Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2637

Prijavite se!
 

N061 Перформансе и безбедност електричних апарата за домаћинство и сличних електричних апарата

Oznaka: N061
Status: Active
Predsednik/ca: Zvonimir Vučković
Sekretar/ka: Snežana Lilić


Naslov na srpskom jeziku

Перформансе и безбедност електричних апарата за домаћинство и сличних електричних апарата

Naslov na engleskom jeziku

Performance and safety of household and similar electrical appliances

Područje rada na srpskom jeziku

Перформансе и безбедност електричних апарата за домаћинство и сличних електричних апарата.

Područje rada na engleskom jeziku

Nema informacija.

Program rada

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CLC/TC 61
Safety of household and similar electrical appliances
TC 61
Safety of household and similar electrical appliances
TC 61/SC 61B
Safety of microwave appliances for household and commercial use
TC 61/SC 61C
Safety of refrigeration appliances for household and commercial use
TC 61/SC 61D
Appliances for air-conditioning for household and similar purposes
TC 61/SC 61H
Safety of electrically-operated farm appliances
TC 61/SC 61J
Electrical motor-operated cleaning appliances for commercial use
TC 116
Safety of motor-operated electric tools
CLC/TC 116
Safety of motor-operated electric tools
CLC/TC 72
Automatic electrical controls
TC 72
Automatic electrical controls
TC 59
Performance of household and similar electrical appliances
CLC/TC 59X
Performance of household and similar electrical appliances
TC 59/SC 59A
Electric dishwashers
TC 59/SC 59C
Electrical heating appliances for household and similar purposes
TC 59/SC 59D
Performance of household and similar electrical laundry appliances
TC 59/SC 59F
Surface cleaning appliances
TC 59/SC 59K
Performance of household and similar electrical cooking appliances
TC 59/SC 59L
Small household appliances
TC 59/SC 59M
Performance of electrical household and similar cooling and freezing appliances
CLC/SR 59F
Floor treatment appliances
TC 124
Wearable electronic devices and technologies
CLC/SR 124
Wearable Electronic Devices and Technologies