COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 

N086 Комуникациони проводници, каблови, компоненте, прибор, уређаји и системи

Oznaka: N086
Status: Active
Predsednik/ca: Vesna Mačar
Sekretar/ka: Mladen Radojičić


Naslov na srpskom jeziku

Комуникациони проводници, каблови, компоненте, прибор, уређаји и системи

Naslov na engleskom jeziku

Communication wires, cables, components, accessories, equipment and systems

Područje rada na srpskom jeziku

Оптичка влакна и каблови са оптичким влакнима, оптичке компоненте и уређаји за међуповезивање, оптички системи и активни уређаји, каблови, проводници, таласоводи, РФ конектори, РФ и микроталасне пасивне компоненте и прибор, комуникациони каблови, коаксијални каблови, вишепарични комуникациони каблови за пренос података.

Područje rada na engleskom jeziku

Optical fibres and optical fibre cables, Fibre optic interconnect, passive and connectorised components, Fibre optic interconnecting devices and passive components, Fibre optic systems and active devices, Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories, Communication cables, Coaxial cables, Multicore, multipair and quad data communication cables.

Program rada

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

TC 86
Fibre optics
TC 86/SC 86A
Fibres and cables
TC 86/SC 86B
Fibre optic interconnecting devices and passive components
TC 86/SC 86C
Fibre optic systems and active devices
CLC/SR 86
Fibre optics
CLC/SR 86B
Fibre optic interconnecting devices and passive components
CLC/SR 86C
Fibre optic systems and active devices
CLC/TC 86A
Optical fibres and optical fibre cables
CLC/TC 86BXA
Fibre optic interconnect, passive and connectorised components
CLC/SR 46
Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories
CLC/SC 46XA
Coaxial cables
CLC/TC 46X
Communication cables
CLC/SC 46XA
Coaxial cables
CLC/SC 46XC
Multicore, multipair and quad data communication cables
CLC/SR 46C
Wires and symmetric cables
CLC/SR 46F
RF and microwave passive components
TC 46
Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories
TC 46/SC 46A
Coaxial cables
TC 46/SC 46C
Wires and symmetric cables
TC 46/SC 46F
RF and microwave passive components