Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2645

Prijavite se!
 

A292 Безбедност и отпорност

Oznaka: A292
Status: Active
Predsednik/ca: prof.dr Zoran Keković
Sekretar/ka: Mirjana Mirković-Đorđević


Naslov na srpskom jeziku

Безбедност и отпорност

Naslov na engleskom jeziku

Security and resilience

Područje rada na srpskom jeziku

Спречавање и откалањање последица кризних ситуација и савремених безбедносних претњи преко техничких, људских, организационих, оперативних и управљачких приступа. Безбедност у циљу побољшања безбедности и отпорности друштва у најширем слислу; менаџмент ризицима; спречавање криминала на индустријским постројењима и објектима, образовним институцијама, болницама, објектима за становање, продавницама, трговима и јавним површинама при пројектовању зграда, постројења и површина; дриштвена безбедност укључујући аспекте спречавања инцидената, одговора на инциденте, улбажавање последица инцидента, остваривање континуитета пословања и опоравка током и после дестабилизирајућег инцидента или инцидента који ремети пословање; пружање услуга приватног обезбеђења.

Područje rada na engleskom jeziku

Prevent the consequences of crisis situations and modern security threats through technical, human, organizational, operational and management approaches. Improvement of the security and resilience of society; risk management; prevention of crime in industrial plants and facilities, educational institutions, hospitals, residental facilities, shops, squares and public areas, plants and surfaces; provide safety including aspects of incident prevention, response to incidents, mitigation of consequences of an incident, achievement of business continuity and recovery during and after a disruptive incident; provision of private security

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 325
Crime prevention through building, facility and area design
CEN/TC 391
Societal and Citizen Security
CEN/TC 439
Private security services
ISO/TC 262
Risk management
CEN/TC 388
Perimeter Protection
ISO/TC 292
Security and resilience
CEN/SS A11
Security services