COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

Komisija za standarde

Oznaka
Ime
Status
Величине, јединице и мерни инструменти
Aktivna
Терминологија
Aktivna
Информације и документација
Aktivna
Примена статистичких метода
Престала са радом
Системи менаџмента заштитом животне средине
Aktivna
Истраживање тржишта
у мировању
Туризам и сродне услуге
Aktivna
Менаџмент који се односи на људске ресурсе
Aktivna
Одрживост и друштвена одговорност
Aktivna
Безбедност и отпорност
Aktivna
Менаџмент енергијом и уштеда енергије
Aktivna
Поштански саобраћај
Aktivna
Мазива и сродни производи
Aktivna
Горива нафтног порекла
Aktivna
Ватростални материјали
у мировању
Лабораторијска опрема
Aktivna
Рударство
Aktivna
Савремени керамички материјали
Stručni savet 1
Чврста биогорива
Aktivna
Експлозиви за цивилну употребу
Aktivna
Битумен, битуменска везива и флексибилне траке за хироизолацију
Aktivna
Методе хемијске анализе гвожђа и челика
Aktivna
Челик
Aktivna
Цинк и легуре цинка
у мировању
Бакар и легуре бакра
Aktivna
Лаки метали и њихове легуре
Aktivna
Корозија и заштита материјала од корозије металним и другим неорганским превлакама
Aktivna
Металургија праха
Aktivna
Испитивање без разарања
Aktivna
Механичка испитивања метала
Aktivna
Оцењивање усаглашености и менаџмент квалитетом
Aktivna
Опрема за спорт, рекреацију и игралишта
Aktivna
Плоче на бази дрвета
Aktivna
Плоче на бази дрвета - Адхезиви
Aktivna
Намештај
Aktivna
Обло дрво и резана грађа
Aktivna
Обло дрво и резана грађа - Трајност дрвета и производа на бази дрвета
Aktivna
Сензорске анализе
Aktivna
Системи менаџмента безбедношћу хране
Aktivna
Семе и плодови уљарица, масти и уља биљног и животињског порекла и њихови споредни производи
Aktivna
Воће, поврће и њихови производи
у мировању
Жита, махуњаче и њихови производи
Aktivna
Жита, махуњаче и њихови производи - Храна за животиње
Aktivna
Жита, махуњаче и њихови производи - Скроб (укључујући деривате и споредне производе од скроба)
Aktivna
Млеко и производи од млека
Aktivna
Месо, живина, риба, јаја и њихови производи
у мировању
Зачини, чај, кафа и какао
Aktivna
Микробиологија и биотехнологија
Aktivna
Дуван, производи од дувана и упаљачи
Aktivna
Машине за прехрамбену индустрију
Aktivna
Посуђе и прибор у додиру са храном
Aktivna
Анализа хране - Хоризонталне методе
Aktivna
Текстил
Aktivna
Текстилне машине и помоћни уређаји
Aktivna
Заштитна одећа и заштитна опрема
Aktivna
Еластичне, текстилне и ламинатне подне облоге
Aktivna
Гума и производи од гуме
Aktivna
Пластичне масе
Aktivna
Кожа и обућа
Aktivna
Целулоза, папир и картон
Aktivna
Боје. лакови и сродне технологије и производи
Aktivna
Фотографије
Neaktivna
Хемија
Aktivna
Етарска уља
Aktivna
Површински активне материје
Aktivna
Графичка технологија
Aktivna
Ђубрива,оплемењивачи земљишта и биостимулатори биљака
Aktivna
Квалитет ваздуха
Aktivna
Квалитет воде
Aktivna
Квалитет земљишта
Aktivna
Природни гас
Aktivna
Козметика
Aktivna
Скупови кодираних знакова
Stručni savet 2
Телекомуникације, размена информација и менаџмент подацима
Stručni savet 2
Софтверски инжењеринг, примена ИТ у образовању и Интернет
Aktivna
Аутоматска идентификације и обухватање података и електронска размена података
Aktivna
Географске информације
Aktivna
Информатика у здравству
Aktivna
Идентификација, картице, финансијске услуге и технике безбедности у ИТ
Aktivna
Технички цртежи, толеранције, зупчаници, лежаји и навојни спојеви
Aktivna
Посуде и опрема под притиском
Aktivna
Друмска возила
Aktivna
Трактори и машине за пољопривреду и шумарство
Aktivna
Мерење протока флуида у затвореним цевоводима и мерење количине топлотне енергије
Престала са радом
Високе производне технологије, машине алатке и ситан алат
Aktivna
Машине за обраду дрвета
Aktivna
Заваривање и сродни поступци
Aktivna
Гасни апарати
Aktivna
Котловска постројења и цевоводи
Aktivna
Мотори са унутрашњим сагоревањем
Aktivna
Дизалице, опрема за дизање и континуални транспорт
Aktivna
Механичке вибрације и удари
Aktivna
Хидрауличне машине, криогена техника, мерење протока флуида у затвореним цевоводима и мерење количине топлотне енергије
Aktivna
Машине за земљане радове
Aktivna
Индустријске арматуре
Aktivna
Лифтови, покретне степенице и покретна газишта
Aktivna
Сунчева енергија
Aktivna
Безбедност машина
Aktivna
Гасна инфрастурктура, опрема за природни и течни нафтни гас
Aktivna
Уређаји за грејање и грејна тела
Aktivna
Терминологија
Aktivna
Обртне електричне машине
Aktivna
Структуре и елементи информација, принципи идентификације и означавања, документација и графички симболи
Aktivna
Хидрауличне турбине
Aktivna
Парне турбине
Aktivna
Електрична опрема и системи на железници
Aktivna
Флуиди за примену у електротехници
Aktivna
Надземни водови
Aktivna
Општи аспекти за снабдевање електричном енегријом, мерење електричне енергије и управљање оптерећењем
Aktivna
Енергетски трансформатори
Aktivna
Изолациони материјали у електротехници
Aktivna
Високонапонска постројења
Aktivna
Електрични каблови
Aktivna
Ћелије и батерије
Aktivna
Енергетска електроника и полупроводничке компоненте
Aktivna
Електроинсталациони прибор
Aktivna
Физичке величине и јединице
Aktivna
Електролучно заваривање
Stručni savet 2
Електрични уређаји у потенцијално експлозивним атмосферамa
Aktivna
Осигурачи
Aktivna
Енергетски кондензатори
Aktivna
Сијалице и придружена опрема
Aktivna
Електронске компоненте
Aktivna
Безбедност машина - електротехнички аспекти
Stručni savet 2
Нуклеарна инструментација
Stručni savet 2
Електромеханички саставни делови и механичке конструкције за електронске уређаје
Aktivna
Феритни материјали и суперпроводност
Stručni savet 2
Управљање и комуникација у електроенергетском систему
Aktivna
Перформансе и безбедност електричних апарата за домаћинство и сличних електричних апарата
Aktivna
Електромедицински уређаји
Aktivna
Електричне инсталације
Aktivna
Мерење и управљање у индустријским процесима и међусобно повезивање ИТ уређаја
Aktivna
Степен заштите помоћу кућишта
Stručni savet 2
Рад под напоном
Aktivna
Алармни системи
Aktivna
Заштита од атмосферског пражњења
Aktivna
Соларни фотонапонски енергетски системи
Stručni savet 2
Опрема за мерење електричних и електромагнетских величина
Aktivna
Комуникациони проводници, каблови, компоненте, прибор, уређаји и системи
Aktivna
Ветротурбине
Stručni savet 2
Испитивање опасности од пожара
Aktivna
Електромеханички и електрични мерни релеји и заштитна опрема
Aktivna
Аудио, видео и мултимедијални системи, уређаји и опрема
Stručni savet 2
Услови околине, класификација и методе испитивања
Aktivna
Електромагнетска компатибилност
Aktivna
Телекомуникационе технологије
Aktivna
Примене на железници
Aktivna
Нафтно рударство
Aktivna
Племенити метали
Aktivna
Бродоградња и поморске конструкције
Aktivna
Ваздухопловство
Aktivna
Stručni savet za opšte oblasti standardizacije
Aktivna
Акустика у грађевинарству
Aktivna
Зграде и инжењерско-грађевински објекти
Aktivna
Бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон
Aktivna
Бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон - Цемент и креч
Aktivna
Бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон - Камен и агрегати
Aktivna
Хидрометрија
Aktivna
Елементи за зидање и покривање кровова
Aktivna
Гипс и производи од гипса
Aktivna
Врата, прозори и грађевинско стакло
Aktivna
Топлотна техника у грађевинарству
Aktivna
Снабдевање водом и инжењерство отпадних вода
Aktivna
Димњаци
Aktivna
Геотехника
Aktivna
Керамичке плочице и санитарна опрема
Aktivna
Материјали за путеве
Aktivna
Системи аутоматског управљања и надзора у зградама
Stručni savet 1
Основе прорачуна конструкција, дејства на конструкције и сеизмички прорачун
Aktivna
Пројектовање бетонских конструкција
Aktivna
Челичне конструкције, спрегнуте конструкције од челика и бетона и алуминијумске конструкције
Aktivna
Прорачун дрвених и зиданих конструкција
Aktivna
Флексибилне траке за хидроизолацију
Престала са радом
Конзервација културног наслеђа
Aktivna
Безбедност од пожара
Aktivna
Безбедност од пожара - Техничке мере безбедности зграда од пожара
Aktivna
Заштита од буке
Aktivna
Палете
Stručni savet 1
Безбедност дечјих играчака и заштита потрошача
Aktivna
Медицинска средства
Aktivna
Заштита од јонизујућег зрачења
Aktivna
Логистика, контејнери за транспорт терета и унутрашњи транспорт
Aktivna
Стоматологија
Aktivna
Светлост и осветљење
Aktivna
Оптика, фотоника и заштита очију
Aktivna
Карактеризација и управљање отпадом
Aktivna
Безбедност друмског саобраћаја и интелигентни транспортни системи
Aktivna
Системи менаџмента квалитетом и администрација у здравственој заштити
Aktivna
Опрема пута
Aktivna
Опрема пута - Заштитне ограде на путевима
Aktivna
Опрема пута - Светлосна сигнализација на путевима
Aktivna
Нанотехнологије
Aktivna
Амбалажа
Aktivna