Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2631

Prijavite se!
 

Termin - third-party conformity assessment activity

Oblast

Obnovljivi izvori energije


Termin (en)

third-party conformity assessment activity


Termin (rs)

aktivnost ocenjivanja usaglašenosti preko treće strane


Коментар:

aktivnost ocenjivanja usaglašenosti koju obavljaju osoba ili telo koji su nezavisni od osobe ili organizacije koja pruža predmet, kao i od korisnika zainteresovanog za taj predmet NAPOMENA 1 uz termin: Pod izrazom „predmet ocenjivanja usaglašenosti” ili „predmet” u ovom međunarodnom standardu podrazumeva se svaki pojedinačni materijal, proizvod, instalacija, proces, sistem, osoba ili telo na koje se ocenjivanje usaglašenosti primenjuje. NAPOMENA 2 uz termin: Verifikacija je ekvivalentna aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti preko treće strane. NAPOMENA 3 uz termin: Prerađeno na osnovu EN ISO/IEC 17000 :2004 3.


Datum

2017-13-02


Veza sa drugim standardima

SRPS EN 16214-1:2014


ICS

Nema informacija.