COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N085 
2019-09-16
2019-11-08
EN 50678:2020
Opšta procedura za proveru efikasnosti zaštitnih mera električne opreme nakon popravke
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-1:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 1: Opšti zahtevi
N085 
2018-07-02
2018-08-08
FprEN 61557-12:2018
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 12: Uređaji za merenje i kontrolu performansi (PMD)
N085 
2019-05-10
2019-06-20
FprEN IEC 61557-3:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 3: Impedansa petlje
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-4:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 4: Otpornost uzemljenja i izjednačenja potencijala
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-5:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 5: Otpornost uzemljenja
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-6:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 6: Efektivnost uređaja diferencijalne struje (RCD) u mrežama TT, TN i IT
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-7:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 7: Redosled faza
N085 
2019-01-03
2019-03-03
FprEN IEC 60051-9:2018
Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 9: Preporučene metode ispitivanja
N085 
2019-02-05
2019-04-04
prEN 50699
Naknadno ispitivanje električne opreme
N085 
2019-04-26
2019-06-25
prEN IEC 61557-11:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i Jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 11: Efektivnost monitora diferencijalne struje (RCM) tipa A i tipa B u TT, TN i IT sistemima
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-2:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 2: Otpornost izolacije
N085 
FprEN 62638:2013
Periodično ispitivanje i ispitivanje posle popravke električne opreme
N085 
2017-01-01
2017-03-01
prEN 60051-2:2016
Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 2: Posebni zahtevi za ampermetre i voltmetre i voltmetre
N085 
2017-01-01
2017-03-01
prEN 60051-3:2016
Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 3: Posebni zahtevi za vatmetre i varmetre
N085 
2017-01-01
2017-03-01
prEN 60051-4:2016
Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 4: Posebni zahtevi za frekvencmetre
N085 
2020-01-01
2020-03-01
EN 62586-2:2017/prA1
Merenje kvaliteta električne energije i sistema napajanja - Deo 2: Funkcionalna ispitivanja i zahtevi nesigurnosti
N085 
2015-01-01
2015-03-01
FprEN 62792:2014
Metoda merenja na izlazu spravama za električni udar

18 found, page 1 from 1  1