Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2645

Prijavite se!
 

F038 Текстил

Oznaka: F038
Status: Active
Predsednik/ca: Milan Đokić
Sekretar/ka: Jelena Božović


Naslov na srpskom jeziku

Текстил

Naslov na engleskom jeziku

Textiles

Područje rada na srpskom jeziku

Стандардизација из области влакана, пређе, нити, корда, ужади, одеће и других произведених текстилних материјала, методе испитивања, релевантне терминологије и дефиниција, текстилне индустрије сирових материјала, помоћних материјала и хемијских производа који су потребни за производњу и испитивање, као и спецификација за текстилне производе, такође се припремају стандарди за све облике еластичних зидних облога које се испоручују у ролни које се каче на зидове лепљењем, обухвата завршне зидне облоге, зидне облоге за накнадну декорацију, тешке и текстилне зидне облоге и зидне облоге од плуте у ролни или у облику панела.

Područje rada na engleskom jeziku

Standardization of fibres, yarns, threads, cords, rope, cloth and other fabricated textile materials; and the methods of test, terminology and definitions relating thereto, textile industry raw materials, auxiliaries and chemical products required for processing and testing, specifications for textile products, аlso prepares standards for all forms of flexible wallcoverings supplied in roll form for hanging on to walls or ceilings by means of an adhesive; it includes finished wallcoverings, wallcoverings for subsequent decoration, heavy duty wallcoverings and textile wallcoverings and cork wallcoverings in roll and panel form.

Program rada

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 99
Wallcoverings
CEN/TC 248
Textiles and textile products
ISO/TC 38
Textiles