Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
60 str.
4020 RSD 
PDF
Šeme uzorkovanja za ocenjivanje usaglašenosti finoće predmeta od plemenitih metala koje obavlja treća strana
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Testovi provere sadržaja nikla izdvojenog iz legura i prevlaka u predmetima koji dolaze u direktan i dugotrajan kontakt sa kožom
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Plemeniti metali — Finoća lemova koji se koriste za nakit od legura plemenitih metala
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Nakit — Veličine prstenova — Definicija, mere i oznake
Engleski
Повучен 
31.08.2018  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Boje legura zlata — Definicija, spektar boja i oznake
Engleski
Повучен 
28.02.2017  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Nakit — Finoća legura plemenitih metala
Engleski
Повучен 
28.02.2017  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Određivanje srebra u legurama srebra za nakit — Volumetrijska (potenciometrijska) metoda sa kalijum-bromidom
Engleski
Повучен 
28.02.2017  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Određivanje platine u legurama platine za nakit — Gravimetrijska metoda posle taloženja diamonijum-heksahloroplatinata
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Nakit — Određivanje platine u legurama platine za nakit — Gravimetrijska metoda nakon precipitacije diamonijum-heksahloroplatinata
Engleski
Повучен 
28.02.2017  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Određivanje zlata u legurama zlata za nakit — Kupelaciona metoda (test paljenjem)
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Nakit – Određivanje zlata u legurama zlata za nakit – Metoda kupelacije (analiza paljenjem)
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Nakit – Određivanje srebra u legurama srebra za nakit – Volumetrijska (potenciometrijska) metoda sa kalijum-bromidom
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Određivanje platine u legurama platine za nakit — Gravimetrijska metoda posle redukcije živa(I)-hloridom
Engleski
Повучен 
28.02.2017  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Određivanje paladijuma u legurama paladijuma za nakit —Gravimetrijska metoda sa dimetilglioksimom
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Nakit – Određivanje paladijuma u legurama paladijuma za nakit –Gravimetrijsko određivanje pomoću dimetilglioksima
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Nakit – Određivanje platine u legurama platine za nakit – Metoda ICP-OES sa upotrebom itrijuma kao elementa za interni standard
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Nakit – Određivanje paladijuma u legurama paladijuma za nakit – Metoda ICP-OES sa upotrebom itrijuma kao elementa za interni standard
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Nakit — Poverenje potrošača u industriju dijamanata
Engleski
Објављен 
31.08.2018  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Nakit – Boje legura zlata – Definicija, spektar boja i označavanje
Engleski
Објављен 
29.11.2019  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Nakit i plemeniti metali – Finoća legura plemenitih metala

22 found, page 1 from 2 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2