Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2645

Prijavite se!
 

U165 Снабдевање водом и инжењерство отпадних вода

Oznaka: U165
Status: Active
Predsednik/ca: Zorana Petrović
Sekretar/ka: Dušan Pajović


Naslov na srpskom jeziku

Снабдевање водом и инжењерство отпадних вода

Naslov na engleskom jeziku

Nema informacija.

Područje rada na srpskom jeziku

Стандардизација у области извођења, инсталирања, пројектовања, прорачунавања, изградње, техничког пријема, рада и одржавања за све врсте отпадних вода, као и постројења за за обраду у области инжењерства за отпадне воде за системе и компоненте, ппоизводе и све комопоненте испусних цеви, одовдне и канализационе цеви, цевоводе, сепарљторе и у области система за снабдевање водом (у објектима и изван њих, захтева за полагање и функционисање система за снабдевање водом, прикључака за санитарну примену у погледу одржавања квалитета воде, укључујући и прераду воде, метода испитивања процене утицаја материјала у контакту са водом и квалитет воде, цеви направљених од различитих материјала, вентила, фазонских елемената итд.

Područje rada na engleskom jeziku

Nema informacija.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 165
Waste water engineering
CEN/TC 164
Water supply
CEN/TC 164/WG 3
Effects of materials in contact with drinking water
CEN/TC 164/WG 9
Chemicals and filtering media for water treatment
CEN/TC 164/WG 15
Security of drinking water supply