Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2645

Prijavite se!
 

N070 Степен заштите помоћу кућишта

Oznaka: N070
Status:
Predsednik/ca:
Sekretar/ka: Aleksandra Vukićević


Naslov na srpskom jeziku

Степен заштите помоћу кућишта

Naslov na engleskom jeziku

Degrees of protection provided by enclosures

Područje rada na srpskom jeziku

Priprema standarda uključujući odgovarajuće metode ispitivanja za stepene zaštite pomoću kućišta protiv prodiranja stranih čvrstih predmeta i vode i protiv pristupa opasnim delovima.

Područje rada na engleskom jeziku

To prepare standards including appropriate test methods for degrees of protection provided by enclosures against ingress of solid foreign objects and water and against access to dangerous parts.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

TC 70
Degrees of protection provided by enclosures
CLC/SR 70
Degrees of protection provided by enclosures