COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
26.02.2020  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Bakarne šipke, šine i žica za opštu primenu u elektrotehnici
Engleski
У припреми 
26.02.2020  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Metode ispitivanja za ocenjivanje zaštitnih kalajnih prevlaka na vučenoj bakarnoj žici kružnog poprečnog preseka za primenu u elektrotehnici
Engleski
У припреми 
26.02.2020  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Profili i profilisana žica od bakra za primenu u elektrotehnici
Srpski
Повучен 
28.02.2018  
25 str.
3316 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Повучен 
 
8 str.
1711 RSD 
PDF
Obojeni metali i legure obojenih metala - Oznake stanja i izgleda površine
Srpski
Повучен 
25.07.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Obojeni metali i legure obojenih metala - Termini i definicije postupaka prerade i stanja materijala, oznake stanja i izgleda površine
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Elektrolitsko određivanje bakra u nelegiranom bakru
Srpski
Повучен 
25.07.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Elektrogravimetrijsko određivanje sadržaja bakra u nelegiranom bakru
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Elektrolitsko određivanje sadržaja bakra u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Elektrogravimetrijsko određivanje sadržaja bakra u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Kolorimetrijsko određivanje antimona u bakru - metoda sa kalijumjodidom i tioureom
Srpski
Повучен 
29.08.2011  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja antimona u legurama bakra
Srpski
Повучен 
 
1 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - fotometrijsko određivanje antimona u bakru (metoda sa Radaminom B)
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja antimona (Metoda sa rodaminom B)
Srpski
Повучен 
29.08.2011  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja antimona u bakru
Srpski
Повучен 
25.07.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja arsena u bakru (za niske koncentracije arsena)
Srpski
Повучен 
25.07.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sumpora u bakru (metoda sagorevanja)
Srpski
Повучен 
25.07.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Fotometrijsko određivanje bizmuta u bakru
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - fotometrijsko određivanje fosfora u bakru (metoda sa molibdovanadofosfornom kiselinom
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja fosfora u dezoksidisanom bakru (od 0,002 do 0,1% fosfora)

495 found, page 1 from 25 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7