Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2645

Prijavite se!
 

Z183 Карактеризација и управљање отпадом

Oznaka: Z183
Status: Active
Predsednik/ca: prof.dr Aleksandar Jovović
Sekretar/ka: Mirjana Mirković-Đorđević


Naslov na srpskom jeziku

Карактеризација и управљање отпадом

Naslov na engleskom jeziku

Nema informacija.

Područje rada na srpskom jeziku

- операције управљања отпадом који обухватају поступке за смањење настајања отпада, поновну употребу, поновно искоришћење , рециклажу, компостирање и биоразградњу , контролисано спаљивање и коначно одлагање; - терминологија у области отпада, карактеризације и управљања отпадом - управљање отпада које са јавних површина, безбедносни захтеви за сакупљање, транспорт и складиштење чврстог и течног отпада - поновно искоришћење енергије спаљивањем отпада у облику чврстог горива добијеног отпада (SRF) -мерење органских загађивача (чађ) у гасовима добијеним термичким разлагањем биомасе, који се користе за енергетске потребе - принципи одржвости, критеријуми и индикатори за биомасу која се користи за енергетске потребе - материјали добијених третманом искоришћених пнеуматика -поновна употреба одпадне воде -производња и коришћење биогаса -карактеризација отпада и муља -процене испуштања опасних материја из грађевинских производа

Područje rada na engleskom jeziku

Nema informacija.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 183
Waste management
CEN/TC 261/SC 4
Packaging and Environment
CEN/TC 343
Solid Recovered Fuels
CEN/TC 363
Organic contaminants (tar) in biomass producer gases
CEN/TC 366
Materials obtained from End-of-Life Tyres (ELT)
CEN/TC 383
Sustainably produced biomass for energy applications
CEN/TC 397
Baling presses - Safety requirements
CEN/SS N02
Solid fuels
CEN/TC 400
Horizontal standards in the fields of sludge, biowaste and soil
ISO/TC 122
Packaging
ISO/TC 275
Sludge recovery, recycling, treatment and disposal
ISO/TC 297
Waste collection and transportation management
ISO/TC 282
Water reuse
ISO/TC 300
Solid Recovered Fuels
ISO/TC 122/SC 4
Packaging and the environment
CEN/TC 444
Test methods for environmental characterization of solid matrices
CEN/TC 308
Characterization and management of sludge
CEN/TC 292
Characterization of waste
CEN/TC 351
Construction Products - Assessment of release of dangerous substances
CEN/TC 379
Supply Chain security
CEN/SS S27
Waste - Characterization, treatment and streams