Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 

Termin - area for nature protection purposes

Oblast

Obnovljivi izvori energije


Termin (en)

area for nature protection purposes


Termin (rs)

područje za zaštitu prirode


Коментар:

oblast određena zakonom ili drugim pravnim aktom sa ciljem dugoročnog očuvanja prirode, sa pratećim uslugama ekosistema i vrednostima biodiverziteta NAPOMENA 1 uz termin: U okviru MCPFE klasifikacije, pod pojmom „dugoročno” podrazumeva se minimalno 20 godina za šume i može biti različito u drugim ekosistemima i regionima. NAPOMENA 2 uz termin: Neke tačke ili elementi klasifikacionih šema mogu biti izvan ove definicije, na primer IUCN šema.


Datum

2017-13-02


Veza sa drugim standardima

SRPS EN 16214-1:2014


ICS

Nema informacija.