Logo Институт за стандардизацију Србије
11030 Београд, Стевана Бракуса 2, p. p. 2105
Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257
Date: 2020-01-29
Time: 07:25


Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Referentna metoda za ispitivanje oslobađanja nikla sa okvira za naočare i naočara za sunce
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Uputstvo za izbor, upotrebu i održavanje štitnika za oči i lice
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Zakloni na radnim mestima sa laserima — Zahtevi za bezbednost i ispitivanje
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
2 str.
944 RSD 
PDF
Zakloni na radnim mestima sa laserima — Zahtevi za bezbednost i ispitivanje — Ispravka
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju — Štitnici za oči za korisnike motornih sanki
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Specifikacije za gotove naočare
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Oprema za ličnu zaštitu očiju - Štitnici za lice i viziri za vatrogasce i za zaštitne šlemove visoke performanse koje koriste vatrogasci, sanitetske i hitne službe
Engleski
Објављен 
31.01.2019  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Oprema za ličnu zaštitu očiju – Viziri visoke performanse namenjeni za korišćenje isključivo sa zaštitnim šlemovima
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Referentna metoda za ispitivanje oslobođenog nikla sa onih delova okvira za naočare i naočara za sunce koje su u direktnom i dugotrajnom kontaktu sa kožom
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Referentna metoda za ispitivanje oslobađanja nikla sa okvira za naočare i naočara za sunce
Srpski
Повучен 
22.06.2015  
29 str.
3507 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Rečnik
Srpski
Објављен 
21.01.2008  
33 str.
3894 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Specifikacije
Srpski
Објављен 
31.05.2018  
29 str.
3507 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju – Optičke metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.02.2008  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Neoptičke metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
21.01.2008  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Filtri za zavarivanje i srodne tehnike - Zahtevi u pogledu koeficijenta transmisije i preporučena upotreba
Engleski
Објављен 
27.02.2008  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Filtri za ultraljubičasto zračenje - Zahtevi u pogledu koeficijenta i preporučena upotreba
Engleski
Објављен 
27.02.2008  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Filtri za infracrveno zračenje - Zahtevi u pogledu koeficijenta transmisije i preporučena upotreba
Engleski
Објављен 
27.02.2008  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Filtri za sunčevu blještavu svetlost za korišćenje na radu (sadrži izmene A1:2000 i A2:2001)
Srpski
Објављен 
20.05.2009  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Mrežasti štitnici za oči i lice
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju — Skijaške zaštitne naočare za spust
Srpski
Објављен 
21.01.2008  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Lična zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka
Engleski
Повучен 
30.05.2014  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Naočare za sunce i filtri za sunčevu bleštavu svetlost za opštu upotrebu i filtri za direktno posmatranje Sunca
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Zaštitne naočari za osobe na motociklima i mopedima
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Zaštitne naočare za osobe na motociklima i mopedima
Srpski
Повучен 
28.11.2011  
24 str.
3316 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Filtri i štitnici za oči protiv laserskog zračenja (zaštita očiju od lasera)
Engleski
Повучен 
26.06.2017  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Filtri i štitnici za oči protiv laserskog zračenja (štitnici za oči protiv laserskog zračenja)
Engleski
Повучен 
26.06.2017  
2 str.
944 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Filtri i štitnici za oči protiv laserskog zračenja (zaštita očiju od lasera) - Ispravka
Engleski
Објављен 
26.06.2017  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Oprema za ličnu zaštitu očiju – Filtri i štitnici za oči protiv laserskog zračenja (štitnici za oči protiv laserskog zračenja)
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju — Štitnici za oči za rad na podešavanju lasera i laserskih sistema
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju — Štitnici za oči za rad na podešavanju lasera i laserskih sistema
Srpski
Повучен 
28.11.2011  
24 str.
3316 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Automatski filtri za zavarivanje
Srpski
Објављен 
28.11.2011  
28 str.
3507 RSD 
PDF
Lična zaštita očiju - Automatski filtri za zavarivanje
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Poluproizvodi za sočiva za naočare - Deo 1: Specifikacije za monofokalna i multifokalna sočiva
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Poluproizvodi za sočiva za naočare – Deo 1: Specifikacije za monofokalna i multifokalna sočiva
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Poluproizvodi za sočiva za naočare - Deo 2: Specifikacije za povećanje jačine sočiva
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Poluproizvodi za sočiva za naočare – Deo 2: Specifikacije za progresivna i digresivna sočiva
Engleski
Повучен 
30.05.2014  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Glave refraktora
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti — Glave refraktora
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Očni reftraktometri
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Oftalmometri
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti – Oftalmometri
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Oftalmološka optika- Elektronski katalog i identifikacija okvira za naočare i naočare za sunce – Deo 1: Identifikacija proizvoda i elektronski katalog rangiranih proizvoda
Engleski
Повучен 
26.06.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Elektronski katalog i identifikacija okvira za naočare i naočara za sunce — Deo 2: Komercijalne informacije
Engleski
Објављен 
26.06.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Elektronski katalog i identifikacija okvira za naočare i naočara za sunce – Deo 2: Komercijalne informacije
Engleski
Објављен 
31.10.2013  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Elektronski katalog i identifikacija okvira za naočare i naočara za sunce — Deo 3: Tehničke informacije
Engleski
Повучен 
26.06.2017  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Projektori za optotipe
Engleski
Објављен 
26.06.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Optotipovi za merenje oštrine vida – Štampani, projektovani i elektronski
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Biomikroskopi -slit lampe
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti – Biomikroskopi – Slit-lampe
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Fundus kamere
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Direktni oftalmoskopi
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Indirektni oftalmoskopi
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Sinoptofori
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Rečnik i simboli
Engleski
Повучен 
24.04.2019  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Rečnik i simboli
Engleski
Објављен 
24.04.2019  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Rečnik i simboli
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Metode ispitivanja širine snopa, ugla divergencije i odnosa prostiranja snopa - Deo 1: Stigmatični i astigmatični snopovi
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Metode ispitivanja širine snopa, ugla divergencije i odnosa prostiranja snopa - Deo 2: Opšti astigmatični snopovi
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Standardne optičke komponente - Deo 1: Komponente za ultraljubičasti, vidljivi i bliski infracrveni deo spektra
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Standardne optičke komponente – Deo 1: Komponente za ultraljubičasti, vidljivi i bliski infracrveni deo opsega spektra
Engleski
Повучен 
23.12.2016  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Standardne optičke komponente - Deo 2: Komponente za infracrveni deo spektra
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Standardne optičke komponente – Deo 2: Komponente za infracrveni deo spektra
Engleski
Повучен 
30.04.2014  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere -Laserski uređaj - Minimalni zahtevi za dokumentaciju
Engleski
Објављен 
30.04.2014  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Laserski uređaj — Minimalni zahtevi za dokumentaciju
Engleski
Повучен 
28.02.2013  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Određivanje praga laserski izazvanog oštećenja optičkih površina - Deo 1: Ispitivanje 1 na 1
Engleski
Повучен 
28.02.2013  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Određivanje praga laserski izazvanog oštećenja optičkih površina - Deo 2: Ispitivanje S na 1
Engleski
Повучен 
28.02.2013  
2 str.
944 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Određivanje praga laserski izazvanog oštećenja optičkih površina - Deo 2: Ispitivanje S na 1 - Ispravka
Engleski
Повучен 
28.02.2013  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Određivanje praga laserski izazvanog oštećenja optičkih površina - Deo 3: Snaga (energija) lasera za bezbedno rukovanje
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Oftalmološka optika -Šabloni
Engleski
Повучен 
26.06.2017  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Oftalmološka optika- Navoji vijka
Engleski
Објављен 
26.06.2017  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Okviri za naočare – Navoji vijka
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Metoda za ispitivanje apsorbanse optičkih laserskih komponenata
Engleski
Повучен 
28.06.2011  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Laserske procesne mašine - Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.06.2011  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Laserske procesne mašine - Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost (ISO 11553:2005)
Engleski
Повучен 
28.06.2011  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Laserske procesne mašine - Deo 2: Zahtevi za bezbednost za laserske procesne uređaje kojima se ručno rukuje
Engleski
Објављен 
28.06.2011  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Laserske procesne mašine - Deo 2: Zahtevi za bezbednost za laserske procesne uređaje kojima se ručno rukuje ( ISO 11553-2:2007)
Engleski
Објављен 
30.04.2014  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Laserske procesne mašine — Deo 3: Smanjenje buke i metode merenja buke za laserske procesne uređaje kojima se ručno rukuje i pripadajuću pomoćnu opremu (stepen tačnosti 2)
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Metode ispitivanja snage laserskog snopa, energije i vremenskih karakteristika
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Metode ispitivanja snage laserskog snopa, energije i vremenskih karakteristika
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Metode ispitivanja parametara laserskog snopa - Stabilnost položaja snopa
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
2 str.
944 RSD 
PDF
Laseri i uređaji koja se odnosi na lasere - Metode ispitivanja parametara laserskog snopa - Stabilnost položaja snopa - Ispravka
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Integrisana optika - Rečnik - Deo 1: Osnovni termini i simboli
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Integrisana optika - Rečnik - Deo 2: Termini korišćeni u klasifikaciji
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Metode ispitivanja i klasifikacija hirurških ogrtača i/ili zaštitnih prekrivača pacijenata prema otpornosti na lasersko zračenje – Primarno paljenje, prodiranje, širenje plamena i sekundarno paljenje
Engleski
Повучен 
28.02.2013  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Metode ispitivanja i klasifikacija za lasersku otpornost hirurških ogrtača i/ili zaštitnih ogrtača pacijenata - Deo 1: Primarno spaljivanje i prodiranje
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Metode ispitivanja i klasifikacija hirurških ogrtača i/ili zaštitnih ogrtača pacijenata prema otpornosti na lasersko zračenje — Deo 1: Primarno spaljivanje i prodiranje
Engleski
Повучен 
28.02.2013  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Metode ispitivanja i klasifikacija za lasersku otpornost hirurških ogrtača i/ili zaštitnih ogrtača pacijenata - Deo 2: Sekundarno spaljivanje
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Metode ispitivanja i klasifikacija hirurških ogrtača i/ili zaštitnih ogrtača pacijenata prema otpornosti na lasersko zračenje — Deo 2: Sekundarno spaljivanje
Engleski
Повучен 
28.02.2018  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva — Obeležavanje
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološka optika- Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva - Informacije date od strane proizvođača
Engleski
Објављен 
28.02.2018  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva – Obeležavanje
Engleski
Повучен 
31.10.2013  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 1: Rečnik
Engleski
Повучен 
24.04.2019  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati — Intraokularna sočiva — Deo 1: Rečnik
Engleski
Објављен 
24.04.2019  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Intraokularna sočiva – Deo 1: Rečnik
Engleski
Повучен 
30.11.2018  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 10:Intraokularna sočiva "phakic"
Engleski
Повучен 
30.11.2018  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati — Intraokularna sočiva — Deo 10: Intraokularna sočiva „phakic” — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.11.2018  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Intraokularna sočiva – Deo 10: Klinička istraživanja intraokularnih sočiva za korekciju ametropije u „phakic” očima
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Intraokularna sočiva – Deo 2: Optička svojstva i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Intraokularna sočiva – Deo 2: Optička svojstva i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.10.2013  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 3:Mehanička svojstva i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.10.2013  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati — Intraokularna sočiva — Deo 3: Mehanička svojstva i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 4: Obeležavanje i informacije
Engleski
Објављен 
31.10.2013  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati — Intraokularna sočiva — Deo 4: Obeležavanje i informacije — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 5: Biokompatibilnost
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 6:Vek trajanja i stabilnost pri transportu
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati — Intraokularna sočiva — Deo 6: Ispitivanje veka trajanja i stabilnosti pri transportu
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 7:Klinička istraživanja
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati — Intraokularna sočiva — Deo 7: Klinička istraživanja — Izmena 1
Engleski
Повучен 
30.11.2018  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati — Intraokularna sočiva — Deo 7: Klinička istraživanja
Engleski
Објављен 
30.11.2018  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Intraokularna sočiva – Deo 7: Klinička istraživanja intraokularnih sočiva za korekciju afakije
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 8:Osnovni zahtevi-Izmena1
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 8:Osnovni zahtevi
Engleski
Повучен 
25.09.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Intraokularna sočiva – Deo 8: Osnovni zahtevi
Engleski
Објављен 
25.09.2017  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Intraokularna sočiva – Deo 8: Osnovni zahtevi
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati — Intraokularna sočiva — Deo 9: Multifokalna intraokularna sočiva — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 9: Multifokalna intraokularna sočiva
Engleski
Повучен 
31.10.2013  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Oftalmološka optika- Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva - Smernice za klinička istraživanja
Engleski
Објављен 
31.10.2013  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva — Smernice za klinička istraživanja
Engleski
Повучен 
31.05.2018  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološka optika- Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva - Određivanje fizičke kompatibilnosti sredstava za održavanje kontaktnih sočiva sa kontaktnim sočivima
Engleski
Објављен 
31.05.2018  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva – Određivanje fizičke kompatibilnosti sredstava za održavanje kontaktnih sočiva sa kontaktnim sočivima
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Kontaktna sočiva - Starenje sočiva izlaganjem UV i vidljivom zračenju(metoda in vitro)
Engleski
Повучен 
31.05.2018  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Oftamološka optika- Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva - Određivanje nanošenja i delovanja sredstava zaštite
Engleski
Објављен 
31.05.2018  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva – Određivanje nanošenja i uklanjanja sredstava zaštite
Engleski
Повучен 
31.10.2013  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Kontaktna sočiva - Određivanje veka trajanja
Engleski
Објављен 
31.10.2013  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Kontaktna sočiva — Određivanje veka trajanja
Engleski
Повучен 
28.02.2013  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Određivanje otpornosti laserskih drški za trahealne cevi
Engleski
Објављен 
31.01.2019  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Određivanje otpornosti tela trahealnog tubusa i balona trahealnog tubusa na lasersko zračenje
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Određivanje otpornosti trahealnih tubusa na lasersko zračenje — Deo 1: Osovina trahealnog tubusa
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Određivanje otpornosti trahealnih tubusa na lasersko zračenje – Deo 1: Telo trahealnog tubusa
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Određivanje otpornosti trahealnih tubusa na lasersko zračenje — Deo 2: Baloni trahealnog tubusa
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Određivanje otpornosti trahealnih tubusa na lasersko zračenje – Deo 2: Baloni trahealnog tubusa
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
96 str.
4920 RSD 
PDF
Lična zaštitna oprema — Metode ispitivanja za naočare za sunce i slične naočare
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Zaštita očiju i lica — Naočare za sunce i slične naočare — Deo 1: Naočare za sunce za opštu upotrebu
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Zaštita očiju i lica – Naočare za sunce i slične naočare – Deo 1: Naočare za sunce za opštu upotrebu – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Zaštita očiju i lica – Naočare za sunce i slične naočare – Deo 2: Filteri za direktno posmatranje sunca
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Kontaktna sočiva - Određivanje rasute svetlosti
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Retinoskopi
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Perimetri- Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Perimetri
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Probni okviri
Engleski
Повучен 
31.10.2013  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Okviri za naočare - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Okviri za naočare — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
30.11.2018  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Okviri za naočare — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.11.2018  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Okviri za naočare – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva - Smernice za određivanje veka trajanja
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva — Smernice za određivanje veka trajanja
Engleski
Повучен 
31.10.2013  
78 str.
4578 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Sočiva za naočare - Rečnik
Engleski
Повучен 
30.08.2019  
181 str.
6288 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Sočiva za naočare — Rečnik
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
79 str.
4578 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Sočiva za naočare – Rečnik
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Metode ispitivanja raspodele gustine snage (energije) laserskog snopa
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Metode ispitivanja raspodele gustine snage (energije) laserskog snopa - Ispravka
Engleski
Повучен 
24.04.2019  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Metode ispitivanja raspodele gustine snage (energije) laserskog snopa
Engleski
Објављен 
24.04.2019  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Metode ispitivanja raspodele gustine snage (energije) laserskog snopa
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Metode ispitivanja spektralnih karakteristika lasera
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Metode ispitivanja rasutog zračenja pomoću optičkih komponenata
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Metode ispitivanja reflektanse ogledala i regularne transmitanse optičkih laserskih komponenata
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Oftalmološka optika- Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva - Osnovni zahtevi
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva – Osnovni zahtevi
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva – Mikrobiološki zahtevi i metode ispitivanja za proizvode i higijenski režim za upravljanje kontaktnim sočivima-Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva – Mikrobiološki zahtevi i metode ispitivanja za proizvode i higijenski režim za upravljanje kontaktnim sočivima
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva – Ispitivanje efikasnosti antimikrobne zaštite i smernice za određivanje roka trajanja
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva – Ispitivanje efikasnosti antimikrobne zaštite i smernica za određivanje vremena trajanja
Engleski
Повучен 
26.06.2017  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Nizovi (baterije) mikrosočiva - Deo 1: Rečnik
Engleski
Повучен 
26.06.2017  
8 str.
0 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Nizovi (baterije) mikrosočiva – Deo 1:Rečnik – Ispravka
Engleski
Повучен 
29.11.2019  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Nizovi mikrosočiva – Deo 1: Rečnik i opšta svojstva
Engleski
Објављен 
29.11.2019  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Nizovi mikrosočiva – Deo 1: Rečnik
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Nizovi (baterije) mikrosočiva - Deo 2: Metode ispitivanja aberacija talasnog fronta
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Nizovi (baterije) mikrosočiva - Deo 3: Metode ispitivanja ostalih optičkih osobina osim aberacija talasnog fronta
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Nizovi (baterije) mikrosočiva - Deo 4: Metode ispitivanja geometrijskih osobina
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Integrisana optika - Interfejsi - Parametri relevantni za osobine uparivanja (kuplovanja)
Engleski
Повучен 
30.05.2014  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Sočiva za naočare – Osnovni zahtevi za nebrušena gotova sočiva
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Sočiva za naočare — Osnovni zahtevi za nebrušena gotova sočiva
Engleski
Објављен 
31.05.2018  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Sočiva za naočare – Osnovni zahtevi za nebrušena gotova sočiva – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Osnovni zahtevi i metode ispitivanja - Deo 1: Opšti zahtevi primenjivi na sve oftamološke instrumente
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Osnovni zahtevi i metode ispitivanja - Deo 2: Zaštita od opasnosti od svetlosti
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Oftalmološka optika i instrumenti - Optička sredstva za poboljšanje slabog vida
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološka optika i instrumenti - Elektro - optička sredstva za poboljšanje slabog vida
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Metode ispitivanja za određivanje oblika talasnog fronta laserskog snopa - Deo 1: Terminologija i osnovni aspekti
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Metode ispitivanja za određivanje oblika talasnog fronta laserskog snopa - Deo 2: Shack Hartmannovi senzori
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti – Sonde za osvetljenje – Osnovni zahtevi i metode ispitivanja za bezbednost od optičkog zračenja
Engleski
Повучен 
30.05.2014  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati- Hirurška sredstva u oftalmologiji
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati — Oftalmološka visokoelastična hirurška sredstva
Engleski
Објављен 
28.02.2018  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Oftalmološka viskoznoelastična hirurška sredstva – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Difraktivna optika - Rečnik
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
80 str.
4578 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Razmena informacija za oftalmološku optičku opremu
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Tečnosti za ispiranje u oftalmološkoj hirurgiji
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Tečnosti za ispiranje u oftalmološkoj hirurgiji
Engleski
Објављен 
31.05.2018  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Tečnosti za ispiranje u oftalmološkoj hirurgiji – Izmena 1
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Unutrašnja tamponada oka
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati – Unutrašnja tamponada oka
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Životni vek
Engleski
Повучен 
30.11.2017  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Kontaktna sočiva – Deo 1: Rečnik, sistem klasifikacije i preporuke za obeležavanje specifikacija-Izmena 1
Engleski
Повучен 
30.11.2017  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Kontaktna sočiva – Deo 1: Rečnik, sistem klasifikacije i preporuke za obeležavanje specifikacija
Engleski
Објављен 
30.11.2017  
75 str.
4578 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Kontaktna sočiva – Deo 1: Rečnik, sistem klasifikacije i preporuke za obeležavanje specifikacija
Engleski
Повучен 
31.10.2013  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Kontaktna sočiva - Deo 2: Tolerancije
Engleski
Повучен 
30.11.2017  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Kontaktna sočiva — Deo 2: Tolerancije
Engleski
Објављен 
30.11.2017  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Kontaktna sočiva – Deo 2: Tolerancije
Engleski
Повучен 
30.11.2017  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Kontaktna sočiva - Deo 3: Metode merenja
Engleski
Објављен 
30.11.2017  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Kontaktna sočiva – Deo 3: Metode merenja
Engleski
Повучен 
30.11.2017  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Oftalmološka optika -- Kontaktna sočiva - Deo 4: Fizičko-hemijska svojstva materijala za kontaktna sočiva
Engleski
Објављен 
30.11.2017  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Kontaktna sočiva – Deo 4: Fizičko-hemijska svojstva materijala za kontaktna sočiva
Engleski
Повучен 
31.10.2013  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti -Topografi rožnjače
Engleski
Објављен 
31.10.2013  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti — Topografi rožnjače
Engleski
Објављен 
28.02.2013  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Metode ispitivanja za određivanje praga oštećenja izazvanih laserima — Deo 1: Definicije i opšti principi
Engleski
Објављен 
28.02.2013  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Metode ispitivanja za određivanje praga oštećenja izazvanih laserima — Deo 2: Određivanje praga oštećenja
Engleski
Објављен 
28.02.2013  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Metode ispitivanja za određivanje praga oštećenja izazvanih laserima — Deo 3: Snaga (energija) lasera za bezbedno rukovanje
Engleski
Повучен 
30.11.2017  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Ugrađena sočiva za naočare
Engleski
Објављен 
30.11.2017  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Ugrađena sočiva za naočare
Engleski
Објављен 
31.10.2013  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološka optika i instrumenti — Instrumenti za merenje aksijalnih rastojanja u oku
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Optika i fotonika - Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Merenje faznog kašnjenja optičkih komponenata za polarizovano lasersko zračenje
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Oftalmološka optika i instrumenti - Postupak prikaza aberacije ljudskog oka
Engleski
Повучен 
24.04.2019  
127 str.
5604 RSD 
PDF
Lična zaštitna oprema – Zaštita očiju i lica – Rečnik
Engleski
Објављен 
24.04.2019  
85 str.
4920 RSD 
PDF
Lična zaštitna oprema – Zaštita očiju i lica – Rečnik
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti -- Referentne talasne dužine
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Oftamološka optika - Okviri za naočare -Liste ekvivalentnih termina i rečnik
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Oftalmologija -Graduisana merna skala
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Ispitivanje oštrine vida-Standardni optotip i njegova prezentacija
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Ispitivanje oštrine vida – Standardni i klinički optotipovi i njihova prezentacija
Engleski
Повучен 
26.06.2017  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti -Fokometri
Engleski
Објављен 
26.06.2017  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti – Fokometri – Deo 1: Instrumenti opšte namene
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Tonometri
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Okviri za naočare - Merni sistem i terminologija
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Okviri za naočare – Merni sistem i terminologija – Izmena 1
Engleski
Повучен 
30.11.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Nebrušena gotova sočiva za naočare - Deo 1: Specifikacije za monofokalna i multifokalna sočiva
Engleski
Објављен 
30.11.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Nebrušena gotova sočiva za naočare – Deo 1: Specifikacije za monofokalna i multifokalna sočiva
Engleski
Повучен 
30.11.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Nebrušena gotova sočiva za naočare – Deo 2: Specifikacije za povećanje jačine sočiva
Engleski
Објављен 
30.11.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Nebrušena gotova sočiva za naočare – Deo 2: Specifikacije za promenu jačine sočiva
Engleski
Повучен 
30.05.2014  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Neoblikovana gotova sočiva za naočare- Deo 3: Specifikacije transmitanse i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Neoblikovana gotova sočiva za naočare — Deo 3: Specifikacije transmitanse i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Nebrušena gotova sočiva za naočare - Deo 4: Specifikacije i metode ispitivanja antirefleksivnih prevlaka
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Nebrušena gotova sočiva za naočare – Deo 5: Minimalni zahtevi za površinu sočiva za naočare otpornih na abraziju
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Ispitna sočiva za kalibraciju fokometra- Deo 1: Ispitna sočiva za fokometre koji se koriste za merenje sočiva za naočare
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Ispitna sočiva za kalibraciju fokometra- Deo 2: ispitna sočiva za fokometre koji se koriste za merenje kontaktnih sočiva
Engleski
Повучен 
31.10.2013  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Oftamološka optika - Kontaktna sočiva i proizvodi za čuvanje kontaktnih sočiva - Određivanje biokompatibilnosti na osnovu okularnih studija upotrebom zečijih očiju
Engleski
Објављен 
31.10.2013  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Kontaktna sočiva i proizvodi za održavanje kontaktnih sočiva — Određivanje biokompatibilnosti na osnovu okularnih studija zečijih očiju
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Oftamološki instrumenti - Kutija sa probnim sočivima
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Priprema crteža optičkih elemenata i sistema – Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti – Metode ispitivanja teleskopskih sistema – Deo 1: Metode ispitivanja osnovnih karakteristika
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Metode ispitivanja teleskopskih sistema – Deo 3: Metode ispitivanja teleskopskih nišana
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti – Metode ispitivanja teleskopskih sistema – Deo 5: Metode ispitivanja propustljivosti
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti – Metode ispitivanja teleskopskih sistema – Deo 5: Metode ispitivanja propustljivosti – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Metode ispitivanja teleskopskih sistema – Deo 6: Metode ispitivanja indeksa bleštavosti
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti – Metode ispitivanja teleskopskih sistema – Deo 8: Metode ispitivanja uređaja za noćno osmatranje
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti — Postupci na terenu za ispitivanje geodetskih i osmatračkih instrumenata — Deo 1: Teorija
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti — Postupci na terenu za ispitivanje geodetskih i osmatračkih instrumenata — Deo 2: Nivoi
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti — Postupci na terenu za ispitivanje geodetskih i osmatračkih instrumenata — Deo 3: Teodoliti
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti — Postupci na terenu za ispitivanje geodetskih i osmatračkih instrumenata — Deo 4: Elektrooptički merači daljine (EDM merenja na reflektorima)
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti — Postupci na terenu za ispitivanje geodetskih i osmatračkih instrumenata — Deo 5: Totalne stanice
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti — Postupci na terenu za ispitivanje geodetskih i osmatračkih instrumenata — Deo 6: Rotacioni laseri
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti — Postupci na terenu za ispitivanje geodetskih i osmatračkih instrumenata — Deo 7: Optički viskovi
Engleski
Објављен 
30.05.2014  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti — Postupci na terenu za ispitivanje geodetskih i osmatračkih instrumenata — Deo 8: Globalni navigacioni satelitski sistemi (GNSS) za merenje kinematičkih veličina u realnom vremenu (RTK)
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Metode ispitivanja uslova okoline – Deo 1: Definicije, obim ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Metode ispitivanja uslova okoline – Deo 2: Hladnoća, toplota i vlažnost
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Metode ispitivanja uslova okoline – Deo 3: Mehaničko naprezanje
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Optika i fotonika – Metode ispitivanja uslova okoline – Deo 4: Slana magla
Srpski
Објављен 
23.02.1985  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Sredstva za licnu zaštitu - Delovi naocara - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Sredstva licne zaštite - Filtri za zaštitu oka - Metode ispitivanja filtara za dnevno svetlo
Srpski
Објављен 
01.01.1984  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Sredstva licne zaštite - Naocare za sunce
Srpski
Објављен 
23.02.1985  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Sredstva za licnu zaštitu - Naocari za korekciju vida - Osnovni termini, definicije i oznaka za sistem naocari-oko
Srpski
Објављен 
01.01.1984  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Sredstva licne zaštite - Naocare za korekciju vida - Opticko prilagodavanje naocara
Srpski
Објављен 
31.01.1981  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Naocari za korekciju vida - Definicije i glavne mere
Srpski
Објављен 
31.01.1981  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Naocari za korekciju vida - Konstrukcija okvira

262 found, page 1 from 1 Odštampaj rezultati pretrage        1 

Ovaj sajt je realizovan u okviru projekta CARDS 2006
Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia