COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
M153 
2020-02-26
2020-04-26
ISO/DIS 10434; prEN ISO 10434
Čelični zasuni koji imaju poklopac sa prirubnicom za naftnu, petrohemijsku i srodne industrije
M153 
2020-03-05
2020-05-05
ISO 16135:2006/Amd 1:2019; EN ISO 16135:2006/A1:2019
Industrijske armature - Kuglaste slavine od termoplastičnih materijala - Izmena 1
M153 
2020-03-05
2020-05-05
ISO 16136:2006/Amd 1:2019; EN ISO 16136:2006/A1:2019
Industrijske armature - Leptiraste klapne od termoplastičnih materijala - Izmena 1
M153 
2020-03-05
2020-05-05
ISO 16137:2006/Amd 1:2019; EN ISO 16137:2006/A1:2019
Industrijske armature - Odbojne armature od termoplastičnih materijala - Izmena 1
M153 
2020-03-05
2020-05-05
ISO 16138:2006/Amd 1:2019; EN ISO 16138:2006/A1:2019
Industrijske armature - Membranske armature od termoplastičnih materijala - Izmena 1
M153 
2020-03-05
2020-05-05
ISO 16139:2006/Amd 1:2019; EN ISO 16139:2006/A1:2019
Industrijske armature - Zasuni od termoplastičnih materijala - Izmena 1
M153 
2020-03-05
2020-05-05
ISO 21787:2006/Amd 1:2019; EN ISO 21787:2006/A1:2019
Industrijske armature - Ventili od termoplastičnih materijala - Izmena 1
M153 
2018-10-12
2018-12-12
CEN/TR 1591-2:2020
Prirubnice i njihovi spojevi - Pravila za projektovanje spojeva kružnih prirubnica sa zaptivačem - Deo 2: Parametri zaptivača
M153 
2018-10-16
2018-12-16
EN 12516-2:2014/prA1:2019
ndustrijske armature — Čvrstoća kućišta — Deo 2: Postupak za proračun tela čelične armature- Izmena 1
M153 
2017-11-06
2018-01-06
prEN 12569
Industrijske armature - Armatura za hemijsku i petrohemijsku procesnu industriju - Zahtevi i ispitivanja
M153 
2017-11-06
2018-01-06
prEN 13397 rev
Industrijske armature - Membranske armature od metalnih materijala
M153 
2018-10-12
2018-12-12
prEN 13555
Prirubnice i njihovi spojevi — Parametri za zaptivače i relevantni postupci ispitivanja za pravila projektovanja spojeva kružnih prirubnica sa zaptivačem
M153 
2018-10-12
2018-12-12
prEN 14772
Prirubnice i njihovi spojevi - Kontrola obezbeđenja kvaliteta i ispitivanje zaptivača u skladu sa serijama standarda EN 1514 i EN 12560
M153 
2018-10-12
2018-12-12
EN 1514-2:2014/prA1:2019
Prirubnice i njihovi spojevi — Zaptivači za prirubnice koji nose oznaku PN — Deo 2: Spiralni zaptivači koji se koriste sa prirubnicama od čelika
M153 
2018-10-12
2018-12-12
prEN 1515-4
Prirubnice i njihovi spojevi - Vijci i navrtke - Deo 4: Izbor vijaka i navrtki za opremu koja je predmet Direktive 97/23/EC za opremu pod pritiskom
M153 
2018-05-31
2018-07-31
prEN 15714-3 rev
Industrijske armature - Pokretači - Deo 3: Pneumatski zakretni pokretači za industrijske armature - Osnovni zahtevi
M153 
2019-08-08
2019-10-08
prEN 15714-5
Industrijske armature - Aktuator - Deo:5 Pneumatski linearni aktuatori za industrijsku armaturu
M153 
2017-11-06
2018-01-06
EN 16767:2020
Industrijske armature – Odbojne aramature od čelika i livenog gvožđa
M153 
2017-01-01
2017-03-01
prEN 17070
Industrijske armatura - Zahtevi za minimalne performanse
M153 
2018-11-18
2019-01-18
prEN 593
Industrijske armature – Metalne leptiraste klapne

25 found, page 1 from 2  1 | 2