Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2645

Prijavite se!
 

A228 Туризам и сродне услуге

Oznaka: A228
Status: Active
Predsednik/ca: dr Maja Ćosić
Sekretar/ka: Jelena Milić-Lalović


Naslov na srpskom jeziku

Туризам и сродне услуге

Naslov na engleskom jeziku

Tourism and related activities

Područje rada na srpskom jeziku

Стандардизација терминологије и спецификације услуга понуђача туристичких услуга, укључујући сродне активности, туристичке дестинације и захтеве објеката и опреме који се користе, да би се туристичким купцима, понуђачима и потрошачима пружили критеријуми за доношење одлука.

Područje rada na engleskom jeziku

Standardization of the terminology and specifications of the services offered by tourism service providers, including related activities, touristic destinations and the requirements of facilities and equipment used by them, to provide tourism buyers, providers and consumers with criteria for making decisions.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 329
Tourism services
CEN/SS A01
Tourist services
ISO/TC 228
Tourism and related services