Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 

Termin - voluntary scheme

Oblast

Obnovljivi izvori energije


Termin (en)

voluntary scheme


Termin (rs)

dobrovoljna šema


Коментар:

skup pravila koja su na osnovu privatne ili javne inicijative ustanovljena za usaglašenost sa zahtevima za održivost biogoriva, uključujući kriterijume i metodologiju koji se zahtevaju za sprovođenje odobrenog sistema verifikacije. Može da obuhvata deo zahteva za održivost u celini ili njihov deo NAPOMENA 1 uz termin: Dobrovoljnu šemu odobrava Evropska komisija. NAPOMENA 2 uz termin: Direktiva 2009/28/EC 1 utvrđuje sistem verifikacije, uključujući upravljanje dokumentacijom, odgovarajući standard za nezavisnu proveru i sistem bilansa mase. NAPOMENA 3 uz termin: Saopštenje 2010/C 160/01 Komisije 25 pruža detaljne informacije o specifikacijama za dobrovoljnu šemu u skladu sa Direktivom 2009/28/EC 1.


Datum

2017-13-02


Veza sa drugim standardima

SRPS EN 16214-1:2014


ICS

Nema informacija.