Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2645

Prijavite se!
 

C079 Лаки метали и њихове легуре

Oznaka: C079
Status: Active
Predsednik/ca: Aleksandar Neškovski
Sekretar/ka: Jelena Milić Deyab


Naslov na srpskom jeziku

Лаки метали и њихове легуре

Naslov na engleskom jeziku

Light metals and their alloys

Područje rada na srpskom jeziku

Поступци за добијање и прераду пластично прерађених и ливених производа од алуминијума и легура алуминијума и магнезијума и легура магнезијума.

Područje rada na engleskom jeziku

Procedures for obtaining and processing wrought and cast products of aluminium and aluminium alloys and magnesium and magnesium alloys.

Program rada

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 132
Aluminium and aluminium alloys
ISO/TC 79
Light metals and their alloys