Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2645

Prijavite se!
 

Z169 Светлост и осветљење

Oznaka: Z169
Status: Active
Predsednik/ca: Dragan Vučković
Sekretar/ka: Jelena Milić-Lalović


Naslov na srpskom jeziku

Светлост и осветљење

Naslov na engleskom jeziku

Light and lighting

Područje rada na srpskom jeziku

Стандардизација у области осветљења и претеће опрема, са аспекта: терминологије, фотометрије и колориметрије, поступака за мерење, норми у подручју видног поља, природног и вештачког зрачења, примене светла у затвореном и отвореном простору, пројектовања, спецификација, постављања и означавања стубова за осветљење од различитих материјала, димензија прикључака.

Područje rada na engleskom jeziku

Standardization in the field of lighting and associated equipment in terms of: terminology, photometry and colorimetry, measuring procedures, norms in the field of visibility, natural and man-made radiation, application subjects of light in indoors and outdoors, design, specifications, setting and marking lighting columns of various materials, sizes connections.

Program rada

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 50
Lighting columns and spigots
CEN/TC 169
Light and lighting
ISO/TC 274
Light and lighting