Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2645

Prijavite se!
 

N011 Надземни водови

Oznaka: N011
Status: Active
Predsednik/ca: Đorđe Glišić
Sekretar/ka: Aleksandra Vukićević


Naslov na srpskom jeziku

Надземни водови

Naslov na engleskom jeziku

Overhead lines

Područje rada na srpskom jeziku

Надземни електрични водови изнад 1 kV наизменичног напона (1,5 kV једносмерног напона), на основу којих се утврђују конструкцијски захтеви за иазвођење вода, безбедност људи, одржавање, рад и заштиту животне средине. Механичк аоптерећења, чврсточа вода, размаци као и испитивање на конструкцији, опреми и темељима вода. Пролазни изолатори, изолатори за надземне водове, изплатори за тренасформаторске станице, њихова испитивања као и спеификација радио-фреквенцијских сметњи које потичу од висиконапонских изолатора, а који се користе у мрежама како наизменичне тако и једносмерне струје.

Područje rada na engleskom jeziku

Specifications and guidance for fabrication and utilization of overhead electrical conductors. To prepare standards for overhead lines above 1 kV AC and 1,5 kV DC Nominal Voltage, excluding railway traction supports and line materials. Standardization of insulators for high voltage systems and equipment including bushings, insulators for overhead lines and substations and their couplings.

Program rada

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CLC/TC 11
Overhead electrical lines exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)
TC 7
Overhead electrical conductors
TC 11
Overhead lines
CLC/SR 36C
Insulators for substations
TC 36/SC 36A
Insulated bushings
CLC/TC 36A
Insulated bushings
CLC/SR 36B
Insulators for overhead lines
CLC/SR 36A
Insulated bushings
CLC/SR 36
Insulators
CLC/TC 7
Overhead electrical conductors
TC 36
Insulators