Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2647

Prijavite se!
 

U247 Системи аутоматског управљања и надзора у зградама

Oznaka: U247
Status:
Predsednik/ca:
Sekretar/ka: Dušan Pajović


Naslov na srpskom jeziku

Системи аутоматског управљања и надзора у зградама

Naslov na engleskom jeziku

Building Automation, Controls and Building Management

Područje rada na srpskom jeziku

Standardizacija u oblasti sistema automatskog upravljanja i nadzora u zgradama uključujući definicije, zahteve i metode ispitivanja za proizvode sistema automatskog upravljanja i sisteme za automatsko upravljanje servisnim instalacijama u zgradi

Područje rada na engleskom jeziku

Standardisation of building automation, controls and building management systems and services for buildings including definitions, requirements and test methods of building automation products and systems for automatic control of building services installations

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 247
Building Automation, Controls and Building Management