Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2645

Prijavite se!
 

N064 Електричне инсталације

Oznaka: N064
Status: Active
Predsednik/ca: mr Ninoslav Simić
Sekretar/ka: Vesna Bogdanović


Naslov na srpskom jeziku

Електричне инсталације

Naslov na engleskom jeziku

Electrical installations

Područje rada na srpskom jeziku

Предмет и подручје рада Комисије за стандарде KS N064 је израда стандарда за: • потребе пројектовања, постављања, правилног рада и верификације у прописаном временском периоду свих врста електричних инсталација напона напајања до 1 kV наизменичне струје или 1,5 kV једносмерне струје; • заштиту од електричног удара који настаје од опреме, инсталација и система без напонских ограничења; • усклађивање изолације у системима ниског напона на принципима координације изолације који су применљиви за сву нисконапонску опрему; • рад са електричним инсталацијама; • електричне инсталације за осветљење и оријентисање на аеродромима; • електричне инсталације на бродовима и покретним и фиксним јединицама на води. Стандарди обухватају терминологију у области електричних инсталација ниског напона, заштиту од електричног удара, заштиту од топлотног ефекта, заштиту од струјног преоптерећења, заштиту од пренапона, заштиту од пожара, специфичне захтеве за посебне врсте објеката, координацију изолације и последице проласка струје кроз човечије тело.

Područje rada na engleskom jeziku

The working task for technical committee KS N064 is to prepare standards for concerning protection against electric shock arising from equipment, from installations and from systems without limit of voltage, for the design, erection foreseeable correct use and verification of all kind of electrical installations at supply voltage up to 1 kV a.c or 1,5 kV d.c., except those installations covered by the following IEC committees: TC 9, TC 18, TC 44, TC 97, TC99. KS N064 also prepares standards on the principles of insulation coordination applicable to all low-voltage equipment. KS N064 prepares standards for electrical installations and equipment of ships and of mobile and fixed offshore units, incorporating good practice and aligning as far as possible existing regulations. KS N064 also prepares standards for design, installation, operation and maintenance of aeronautical ground lighting of aerodromes.

Program rada

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CLC/TC 64
Electrical installations and protection against electric shock
TC 64
Electrical installations and protection against electric shock
TC 18
Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units
TC 18/SC 18A
Electric cables for ships and mobile and fixed offshore units
CLC/SR 97
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes
TC 97
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes
CLC/SR 109
Insulation co-ordination for low-voltage equipment
TC 109
Insulation co-ordination for low-voltage equipment
CLC/SR 18A
Electric cables for ships and mobile and fixed offshore units
CLC/TC 18X
Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units
CLC/BTTF 62-3
Operation of electrical installations
CLC/BTTF 128-2
Erection and operation of electrical test equipment