Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2646

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO 12641-2:2019
Grafička tehnologija - Razmena digitalnih podataka u pripremi za štampanje - Deo 2: Unapređeni referentni materijal u boji za kalibraciju skenera
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO 19302:2018
Grafička tehnologija - Usaglašenost boje u radnim tokovima štampanja
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO 19593-1:2018
Grafička tehnologija - Upotreba PDF-a na srodne procesne korake i podatke o sadržaju - Deo 1: Procesni koraci za ambalažu i etikete
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO 20294:2018
Grafička tehnologija - Kvantifikacija i komunikacija za izračunavanje ugljeničnog otiska elektronskih medija
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO 21632:2018
Grafička tehnologija - Određivanje potrošnje energije kod uređaja za digitalno štampanje uključujući prelazni režim i slične režime rada
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO 28178:2009
Grafička tehnologija - Format za razmenu podataka o boji i kontroli procesa primenom XML ili ASCII teksta
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO 2834-1:2006
Grafička tehnologija - Laboratorijska priprema probnih otisaka - Deo 1: Štamparske boje u obliku paste
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO 2834-3:2008
Grafička tehnologija - Laboratorijska priprema probnih otisaka - Deo 3: Štamparske boje za sito štampu
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO 2836:2004
Grafička tehnologija – Otisci i štamparske boje - Procena otpornosti otisaka prema različitim agensima
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO 2846-2:2007
Grafička tehnologija - Boja i transparentnost setova štamparskih boja za štampanje u četiri procesne boje - Deo 2: Koldset (Coldset) ofset štampa
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO/TR 14672:2000
Grafička tehnologija - Statistika prirodnih SCID slika definisanih u ISO 12640
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO/TR 15847:2008
Grafička tehnologija - Grafički simboli za sisteme štamparskih mašina i sisteme obrade, uključujući i pripadajuću pomoćnu opremu
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO/TR 16066:2003
Grafička tehnologija - Baza podataka o standardnom spektru boja objekata za ocenu reprodukcije boje (SOCS)
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO/TS 10128:2009
Grafička tehnologija - Metode podešavanja reprodukcije boje u štamparskom sistemu radi podudaranja sa setom karakterizacionih podataka
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO/TS 15311-2:2018
Grafička tehnologija - Zahtevi za kvalitet štampanih proizvoda - Deo 2: Komercijalna štampa koja se zasniva na digitalnim tehnologijama
H042 
2020-01-24
2020-03-24
ISO/TS 21830:2018
Upravljanje bojom pri obradi slike - Kompenzacija crne tačke za ICC profile sa n boja
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 12637-1:2006
Grafička tehnologija - Rečnik - Deo 1: Osnovni termini
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 12637-2:2008
Grafička tehnologija - Rečnik - Deo 2: Termini o pripremi za štampu
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 12637-3:2009
Grafička tehnologija - Rečnik - Deo 3: Termini o štampanju
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 12637-4:2008
Grafička tehnologija - Rečnik - Deo 4: Termini koji se odnose na procese posle štampanja

48 found, page 1 from 3  1 | 2 | 3