Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 

Termin - point of collection

Oblast

Obnovljivi izvori energije


Termin (en)

point of collection


Termin (rs)

mesto sakupljanja


Коментар:

mesto sa kojeg se otpad, ostaci poljoprivrednih kultura (useva) ili ostaci od prerade, mogu direktno koristiti kao sirovina za proizvodnju biogoriva ili biotečnosti NAPOMENA 1 uz termin: Ukoliko je neophodan dodatni proces ponovnog iskorišćenja otpada ili ostataka pre njihovog daljeg korišćenja, onda se materijal smatra otpadom ili ostatkom od prerade sve dok se ne završi operacija reciklaže ili ponovnog iskorišćenja. NAPOMENA 2 uz termin: Mesto sakupljanja je krajnja tačka u procesu sakupljanja koji se pominje u 2009/28/EC 1.


Datum

2017-13-02


Veza sa drugim standardima

SRPS EN 16214-1:2014


ICS

Nema informacija.