Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2631

Prijavite se!
 

Termin - distribution

Oblast

Obnovljivi izvori energije


Termin (en)

distribution


Termin (rs)

distribucija


Коментар:

skup operacija ili aktivnosti za isporuku biogoriva ili biotečnosti, ili njihovih mešavina, od njihove dostave isporučiocu goriva, pa sve do krajnjeg kupca


Datum

2017-13-02


Veza sa drugim standardima

SRPS EN 16214-1:2014


ICS

Nema informacija.