Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

Termin - biomass

Oblast

Obnovljivi izvori energije


Termin (en)

biomass


Termin (rs)

biomasa


Коментар:

biorazgradivi deo proizvoda, otpada i ostataka biološkog porekla dobijenih iz poljoprivrede (uključujući biljne i životinjske materije), šumarstva i srodnih grana industrije, uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivu frakciju industrijskog i komunalnog otpada NAPOMENA 1 uz termin: Kao što je dato u 2009/28/EC. NAPOMENA 2 uz termin: U standardu EN 14588:2010 8 koristi se sledeća definicija: materijal biološkog porekla, izuzev materijala koji se nalaze u geološkim formacijama i/ili onih pretvorenih u fosilne.


Datum

2017-13-02


Veza sa drugim standardima

SRPS EN 16214-1:2014


ICS

Nema informacija.