinačna specifikacija za konektore za prenos snage sa zabravljivanjem navojem M8.
N048 
2019-03-23
2019-05-25
prEN IEC 62966-2:2019
Mehaničke konstrukcije za električnu i elektronsku opremu - Ugradnja pregrada za IT ormare - Dio 2: kvalifikacija za protok vazduha, odvajanje vazduha i uslovi za klimatizaciju
N048 
2019-10-18
2019-11-29
EN IEC 63171-6:2020
Konektori za električne i elektronske komponente - Zahtevi za proizvod - Deo 6: Konektori - Pojedinačna specifikacija za dvopinske i četvoropinske (podaci / napajanje), slobodne i pričvršćene konektore sa elektromagnetskom zaštitom, sa sposobnošću prenosa i mogućnošću napajanja na frekvencijama do 600 MHz
N048 
2020-01-10
2020-03-10
prEN IEC 60603-7:2020
Konektori za elektronske uređaje — Deo 7: Pojedinačna specifikacija za slobodne i učvršćene osmopolne konektore bez elektromagnetske zaštite
N048 
2020-01-01
2020-03-01
prEN IEC 61076-2-012:2019
Konektori za električnu i elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Deo 2-012: Kružni konektori - Pojedinačna specifikacija za konektore sa unutrašnjim zabravljivanjem i priključkom sa navojem M12, prema IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-2-111 i IEC 61076-2-113
N048 
2019-11-01
2019-12-31
prEN IEC 61076-3-126:2019
Konektori za električnu i elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod Deo 3-1296:Pravougaoni konektori – Pojedinačna specifikacija za petopinske konektore snage za industrijsku upotrebu sa zabravljivanjem polugom
N048 
2019-06-14
2019-08-14
prEN IEC 62610-6:2019
Mehaničke konstrukcije za električnu i elektronsku opremu - Termičko upravljanje ormarima u skladu sa IEC 60297 i IEC 60917 serijom - Deo 6: Recirkulacija vazduha i premošćenje unutrašnjih ormara
N048 
2020-01-17
2020-03-17
prEN IEC 63171:2020
Konektori za električnu i elektronsku opremu - Slobodni i učvršćeni konektori sa elektromagnetskom zaštitom i bez elektromagnetske zaštite za uravnoteženi prenos jednog para podataka sa strujnim zasićenjem; Opšti zahtevi i ispitivanja
N048 
2020-01-17
2020-02-28
FprEN IEC 63171-1:2020
Konektori za elektronsku opremu - Deo 1: Bakarni konektor LC vrste, za upotrebu sa paralelno upredenim paricama kablova
N048 
2016-01-01
2016-03-01
EN 60297-3-109:2016
Mehaničke konstrukcije za električnu i elektronsku opremu – Dimenzije mehaničkih konstrukcija serije 482,6 mm (19 in) – Deo 3-109: Dimenzije šasija za ugrađene računarske uređaje

24 found, page 1 from 2  1 | 2