COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Објављен 
24.06.2019  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Reakcija ljudi na vibracije – Uputstvo i terminologija za instrumente i opremu za ocenjivanje dnevne izloženosti vibracijama na radnom mestu u skladu sa zahtevima za zdravlje i bezbednost
Engleski
Објављен 
27.12.2011  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari — Merenje i vrednovanje jednog udara prenesenog od ručne i ručno vođene mašine do sistema šaka–ruka
Engleski
Објављен 
27.12.2011  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati na sopstveni pogon — Merenje vibracija na ručki — Deo 11: Elementi za spajanja pogonskih alata (ekseri)
Engleski
Објављен 
28.11.2016  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Vibracije šaka–ruka – Uputstvo za smanjenje opasnosti od vibracija – Deo 2: Mere za upravljanje vibracijama na radnom mestu
Engleski
Објављен 
27.08.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Vibracije celog tela - Smernice za smanjenje opasnosti od vibracija - Deo 1:Inženjerske metode pomoću projektovanja mašina
Engleski
Објављен 
27.08.2012  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Vibracije celog tela - Uputstva za smanjenje opasnosti od vibracija - Deo 2:Upravljanje merenjem na radnom mestu
Engleski
Повучен 
23.06.2014  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Uputstvo za ocenjivanje izlaganja vibracijama koje se prenose na ruke, korišćenjem odgovarajućih informacija, uključujući i one koje je dao proizvođač
Engleski
Објављен 
23.06.2014  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Uputstvo za ocenu izlaganja vibracijama koje se prenose na ruke korišćenjem raspoloživih informacija, uključujući i one koje je dao proizvođač
Engleski
Објављен 
23.09.2013  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari — Vibracije koje se prenose na ruke — Uticaj sile na spoju ruke i mašine na vrednovanje izloženosti vibracijama
Engleski
Повучен 
31.01.2018  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Vibracije šaka–ruka — Uputstvo za smanjenje opasnosti od vibracija — Deo 1: Inženjerske metode projektovanja mašina
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Vibracije šaka–ruka — Uputstvo za smanjenje opasnosti od vibracija — Deo 2: Mere za upravljanje vibracijama na radnom mestu
Engleski
Објављен 
27.12.2011  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Uputstvo o uticaju vibracija na zdravlje ljudskog tela
Engleski
Повучен 
26.10.2010  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Ispitivanje pokretnih mašina da bi se utvrdila vrednost emisije vibracija
Engleski
Објављен 
27.03.2008  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Deklaracija i verifikacija vrednosti emisije vibracija
Engleski
Повучен 
30.04.2014  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Uputstvo za nacrt uzroka vibracije standarda za bezbednost
Engleski
Објављен 
30.04.2014  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za izradu tačaka standarda za bezbednost koje se odnose na vibracije
Engleski
Повучен 
26.10.2010  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari - Izolacija mašina protiv vibracija - Informacija o primeni porekla izolacije
Engleski
Повучен 
26.10.2010  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Vozila za unutrašnji transport - Laboratorijsko vrednovanje i specifikacija mehaničkih vibracija sedišta rukovaoca
Engleski
Објављен 
26.11.2008  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Merenje i izračunavanje profesionalnog izlaganja celog tela vibracijama sa uticajem na zdravlje - Praktično uputstvo
Engleski
Повучен 
31.01.2018  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 1: Opšte

101 found, page 1 from 6 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6