COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
21.02.2020  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Mrežna integracija proizvodnje obnovljivih izvora energije - Termini, definicije i simboli
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Standardizacija i liberalizacija tržišta električne energije
Engleski
Повучен 
30.11.2015  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za primenu evropskog standarda EN 50160
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Uputstvo za primenu evropskog standarda EN 50160
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Pokazatelji prekida u snabdevanju električnom energijom
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Oprema za merenje električne energije (naizmenične struje) — Nivoi strogosti, zahtevi za imunost i metode ispitivanja konduktivnih smetnji u opsegu frekvencija 2 kHz – 150 kHz
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Evropski projekti u oblasti pametnih mreža
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
120 str.
5261 RSD 
PDF
Tehničke smernice za radijalne HVDC mreže
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Zahtevi za generatorska postrojenja koja su povezana paralelno sa distributivnim mrežama — Deo 1: Povezivanje na niskonaponsku distributivnu mrežu iznad 16 A
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Zahtevi za generatorska postrojenja koja su povezana paralelno sa distributivnim mrežama — Deo 2: Povezivanje na srednjenaponsku distributivnu mrežu
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 4: Fizički sloj zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji i SMITP sloj linka podataka
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
289 str.
7572 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 8: PLC profil zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji — Uključuje: Original-SMITP PLC profil zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji, original-SMITP profil za lokalnu razmenu podataka i original-SMITP IP profil
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
135 str.
5604 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — Niži sloj PLC profila koji koristi adaptivne mreže proširenog spektra za CX1 sa više nosilaca
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
67 str.
4278 RSD 
PDF
HVDC mrežni sistemi i povezane pretvaračke stanice – Smernice i liste parametara za funkcionalne specifikacije – Deo 1: Smernice
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
52 str.
4020 RSD 
PDF
HVDC mrežni sistemi i povezane pretvaračke stanice – Smernice i liste parametara za funkcionalne specifikacije – Deo 2: Liste parametara
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
72 str.
4578 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 8-4: Profil OFDM PLC uskog opsega za PRIME mreže
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 8-4: Profil OFDM PLC uskog opsega za G3-PLC mreže
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Razmena podataka merenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Deo 8-7: Adaptivni PLC profil proširenog spektra za CX1 mreže sa više nosilaca
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Generička specifikacija: Pojačavačke cevi za prenos talasa
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: C.W. pojačivači snage za cevi za prenos talasa do 500 W

118 found, page 1 from 6 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6