Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
24.10.2019  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Obrada armiranog betona elektrohemijskom realkalizacijom i izdvajanjem hlorida — Deo 2: Izdvajanje hlorida
Engleski
У припреми 
21.11.2019  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Termičko raspršivanje — Prevlake nanesene termičkim raspršivanjem — Simbolično predstavljanje na crtežima
Srpski
Повучен 
01.01.1994  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Zaštita od korozije. Ispitivanje metalnih materijala. Određivanje postojanosti metala, metalnih i drugih prevlaka u vlažnoj slanoj atmosferi
Srpski
Повучен 
01.01.1998  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Zaštita od korozije - Ispitivanje galvanskih prevlaka - Određivanje poroznosti
Srpski
Објављен 
01.01.1970  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Zaštita od korozije - Ispitivanje galvanskih prevlaka - Određivanje debljine prevlake metodom kapi
Srpski
Повучен 
29.11.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Korozija metala i legura - Termini i defincije - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
29.11.2012  
36 str.
4109 RSD 
PDF
Korozija metala i legura - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
25.04.2016  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Korozija metala i legura - Postupci za uklanjanje produkata korozije sa uzoraka za ispitivanje korozije
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake - Opšta pravila za stacionarna ispitivanja korozije u spoljašnjim uslovima
Srpski
Повучен 
26.10.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje korozije u veštačkoj atmosferi - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
28.02.2013  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Korozija metala i legura - Određivanje otpornosti mesinga prema decinkaciji
Srpski
Повучен 
26.10.2012  
13 str.
2310 RSD 
PDF
Korozija metala i legura - Određivanje bimetalne korozije pri ispitivanjima korozije u atmosferi
Srpski
Објављен 
15.11.1977  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje korozije - Ispitivanje postojanosti metalnih predmeta i metalnih i nemetalnih prevlaka u atmosferi vlažne vodene pare
Srpski
Повучен 
01.01.1994  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje korozije. Ispitivanje postojanosti metalnih predmeta i metalnih i nemetalnih prevlaka u atmosferi vlažne vodene pare koja sadrži sumpor-dioksid
Srpski
Повучен 
28.02.2013  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje korozije - Ispitivanje postojanosti galvanskih prevlaka hroma prema koroziji metodom Korodkot
Srpski
Повучен 
26.10.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metalne prevlake - Ispitivanje korozije tioacetamidom (TAA test)
Srpski
Повучен 
26.10.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Metalne i druge neorganske prevlake na metalnim podlogama - Ispitivanje korozije pomoću kapljica rastvora soli (SD-test)
Srpski
Повучен 
28.02.2018  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti bakra i legura bakra prema naponskoj koroziji u amonijačnoj sredini
Srpski
Повучен 
01.01.2007  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje korozije - Metoda za procenu rezultata ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.06.2011  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje korozije metala - Određivanje otpornosti austenitnog nerdajućeg čelika prema međukristalnoj koroziji metodom po Hjuu (Huey)

500 found, page 1 from 25 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7