Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2631

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N022 
2017-05-26
2017-07-26
EN IEC 62040-1:2019
Energetski sistemi neprekidnog napajanja (UPS) - Deo 1: Opšti i zahtevi bezbednosti za UPS
N022 
2018-06-15
2018-08-15
EN IEC 62435-6:2018
Elektronske komponente - Dugotrajno skladištenje elektronskih poluprovodničkih sklopova - Deo 6: Pakovane ili gotove komponente
N022 
2019-03-01
2019-05-01
EN IEC 60749-17:2019
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Deo 17: Neutronsko zračenje
N022 
2019-03-01
2019-05-01
EN IEC 60749-18:2019
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Deo 18: Jonizujuće zračenje (ukupna doza)
N022 
2019-05-10
2019-07-10
FprEN IEC 60749-20-1:2019
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Deo 20-1: Rukovanje, pakovanje, obeležavanje i isporuka komponanata za površinsku ugradnju osetljivih na kombinovani uticaj vlažnosti i toplote lemljenja
N022 
2018-10-26
2018-12-26
EN IEC 61967-1:2019
Integrisana kola - Merenje elektromagnetskih emisija od 150 kHz do 1 GHz - Deo 1: Opšti uslovi i definicije
N022 
2019-01-18
2019-03-18
EN IEC 62909-2:2019
Dvosmerni mrežni energetski pretvarači - Deo 2: Interfejs GCPC-a i distribuiranih energetskih resursa i dodatni zahtevi za Deo 1
N022 
2019-03-29
2019-05-29
prEN 50171:2019
Centralni sistemi napajanja
N022 
2019-11-08
2020-01-08
EN 60747-16-5:2013/prA1:2019
Poluprovodničke komponente — Deo 16-5: Mikrotalasna integrisana kola — Oscilatori - Izmena 1
N022 
2018-06-29
2018-08-29
EN IEC 60747-16-6:2019
Poluprovodničke komponente - Deo 16-4: Mikrotalasna integrisana kola - Multiplikatori frekvencije
N022 
2018-08-29
2018-10-29
EN IEC 62228-3:2019
Integrisana kola - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) Evaluacija primopredajnika - Deo 3: CAN primopredajnici
N022 
2018-10-02
2018-12-02
FprEN IEC 62435-3:2019
Elektronske komponente – Dugotrajno skladištenje elektronskih poluprovodničkih sklopova – Deo 3: Podaci
N022 
2019-04-26
2019-06-26
EN 62823:2015/prA1:2019
Poluprovodnički tiristorski ventili za tiristorski kontrolisane redne veze sa kondenzatorima (TCSC) – Električno ispitivanje - Izmena 1
N022 
2019-07-19
2019-09-19
prEN IEC 60747-17:2019
Poluprovodničke komponente – Deo 17: Magnetna i kapacitivna spojnica za osnovnu i armiranu izolaciju
N022 
2019-07-26
2019-09-26
prEN IEC 60747-5-5:2019
Poluprovodničke komponente - Deo 5-5: Optoelektronske komponente — Fotokapleri
N022 
2019-08-30
2019-10-30
prEN IEC 60749-15:2019
Poluprovodničke komponente — Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja — Deo 15: Otpornost prema temperaturi lemljenja za komponente sa žičanim izvodima
N022 
2019-07-19
2019-09-19
prEN IEC 60749-20:2019
Poluprovodničke komponente - Metode klimo-mehaničkih ispitivanja - Deo 20: Otpornost plastičnih hermetički zatvorenih komponenti (SMDs, surface mount devices) na kombinovano dejstvo vlage i toplote lemljenja
N022 
2019-07-19
2019-09-19
prEN IEC 60749-30:2019
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Deo 30: Prekondicioniranje pre ispitivanja pouzdanosti nehermetičkih komponenata za površinsku ugradnju
N022 
2019-10-18
2019-12-18
prEN IEC 60749-41:2019
Poluprovodničke komponente - Metode za mehanička i klimatska ispitivanja - Deo 41: Metode ispitivanja pouzdanosti nepromenljivih memorijskih uređaja
N022 
2019-10-04
2019-12-04
prEN IEC 61800-1:2019
Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 1: Opšti zahtevi - Specifikacije naznačenih karakteristika za niskonaponske pogonske sisteme jednosmerne struje sa podešavanjem brzine

47 found, page 1 from 3  1 | 2 | 3