Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2646

Prijavite se!
 

H193 Природни гас

Oznaka: H193
Status: Active
Predsednik/ca: Maja Nikolić Simić
Sekretar/ka: Jelena Božović


Naslov na srpskom jeziku

Природни гас

Naslov na engleskom jeziku

Natural gas

Područje rada na srpskom jeziku

Предмет рада Комисије за стандарде је стандардизација у области природног гаса и замена за природни гас (гасовита горива, укључујући биогас, биометан, гас из слојева угља, гас из шкриљаца и мокри гас) са аспекта терминологије, спецификација квалитета, метода мерења, узимања узорака, анализе и испитивања, у свим фазама, од производње до испоруке свим могућим корисницима унутар националних граница и изван њих, као и стандардизација спецификација за природни гас и биометан који се користе као гориво и биометан који се утискује у гасоводе природног гаса, укључујући све неопходне релевантне анализе и испитивања. Поред тога, предмет рада обухвата и стандардизацију у области анализе гасова, укључујући терминологију, примену гасних смеша, узимање узорака, линије трансфера, аналитичке методе, укључујући и процену карактеристика анализатора.

Područje rada na engleskom jeziku

Standardization of terminology, quality specifications, methods of measurement, sampling, analysis and test for natural gas and natural gas substitutes (gaseous fuel, including biogas, biomethane, coalbed methane, shale gas and wet gas) in all its facets from production to delivery to all possible end users across national boundaries, and standardisation of specifications for natural gas and biomethane as fuel for engines and of biomethane for injection in the natural gas grid, including any necessary related methods of analysis and testing. Also, standardization in the field of analysis of gases, including terminology, preparation of gas mixtures, sampling, transfer lines, analytical methods, including evaluation of characteristics of the analysers.

Program rada

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/SS N21
Gaseous fuels and combustible gas
ISO/TC 158
Analysis of gases
ISO/TC 193
Natural gas
CEN/SS S12
Gas analysis
CEN/TC 408
Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
CEN/TC 238
Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types