Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
У припреми 
08.10.2019  
27 str.
3507 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za elektrane - Deo 1: Zajedničke odredbe
Engleski
У припреми 
29.09.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Digitalni uređajii za merenja u visokonaponskim ispitivanjima udarnih napona- Deo 1: Zahtevi za instrumente
Engleski
У припреми 
08.09.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Instrumenti i softver koji se koriste za merenje u ispitivanjima sa visokim naponom i strujama-Deo 3: Zahtevi za hardver za ispitivanja sa naizmeničnim naponima i strujama
Engleski
У припреми 
21.02.2017  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Merni transformatori - Deo 3: Dodatni zahtevi za induktivne naponske transformatore
Srpski
У припреми 
10.10.2019  
121 str.
6738 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
05.04.2019  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature – Deo 104: Sklopke za naizmeničnu struju naznačenog napona od 52 kV i višeg
Engleski
У припреми 
01.06.2018  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 108: Visokonaponski rastavni prekidači naizmenične struje za naznačene napone od 72,5 kV i veće
Engleski
У припреми 
05.04.2019  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna oprema:- Deo 106: Kontaktori naizmenične struje, regulatori i pokretači motora sa kontaktorima
Engleski
Повучен 
 
61 str.
4278 RSD 
PDF
Standardi zajedničkih specifikacija za visokonaponsku rasklopnu opremu
Engleski
Повучен 
 
23 str.
2566 RSD 
PDF
Standardi zajedničkih specifikacija za visokonaponsku rasklopnu opremu
Engleski
Повучен 
 
183 str.
6288 RSD 
PDF
Standardi zajedničkih specifikacija za visokonaponsku rasklopnu opremu
Engleski
Повучен 
 
50 str.
3807 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature-Deo 2: Seizmička podela pri naznačenim naponima od 72,5 kV i veće
Engleski
Повучен 
 
5 str.
1241 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja-Deo 1: Opšte definicije i zahtevi za ispitivanjima
Engleski
Повучен 
 
172 str.
5947 RSD 
PDF
Energetsko postrojenje naizmeničnog napona iznad 1 kV
Engleski
Повучен 
01.01.2015  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 1: Odvodnici sa nelinearnim otporom za mreže naizmenične struje
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
97 str.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 208: Metode za određivanje stacionarnog stanja elektromagnetskog polja mrežne frekvencije koje stvara visokonaponska razvodna aparatura i visokonaponska/niskonaponska prefabrikovana transformatorska stanica
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
167 str.
5947 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 303: Korišćenje i rukovanje sumpor heksafluoridom (SF6)
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Prenaponski zaštitni uređaji za specifične primene, uključujući jednosmernu struju - Deo 12: Principi za izbor i primenu - SPD povezani sa fotoćelijama
Engleski
Објављен 
26.02.2015  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona — Prenaponski zaštitni uređaji za specifične primene, uključujući jednosmernu struju — Deo 12: Principi za izbor i primenu — Prenaponski zaštitni uređaji (SPD) povezani na fotonaponske instalacije
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Prenaponski zaštitni uređaji za specifične primene, uključujući jednosmernu struju - Deo 22: Principi za izbor i primenu - Primena na vetrogeneratorima

230 found, page 1 from 12 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7