COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
G061 
2020-03-10
2020-05-10
ISO/TR 21960:2020; CEN ISO/TR 21960:2020
Plastične mase - Aspekti životne sredine - Stanje (razvoja) znanja i metodologija
G061 
2020-01-30
2020-03-30
FprCEN/TS 1519-2
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih materija (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija — Polietilen (PE) — Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
G061 
2020-01-30
2020-03-30
FprCEN/TS 17176-7
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i za podzemno i nadzemno odvodnjavanje, kanalizaciju i navodnjavanje pod pritiskom – Orijentisani neplastifikovani poli(vinil-hlorid) (PVC-O) – Deo 7: Ocenjivanje usaglašenosti
G061 
2020-02-14
2020-04-14
EN 13598-1:2020
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Neplastifikovani poli(vinil-hlorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - Deo 1: Specifikacije za pomoćne fitinge i plitke komore
G061 
2020-02-14
2020-04-14
EN 13598-2:2000
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Neplastifikovani poli(vinil-hlorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) – Deo 2: Specifikacije za revizione otvore i kontrolne komore
G061 
2017-06-08
2017-08-08
FprEN 17104
Termoplastični tvdi zaštitni paneli za unutrašnje pokrivanje zgrada - Karakteristike performansi
G061 
2020-01-28
2020-03-28
ISO 11357-2:2020; EN ISO 11357-2:2020
Plastične mase — Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) — Deo 2: Određivanje temperature prelaza u staklasto stanje i visine promene pri prelazu u staklasto stanje
G061 
2020-03-10
2020-05-10
ISO 16929:2019; EN ISO 16929:2019
Plastične mase - Određivanje stepena dezintegracije plastičnih materijala u definisanim uslovima kompostiranja u pilot testu
G061 
2020-02-13
2020-04-13
ISO/FDIS 179-2; FprEN ISO 179-2
Plastične mase — Određivanje udarne žilavosti po Šarpiju — Deo 2: Ispitivanje instrumentalnom metodom
G061 
2020-02-20
2020-04-20
ISO 19064-2; FprEN ISO 19064-2
Plastične mase — Stiren-akrilonitrilni (SAN) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
G061 
2020-02-20
2020-04-20
ISO 19066-2:2020; FprEN ISO 19066-2
Plastične mase - Metil-metakrilat/akrilonitril/butadien/stiren (MABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Deo 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
G061 
2020-03-12
2020-05-12
ISO/FDIS 19679; FprEN ISO 19679
Plastične mase – Određivanje aerobne biorazgradnje neplutajućih plastičnih materijala na granici morska voda/talog – Metoda pomoću analize oslobođenog ugljen-dioksida
G061 
2020-01-20
2020-03-20
ISO 23153-1:2020; EN ISO 23153-1:2020
Plastične mase - Materijali na bazi polietereterketona (PEEK) za presovanje i ekstrudiranje - Deo 1: Sistem označavanja i osnova za specifikacije
G061 
2020-03-10
2020-05-10
ISO 23153-2:2020; EN ISO 23153-2:2020
Plastične mase - Materijali na bazi poli(etar-etar-ketona) (PEEK) za presovanje i ekstrudiranje - Deo 2: Priprema ispitnih uzoraka i određivanje svojstava
G061 
2020-02-27
2020-04-27
ISO/FDIS 24022-2; FprEN ISO 24022-2
Plastične mase - Materijali od polistirena (PS) za presovanje i ekstrudiranje - Deo 2: Priprema ispitinih uzoraka i određivanje svojstava
G061 
2020-02-20
2020-04-20
ISO/FDIS 24023-1; FprEN ISO 24023-1
Plastične mase — Plastifikovani poli(vinilhloridni) (PVC-P) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
G061 
2020-02-20
2020-04-20
ISO/FDIS 24023-2; FprEN ISO 24023-2
Plastične mase - Plastifikovani poli(vinil-hloridni) (PVC-P) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
G061 
2020-02-20
2020-04-20
ISO/FDIS 24025-1; FprEN ISO 24025-1
Plastične mase – Sulfonski polimeri za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
G061 
2020-02-20
2020-04-20
ISO/FDIS 24025-2; FprEN ISO 24025-2
Plastične mase – Sulfonski polimeri za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
G061 
2020-02-27
2020-04-27
ISO/FDIS 24026-1; FprEN ISO 24026-1
Plastične mase — Materijali od poli(metil-metakrilata) (PMMA) za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije

108 found, page 1 from 6  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6