Logo Институт за стандардизацију Србије
11030 Београд, Стевана Бракуса 2, p. p. 2105
Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257
Date: 2020-01-28
Time: 13:21


Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Uputstvo za primenu ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevima za dostupnost proizvoda i usluga informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), prilikom javnih nabavki u Evropi
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
70 str.
4278 RSD 
PDF
Funkcionalna referentna arhitektura za komunikacije u pametnim sistemima za merenje
Engleski
Објављен 
19.06.2008  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Dugotrajno skladištenje elektronskih komponenata - Specifikacija za primenu
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-1: Klasifikacija uslova okoline — Skladištenje
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-2: Klasifikacija uslova okoline — Transport
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-3: Klasifikacija uslova okoline — Stacionarno korišćenje opreme na lokacijama koje su zaštićene od vremenskih uticaja
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-4: Klasifikacija uslova okoline — Stacionarno korišćenje opreme na lokacijama koje nisu zaštićene od vremenskih uticaja
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 2-1: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline — Skladištenje
Engleski
Објављен 
01.01.2018  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) – Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu – Deo 2-1: Specifikacija za ispitivanja okoline – Skladištenje
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 2-2: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline — Transport
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) – Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu – Deo 2-2: Specifikacija za ispitivanja okoline – Transport
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 2-3: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline — Stacionarno korišćenje opreme na lokacijama koje su zaštićene od vremenskih uticaja
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) – Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu – Deo 2-3: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline – Stacionarno korišćenje na lokacijama koje su zaštićene od vremenskih uticaja
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 2-4: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline — Stacionarno korišćenje opreme na lokacijama koje nisu zaštićene od vremenskih uticaja
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) – Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu – Deo 2-4: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline – Stacionarno korišćenje na lokacijama koje nisu zaštićene od vremenskih uticaja
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) – Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu – Deo 2-4: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline – Stacionarno korišćenje na lokacijama koje nisu zaštićene od vremenskih uticaja
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim štampanjem za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ЕRM) – Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.3 (e) Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
74 str.
4578 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Plutajući pomorski satelitski radio-farovi za indikaciju položaja u hitnim slučajevima (EPIRB) koji rade u frekvencijskim opsezima od 406,0 MHz do 406,1 MHz — Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema sa unutrašnjim ili spoljašnjim RF konektorom, prvenstveno namenjena za analogni govor – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema sa unutrašnjim ili spoljašnjim RF konektorom namenjena primarno za analogni govor — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema sa unutrašnjim ili spoljašnjim RF konektorom prvenstveno namenjena za analogni govor — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema sa unutrašnjim ili spoljašnjim RF konektorom, prvenstveno namenjena za analogni govor — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
99 str.
4920 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora), koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i ima antenski konektor – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
98 str.
4920 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora), koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i ima antenski konektor – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
95 str.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora) koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja ima antenski konektor — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Kopnena mobilna služba – Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora) koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja ima antenski konektor – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Kopnena mobilna služba – Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora) koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja ima antenski konektor – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Kopnena mobilna služba – Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora) koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja ima antenski konektor – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) – Evropski telekomunikacioni standard za opremu – Deo 6: Zahtevi koji se odnose na inženjering harmonizovanih rafova i kabineta sa dodatnim karakteristikama
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
13 str.
1926 RSD 
PDF
1) Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) – Evropski telekomunikacioni standard za opremu – Deo 7: Zahtevi koji se odnose na inženjering polica u harmonizovanim rafovima i kabinetima sa dodatnim karakteristikama
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Ispitivanje emisije zračenja fizički velikih telekomunikacionih sistema
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) – Interfejs za napajanje na ulazu telekomunikacione i informacione opreme – Deo 2: Rad sa naponom od –48 V jednosmerne struje (DC)
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima (CB) — Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima i koja koristi ugaonu modulaciju (PR 27 radio-oprema) — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Kopnena mobilna služba – Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima (CB) – Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima i koja koristi ugaonu modulaciju (PR 27 radio-oprema) – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Pomorski radio-farovi za indikaciju položaja u hitnim slučajevima (EPIRB) namenjeni za upotrebu na frekvenciji 121,5 MHz ili na frekvencijama 121,5 MHz i 243 MHz isključivo u svrhu samonavođenja — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Pomorski radio-farovi za indikaciju položaja u hitnim slučajevima (EPIRB) namenjeni za upotrebu na frekvenciji od 121,5 MHz ili na frekvencijama od 121,5 MHz i 243 MHz za potrebe samonavođenja — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Pomorski radio-farovi za indikaciju položaja u hitnim slučajevima (EPIRBs) namenjeni za upotrebu na frekvenciji 121,5 MHz ili na frekvencijama 121,5 MHz i 243 MHz za potrebe samonavođenja — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.3 (e) Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-telefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Radio-telefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koriste frekvencijske kanale širine 12,5 kHz – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Radio-telefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koriste frekvencijske kanale širine 12,5 kHz – Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.3(e) Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 1: Pregled
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 1: Pregled
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 1: Pregled
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 2: Fizički sloj (PHL)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 2: Fizički sloj (PHL)
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 2: Fizički sloj (PHL)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
330 str.
8086 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 3: Sloj upravljanja pristupom medijumu (MAC)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
335 str.
8086 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 3: Sloj upravljanja pristupom medijumu (MAC)
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
348 str.
8086 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 3: Sloj upravljanja pristupom medijumu (MAC)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
176 str.
5947 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bezgajtanske telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 4: Sloj upravljanja vezom za prenos podataka (DLC)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
178 str.
5947 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 4: Sloj upravljanja vezom za prenos podataka (DLC)
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
183 str.
6288 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 4: Sloj upravljanja vezom za prenos podataka (DLC)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
365 str.
8599 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bezgajtanske telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 5: Sloj mreže (NWK)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
357 str.
8086 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 5: Sloj mreže (NWK)
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
372 str.
8599 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 5: Sloj mreže (NWK)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bezgajtanske telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 6: Identiteti i adresiranje
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 6: Identiteti i adresiranje
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 6: Identiteti i adresiranje
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
158 str.
5947 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 7: Karakteristike bezbednosti
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
161 str.
5947 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 7: Karakteristike bezbednosti
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
179 str.
5947 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 7: Karakteristike bezbednosti
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
151 str.
5947 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Zajednički interfejs (CI) — Deo 8: Kodiranje i prenos govora i audio-signala
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
149 str.
5604 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 8: Kodiranje i prenos govora i audio-signala
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
152 str.
5947 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Zajednički interfejs (CI) – Deo 8: Kodiranje i prenos govora i audio-signala
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
111 str.
5261 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Specifikacija ispitivanja – Deo 1: Radio
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
116 str.
5261 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Specifikacija ispitivanja – Deo 1: Radio
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
74 str.
4578 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema za prenos signala koji pobuđuju specifičan odziv prijemnika — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema za prenos signala koji pobuđuju specifičan odziv prijemnika — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
73 str.
4578 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja se koristi u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz, snage do 500 mW — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
74 str.
4578 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja se koristi u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz, snage do 500 mW — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja se koristi u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz, snage do 500 mW — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja se koristi u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz, snage do 500 mW — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU za nespecificiranu radio-opremu
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz – Deo 2: Harmonizovani standard za pristup radio-spektu za nespecificiranu radio-opremu
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja se koristi u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz, snage do 500 mW — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Deo 3-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Oprema visoke pouzdanosti i malog radnog ciklusa, oprema za socijalne alarme koja radi na namenjenim frekvencijama (od 869,200 MHz do 869,250 MHz)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Deo 3-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Bežični alarmi koji rade u namenjenim LDC/HR frekvencijskim opsezima od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz, od 869,65 MHz do 869,70 MHz
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz – Deo 3-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Merni uređaji koji rade u namenjenom frekvencijskom opsegu od 169,400 MHz do 169,475 MHz
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema koja se koristi za pružanje usluge pejdžinga, koja radi u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 470 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Pejdžing servis na licu mesta — Deo 1: Tehničke i funkcionalne karakteristike, uključujući metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Pejdžing servis na licu mesta – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Tehničke karakteristike i metode merenja prenosivih VHF radio-telefonskih aparata za čamce za spasavanje
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Tehničke karakteristike i metode merenja za prenosive VHF radiotelefonske aparate u plovilima za spasavanje
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) – Uzemljenje i izjednačenje potencijala ICT opreme koja se napaja jednosmernim naponom od –48 V u telekomunikacionim centrima i centrima za podatke
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema sa sastavnom antenom, namenjena prvenstveno za analogni govor – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
61 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema koja koristi ugrađene antene namenjena primarno za analogni govor — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema koja koristi ugrađene antene, prvenstveno namenjena za analogni govor — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema koja koristi ugrađene antene, prvenstveno namenjena za analogni govor — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema koja koristi ugrađene antene namenjena primarno za analogni govor — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Širokopojasni sistemi prenosa – Oprema za prenos podataka koja radi u 2,4 GHz ISM opsegu i koristi širokopojasne modulacione tehnike – Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
84 str.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Širokopojasni sistemi prenosa — Oprema za prenos podataka koja radi u 2,4 GHz ISM frekvencijskom opsegu i koristi širokopojasne modulacione tehnike — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
91 str.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Širokopojasni sistemi prenosa — Oprema za prenos podataka koja radi u 2,4 GHz ISM opsegu i koristi širokopojasne modulacione tehnike — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
101 str.
5261 RSD 
PDF
Širokopojasni sistemi prenosa — Oprema za prenos podataka koja radi u ISM frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz i koristi širokopojasne modulacione tehnike — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
77 str.
4578 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 25 MHz i sistemi sa induktivnom petljom koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 30 MHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 25 MHz i sistemi sa induktivnom petljom koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 30 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
68 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 25 MHz i sistemi sa induktivnom petljom koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 30 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 25 MHz i sistemi sa induktivnom petljom koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 30 MHz – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 25 MHz i sistemi sa induktivnom petljom koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 30 MHz – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 25 MHz i sistemi sa induktivnom petljom koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 30 MHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi — Deo 2: DSC oprema klase A/B
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi – Deo 2: DSC oprema klase A/B
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi — Deo 3: DSC oprema klase D
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi – Deo 3: DSC oprema klase D
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi — Deo 4: DSC oprema klase E
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi – Deo 4: DSC oprema klase E
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi — Deo 5: DSC ručna VHF oprema klase D
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi — Deo 5: DSC ručna VHF oprema klase H
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu za generisanje, prenos i prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskoj MF, MF/HF i/ili VHF mobilnoj službi — Deo 6: DSC oprema klase M
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema sa sastavnom antenom za prenos signala koji pobuđuju specifičan odziv prijemnika – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
69 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba (RP 02) — Radio-oprema za predaju signala koji pobuđuju specifičan odziv prijemnika, koja koristi ugrađenu antenu — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Kopnena mobilna služba (RP 02) – Radio-oprema za prenos signala koji pobuđuju specifičan odziv prijemnika i koja koristi ugrađenu antenu – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
76 str.
4578 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Pomorski mobilni predajnici i prijemnici koji se koriste u MF i HF opsezima — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Pomorski mobilni predajnici i prijemnici koji se koriste u MF i HF opsezima – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Pomorski mobilni predajnici i prijemnici koji se koriste u MF i HF opsezima – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Pomorski mobilni predajnici i prijemnici koji se koriste u MF i HF opsezima – Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.3(e) Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Pomorski mobilni predajnici i prijemnici koji se koriste u MF i HF opsezima – Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.3(e) Direktive R&TTE – Oprema sa ugrađenom ili pratećom opremom za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase “E”
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za telekomunikacione mreže — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Srpski
Објављен 
25.02.2009  
52 str.
4834 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i problematika radio-frekvencijskog spektra (ERM) – Uređaji i oprema za telekomunikacione mreže – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Srpski
Објављен 
25.02.2009  
48 str.
4578 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i problematika radio-frekvencijskog spektra (ERM) – Uređaji i oprema za telekomunikacione mreže – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Srpski
Објављен 
25.02.2009  
52 str.
4834 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i problematika radio-frekvencijskog spektra (ERM) – Uređaji i oprema za telekomunikacione mreže – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
30.12.2010  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i problematika radio-frekvencijskog spektra (ERM) — Uređaji i oprema za telekomunikacione mreže — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
30.12.2010  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i problematika radio-frekvencijskog spektra (ERM) — Uređaji i oprema za telekomunikacione mreže — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za telekomunikacione mreže — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Oprema za telekomunikacione mreže – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz Direktive 2014/53/EU
Srpski
Објављен 
30.11.2009  
41 str.
4322 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i problematika radio-frekvencijskog spektra (ERM) – Uređaji i oprema za telekomunikacione mreže – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Deo 2: Standard za familiju proizvoda
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
79 str.
4578 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema sa sastavnom antenom, namenjena za prenos podataka (i govora) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
99 str.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i govora) koja koristi ugrađenu antenu — Deo 1: Tehničke karakteristike i uslovi ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Kopnena mobilna služba – Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i govora) koja koristi ugrađenu antenu – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) – Govor plus podaci (V+D) – Deo 12-22: Nivo 3 dodatnih usluga – Dinamičko dodeljivanje grupnog broja (DGNA)
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
122 str.
5604 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) – Glas plus podaci (V+D) – Deo 12-4: Faza 3 dodatnih usluga Faza 3 – Prosleđivanje poziva (CF)
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
1445 str.
12834 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) – Glas plus podaci (V+D) – Deo 2: Vazdušni interfejs (AI)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) – Govor plus podaci (V+D) – Deo 3-1: Međusobni rad u međusistemskom interfejsu (ISI) – Opšti dizajn
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
252 str.
7028 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) – Govor plus podaci (V+D) – Deo 3-3: Međusobni rad preko intersistemskog interfejsa (ISI) – Dodatna karakteristika mreže–grupni poziv (ANF-ISIGC)
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
445 str.
8984 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) – Govor plus podaci (V+D) – Deo 3-5: Međusobni rad preko međusistemskog interfejsa (ISI) – Dodatna karakteristika mreže za menadžment mobilnošću (ANF-ISIMM)
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
319 str.
7572 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) – Glas plus podaci (V+D) i rad u direktnom režimu (DMO) – Deo 5: Interfejs periferne opreme (PEI)
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
216 str.
6631 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) – Govor plus podaci (V+D) – Deo 7: Sigurnost
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
169 str.
5947 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) – Specifikacija ispitivanja usaglašenosti – Deo 1: Radio
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Terestričke međumesne radio-veze (TETRA) – Rad u direktnom režimu (DMO) – Deo 6: Sigurnost
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
124 str.
5604 RSD 
PDF
Radiodifuzni sistemi – Radio-difuzija digitalnog audio-signala (DAB) ka mobilnim, prenosivim i fiksnim prijemnicima
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bežični mikrofoni koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 3 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Bežični mikrofoni u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 3 GHz – Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni — Audio PMSE do 3 GHz — Deo 1: Prijemnici klase A — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni — Audio PMSE do 3 GHz — Deo 1: Prijemnici klase A — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Bežični mikrofoni koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 3 GHz – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Bežični mikrofoni koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 3 GHz – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bežični mikrofoni koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 3 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni — Audio PMSE do 3 GHz — Deo 2: Prijemnici klase B — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni — Audio PMSE do 3 GHz — Deo 3: Prijemnici klase C — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni – Audio PMSE do 3 GHz – Deo 4: Pomoćni slušni uređaji uključujući personalne pojačavače zvuka i induktivne sisteme do 3 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima (CB) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Kopnena mobilna služba – Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima i koja koristi amplitudsku modulacija sa dvostrukim bočnim opsegom (DSB) i/ili jednostrukim bočnim opsegom (SSB) – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima (CB) – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
74 str.
4578 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 1 GHz do 40 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
79 str.
4578 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 1 GHz do 40 GHz – Harmonizovani standard za pristup radio-spektru
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 1 GHz do 40 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Uređaji kratkog dometa – Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 1 GHz do 40 GHz – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Uređaji kratkog dometa – Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 1 GHz do 40 GHz – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
153 str.
5947 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Opšti profil pristupa (GAP)
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
159 str.
5947 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Generički profil pristupa (GAP)
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Širokopojasne audio-veze — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za širokopojasne audio-veze — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
158 str.
5947 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Specifikacija za informacioni servis (SI) u DVB sistemima
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
169 str.
5947 RSD 
PDF
Radiodifuzno emitovanje digitalnog video-signala (DVB) – Specifikacija za informacioni servis (SI) u DVB sistemima
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Pravila za pristup i deljenje zajednički korišćenih frekvencijskih kanala za opremu koja je usaglašena sa standardom EN 300 113 — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Pravila za pristup i deljenje zajednički korišćenih frekvencijskih kanala za opremu koja je usaglašena sa standardom EN 300 113 — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Radiodifuzno emitovanje digitalnog video-signala (DVB) — Specifikacija za prenošenje ITU-R sistema B teleteksta u DVB bitskim sekvencama
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za prijemne mobilne zemaljske stanice (ROMES) koje obezbeđuju prenos podataka i rade u frekvencijskom opsegu od 1,5 GHz – Specifikacije za korišćenje radio-frekvencija (RF) koje obuhvataju bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Deo 4: Harmonizovani evropski standard za GSM repetitore koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) – Deo 4: Harmonizovani evropski standard za GSM repetitore koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
105 str.
5261 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — Lokalna radio-mreža visokih performansi (HIPERLAN), tip 1 — Funkcionalna specifikacija
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
78 str.
4578 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Oprema za prenos (500 kbit/s / 250 kbit/s) namenjena za komunikacije kratkog dometa (DSRC) koja radi u industrijskom, naučnom i medicinskom (ISM) frekvencijskom opsegu od 5,8 GHz — Deo 1: Opšte karakteristike i metode ispitivanja za jedinice na drumu (RSU) i jedinice na vozilu (OBU)
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Oprema za prenos (500 kbit/s/250 kbit/s) namenjena za komunikacije kratkog dometa (DSRC), koja radi u industrijskom, naučnom i medicinskom (ISM) opsegu od 5,8 GHz — Deo 2-1: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE — Zahtevi za jedinice na drumu (RSU)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) – Oprema za prenos (500 kbit/s/ 250 kbit/s) namenjena za komunikacije kratkog dometa (DSRC), koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 795 MHz do 5 815 MHz – Deo 2-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Jedinice na drumu (RSU)
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Oprema za prenos (500 kbit/s/250 kbit/s) namenjena za komunikacije kratkog dometa (DSRC), koja radi u industrijskom, naučnom i medicinskom (ISM) opsegu od 5,8 GHz — Deo 2-2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE — Zahtevi za jedinice na vozilu (OBU)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) – Oprema za prenos (500 kbit/s/ 250 kbit/s) namenjena za komunikacije kratkog dometa (DSRC), koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 795 MHz do 5 815 MHz – Deo 2-2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Jedinice na vozilu (OBU)
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
44 str.
3593 RSD 
PDF
VHF ručni, mobilni i fiksni radio-predajnici, prijemnici i primopredajnici na zemlji za VHF vazduhoplovnu mobilnu službu koji koriste amplitudsku modulaciju — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
VHF ručni, mobilni i fiksni radio predajnici, prijemnici i primopredajnici na zemlji za VHF vazduhoplovnu mobilnu službu koji koriste amplitudsku modulaciju — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
VHF ručni, mobilni i fiksni radio predajnici, prijemnici i primopredajnici na zemlji za VHF vazduhoplovnu mobilnu službu koji koriste amplitudsku modulaciju — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
VHF ručni, mobilni i fiksni radio predajnici, prijemnici i primopredajnici na zemlji za VHF vazduhoplovnu mobilnu službu koji koriste amplitudsku modulaciju – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koriste se na unutrašnjim plovnim putevima — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koriste se na unutrašnjim plovnim putevima – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3 (g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koriste se na unutrašnjim plovnim putevima – Harmonizovani standard za pristup radio-spektru i za funkcije za hitne usluge
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-telefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koji se koriste na unutrašnjim plovnim putevima — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-telefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koji se koriste na unutrašnjim plovnim putevima — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-telefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koji se koriste na unutrašnjim plovnim putevima — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.3(e) Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
99 str.
4920 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Bežične relejne stanice (WRS)
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Farovi za lociranje žrtava lavina — Predajno-prijemni sistemi — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Farovi za lociranje žrtava lavine koji rade na frekvenciji od 457 kHz – Predajno-prijemni sistemi – Deo 1: Harmonizovani standard za pristup radio-spektru
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Farovi za lociranje žrtava lavina — Predajno-prijemni sistemi — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Farovi za lociranje žrtava lavine koji rade na frekvenciji od 457 kHz – Predajno-prijemni sistemi – Deo 2: Harmonizovani standard za karakteristike farova za hitne službe
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Farovi za lociranje žrtava lavina — Predajno-prijemni sistemi — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.3(e) Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
58 str.
4020 RSD 
PDF
UHF komunikacioni sistemi i oprema na plovilu — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — UHF komunikacioni sistemi i oprema na plovilu — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — UHF komunikacioni sistemi i oprema na plovilu — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Mobilne zemaljske stanice (MES) koje omogućavaju prenos podataka malim bitskim protokom (LBRDC) koristeći satelite na nižim zemaljskim orbitama (LEO), i koje rade ispod 1 GHz
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) — Mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima 1,6/2,4 GHz, koje omogućavaju govornu komunikaciju i/ili prenos podataka u okviru mobilne satelitske službe (MSS)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Sistemi za titlovanje
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
85 str.
4920 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) – Sistemi za titlovanje
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
66 str.
4278 RSD 
PDF
Radiodifuzno emitovanje digitalnog video-signala (DVB) – Struktura okvira, kodiranje kanala i modulacija za digitalnu terestričku televiziju
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
58 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Uređaji za automatsku identifikaciju vozila (AVI) u železničkom saobraćaju koji rade u frekvencijskom opsegu od 2,45 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Uređaji za automatsku identifikaciju vozila (AVI) u železničkom saobraćaju koji rade u frekvencijskom opsegu od 2,45 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Predstavljanje opreme za ispitivanje tipa
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
147 str.
5604 RSD 
PDF
Radiodifuzno emitovanje digitalnog audio-signala (DAB) – Interfejsi za distribuciju – Interfejs za transport usluga (STI)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za NAVTEX uskopojasne prijemnike sa direktnim štampanjem (NBDP) koji rade u pomorskoj mobilnoj službi
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
57 str.
4020 RSD 
PDF
VHF radiotelefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase D – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
60 str.
4020 RSD 
PDF
VHF radiotelefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase D — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
58 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — VHF radio-telefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase D — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — VHF radio-telefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase "D" — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.04.2014  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — VHF radio-telefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase „D” — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — VHF radio-telefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase "D" — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.3(e) Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.04.2014  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — VHF radio-telefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase „D” — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.3(e) Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Tehničke karakteristike i metode merenja za brodske nadzorne prijemnike za prijem digitalnog selektivnog poziva (DSC) u pomorskim MF, MF/HF i VHF frekvencijskim opsezima
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja za radarsku opremu koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa — Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 1: Radari za vozila
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa – Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) – Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Radarska oprema fiksne infrastrukture
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa — Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 3: Primene sistema za detekciju prepreka na železničkim i drumskim prelazima
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
81 str.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema namenjena za analognu i/ili digitalnu komunikaciju (govor i/ili podaci) koja radi na uskopojasnim frekvencijskim kanalima i ima antenski konektor — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema namenjena za analognu i/ili digitalnu komunikaciju (govor i/ili podaci), koja radi na uskopojasnim frekvencijskim kanalima i ima antenski konektor — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema namenjena za analognu i/ili digitalnu komunikaciju (govor i/ili podaci), koja radi na uskopojasnim frekvencijskim kanalima i ima antenski konektor — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu, koja radi u VHF opsezima (za primene koje nisu GMDSS) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu, koja radi u VHF opsezima (za primene koje nisu GMDSS) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu, koja radi u VHF opsezima (za primene koje nisu GMDSS) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Prenosiva VHF radio-telefonska oprema namenjena za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima (za primene koje nisu GMDSS) — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Prenosiva VHF radio-telefonska oprema namenjena za pomorsku mobilnu službu, koja radi u VHF opsezima (za primene koje nisu GMDSS) — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
78 str.
4578 RSD 
PDF
Radiodifuzno emitovanje digitalnog video-signala (DVB) – DVB specifikacija za radio-difuziju podataka
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Bežični audio-uređaji koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 2 000 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bezgajtanski audio-uređaji koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 2 000 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bezgajtanski audio-uređaji koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 2 000 MHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) za prenos ka geostacionarnim satelitima u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,5 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) za prenos ka geostacionarnim satelitima u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,5 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Sistemi za prenos od tačke do tačke i između više tačaka — Neželjene emisije u domenu sporednih emisija i granice za imunost prijemnika na priključku uređaja/antene digitalnih fiksnih radio-sistema
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Pomorske mobilne satelitske zemaljske stanice (MMES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1,5 GHz i 1,6 GHz i koje omogućavaju govorne komunikacije i direktan ispis za globalni pomorski spasilački i bezbednosni sistem (GMDSS) — Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
118 str.
5261 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bezgajtanske telekomunikacije (DECT) – Harmonizovani evropski standard za digitalne poboljšane bezgajtanske telekomunikacije (DECT) koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE – Generički radio
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
92 str.
4920 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
95 str.
4920 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Harmonizovani standard za terestrički vazduhoplovni telekomunikacioni sistem koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Kopnene mobilne satelitske zemaljske stanice (LMES) i pomorske mobilne satelitske zemaljske stanice (MMES) sa malim protokom podataka koje nisu predviđene za komunikacije koje se odnose na opasnost i bezbednost i koje rade u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za kopnene mobilne satelitske zemaljske stanice (LMES) i pomorske mobilne satelitske zemaljske stanice (MMES) sa malim protokom podataka, koje nisu predviđene za komunikacije koje se odnose na opasnost i bezbednost i koje rade u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Mobilne satelitske zemaljske stanice (MES) sa malim protokom podataka, izuzev vazduhoplovnih mobilnih satelitskih zemaljskih stanica, koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim opsezima 1,6/2,4 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) —Terminali veoma malog otvora antene (VSAT) — Predajne, primopredajne i prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za terminalsku opremu veoma male aperture (VSAT) – Predajne, primopredajne i prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za terminalnu opremu veoma male aperture (VSAT) – Predajne, primopredajne ili prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koje obuhvataju bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i v sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima 1,6/2,4 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske prenosive zemaljske stanice za prikupljanje vesti (SNG TES), koje rade u frekvencijskim opsezima od 11 GHz do 12 GHz i od 13 GHz do 14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani evropski standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima 1,6/2,4 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim opsezima 1,6/2,4 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima 2,0 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima 2,0 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja) u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) —Terminali veoma malog otvora antene (VSAT) — Predajne, primopredajne i prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima 4 GHz i 6 GHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za terminalsku opremu veoma male aperture (VSAT) – Predajne, primopredajne i prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima od 4 GHz i 6 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za kopnene mobilne zemaljske stanice (LMES) koje rade u frekvencijskim opsezima 1,5 GHz i 1,6 GHz i omogućavaju govorne komunikacije i/ili prenos podataka, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za kopnene mobilne zemaljske stanice (LMES) koje rade u frekvencijskim opsezima 1,5 GHz i 1,6 GHz i omogućavaju govorne komunikacije i/ili prenos podataka, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za kopnene mobilne zemaljske stanice (LMES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1,5 GHz i 1,6 GHz i omogućavaju govorne komunikacije i/ili prenos podataka, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za kopnene mobilne zemaljske stanice (LMES), koje rade u frekvencijskim opsezima od 1,5 GHz i 1,6 GHz i omogućavaju govorne komunikacije i/ili prenos podataka, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 4/6 GHz dodeljenim fiksnoj satelitskoj službi (FSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 4/6 GHz, namenjenim za fiksnu satelitsku službu (FSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Harmonizovani evropski standard za bazne stanice koje koriste tehniku CDMA pristupa sa proširenim spektrom i rade u opsegu 450 MHz (CDMA 450) i PAMR opsezima 410, 450 i 870 MHz (CDMA-PAMR), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitsku interaktivnu terminalsku opremu (SIT) i satelitsku korisničku terminalsku opremu (SUT) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Tehničke karakteristike i metode merenja za dvosmerne VHF radio-telefonske aparate za fiksnu ugradnju u čamce za spasavanje
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Tehničke karakteristike i metode merenja za dvosmerne VHF radiotelefonske aparate za fiksnu ugradnju u plovila za spasavanje
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
73 str.
4578 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Satelitske zemaljske stanice na letelicama (AES) koje rade u frekvencijskom opsegu ispod 3 GHz u okviru vazduhoplovne mobilne satelitske službe (AMSS)/mobilne satelitske službe (MSS) i/ili vazduhoplovne mobilne satelitske i vazduhoplovne mobilne satelitske (R) službe (AMS®S)/mobilne satelitske službe (MSS)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
89 str.
4920 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na letelicama (AES) koje rade u frekvencijskom opsegu ispod 3 GHz u okviru vazduhoplovne mobilne satelitske službe (AMSS)/mobilne satelitske službe (MSS) i/ili vazduhoplovne mobilne satelitske i vazduhoplovne mobilne satelitske (R) službe (AMS®S)/mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU i bitne zahteve iz člana 6 Direktive 2014/30/EU — Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 10: Posebni uslovi za prvu (CTI i CTI+) i drugu generaciju (CT 2) bezgajtanske telefonske opreme
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 11: Posebni uslovi za predajnike za terestričko emitovanje zvuka u radio-difuznoj službi
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 12: Posebni uslovi za terminale veoma malog otvora antene (VSAT), satelitske interaktivne zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima između 4 GHz i 30 GHz u fiksnoj satelitskoj službi (FSS)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 13: Posebni uslovi za radio i pomoćnu opremu (govornu i negovornu) u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima (CB)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 14: Posebni uslovi za predajnike za terestričko analogno i digitalno emitovanje televizijskog signala (TV) u radio-difuznoj službi
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 15: Posebni uslovi za komercijalno raspoloživu amatersku radio-opremu
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 15: Posebni uslovi za komercijalno raspoloživu amatersku radio-opremu – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 16: Posebni uslovi za mobilnu i prenosivu opremu za analogne ćelijske radio-komunikacije
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu — Deo 17: Posebni uslovi za 2,4 GHz širokopojasne sisteme za prenos, 5 GHz RLAN opremu visokih performansi i 5,8 GHz širokopojasne sisteme za prenos podataka
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu — Deo 17: Posebni uslovi za širokopojasne sisteme za prenos podataka
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu — Deo 17: Posebni uslovi za širokopojasne sisteme za prenos podataka
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 17: Posebni uslovi za širokopojasne sisteme za prenos podataka – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 18: Posebni uslovi za TETRA (Terrestrial Trunked Radio) opremu
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 19: Posebni uslovi za prijemne mobilne zemaljske stanice (ROMES) koje obezbeđuju prenos podataka i rade u frekvencijskom opsegu od 1,5 GHz
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 2: Posebni uslovi za radio-pejdžing opremu
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 20: Posebni uslovi za mobilne zemaljske stanice (MES) koje se koriste u mobilnim satelitskim službama (MSS)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 22: Posebni zahtevi za VHF vazduhoplovnu mobilnu i fiksnu radio-opremu na zemlji
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 23: Posebni uslovi za IMT-2000 radio-bazne stanice (BS), repetitore i pomoćnu opremu koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 23: Posebni uslovi za IMT-2000 radio-bazne stanice (BS), repetitore i pomoćnu opremu koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA i E-UTRA)
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 23: Posebni uslovi za IMT-2000 radio-bazne stanice (BS), repetitore i pomoćnu opremu koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA i E-UTRA)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 24: Posebni uslovi za IMT-2000 mobilnu i prenosivu radio i pomoćnu korisničku opremu (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 24: Posebni uslovi za IMT-2000 mobilnu i prenosivu radio i pomoćnu korisničku opremu (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA i E-UTRA)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 25: Posebni uslovi za mobilne stanice i pomoćnu opremu koje koriste tehniku CDMA 1x pristupa sa proširenim spektrom
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 26: Posebni uslovi za bazne stanice, repetitore i pomoćnu opremu koji koriste tehniku CDMA 1x pristupa sa proširenim spektrom
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 27: Posebni uslovi za aktivne medicinske implante veoma male snage (ULP-AMI) i pripadajuće periferne uređaje (ULP-AMI-P)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 27: Posebni uslovi za aktivne medicinske implantate veoma male snage (ULP-AMI) i pripadajuće periferne uređaje (ULP-AMI-P) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 28: Posebni uslovi za bežične digitalne video-veze
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 29: Posebni uslovi za uređaje koji omogućavaju pružanje usluge prenosa medicinskih podataka (MEDS) i rade u frekvencijskim opsezima od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 29: Posebni uslovi za uređaje koji omogućavaju pružanje usluge prenosa medicinskih podataka (MEDS) i rade u frekvencijskim opsezima od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 3: Posebni uslovi za uređaje kratkog dometa (SRD) koji rade na frekvencijama između 9 kHz i 40 GHz
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 3: Posebni uslovi za uređaje kratkog dometa (SRD) koji rade na frekvencijama između 9 kHz i 246 GHz
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 31: Posebni uslovi za opremu u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 315 kHz za aktivne medicinske implante veoma male snage (ULP-AMI) i pripadajuće periferne uređaje (ULP-AMI-P)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 31: Posebni uslovi za opremu u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 315 kHz za aktivne medicinske implantate veoma male snage (ULP-AMI) i pripadajuće periferne uređaje (ULP-AMI-P) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 32: Posebni uslovi za radare koji se koriste za ispitivanje tla i zidova
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 33: Posebni uslovi za ultraširokopojasne (UWB) komunikacione uređaje
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 33: Posebni uslovi za ultraširokopojasne (UWB) komunikacione uređaje – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 34: Posebni uslovi za spoljašnje uređaje za napajanje (EPS) mobilnih telefona
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 34: Posebni uslovi za spoljašnje uređaje za napajanje (EPS) mobilnih telefona
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 34: Posebni uslovi za spoljašnje uređaje za napajanje (EPS) mobilnih telefona
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 35: Posebni zahtevi za aktivne medicinske implantate male snage (LP-AMI), koji rade u frekvencijskim opsezima od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 35: Posebni zahtevi za aktivne medicinske implantate male snage (LP-AMI), koji rade u frekvencijskim opsezima od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 4: Posebni uslovi za fiksne radio-veze, bazne stanice sistema za širokopojasni prenos podataka, pomoćnu opremu i servise
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 4: Posebni uslovi za fiksne radio-veze i pomoćnu opremu
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) radio-opreme i službe — Deo 4: Posebni uslovi za fiksne radio-veze i pomoćnu opremu
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 4: Posebni uslovi za fiksne radio-veze i pomoćnu opremu — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 5: Posebni uslovi za uređaje i pomoćnu opremu (govornu i negovornu) za kopneni profesionalni (privatni) mobilni radio (PMR)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 5: Posebni uslovi za uređaje i pomoćnu opremu (govornu i negovornu) za kopneni privatni mobilni radio (PMR) i terestričke međumesne radio-veze (TETRA) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 50: Posebni uslovi za bazne stanice, repetitore i pomoćnu opremu za ćelijsku komunikaciju
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 50: Posebni uslovi za bazne stanice, repetitore i pomoćnu opremu za ćelijsku komunikaciju – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 51: Posebni uslovi za radarske uređaje za automobile, vozila i nadzor koji koriste frekvencijske opsege od 24,05 GHz do 24,25 GHz, od 24,05 GHz do 24,5 GHz, od 76 GHz do 77 GHz i od 77 GHz do 81 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 6: Posebni uslovi za opremu za digitalne poboljšane bezgajtanske telekomunikacije (DECT)
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 6: Posebni uslovi za opremu za digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 6: Posebni uslovi za opremu za digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 7: Posebni uslovi za mobilnu i prenosivu radio i pomoćnu opremu za digitalne ćelijske radio-telekomunikacione sisteme (GSM i DCS)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 8: Posebni uslovi za GSM bazne stanice
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 9: Posebni uslovi za bežične mikrofone i sličnu radio-frekvencijsku (RF) opremu za audio-vezu, bežične audio i ušne uređaje za nadzor
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Harmonizovani evropski standard za opremu baznih stanica i repetitora globalnog sistema za mobilne komunikacije (GSM), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE (GSM 13.21, verzija 8.1.2, izdanje 1999)
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
122 str.
5604 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Harmonizovani evropski standard za opremu baznih stanica koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
86 str.
4920 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Harmonizovani evropski standard za opremu baznih stanica koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
85 str.
4920 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Harmonizovani evropski standard za opremu baznih stanica koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
88 str.
4920 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) – Oprema baznih stanica (BS) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
90 str.
4920 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) – Oprema baznih stanica (BS) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
109 str.
5261 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Harmonizovani evropski standard za opremu baznih stanica koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) – Harmonizovani evropski standard za mobilne stanice u opsezima GSM 900 i GSM 1800, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE (1999/5/EC)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Oprema mobilnih stanica (MS) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Harmonizovani evropski standard za mobilne stanice u opsezima GSM 900 i GSM 1800, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE (1999/5/EC)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Zahtevi za rad GSM na železnici
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Zahtevi za rad GSM na železnici
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) – Zahtevi za rad GSM na železnici
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) —Harmonizovani evropski standard za mobilne stanice koje koriste tehniku CDMA pristupa sa proširenim spektrom i rade u opsegu 450 MHz (CDMA 450) i PAMR opsezima 410, 450 i 870 MHz (CDMA-PAMR), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
239 str.
6631 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Druga generacija DVB interaktivnog satelitskog sistema (DVB-RCS2) — Deo 2: Niži slojevi protokola u standardu za satelite
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
138 str.
5604 RSD 
PDF
Zahtevi za dostupnost proizvoda i usluga informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), prilikom javnih nabavki u Evropi
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
134 str.
5604 RSD 
PDF
Zahtevi za dostupnost proizvoda i usluga informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) prilikom javnih nabavki u Evropi
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Aktivni medicinski implantati male snage (LP-AMI) i pripadajuća periferna oprema (LP-AMI-P) koji rade u frekvencijskom opsegu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Aktivni medicinski implantati male snage (LP-AMI), koji rade u frekvencijskom opsegu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Aktivni medicinski implanti male snage (LP-AMI) koji rade u frekvencijskom opsegu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
72 str.
4578 RSD 
PDF
WSD uređaji — Sistemi bežičnog pristupa koji rade u TV radiodifuznom opsegu od 470 MHz do 790 MHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
77 str.
4578 RSD 
PDF
WSD uređaji – Sistemi bežičnog pristupa koji rade u TV radiodifuznom opsegu od 470 MHz do 790 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uzemljenje i sprezanje opreme informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), napajanja do 400 VDC
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
287 str.
7572 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – DECT paketski radio-servis (DPRS)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za mobilne zemaljske stanice (MES) mobilnih geostacionarnih satelitskih sistema, uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za mobilne zemaljske stanice (MES) mobilnih geostacionarnih satelitskih sistema, uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) geostacionarnih mobilnih satelitskih sistema, uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Tehničke karakteristike i metode ispitivanja za fiksnu i prenosivu VHF opremu koja radi na frekvencijama od 121,5 MHz i 123,1 MHz
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Tehničke karakteristike i metode ispitivanja za fiksnu i prenosivu VHF opremu koja radi na frekvencijama od 121,5 MHz i 123,1 MHz
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Mobilne zemaljske stanice (MES) koje omogućavaju prenos podataka malim bitskim protokom (LBRDC) koristeći satelite na nižim zemaljskim orbitama (LEO) i rade ispod 1 GHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje omogućavaju prenos podataka malim bitskim protokom (LBRDC) koristeći satelite na nižim zemaljskim orbitama (LEO) i rade ispod 1 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Komercijalno raspoloživa amaterska radio-oprema – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Komercijalno raspoloživa amaterska radio-oprema — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Kopnena mobilna služba – Komercijalno raspoloživa amaterska radio-oprema – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Komercijalno raspoloživa amaterska radio-oprema — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Harmonizovani evropski standard za CT1 i CT1+ bezgajtansku telefonsku opremu, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Harmonizovani evropski standard za CT2 bezgajtansku telefonsku opremu, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — HIPERLAN, tip 2 — Ispitivanje usaglašenosti za sloj paketske konvergencije — Deo 1-1: Opšti deo — Obrazac izjave o usaglašenosti primene protokola (PICS)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — HIPERLAN, tip 2 — Ispitivanje usaglašenosti za sloj paketske konvergencije — Deo 1-2: Opšti deo — Specifikacija organizacije ispitivanja i metoda ispitivanja (TSS&TP)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — HIPERLAN, tip 2 — Ispitivanje usaglašenosti za sloj paketske konvergencije — Deo 1-3: Opšti deo — Specifikacija organizacije apstraktnih ispitivanja (ATS)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — HIPERLAN, tip 2 — Ispitivanje usaglašenosti za protokol upravljanja vezom za prenos podataka (DLC) — Deo 1-1: Osnovna funkcija prenosa podataka — Obrazac izjave o usaglašenosti primene protokola (PICS)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — HIPERLAN, tip 2 — Ispitivanje usaglašenosti za protokol upravljanja vezom za prenos podataka (DLC) — Deo 1-2: Osnovna funkcija prenosa podataka — Specifikacija organizacije ispitivanja i metoda ispitivanja (TSS&TP)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — HIPERLAN, tip 2 — Ispitivanje usaglašenosti za protokol upravljanja vezom za prenos podataka (DLC) — Deo 1-3: Osnovna funkcija prenosa podataka — Specifikacija organizacije apstraktnih ispitivanja (ATS)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — HIPERLAN, tip 2 — Ispitivanje usaglašenosti za protokol upravljanja vezom za prenos podataka (DLC) — Deo 2-1: Podsloj upravljanja radio-vezom (RLC) — Obrazac izjave o usaglašenosti primene protokola (PICS)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — HIPERLAN, tip 2 — Ispitivanje usaglašenosti za protokol upravljanja vezom za prenos podataka (DLC) — Deo 2-2: Podsloj upravljanja radio-vezom (RLC) — Specifikacija organizacije ispitivanja i metoda ispitivanja (TSS&TP)
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — HIPERLAN, tip 2 — Ispitivanje usaglašenosti za protokol upravljanja vezom za prenos podataka (DLC) — Deo 2-3: Podsloj upravljanja radio-vezom (RLC) — Specifikacija organizacije apstraktnih ispitivanja (ATS)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Aktivni medicinski implantati (ULP-AMI) i periferni uređaji (ULP-AMI-P) veoma male snage, koji rade u frekvencijskom opsegu od 402 MHz do 405 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Aktivni medicinski implanti (ULP-AMI) i periferni uređaji (ULP-AMI-P) veoma male snage, koji rade u frekvencijskom opsegu od 402 MHz do 405 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Aktivni medicinski implanti (ULP-AMI) i periferni uređaji (ULP-AMI-P) veoma male snage koji rade u frekvencijskom opsegu od 402 MHz do 405 MHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Digitalni radio-mikrofoni koji rade u CEPT harmonizovanom opsegu od 1 785 MHz do 1 800 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Digitalni bežični mikrofoni koji rade u CEPT harmonizovanom opsegu od 1 785 MHz do 1 800 MHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Digitalni link vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 2 — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji — Deo 1: Fizički sloj i MAC podsloj
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Digitalna veza vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 2 – Tehničke karakteristike i metode merenja opreme na zemlji – Deo 1: Fizički sloj i MAC podsloj
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
106 str.
5261 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Digitalni link vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 2 — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji — Deo 2: Viši slojevi
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Digitalni link vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 2 — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Digitalna veza vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 2 — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Digitalna veza vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 2 – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji – Deo 3: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema za digitalni link vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji — Deo 1: Evropski standard za opremu na zemlji
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji – Deo 1: Evropski standard za opremu na zemlji
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
351 str.
8086 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema za digitalni link vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji — Deo 2: Opšti opis i sloj veze podataka
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
325 str.
8086 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji – Deo 2: Opšti opis i sloj veze podataka
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
263 str.
7028 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji — Deo 3: Dodatni aspekti koji se odnose na radiodifuzno emitovanje
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
274 str.
7028 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji – Deo 3: Dodatni aspekti koji se odnose na radiodifuzno emitovanje
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
169 str.
5947 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema za digitalni link vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji — Deo 4: Funkcije za prenos od tačke do tačke
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
164 str.
5947 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji – Deo 4: Funkcije za prenos od tačke do tačke
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji – Deo 5: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji – Deo 5: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe — Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe — Deo 2: Posebni uslovi za VHF radio-telefonske predajnike i prijemnike
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Posebni uslovi za VHF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 2: Posebni uslovi za VHF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe — Deo 4: Posebni uslovi za NAVTEX uskopojasne prijemnike sa direktnim štampanjem (NBDP)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU – Deo 4: Posebni uslovi za NAVTEX uskopojasne prijemnike sa direktnim ispisom (NBDP)
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 4: Posebni uslovi za NAVTEX uskopojasne prijemnike sa direktnim ispisom (NBDP)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe — Deo 5: Posebni uslovi za MF/HF radio-telefonske predajnike i prijemnike
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU – Deo 5: Posebni uslovi za MF/HF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 5: Posebni uslovi za MF/HF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe — Deo 6: Posebni uslovi za zemaljske stanice na plovilima koje rade u frekvencijskim opsezima iznad 3 GHz
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU – Deo 6: Posebni uslovi za zemaljske stanice na plovilima koje rade u frekvencijskim opsezima iznad 3 GHz
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 6: Posebni uslovi za zemaljske stanice na plovilima koje rade u frekvencijskim opsezima iznad 3 GHz
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 7: Posebni uslovi za pomorsku širokopojasnu radio-opremu
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — 5 GHz RLAN visokih performansi — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
78 str.
4578 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — 5 GHz RLAN visokih performansi — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
90 str.
4920 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — 5 GHz RLAN visokih performansi — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
93 str.
4920 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — 5 GHz RLAN visokih performansi — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
122 str.
5604 RSD 
PDF
5 GHz RLAN – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Uvod i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije – Deo 1: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000, uvod i opšti zahtevi, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije – Deo 1: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000, uvod i opšti zahtevi, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
26 str.
2737 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 1: Uvod i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
27 str.
2909 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 1: Uvod i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
27 str.
2909 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE – Deo 1: Uvod i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
125 str.
5604 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 10: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
94 str.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 treću generaciju ćelijskih mreža – Deo 10: Harmonizovani standard za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
98 str.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za treću generaciju IMT-2000 ćelijskih mreža – Deo 10: Harmonizovani standard za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
32 str.
3080 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 11: Repetitori koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
33 str.
3253 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 11: Repetitori koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 11: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 repetitore koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije – Deo 11: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 repetitore koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD i E-UTRA FDD), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
34 str.
3253 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 11: Repetitori koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 12: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 repetitore koji koriste tehniku CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 12: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 repetitore koji koriste tehniku CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
26 str.
2737 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 12: Repetitori koji koriste tehniku CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
82 str.
4920 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 13: Korisnička oprema (UE) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
85 str.
4920 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 13: Korisnička oprema (UE) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 14: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 bazne stanice (BS) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 13: Korisnička oprema (UE) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
30.04.2014  
65 str.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 13: Korisnička oprema (UE) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
80 str.
4578 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE – Deo 13: Korisnička oprema (UE) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
85 str.
4920 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 14: Bazne stanice (BS) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
90 str.
4920 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 14: Bazne stanice (BS) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije – Deo 14: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 bazne stanice (BS) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
55 str.
4020 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 14: Bazne stanice za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
30.04.2014  
64 str.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 14: Bazne stanice (BS) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
81 str.
4920 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE – Deo 14: Bazne stanice (BS) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
37 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 15: Repetitori za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
38 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 15: Repetitori za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 15: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 repetitore za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA FDD), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
39 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 15: Repetitori za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 16: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 korisničku opremu (UE) koja koristi tehniku mobilnog ultraširokopojasnog (UMB) unapređenog CDMA pristupa sa više nosilaca, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 17: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 bazne stanice (BS) koje koriste tehniku mobilnog ultraširokopojasnog (UMB) unapređenog CDMA pristupa sa više nosilaca, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
67 str.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multistandard radio (MSR) bazne stanice (BS)
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
68 str.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multistandard radio (MSR) bazne stanice (BS)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
47 str.
3807 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multi-standard radio (MSR) bazne stanice (BS)
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
50 str.
3807 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multistandard radio (MSR) bazne stanice (BS)
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
62 str.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multistandard radio (MSR) bazne stanice (BS)
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
37 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE – Deo 19: OFDMA TDD WMAN (Mobilni WiMAX) TDD korisnička oprema (UE)
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
39 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 19: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) TDD korisnička oprema
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
39 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 19: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) TDD korisnička oprema
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
56 str.
4020 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
57 str.
4020 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 2: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 korisničku opremu (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 2: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 korisničku opremu (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD i E-UTRA FDD), koji obuhvata bitne zahteve iz člana
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže —Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 2: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
45 str.
3593 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 2: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
30.04.2014  
47 str.
3807 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 2: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
53 str.
4020 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE – Deo 2: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
37 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 20: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) TDD bazne stanice (BS)
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
38 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 20: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) TDD bazne stanice
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
37 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 20: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) TDD bazne stanice
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
38 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 21: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) FDD korisnička oprema (UE)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
38 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 21: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) FDD korisnička oprema (UE)
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
39 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 22: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) FDD bazne stanice (BS)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
38 str.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 22: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) FDD bazne stanice (BS)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
63 str.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
64 str.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
64 str.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 3: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 3: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD i E-UTRA FDD), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
46 str.
3807 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE – Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
30.04.2014  
49 str.
3807 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
61 str.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE – Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 4: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 korisničku opremu (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
61 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 4: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 korisničku opremu (UE) koja koristi tehnike CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000) i mobilnog ultraširokopojasnog (UMB) unapređenog CDMA pristupa sa više nosilaca, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
61 str.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 4: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000)
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
61 str.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 4: Korisnička oprema koja koristi tehniku CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije – Deo 5: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 5: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 bazne stanice (BS) koje koriste tehnike CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000) i mobilnog ultraširokopojasnog (UMB) unapređenog CDMA pristupa sa više nosilaca, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
56 str.
4020 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 5: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 6: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 korisničku opremu (UE) koja koristi tehniku CDMA TDD pristupa (UTRA TDD), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 6: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 korisničku opremu (UE) koja koristi tehniku CDMA TDD pristupa (UTRA TDD i E-UTRA TDD), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
47 str.
3807 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 6: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA TDD pristupa (UTRA TDD)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
58 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 7: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA TDD pristupa (UTRA TDD), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
70 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 7: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA TDD pristupa (UTRA TDD i E-UTRA TDD), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTEv
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
71 str.
4578 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE – Deo 7: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA TDD pristupa (UTRA TDD)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
70 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS) i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 8: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 korisničku opremu (UE) koja koristi tehniku TDMA pristupa sa jednim nosiocem (UWC 136), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
68 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bazne stanice (BS) i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 mreže treće generacije — Deo 9: Harmonizovani evropski standard za IMT-2000 bazne stanice (BS) koje koriste tehniku TDMA pristupa sa jednim nosiocem (UWC 136), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
68 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-telefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF frekvencijskim opsezima — Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
60 str.
4020 RSD 
PDF
Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF frekvencijskim opsezima – Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Standard za radio-frekvencije i modulaciju za telemetriju, komandu i određivanje udaljenosti (TCR) komunikacionih satelita
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
49 str.
3807 RSD 
PDF
VHF predajnici i prijemnici obalskih stanica za GMDSS i druge primene u pomorskoj mobilnoj službi – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — VHF predajnici i prijemnici obalskih stanica za GMDSS i druge primene u pomorskoj mobilnoj službi — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — VHF predajnici i prijemnici obalskih stanica za GMDSS i druge primene u pomorskoj mobilnoj službi — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Prenos i multipleksiranje (TM) — Oprema sistema za prenos između više tačaka — Radio-oprema za korišćenje u multimedijalnim bežičnim sistemima (MWS) u frekvencijskom opsegu od 40,5 GHz do 43,5 GHz — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Prenos i multipleksiranje (TM) — Oprema sistema za prenos između više tačaka — Radio-oprema za korišćenje u multimedijalnim bežičnim sistemima (MWS) u frekvencijskom opsegu od 40,5 GHz do 43,5 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
152 str.
5947 RSD 
PDF
Zahtevi za dostupnost proizvoda i usluga informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) prilikom javnih nabavki u Evropi
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Predajna oprema za emitovanje amplitudski modulisanog (AM) audio-signala u radiodifuznoj službi – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Predajna oprema za emitovanje amplitudski modulisanog (AM) audio-signala u radio-difuznoj službi — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Predajna oprema za emitovanje amplitudski modulisanog (AM) audio-signala u radiodifuznoj službi — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Predajna oprema za emitovanje frekvencijski modulisanog (FM) audio-signala u radiodifuznoj službi – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Predajna oprema za emitovanje frekvencijski modulisanog (FM) audio-signala u radio-difuznoj službi — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Predajna oprema za emitovanje frekvencijski modulisanog (FM) audio-signala u radiodifuznoj službi — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Meteorološka pomagala (Met Aids) — Radio-sonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 400,15 MHz do 406 MHz sa nivoima snage do 200 mW — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Meteorološka pomagala (Met Aids) – Radio-sonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 400,15 MHz do 406 MHz sa nivoima snage do 200 mW – Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Meteorološka pomagala (Met Aids) — Radio-sonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 400,15 MHz do 406 MHz, sa nivoima snage do 200 mW — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Meteorološka pomagala (Met Aids) – Radio-sonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 400,15 MHz do 406 MHz, sa nivoima snage do 200 mW – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Bežične video-veze (WVL) koje rade u frekvencijskom opsegu od 1,3 GHz do 50 GHz – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za bežične video-veze (WVL) koja radi u frekvencijskom opsegu od 1,3 GHz do 50 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Bežične video-veze (WVL) koje rade u frekvencijskom opsegu od 1,3 GHz do 50 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Ultraširokopojasne tehnologije (UWB) koje se koriste za komunikacije — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) za komunikacije — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 1: Zahtevi za opšte UWB primene
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Zahtevi za opšte UWB primene
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 2: Zahtevi za UWB praćenje lokacije
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Zahtevi za UWB praćenje lokacije
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 3: Zahtevi za UWB uređaje za vozila na putu i pruzi
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Zahtevi za UWB uređaje za primene u kopnenom saobraćaju
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 4: Uređaji za detekciju materijala koji koriste UWB tehnologiju ispod 10,6 GHz
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 5: Uređaji koji koriste UWB tehnologiju na letelicama
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Sistemi za primene radara za ispitivanje tla i zidova (GPR/WPR) sa vizuelnim prikazom – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Sistemi za vizuelni prikaz sa radarom za ispitivanje tla i zidova (GPR/WPR) — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Sistemi za primene radara za ispitivanje tla i zidova (GPR/WPR) sa vizuelnim prikazom — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Predajna oprema za emitovanje digitalnog audio-signala u radiodifuznoj službi (DAB) – Harmonizovani standard za pristup radio-spektru
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Predajna oprema za terestričko emitovanje digitalnog audio-signala u radio-difuznoj službi (T-DAB) — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Predajna oprema za terestričko emitovanje digitalnog audio-signala u radiodifuznoj službi (T-DAB) — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Napajanje opreme u pristupnoj mreži
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Satelitski farovi za personalno lociranje (PLB) koji rade u frekvencijskom opsegu od 406,0 MHz do 406,1 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za mobilne satelitske zemaljske stanice na letelicama (AES), koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne satelitske zemaljske stanice na letelicama (AES), koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Navigacioni radari koji se koriste na unutrašnjim plovnim putevima – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Navigacioni radari koji se koriste na unutrašnjim plovnim putevima — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Navigacioni radari koji se koriste na unutrašnjim plovnim putevima — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Aktivni medicinski implantati veoma male snage (ULP-AMI) i pribor (ULP-AMI-P) koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 315 kHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 315 kHz za aktivne medicinske implante veoma male snage (ULP-AMI) i pribor — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 315 kHz za aktivne medicinske implante veoma male snage (ULP-AMI) i pribor — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
69 str.
4278 RSD 
PDF
Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz sa nivoima snage do 2 W i u frekvencijskom opsegu od 915 MHz do 921 MHz sa nivoima snage do 4 W – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
58 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz sa nivoima snage do 2 W — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz, sa nivoima snage do 2 W i u frekvencijskom opsegu od 915 MHz do 921 MHz, sa nivoima snage do 4 W — Deo 1: Tehnički zahtevi i metode merenja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz sa nivoima snage do 2 W — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz, sa nivoima snage do 2 W — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz sa nivoima snage do 2 W — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz sa nivoima snage do 2 W i u frekvencijskom opsegu od 915 MHz do 921 MHz sa nivoima snage do 4 W — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 1: Pregled i opšte karakteristike nezavisno od sistema
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
73 str.
4578 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi – Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke – Deo 1: Pregled, opšte karakteristike i zahtevi koji su zavisni od sistema
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
143 str.
5604 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi – Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke – Deo 2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima od 1 GHz do 86 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-1: Zahtevi, zavisni od vrste sistema, za digitalne sisteme koji rade u frekvencijskim opsezima gde je primenjena koordinacija frekvencija
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-1: Sistemski zavisni zahtevi za digitalne sisteme koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
89 str.
4920 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
94 str.
4920 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
107 str.
5261 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
107 str.
5261 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
60 str.
4020 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 3: Oprema koja radi u frekvencijskim opsezima kod kojih koordinacija frekvencija može, ali i ne mora da bude primenjena — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 3: Oprema koja radi u frekvencijskim opsezima kod kojih koordinacija frekvencija može, ali i ne mora biti primenjena — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
65 str.
4278 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 3: Oprema koja radi u frekvencijskim opsezima kod kojih koordinacija frekvencija može, ali i ne mora biti primenjena — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi – Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke – Deo 4: Antene
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 4-1: Zahtevi za antene, zavisni od vrste sistema
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 4-2: Antene — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 4-2: Antene — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.05.2019  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Predajna oprema za emitovanje digitalnog audio-signala (DRM – Digital Radio Mondiale) u radiodifuznoj službi – Harmonizovani evropski standard za pristup radio-spektru
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Predajna oprema za emitovanje digitalnog audio-signala (DRM – Digital Radio Mondiale) u radio-difuznoj službi — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Predajna oprema za emitovanje digitalnog audio-signala (DRM – Digital Radio Mondiale) u radiodifuznoj službi — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Navigacioni radari za korišćenje na plovilima koja ne odgovaraju zahtevima SOLAS konvencije — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.04.2014  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Navigacioni radari za korišćenje na plovilima koja ne pripadaju plovilima po SOLAS konvenciji — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Navigacioni radari za korišćenje na plovilima koja ne pripadaju plovilima po SOLAS konvenciji – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa – Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) – Radarska oprema kratkog dometa koja radi u frekvencijskom opsegu od 77 GHz do 81 GHz —Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Radarska oprema kratkog dometa koja radi u frekvencijskom opsegu od 77 GHz do 81 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Radarska oprema kratkog dometa koja radi u frekvencijskom opsegu od 77 GHz do 81 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa – Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) – Ultraširokopojasna radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 24,25 GHz do 26,65 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Radarska oprema kratkog dometa koja radi u frekvencijskom opsegu od 24 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Radarska oprema kratkog dometa koja radi u frekvencijskom opsegu od 24 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Radarska oprema kratkog dometa koja radi u frekvencijskom opsegu od 24 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Induktivna komunikaciona oprema za prenos podataka na bliskoj udaljenosti, koja radi na frekvenciji od 13,56 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Induktivna komunikaciona oprema za prenos podataka na bliskoj udaljenosti, koja radi na frekvenciji od 13,56 MHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Predajna oprema za terestričko emitovanje digitalnog televizijskog signala (DVB-T) u radiodifuznoj službi — Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Digitalni terestrički TV predajnici – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Predajna oprema za terestričko emitovanje digitalnog televizijskog signala (DVB-T) u radiodifuznoj službi — Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Predajna oprema za emitovanje analognog televizijskog signala u radiodifuznoj službi — Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
84 str.
4920 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Struktura okvira, kodiranje kanala i modulacija za drugu generaciju sistema za interaktivne servise u radio-difuziji, prikupljanje vesti i druge širokopojasne satelitske primene (DVB-S2)
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
80 str.
4578 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Struktura okvira, kodovanje kanala i modulacija za drugu generaciju sistema za interaktivne servise u radio-difuziji, prikupljanje vesti i druge širokopojasne satelitske primene — Deo 1: DVB-S2
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
135 str.
5604 RSD 
PDF
Radiodifuzno emitovanje digitalnog video-signala (DVB) – Struktura okvira, kodiranje kanala i modulacija za drugu generaciju sistema za interaktivne servise u radio-difuziji, prikupljanje vesti i druge širokopojasne satelitske primene – Deo 2: Ekstenzije (DVB-S2X)
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
70 str.
4278 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Oprema i antene sistema za prenos između više tačaka — Deo 1: Pregled i zahtevi za digitalne radio-sisteme za prenos između više tačaka
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Oprema i antene sistema za prenos između više tačaka — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE za radio-opremu za digitalni prenos između više tačaka
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi — Oprema i antene sistema za prenos između više tačaka — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE za radio-antene za prenos između više tačaka
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
61 str.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani evropski standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, namenjenim fiksnoj satelitskoj službi, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, namenjenim za fiksnu satelitsku službu, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
88 str.
4920 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Oprema radara za merenje nivoa u rezervoaru (TLPR), koja radi u frekvencijskim opsezima od 4,5 GHz do 7 GHz, od 8,5 GHz do 10,6 GHz, od 24,05 GHz do 27 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Oprema za detekciju pomeranja — Radari za merenje nivoa u rezervoaru (TLPR) koji rade u frekvencijskim opsezima od 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz i 77 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Oprema za detekciju kretanja — Radari za merenje nivoa u rezervoaru (TLPR), koji rade u frekvencijskim opsezima od 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz i 77 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Oprema za detekciju kretanja — Radari za merenje nivoa u rezervoaru (TLPR), koji rade u frekvencijskim opsezima od 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz i 77 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Harmonizovani evropski standard za repetitore koji koriste tehniku CDMA pristupa sa proširenim spektrom i rade u opsegu od 450 MHz (CDMA 450) i u PAMR opsezima (CDMA-PAMR) od 410 MHz, 450 MHz i 870 MHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Tehničke karakteristike za SRD opremu koja koristi ultraširokopojasnu (UWB) tehnologiju — Primene opreme za analizu i klasifikaciju građevinskih materijala koja radi u frekvencijskom opsegu od 2,2 GHz do 8,5 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Uređaji kratkog dometa (SRD) – Tehničke karakteristike za SRD opremu koja koristi ultra širokopojasnu (UWB) tehnologiju – Primena opreme za analizu i klasifikaciju građevinskih materijala koja radi u frekvencijskom opsegu od 2,2 GHz do 8 GHz – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Uređaji kratkog dometa (SRD) – Tehničke karakteristike za SRD opremu koja koristi ultra širokopojasnu (UWB) tehnologiju – Primena opreme za analizu i klasifikaciju građevinskih materijala koja radi u frekvencijskom opsegu od 2,2 GHz do 8,5 GHz – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani evropski standard za zemaljske stanice na vozovima (EST) koje se koriste za praćenje i rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na vozovima (EST) koje se koriste za praćenje i rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Meteorološka pomagala (Met Aids) — Radio-sonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Meteorološka pomagala (Met Aids) – Radio-sonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz – Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Meteorološka pomagala (Met Aids) – Radio-sonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Meteorološka pomagala (Met Aids) – Radio-sonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Harmonizovani evropski standard za GSM sisteme na letelicama, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Sistemi za mobilnu komunikaciju na letelicama (MCOBA) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Tehničke karakteristike za SRD opremu koja koristi ultraširokopojasnu (UWB) tehnologiju — Primena opreme za raspoznavanje i karakterizaciju objekta koja radi u frekvencijskom opsegu od 2,2 GHz do 8,5 GHz kod električnih alata — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Uređaji kratkog dometa (SRD) – Tehničke karakteristike za SRD opremu koja koristi ultra širokopojasnu (UWB) tehnologiju – Primena opreme za raspoznavanje i karakterizaciju objekta koja radi u frekvencijskom opsegu od 2,2 GHz do 8,5 GHz kod električnih alata – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu (UWB) tehnologiju — Oprema za lociranje koja radi u frekvencijskom opsegu od 6 GHz do 9 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultra širokopojasnu (UWB) tehnologiju – Oprema za lociranje koja radi u frekvencijskom opsegu od 6 GHz do 8,5 GHz – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultra širokopojasnu (UWB) tehnologiju – Oprema za lociranje koja radi u frekvencijskom opsegu od 6 GHz do 9 GHz – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — Fiksni širokopojasni sistemi za prenos podataka, koji rade u frekvencijskom opsegu od 5,8 GHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Sistemi bežičnog pristupa (WAS) – Fiksni širokopojasni sistemi za prenos podataka, koji rade u frekvencijskom opsegu od 5,8 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Aktivni medicinski membranski implantati veoma male snage (ULP-AMI-M) i periferni uređaji (ULP-AMI-M-P) koji rade u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 37,5 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 37,5 MHz za aktivne medicinske membranske implante veoma male snage i pribor — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 37,5 MHz za aktivne medicinske membranske implante veoma male snage i pribor — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 315 kHz do 600 kHz za implantabilne uređaje veoma male snage (ULO-AID) za životinje i pripadajuća periferna oprema – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema u frekvencijskom opsegu od 315 kHz do 600 kHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema u frekvencijskom opsegu od 315 kHz do 600 kHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Sistemi veoma male snage koji omogućavaju uslugu prenosa medicinskih podataka (MEDS) i rade u frekvencijskim opsezima od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Sistemi veoma male snage koji omogućavaju uslugu prenosa medicinskih podataka i koji rade u frekvencijskim opsezima od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Sistemi veoma male snage koji omogućavaju uslugu prenosa medicinskih podataka i rade u frekvencijskim opsezima od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Širokopojasni sistemi za prenos podataka koji rade u frekvencijskom opsegu od 2 500 MHz do 2 690 MHz — Deo 1: TDD bazne stanice — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Širokopojasni sistemi za prenos podataka koji rade u frekvencijskom opsegu od 2 500 MHz do 2 690 MHz – Deo 1: TDD bazne stanice – Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Širokopojasni sistemi za prenos podataka koji rade u frekvencijskom opsegu od 2 500 MHz do 2 690 MHz — Deo 2: Oprema TDD korisničkih stanica — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja radi u frekvencijskim kanalima širine 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja radi u frekvencijskim kanalima širine 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
68 str.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja radi u frekvencijskim kanalima širine 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata, bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja radi u frekvencijskim kanalima širine 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — Višegigabitski WAS/RLAN sistemi koji rade u frekvencijskom opsegu od 60 GHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Radio-mreže širokopojasnog pristupa (BRAN) — Višegigabitski WAS/RLAN sistemi koji rade u opsegu od 60 GHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Višegigabitska radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 60 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Oprema za radio-komunikacije koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 855 MHz do 5 925 MHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.04.2014  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Oprema za radio-komunikacije koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 855 MHz do 5 925 MHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) – Radiokomunikaciona oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 855 MHz do 5 925 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice za MSS koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja-svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir-Zemlja) – Deo 1: Komplementarna komponenta na zemlji (CGC) za širokopojasne sisteme: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
85 str.
4920 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Komplementarna komponenta na kopnu (CGC) za širokopojasne sisteme
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
86 str.
4920 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Komplementarna komponenta na kopnu (CGC) za širokopojasne sisteme
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice za MSS koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja) — Deo 2: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sisteme — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
103 str.
5261 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sisteme
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
103 str.
5261 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sisteme
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice za MSS koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja) — Deo 3: Korisnička oprema (UE) za uskopojasne sisteme — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Korisnička oprema (UE) za uskopojasne sisteme
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema za "Eurobalise" železničke sisteme — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema za „Eurobalise” železničke sisteme – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema za "Euroloop" železničke sisteme — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema za „Euroloop” železničke sisteme – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — UHF radio-predajnici, prijemnici i primopredajnici na zemlji za UHF vazduhoplovnu mobilnu službu koji koriste amplitudsku modulaciju — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — UHF radio-predajnici, prijemnici i primopredajnici na zemlji za UHF vazduhoplovnu mobilnu službu koji koriste amplitudsku modulaciju — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.05.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
UHF radio predajnici, prijemnici i primopredajnici na zemlji za UHF vazduhoplovnu mobilnu službu, koji koriste amplitudsku modulaciju – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Bežični sistemi za širokopojasni pristup (BWA) u frekvencijskom opsegu od 3 400 MHz do 3 800 MHz — Mobilne terminalne stanice — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Primene opreme sa širokopojasnim pristupom u opsegu od 5 GHz za pomoć u slučaju nesreća — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Geoumrežavanje — Deo 1: Zahtevi
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije vozila — Geoumrežavanje — Deo 2: Scenariji
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Geoumrežavanje — Deo 3: Arhitektura mreže
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
104 str.
5261 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Geoumrežavanje — Deo 4-1: Geografsko adresiranje i prosleđivanje u komunikacijama od tačke do tačke i komunikacijama od tačke do više tačaka — Funkcionalnost nezavisna od medija
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
97 str.
4920 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) – Komunikacije u drumskom saobraćaju – Geoumrežavanje – Deo 4-1: Geografsko adresiranje i prosleđivanje u komunikacijama od tačke do tačke i komunikacijama od tačke do više tačaka – Funkcionalnost nezavisna od medija
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Geoumrežavanje — Deo 5-1: Transportni protokoli — Osnovni transportni protokol
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) – Komunikacije u drumskom saobraćaju – Geoumrežavanje – Deo 5-1: Transportni protokoli – Osnovni transportni protokol
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) – Komunikacije u drumskom saobraćaju – Geoumrežavanje – Deo 6-1: Internet integracija – Prenos IPv6 paketa preko protokola geoumrežavanja
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Osnovni skup primena — Deo 2: Specifikacija osnovnog servisa za međusobno obaveštavanje
Engleski
Објављен 
28.07.2015  
73 str.
4578 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije u drumskom saobraćaju — Osnovni skup primena — Deo 3: Specifikacija osnovnog servisa za decentralizovano obaveštenje o okruženju
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Repetitori globalnih navigacionih satelitskih sistema (GNSS) — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Specifikacija pristupnog sloja za inteligentne transportne sisteme koji rade u frekvencijskom opsegu od 5 GHz
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Oprema za radio-komunikacije koja radi u frekvencijskom opsegu od 63 GHz do 64 GHz — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
93 str.
4920 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Oprema radara za merenje nivoa (LPR) koja radi u frekvencijskim opsezima od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
58 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Oprema radara za merenje nivoa (LPR) koja radi u frekvencijskim opsezima od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Oprema radara za merenje nivoa (LPR) koja radi u frekvencijskim opsezima od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Aktivni pojačavači radarskog odraza — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
188 str.
6288 RSD 
PDF
Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Struktura okvira, kodiranje kanala i modulacija za drugu generaciju sistema za terestričko emitovanje digitalne televizije u radio-difuziji (DVB-T2)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
188 str.
6288 RSD 
PDF
Radiodifuzno emitovanje digitalnog video-signala (DVB) – Struktura okvira, kodiranje kanala i modulacija za drugu generaciju sistema za terestričko radiodifuzno emitovanje digitalne televizije (DVB-T2)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
112 str.
5261 RSD 
PDF
Radiodifuzno emitovanje digitalnog video-signala (DVB) – Struktura okvira, kodiranje kanala i modulacija za drugu generaciju digitalnog prenosnog sistema za kablovske sisteme (DVB-C2)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Bežični sistemi za širokopojasni pristup (BWA) u frekvencijskom opsegu od 3 400 MHz do 3 800 MHz — Bazne stanice — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Bežični sistemi za širokopojasni pristup (BWA) u frekvencijskom opsegu od 3 400 MHz do 3 800 MHz — Bazne stanice — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
75 str.
4578 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za vazduhoplovnu mobilnu opremu (na letelici) — Deo 1: Fizički sloj
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
71 str.
4578 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja i vazduh–vazduh u VHF opsegu (VDL), mod 4 – Tehničke karakteristike i metode merenja vazduhoplovne mobilne opreme (na letelici) – Deo 1: Fizički sloj
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
421 str.
8984 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za vazduhoplovnu mobilnu opremu (na letelici) — Deo 2: Opšti opis i sloj veze podataka
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
410 str.
8984 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja i vazduh–vazduh u VHF opsegu (VDL), mod 4 – Tehničke karakteristike i metode merenja vazduhoplovne mobilne opreme (na letelici) – Deo 2: Opšti opis i sloj veze podataka
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
286 str.
7572 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za vazduhoplovnu mobilnu opremu (na letelici) — Deo 3: Dodatni aspekti koji se odnose na radiodifuzno emitovanje
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
272 str.
7028 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja i vazduh–vazduh u VHF opsegu (VDL), mod 4 – Tehničke karakteristike i metode merenja vazduhoplovne mobilne opreme (na letelici) – Deo 3: Dodatni aspekti koji se odnose na radiodifuzno emitovanje
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
191 str.
6288 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja i vazduh–vazduh u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za vazduhoplovnu mobilnu opremu (na letelici) — Deo 4: Funkcije za prenos od tačke do tačke
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
185 str.
6288 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja i vazduh–vazduh u VHF opsegu (VDL), mod 4 — Tehničke karakteristike i metode merenja za vazduhoplovnu mobilnu opremu — Deo 4: Funkcije za prenos od tačke do tačke
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa – Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) – Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 24,05 GHz do 24,25 GHz ili od 24,05 GHz do 24,50 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Automobilska radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 24,05 GHz do 24,25 GHz ili 24,50 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode spitivanja
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Radarska oprema kratkog dometa koja radi u frekvencijskom opsegu od 24,05 GHz do 24,25 GHz namenjena za automobilsku primenu — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
30.04.2014  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Automobilska radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 24,05 GHz do 24,25 GHz ili 24,50 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Pristup, terminali, prenos i multipleksiranje (ATTM) — Treća generacija sistema prenosa za interaktivne servise kablovske televizije – IP kablovski modemi — Deo 1: Opšte — DOCSIS 3.0
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
149 str.
5604 RSD 
PDF
Pristup, terminali, prenos i multipleksiranje (ATTM) — Treća generacija sistema prenosa za interaktivne servise kablovske televizije – IP kablovski modemi — Deo 2: Fizički sloj — DOCSIS 3.0
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Pristup, terminali, prenos i multipleksiranje (ATTM) — Treća generacija sistema prenosa za interaktivne servise kablovske televizije – IP kablovski modemi — Deo 3: Radiofrekvencijski interfejs za silazni tok podataka — DOCSIS 3.0
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
648 str.
9754 RSD 
PDF
Pristup, terminali, prenos i multipleksiranje (ATTM) — Treća generacija sistema prenosa za interaktivne servise kablovske televizije – IP kablovski modemi — Deo 4: MAC protokoli i protokoli višeg sloja — DOCSIS 3.0
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
185 str.
6288 RSD 
PDF
Pristup, terminali, prenos i multipleksiranje (ATTM) — Treća generacija sistema prenosa za interaktivne servise kablovske televizije – IP kablovski modemi — Deo 5: Bezbednosni servisi — DOCSIS 3.0
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima, sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC) klase D – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima, sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC), klase H – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima, sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC), klase H – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3 (g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Prenosiva VHF radio-telefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC) klase D — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Prenosiva VHF radio-telefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC) klase D — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Prenosiva VHF radio-telefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC) klase D — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Prenosiva VHF radio-telefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC) klase D — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Prenosiva VHF radio-telefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC) klase D — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.3(e) Direktive R&TTE
Engleski
Објављен 
23.12.2014  
28 str.
2909 RSD