Logo Институт за стандардизацију Србије
11030 Београд, Стевана Бракуса 2, p. p. 2105
Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257
Date: 2019-11-19
Time: 13:27


Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
22.06.2018  
str.
0 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 24: Specifikacija podvrste — Radiofrekvencijski koaksijalni konektori sa spajanjem pomoću navoja koji se obično koriste u kablovskim mrežama impedanse od 75 Oma (tip F)
Engleski
У припреми 
30.08.2019  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 60: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika mm sa push-on uparivanjem - Karakteristična impedansa 50 Oma (tip SMPM)
Engleski
У припреми 
29.06.2018  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 64: Specifikacija podvrste za radiofrekvencijske koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 0.8 mm - Karakteristična impedansa od 50 Oma (tip-0,8)
Engleski
У припреми 
29.06.2018  
78 str.
4578 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 4-1: Kablovska instalacija - Merenje multimodnog slabljenja
Engleski
У припреми 
25.05.2018  
str.
0 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori - Deo 1-2: Metode električnih ispitivanja - Uneseni gubici
Engleski
У припреми 
30.08.2019  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 65: Specifikacija podvrste za RF koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 1.35 mm, sa sprezanjem zavrtnjem, karakteristične impedanse 50 Oma, za upotrebu do 90 GHz
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Deo 8: Popravka i zamena oštećenih ukopanih kablova
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 2-1: Fiksni optički oslabljivači u konektoru tipa SC(SC2)-PC koji se koriste za monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 2-2: Fiksni optički oslabljivači u konektoru tipa SC(SC2)-APC koji se koriste za monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
91 str.
4920 RSD 
PDF
Pristup optičkim vlaknom do krajnjeg korisnika — Uputstvo za izgradnju FTTX mreže sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
105 str.
5261 RSD 
PDF
Pristup optičkim vlaknom do krajnjeg korisnika — Uputstvo za izgradnju FTTX mreže sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Razmatranje korišćenja OTDR-a za merenje povratnih gubitaka konekcija monomodnih optičkih vlakana
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za odvodne kanale — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u atmosferskoj i sanitarnoj kanalizaciji
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za gasne cevi — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u gasnim cevima sa visokim pritiskom
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za cevi za vodu za piće — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u cevima za vodu za piće
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Smernice za uspostavljanje trasa za široki propusni opseg "Široki propusni opseg, 25 Mbit/s i više, za sve"
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Uputstvo za popravku oštećenih instaliranih kablova sa optičkim vlaknima i mikrocevima
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: CECC specifikacija za konektore za radio-frekvencije za vojne primene - Tip MIL-C-39012
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: Priprema pojedinačne specifikacije za korisnika i pojedinačne specifikacije za standardni proizvod sa zvaničnom potvrdom verifikacije
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije – Serija SMA
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija BNC
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SMB
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SMC
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija EIA sa prirubnicama
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SSMA
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SSMB
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SSMC
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija 7-16
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija TNC
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija MMCX
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Fiksni optički oslabljivači
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
124 str.
5604 RSD 
PDF
Opšta specifikacija: Optički sklopovi za grananje
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Optički sklopovi za grananje – Tip: zvezdasti, neselektivan po talasnim dužinama prenosa
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Optički sklopovi za grananje – Tip: zvezdasti, selektivan po talasnim dužinama prenosa
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Optički sklopovi za grananje – Tip: zvezdasti, neselektivan po talasnim dužinama prenosa za primenu u telekomunikacijama
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Obrazac za detaljnu specifikaciju: Optički sklopovi za grananje — Tip: Zvezdasti, selektivan po talasnim dužinama prenosa za primenu u telekomunikacijama
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Kompleti konektora za optička vlakna i kablove – Tip LSC
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Kompleti konektora za optička vlakna i kablove – Tip LSF
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Specifikacija familije — Kablovi sa optičkim vlaknima za unutrašnju montažu
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Monomodni optički kablovi (instalacije položene u cevi/direktno ukopane)
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 2-1: Posebni zahtevi za konektore za radio-frekvencije i koncentrične kontakte – Alati sa otvorenim čeljustima sa učvršćenim hvataljkama, veličine od A do E, V i W
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 2-2: Posebni zahtevi za konektore za radio-frekvencije i koncentrične kontakte – Alati sa otvorenim čeljustima sa uklonjivim i zamenljivim hvataljkama, veličine od A do G, od Q do T, V i W
Engleski
Објављен 
28.02.2013  
1 str.
944 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 2-2: Posebni zahtevi za konektore za radio-frekvencije i koncentrične kontakte – Alati sa otvorenim čeljustima sa uklonjivim i zamenljivim hvataljkama, veličine od A do G, od Q do T, V i W - Ispravka
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 2-3: Posebni zahtevi za kontakte električnih provodnika
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 2-4: Posebni zahtevi za centralne kontakte RF konektora, serija SMZ
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 2-5: Posebni zahtevi za završetke dvoosnog kabla koji se primenjuje za sabirnice za podatke
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 1: Specifikacija vrste
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
3 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 1: Specifikacija vrste - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
3 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 1: Specifikacija vrste — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-2: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-2: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-2: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-3: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Distributivni i grupni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-3: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Distributivni i grupni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-3: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Distribucioni i grupni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-4: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-4: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-4: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-5: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-5: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-5: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 3-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste za telekomunikacione primene - Minijaturni kablovi koji se koriste u sistemima digitalnih komunikacija
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 4-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim sklopovima za BCT prema EN 50173 - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
3 str.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 4-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim sklopovima za BCT prema EN 50173 — Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 4-2: Specifikacija podvrste CATV kablova do 6 GHz koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 1: Specifikacija vrste
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 1: Specifikacija vrste
Engleski
Објављен 
24.06.2013  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 10-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 500 MHz — Horizontalni podni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Deo 10-2: Specifikacija podvrste ekranizovanih kablova od 1 MHz do 500 MHz za radni prostor, prespojne kablove i primene u centrima za podatke
Engleski
Објављен 
24.06.2013  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 11-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 500 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Deo 11-2: Specifikacija podvrste neekranizovanih kablova od 1 MHz do 500 MHz za radni prostor, prespojne kablove i primene u centrima za podatke
Engleski
Објављен 
31.01.2019  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Kablovi sa više elemenata koji se koriste u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Deo 12-1: Specifikacija podvrste ekranizovanih kablova za frekvencijski opseg od 1 MHz do 2 000 MHz – Horizontalni kablovi i kablovi za okosnicu mreže u zgradi
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 2-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 2-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 2-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz - Kablovi u zoni rada i kablovski segmenti
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 2-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz — Kablovi za radni prostor i završno povezivanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 3-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 3-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 3-2: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz - Kablovi u zoni rada i kablovski segmenti
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 3-2: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz — Kablovi za radni prostor i završno povezivanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 4-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 600 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 4-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 600 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 4-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 600 MHz - Kablovi u zoni rada i kablovski segmenti
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 4-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 600 MHz - Kablovi za radni prostor i završno povezivanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 5-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 5-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 5-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz - Kablovi u zoni rada i kablovski segmenti
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 5-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz — Kablovi za radni prostor i završno povezivanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 6-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 6-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 6-2: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz - Kablovi u zoni rada i kablovski segmenti
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 6-2: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz — Kablovi za radni prostor i završno povezivanje
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 7: Specifikacija podvrste za kablove za povezivanje instrumenata i upravljačke kablove
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 8: Specifikacija za kablove tipa 1 koji su predviđeni za frekvencije do 2 MHz
Engleski
Објављен 
24.06.2013  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 9-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 1 000 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Deo 9-2: Specifikacija podvrste ekranizovanih kablova od 1 MHz do 1 000 MHz za radni prostor, prespojne kablove i primene u centrima za podatke
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-1: Metode električkih ispitivanja — Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-1: Metode električnih ispitivanja – Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-10: Metode električkih ispitivanja — Preslušavanje
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-11: Metode električkih ispitivanja — Karakteristična impedansa, ulazna impedansa, povratni gubici
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-11: Metode električnih ispitivanja – Karakteristična impedansa, ulazna impedansa, povratni gubici
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-12: Metode električkih ispitivanja — Induktivnost
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-13: Metode električkih ispitivanja — Slabljenje usled sprezanja ili električne zaštite kablovskih segmenata / sklopova koaksijalnih kablova / kablova sa prethodno ugrađenim konektorima
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-14: Metode električkih ispitivanja — Slabljenje usled sprezanja ili električne zaštite hardvera za povezivanje
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-15: Metode električkih ispitivanja — Slabljenje veza i kanala usled sprezanja (u laboratorijskim uslovima)
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-16: Metode električkih ispitivanja — Slabljenje sklopa kabla usled sprezanja (u slobodnom prostoru)
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-17: Metode električnih ispitivanja – Egzogeno preslušavanje ExNEXT i ExFEXT
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 1-2: Metode električkih ispitivanja - Otpornost prema jednosmernoj struji
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 1-3: Metode električkih ispitivanja - Dielektrička čvrstoća
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 1-4: Metode električkih ispitivanja - Otpornost izolacije
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-5: Metode električkih ispitivanja — Kapacitivnost
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-6: Metode električkih ispitivanja — Elektromagnetske performanse
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-7: Metode električkih ispitivanja — Brzina prostiranja
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-8: Metode električkih ispitivanja — Slabljenje
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-8: Metode električnih ispitivanja – Slabljenje
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-9: Metode električkih ispitivanja — Nesimetrično slabljenje (gubici podužne konverzije, prenosni gubici podužne konverzije)
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-9: Metode električnih ispitivanja – Nesimetrično slabljenje (gubici podužne konverzije TCL, prenosni gubici podužne konverzije TCTL)
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-1: Metode mehaničkih ispitivanja — Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-10: Metode mehaničkih ispitivanja — Uvijanje i uvrtanje
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-11: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost kablova prema potpunom presecanju
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-12: Metode mehaničkih ispitivanja — Oštećenja nastala puščanim zrnima
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-13: Metode mehaničkih ispitivanja — Eolske vibracije
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-15: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost podvodnih kablova prema hidrostatičkom pritisku
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-16: Metode mehaničkih ispitivanja — Performanse kabla u pogledu zatezanja
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-17: Metode mehaničkih ispitivanja — Adhezija dielektrika i plašta
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-2: Metode mehaničkih ispitivanja — Zatezna čvrstoća i prekidno izduženje provodnika
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-4: Metode mehaničkih ispitivanja — Zatezna čvrstoća, prekidno izduženje i skupljanje izolacije i plašta
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-5: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost kabla prema nagnječenju
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-6: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost kabla prema udaru
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-7: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost plašta kabla prema habanju
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-8: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost oznaka na plaštu kabla prema habanju
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-8: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost oznaka na plaštu kabla prema habanju
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-9: Metode mehaničkih ispitivanja — Ispitivanja presavijanja
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-1: Metode ispitivanja uticaja okoline — Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-11: Metode ispitivanja uticaja okoline — Integrisana metoda ispitivanja horizontalnog širenja požara
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-12: Metode ispitivanja uticaja okoline — Ispitivanje vertikalnog širenja plamena na snopu malih komunikacionih kablova
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-14: Metode ispitivanja uticaja okoline — Atmosferska pražnjenja
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-16: Metode ispitivanja uticaja okoline — Celovitost električnog kola u uslovima požara
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 4-16: Metode ispitivanja uticaja okoline – Celovitost električnog kola u uslovima požara
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 4-17: Metode ispitivanja za vrednovanje otpornosti prema UV zračenju plašteva električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 4-17: Metode ispitivanja otpornosti na UV zračenje materijala za izradu plašteva električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-2: Metode ispitivanja uticaja okoline — Prodiranje vode
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-4: Metode ispitivanja uticaja okoline — Otpornost prema rastvaračima i zagađujućim tečnostima
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-5: Metode ispitivanja uticaja okoline — Klimatski niz
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-6: Metode ispitivanja uticaja okoline — Ciklična promena temperature
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-7: Metode ispitivanja uticaja okoline — Povišena temperatura sa vlagom, nepromenljiva
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-9: Metode ispitivanja uticaja okoline — Pneumatska otpornost
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 1-1: Opšte
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 1-2: Definicije
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-1: Opšta pravila za projektovanje i izradu
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-20: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Osnovni podaci
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-20: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Opšte
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-21: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PVC-a za izolaciju
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-21: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PVC-a za izolaciju - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.07.2016  
1 str.
0 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-21: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Jedinjenja PVC-a za izolaciju – Izmena 1 – Ispravka
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-22: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PVC-a za plašt
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-22: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PVC-a za plašt - Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-23: Opšta pravila za projektovanje i izradu - PE izolacija
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 2-23: Opšta pravila za projektovanje i izradu — Polietilenska izolacija za višeparične kablove koji se koriste u pristupnim telekomunikacionim mrežama: Spoljašnji kablovi
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-24: Opšta pravila za projektovanje i izradu - PE plašt
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi Deo 2-24: Opšta pravila za projektovanje i izradu - PE plašt - Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-25: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja polipropilena za izolaciju
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 2-25: Opšta pravila za projektovanje i izradu — Jedinjenja polipropilena za izolaciju
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-26: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Beshalogena jedinjenja za izolaciju sa zakasnelim paljenjem
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-26: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Beshalogena jedinjenja za izolaciju sa zakasnelim paljenjem - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-27: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Beshalogena jedinjenja za termoplastični plašt sa zakasnelim paljenjem
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-27: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Beshalogena jedinjenja za termoplastični plašt sa zakasnelim paljenjem - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-28: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja za ispunu za kablove sa punjenjem
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-29: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PE-a za unakrsnu izolaciju
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-29: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Polietilenska jedinjenja za unakrsnu izolaciju: instrumentacija, upravljanje i kablovi
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-30: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Izolacija i plašt od poli(tetrafluoroetilenheksafluoropropilena) (FEP)
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-33: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Polietilenska izolaciona jedinjenja za metalne kablove sa više elemenata koji su namenjeni za unutrašnju instalaciju (kablovi za podatke)
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-35: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Poliamidna jedinjenja za omotače
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-36: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Jedinjenja od silikonske gume za unakrsnu izolaciju
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-37: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Polietilenska izolacija za koaksijalne kablove
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-38: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Polipropilenska izolacija za koaksijalne kablove
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 4-1: Opšta razmatranja za korišćenje kablova - Uslovi okoline i aspekti u pogledu bezbednosti
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 4-1: Opšta razmatranja za korišćenje kablova — Uslovi okoline i aspekti u pogledu bezbednosti
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 4-2: Opšta razmatranja za upotrebu kablova — Uputstvo za korišćenje
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 4-2: Opšta razmatranja za korišćenje kablova — Uputstvo za korišćenje
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 10-1: Tip simpleks MU-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije C
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 10-2: Monomodni MU-APC kojim se završava vlakno kategorije B1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 11-1: Tip MF kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, za kategoriju C
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 13-2: Tip LX.5-PC DUPLEX kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 13-3: Tip LX.5-APC DUPLEX kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 14-1: Savitljivi kablovi sa monomodnim vlaknom kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, za kategoriju C
Engleski
Објављен 
31.01.2019  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 14-1: Simpleks i dupleks savitljivi kablovi napravljeni od simpleks utikača sa cilindričnom ferulom, koji koriste monomodna optička vlakna kategorija B1 ili B6 prema EN 60793-2-50, za kategoriju C u skladu sa EN 61753 1
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 15-1: Tip MPO sa PPS ferulama za 12 vlakana kojima se završava multimodno vlakno kategorije A1a prema IEC 60793-2 za multimodno vlakno od 50/125 mikrona
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 16-1: Tip LF3 APC simpleks kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom od titanijuma za kategoriju C
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 17-1: Simpleks konektor tipa FPFT, fabrički završen sa vlaknom kategorije B1.3 prema EN 60793-2-50, za montažu na monomodno vlakno kategorije B1.3 ili B6a_1 ili B6a_2 prema IEC 60793-2-50, za kategoriju C
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 17-2: Tip FPFT simpleks konektora za fabričku montažu na monomodno vlakno kategorije B1.3 prema EN 60793-2-50 i za terensku montažu na kabl sa čvrstim omotačem koji sadrži monomodno vlakno (sa ograničenim MFD) kategorije B1.3 ili B6a1 ili B6a2 prema IEC 60793-2-50, kategorija C
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-1: Tip FC-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-2: FC/APC 8 kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije C
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 3-1: Tip SG kojim se završava multimodno vlakno kategorija A1a, A1b ili ekvivalentno, prema IEC 60793-2-10 za kategoriju C
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 4-2: Tip SC/APC simpleks kojim se pod uglom od 8 stepeni završava monomodno vlakno tipa B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 4-4: Tip SC-PC simpleks kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 5-1: Tip EC kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 6-1: Tip SC-RJ kojim se završava multimodno vlakno kategorija A1a i A1b prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 6-2: Monomodni SC-RJ kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, kategorija U
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 7-1: Tip dupleks LC-PC kojim se završava multimodno vlakno kategorija A1a i A1b prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 7-2: Dupleks LC-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 7-3: Tip dupleks LC-APC kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 7-4: Simpleks LC-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona za kategoriju C
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 8-10: Tip simpleks LSH-APC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom od titanijuma za kategoriju C
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 8-11: Tip simpleks LSH-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom od titanijuma za kategoriju C
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 8-12: Tip simpleks LSH-APC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom od titanijuma za kategoriju U
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 8-13: Tip simpleks LSH-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom od titanijuma za kategoriju U
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-2: Tip simpleks LSH-APC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom kategorije C
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-3: Simpleks LSH-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom kategorije C
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-4: Simpleks LSH-APC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom kategorije U
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-5: Simpleks LSH-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom kategorije U
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-6: Simpleks LSH-HR kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije C
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-7: LSH-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije C
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-8: Simpleks LSH-APC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-9: Simpleks LSH-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 9-1: Tip MT-RJ kojim se završava multimodno vlakno kategorija A1a i A1b prema IEC 60793-2
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 9-2: Tip MT-RJ kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 3-1: Tip 100/200 GHz DWDM modula kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 3-2: Tip 4/8 kanalnog CWDM modula kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Višeparični kablovi do krajnjeg korisnika koji se koriste u telekomunikacionim mrežama za velike brzine prenosa - Deo 1: Nadzemni kablovi
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Višeparični kablovi do krajnjeg korisnika koji se koriste u telekomunikacionim mrežama za velike brzine prenosa - Deo 2: Kablovi u kanalima i podzemni kablovi
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Višeparični kablovi koji se koriste u telekomunikacionim mrežama sa digitalnim pristupom za velike brzine prenosa - Deo 1: Spoljašnji kablovi
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Višeparični kablovi koji se koriste za velike brzine prenosa u digitalnim pristupnim telekomunikacionim mrežama — Deo 3: Višeparični kablovi ili kablovi u četvorkama do 100 MHz, za unutrašnju vertikalnu montažu, koji na maksimalnoj dužini do 100 m podržavaju univerzalne servise, xDSL i aplikacije do 100 Mbit/s preko IP
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2: Opšte i smernice za spojnice optičkih kablova, spojnice zaštićenih cevčica za uvlačenje i konektore cevčica za uvlačenje
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 2-10: Zaptivene optičke spojnice, tipa 2, kategorije G, za FTTH optičke distributivne mreže
Engleski
Повучен 
29.11.2012  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-2: Zaptivene spojnice sa poklopcem, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Elementi za razmeštanje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 2-2: Zaptivene spojnice nerazdvojivog spoja vlakana sa poklopcem, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Повучен 
29.11.2012  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-3: Zaptivene spojnice sa ulazima na različitim krajevima, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Elementi za razmeštanje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 2-3: Zaptivene spojnice nerazdvojivog spoja vlakana sa ulazima na različitim krajevima, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Повучен 
29.11.2012  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-4: Zaptivene spojnice sa kupolastim poklopcem, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Elementi za razmeštanje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 2-4: Zaptivene spojnice nerazdvojivog spoja vlakana sa kupolastim poklopcem, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-5: Zaptivene spojnice cevčice za uvlačenje vlakna uduvavanjem vazduha, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-8: Konektori cevčice za uvlačenje optičkih vlakana uduvavanjem vazduha, tip 1
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-9: Nezaptivene spojnice kabla sa cevčicom za uvlačenje vlakna uduvavanjem vazduha, za kategorije S i A
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 3-1: Sistem za organizovanje optičkih vlakana, zidna kutija za nerazdvojive spojeve, za kategorije C i G;
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 3-2: Monomodni mehanički spoj vlakna
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Elementi za razmeštanje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 3-3: Zaštitnik varenog spoja monomodnog optičkog vlakna
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 3-5: Zidne utičnice
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 3-6: Multimodni mehanički spoj vlakna za korišćenje u spoljašnjoj zaštićenoj okolini (kategorija U)
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 3-8: Sistem za organizovanje optičkih vlakana, kutija za terminalsku opremu, tip 1 za kategoriju C
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 6-1: Nezaštićena cevčica za uvlačenje za kategorije S i A
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Deo 1: Neekranizovani kablovi - Klasa 1
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije — Deo 1: Neekranizovani kablovi — Klasa 1
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Deo 2: Ekranizovani kablovi - Klasa 2
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije — Deo 2: Ekranizovani kablovi — Klasa 1
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Deo 3: Ekranizovani kablovi - Klasa 3
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Deo 4: Kablovi do 1 200 MHz - Klasa 3
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Industrijski kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim kontrolnim i komunikacionim sistemima —Specifikacije proizvoda — Deo 1-1: Tip SC-RJ PC industrijski, kojim se završava multimodno vlakno kategorije A1a i A1b prema IEC 60793-2-10, koji zadovoljava zahteve kategorije I (industrijski uslovi okoline), kao što je specificirano u IEC 61753-1-3
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Industrijski kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim kontrolnim i komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 2-1: Tip ODVA PC industrijski, kojim se završava multimodno vlakno kategorije A1a i A1b prema IEC 60793-2-10, koji zadovoljava zahteve kategorije I (industrijski uslovi okoline), kao što je specificirano u EN 50173-1 i IEC 61753-1-3
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Industrijski kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim kontrolnim i komunikacionim sistemima — Specifikacija proizvoda — Deo 3-1: Tip ODVA APC kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1.1 i B1.3 prema EN 60793-2-50, koji zadovoljava zahteve kategorije I (industrijski uslovi okoline), kao što je navedeno u EN 50173-1 i IEC 61753-1-3
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Kablovi za simpleksni i dupleksni prenos koji se koriste za savitljive kablove — Deo 1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju i najmanji zahtevi
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Simpleks i dupleks kablovi koji se koriste za savitljive kablove — Deo 2: Detaljna specifikacija i minimum zahteva za ojačani simpleks monomodni optički kabl od 3,0 mm koji se koristi za prespojne kablove/savitljive kablove kategorije U
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Postupak za procenu celovitosti kola optičkih vlakana pri ispitivanju otpornosti kabla na požar
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Generički kablovski sistemi — Specifikacija za ispitivanje simetrične komunikacione kablovske instalacije u skladu sa EN 50173-4 — Ekranizovani neukršteni prespojni kablovi i neukršteni savitljivi kablovi za radni prostor, za primene u klasi D — Detaljna specifikacija
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Simetrična komunikaciona kablovska instalacija u skladu sa EN 50173-4, za neekranizovane neukrštene prespojne kablove i neukrštene savitljive kablove za radni prostor, za primene u klasi D — Detaljna specifikacija
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Simetrična komunikaciona kablovska instalacija u skladu sa EN 50173-4, za neekranizovane neukrštene prespojne kablove i neukrštene savitljive kablove za radni prostor, za primene u klasi E — Detaljna specifikacija
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Simetrična komunikaciona kablovska instalacija u skladu sa EN 50173-4, za ekranizovane neukrštene prespojne kablove i neukrštene savitljive kablove za radni prostor, za primene u klasi E — Detaljna specifikacija
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Šuplji metalni talasovodi – Deo 1: Opšti zahtevi i metode merenja
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Šuplji metalni talasovodi – Deo 2: Odgovarajuće specifikacije za obične pravougaone talasovode
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Šuplji metalni talasovodi – Deo 4: Relevantne specifikacije za kružne talasovode
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Prirubnice za talasovode — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Prirubnice za talasovode – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Prirubnice za talasovode — Deo 2: Odgovarajuće specifikacije za prirubnice za obične pravougaone talasovode
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Prirubnice za talasovode – Deo 2: Odgovarajuće specifikacije za prirubnice za obične pravougaone talasovode
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Prirubnice za talasovode – Deo 4: Odgovarajuće specifikacije za prirubnice za kružne talasovode
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 21: Dva tipa konektora za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 9,5 mm (0,374 in), sa različitim načinima spajanja pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50  (tipovi SC-A i SC-B)
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 23: Utikač i utikačko gnezdo konektora koji se koriste sa preciznim krutim koaksijalnim vodovima od 3,5 mm, sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg kabla od 3,5 mm (0,1378 in)
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 24: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa spajanjem pomoću navoja koji se obično koriste u kablovskim distributivnim sistemima impedanse od 75  (tip F)
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 25: Dvopolni konektori sa spajanjem pomoću navoja (3/4-20 UNEF) koji se koriste sa oklopljenim simetričnim kablovima koji imaju dvojne unutrašnje provodnike sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg kabla od 13,56 mm (0,534 in) (tip TWHN)
Engleski
Објављен 
28.11.2011  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Kablovi za niske frekvencije sa izolacijom od poliolefina i poliolefinskim plaštom za zaštitu od prodiranja vlage
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
3 str.
0 RSD 
PDF
Niskofrekvencijski kablovi sa poliolefinskom izolacijom i poliolefinskim omotačem za zaštitu od vlage - Ispravka
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-1: Metode merenja i postupci ispitivanja - Opšte i smernice
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-1: Metode merenja i procedure ispitivanja – Opšti opis i smernice
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-20: Metode merenja i postupci ispitivanja - Geometrija vlakna
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-20: Metode merenja i postupci ispitivanja — Geometrija vlakna
Engleski
Објављен 
28.07.2016  
3 str.
0 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-20: Metode merenja i postupci ispitivanja – Geometrija vlakna – Ispravka
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-21: Metode merenja i postupci ispitivanja - Geometrija zaštite vlakna
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-22: Metode merenja i postupci ispitivanja - Merenje dužine
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-30: Metode merenja i postupci ispitivanja - Ispitivanje izdržljivosti vlakna
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-30: Metode merenja i postupci ispitivanja — Ispitivanje izdržljivosti vlakna
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-31: Metode merenja i postupci ispitivanja - Zatezna čvrstoća
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-31: Metode merenja i postupci ispitivanja — Zatezna čvrstoća
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-32: Metode merenja i postupci ispitivanja - Mogućnost uklanjanja zaštite vlakna
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-32: Metode merenja i postupci ispitivanja — Mogućnost uklanjanja zaštite vlakna
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
81 str.
4920 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-33: Metode merenja i postupci ispitivanja - Osetljivost na koroziju
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-33: Metode merenja i postupci ispitivanja – Otpornost na uticaj korozivne atmosfere
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-34: Metode merenja i postupci ispitivanja - Uvrtanje vlakna
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
65 str.
4278 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-40: Metode merenja i postupci ispitivanja - Slabljenje
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-41: Metode merenja i postupci ispitivanja - Propusni opseg
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-41: Metode merenja i postupci ispitivanja — Propusni opseg
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-42: Metode merenja i postupci ispitivanja - Hromatska disperzija
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-42: Metode merenja i postupci ispitivanja — Hromatska disperzija
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-43: Metode merenja i postupci ispitivanja - Numerička apertura
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-43: Metode merenja — Merenje numeričke aperture
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-44: Metode merenja i postupci ispitivanja - Granična talasna dužina
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-44: Metode merenja i postupci ispitivanja — Granična talasna dužina
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
66 str.
4278 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-45: Metode merenja i postupci ispitivanja - Prečnik polja moda
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-46: Metode merenja i postupci ispitivanja - Praćenje promena optičke transmitanse
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-47: Metode merenja i postupci ispitivanja - Gubici makrosavijanja
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-48: Metode merenja i postupci ispitivanja - Disperzija polarizacionog moda
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-48: Metode merenja i postupci ispitivanja – Disperzija polarizacionog moda
Engleski
Објављен 
09.07.2009  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-49: Metode merenja i postupci ispitivanja - Diferencijalno kašnjenje moda
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-50: Metode merenja i postupci ispitivanja - Povišena temperatura sa vlagom (nepromenljiva)
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-50: Metode merenja — Ispitivanja u uslovima povišene temperature i vlage (ustaljeno stanje)
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-51: Metode merenja i postupci ispitivanja - Povišena temperatura bez vlage
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-51: Metode merenja i postupci ispitivanja — Ispitivanja u uslovima povišene temperature bez vlage (ustaljeno stanje)
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-52: Metode merenja i postupci ispitivanja - Promena temperature
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-52: Metode merenja i postupci ispitivanja — Ispitivanja pri promeni temperature
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-53: Metode merenja i postupci ispitivanja - Potapanje u vodu
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-53: Metode merenja i postupci ispitivanja — Ispitivanja potapanjem u vodu
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-54: Metode merenja i postupci ispitivanja - Gama ozračivanje
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-54: Metode merenja i postupci ispitivanja — Gama zračenje
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-60: Metode merenja i procedure ispitivanja – Dužina takta
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-61: Metode merenja i procedure ispitivanja – Polarizaciono preslušavanje
Engleski
Повучен 
30.10.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 2: Specifikacije proizvoda - Opšte
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 2: Specifikacije proizvoda — Opšte
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2: Specifikacije proizvoda – Opšte
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 2-10: Specifikacije proizvoda - Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A1
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
88 str.
4920 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 2-10: Specifikacije proizvoda —Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A1
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-10: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A1
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-10: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A1
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 2: 20: Specifikacije proizvoda - Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A2
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-20: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A2
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 2: 30: Specifikacije proizvoda -Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A3
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-30: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A3
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-30: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A3
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-40: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A4
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-40: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A4
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 2-50: Specifikacije proizvoda - Specifikacija podvrste za monomodna vlakna klase B
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-50: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana klase B
Engleski
Објављен 
30.08.2016  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-50: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana klase B
Engleski
Објављен 
23.07.2009  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 2-60: Specifikacije proizvoda - Specifikacija podvrste za monomodna vlakna kategorije C za unutrašnje povezivanje
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-70: Specifikacije proizvoda – Specifikacija za podvrstu vlakana sa održavanjem polarizacije
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
73 str.
4578 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 1-1: Opšta specifikacija - Opšte
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-1: Opšta specifikacija — Opšte
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 1-1: Opšta specifikacija – Opšte
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
206 str.
6288 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 1-2: Opšta specifikacija - Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-2: Opšta specifikacija — Tabela sa uporednim pregledom procedura za ispitivanje optičkih kablova
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 1-2: Opšta specifikacija – Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova – Opšti podaci i definicije
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-20: Opšta specifikacija — Osnovne procedure za ispitivanje optičkih kablova — Opšte i definicije
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
85 str.
4920 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-21: Opšta specifikacija — Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova — Metode mehaničkih ispitivanja
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-22: Opšta specifikacija — Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova — Metode ispitivanja uslova okoline;
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-23: Opšta specifikacija — Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova — Metode ispitivanja kablovskih elemenata;
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-24: Opšta specifikacija — Osnovne procedure za ispitivanje optičkih kablova — Metode za električna ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 1-3: Opšta specifikacija – Elementi optičkog kabla
Engleski
Објављен 
23.07.2009  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2: Kablovi za unutrašnju montažu - Specifikacija podvrste
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 2: Optički kablovi za unutrašnju montažu – Specifikacija podvrste
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-10: Kablovi za unutrašnju montažu - Specifikacija familije za kablove za jednosmerni i dvosmerni prenos
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 2-10: Kablovi za unutrašnju montažu – Specifikacija familije za kablove za simpleksni i dupleksni prenos
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-11: Kablovi za unutrašnju montažu - Pojedinačna specifikacija za kablove za jednosmerni i dvosmerni prenos koji se koriste za kabliranje prostorija
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-11: Kablovi za unutrašnju montažu — Detaljna specifikacija za simpleks i dupleks optičke kablove koji se koriste za kablovsku instalaciju u prostorijama;
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 2-20: Kablovi za unutrašnju montažu – Specifikacija familije za optičke distributivne kablove sa više vlakana
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-20: Kablovi za unutrašnju montažu — Specifikacija za optičke kablove sa više vlakana
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-21: Kablovi za unutrašnju montažu - Pojedinačna specifikacija za optičke distribucione kablove sa više vlakana koji se koriste za kabliranje prostorija
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-21: Kablovi za unutrašnju montažu — Detaljna specifikacija za optičke distributivne kablove sa više vlakana koji se koriste za kablovsku instalaciju u prostorijama;
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 2-22: Kablovi za unutrašnju montažu – Detaljna specifikacija za multisimpleks optičke kablove koji su namenjeni za završavanje konektorima
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-30: Kablovi za unutrašnju montažu - Specifikacija familije za trakaste kablove
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-31: Kablovi za unutrašnju montažu - Pojedinačna specifikacija za trakaste kablove sa optičkim vlaknima koji se koriste za kabliranje prostorija
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-31: Kablovi za unutrašnju montažu — Detaljna specifikacija za trakaste kablove sa optičkim vlaknima koji se koriste za kablovsku instalaciju u prostorijama;
Engleski
Објављен 
23.07.2009  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-40: Kablovi sa optičkim vlaknima za unutrašnju montažu - Specifikacija familije za kablove sa vlaknom A4
Engleski
Објављен 
23.07.2009  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-41: Kablovi za unutrašnju montažu - Specifikacija proizvoda za vlakna A4 sa cevčicama za jednosmerni i dvosmerni prenos
Engleski
Објављен 
23.07.2009  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-42: Kablovi sa optičkim vlaknima za unutrašnju montažu - Specifikacija proizvoda za kablove sa vlaknima A4 za jednosmerni i dvosmerni prenos
Engleski
Објављен 
09.10.2008  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Optički kablovi - Deo 2-50: Unutrašnji kablovi - Specifikacija familije jednostrukih i dvostrukih kablova koji se koriste u završnim kablovskim sklopovima
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-51: Kablovi za unutrašnju montažu — Detaljna specifikacija za simpleks i dupleks kablove koji se koriste u kontrolisanim uslovima okoline
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
66 str.
4278 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3: Specifikacija podvrste - Kablovi za spoljnu montažu
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3: Specifikacija podvrste — Kablovi za spoljnu montažu
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-10: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za položene u cevi, direktno ukopane i pričvršćene vazdušne optičke telekomunikacione kablove
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3-10: Kablovi za spoljnu montažu — Specifikacija familije optičkih telekomunikacionih kablova za polaganje u cevi, direktno ukopavanje ili nadzemno postavljanje pomoću nosećih elemenata
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 3-11: Kablovi za spoljnu montažu – Specifikacija proizvoda za monomodne optičke telekomunikacione kablove položene u cevi, direktno ukopane i pričvršćene u vazduhu
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3-12: Kablovi za spoljnu montažu — Pojedinačna specifikacija za optičke telekomunikacione kablove položene u cevi i direktno ukopane
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3-12: Kablovi za spoljnu montažu — Detaljna specifikacija za optičke telekomunikacione kablove položene u cevi i direktno ukopane, koji se koriste za kablovsku instalaciju
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-20: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za samonosive vazdušne telekomunikacione kablove
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 3-20: Kablovi za spoljnu montažu – Specifikacija za familiju samonosećih vazdušnih telekomunikacionih kablova
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3-21: Kablovi za spoljnu montažu — Pojedinačna specifikacija za samonosive nadzemne telekomunikacione optičke kablove
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 3-21: Kablovi za spoljnu montažu – Specifikacija proizvoda za samonosive nadzemne telekomunikacione optičke kablove za korišćenje u lokalnim kablovskim mrežama
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-30: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za optičke telekomunikacione kablove za prelaz jezera, reka i za priobalnu primenu
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-40: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za kablove u odvodnim kanalima i cevovode za instalisanje uduvavanjem i/ili uvlačenjem u čoveku nedostupnoj kišnoj i sanitarnoj kanalizaciji
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-50: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za kablove u gasnim cevima i uvlačne cevi za instalisanje uduvavanjem i/ili uvlačenjem/vučenjem u gasnim cevima
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-60: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za kablove u cevima vode za piće i uvlačne cevi za instalisanje uduvavanjem i/ili uvlačenjem/vučenjem/plutanjem u cevima vode za piće
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 3-70: Kablovi za spoljnu montažu – Specifikacija za familiju spoljnih optičkih kablova za brzo/višestruko raspoređivanje
Engleski
Објављен 
23.07.2009  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 4: Specifikacija podvrste - Vazdušni optički kablovi duž elektroenergetskih vodova
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 4-10: Vazdušni optički kablovi duž elektroenergetskih vodova - Specifikacija familije za OPGW (optičke kablove u zemljovodnom užetu)
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 4-10: Specifikacija familije — Zemljovodno uže sa optičkim vlaknima (OPGW) za postavljanje duž elektroenergetskih vodova
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 4-20: Nadzemni optički kablovi postavljeni duž elektroenergetskih vodova — Specifikacija familije ADSS (dielektrični samonosivi) optičkih kablova
Engleski
Објављен 
23.07.2009  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 5: Specifikacija podvrste - Cevčice za kabliranje za instalisanje uduvavanjem
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 5: Specifikacija podvrste – Kabliranje mikrocevima za instalaciju uduvavanjem
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 5-10: Specifikacija za optičke kablove za spoljašnju montažu u mikrocevima, mikrocevi i zaštićene mikrocevi, za instalaciju uduvavanjem
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 5-20: Specifikacija za jedinice sa optičkim vlaknima za spoljašnju montažu u mikrocevima, mikrocevi i zaštićene mikrocevi, za instalaciju uduvavanjem
Engleski
Повучен 
30.10.2015  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Optički oslabljivači — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Optički pasivni uređaji za upravljanje snagom — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
29.11.2012  
66 str.
4278 RSD 
PDF
Konektori za optička vlakna i kablove - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Konektori za optička vlakna i kablove — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
29.11.2012  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Konektori za optička vlakna i kablove - Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Konektori za optička vlakna i kablove — Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Konektori za optička vlakna i kablove — Deo 17: Specifikacija podvrste za optički konektor — Tip F-05 (blokiran trenjem)
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Optički sklopovi za grananje, neselektivni po talasnim dužinama – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Optički sklopovi za grananje, neselektivni po talasnim dužinama – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za grananje — Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Prostorni optički komutatori — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Optički prostorni svičevi — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
116 str.
5261 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 2-1: Specifikacija podvrste za sklop savitljivog koaksijalnog kabla
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 2-2: Obrazac pojedinačne specifikacije za sklop savitljivog koaksijalnog kabla
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 2-3: Pojedinačna specifikacija za sklop savitljivog koaksijalog kabla — Frekvencijski opseg od 0 MHz do 1 000 MHz, konektori prema IEC 61169-8
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 2-4: Pojedinačna specifikacija za sklop kabla za radio i TV prijemnike — Frekvencijski opseg od 0 MHz do 3 000 MHz, konektori prema IEC 61169-2
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Sklopovi za radiofrekvencijske i koaksijalne kablove – Deo 2-4: Detaljna specifikacija za kablovske sklopove za radio i TV prijemnike – Frekvencijski opseg od 0 MHz do 3 000 MHz, konektori prema IEC 61169-2
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 2-5: Pojedinačna specifikacija za sklop kabla za radio i TV prijemnike — Frekvencijski opseg od 0 MHz do 1 000 MHz, konektori prema IEC 61169-2
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Sklopovi za radiofrekvencijske i koaksijalne kablove – Deo 2-5: Detaljna specifikacija za kablovske sklopove za radio i TV prijemnike – Frekvencijski opseg od 0 MHz do 1 000 MHz, konektori prema IEC 61169-2
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 2-6: Pojedinačna specifikacija za sklop kabla za radio i TV prijemnike — Frekvencijski opseg od 0 MHz do 3 000 MHz, konektori prema IEC 61169-24
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Sklopovi za radiofrekvencijske i koaksijalne kablove – Deo 2-6: Detaljna specifikacija za kablovske sklopove za radio i TV prijemnike – Frekvencijski opseg od 0 MHz do 3 000 MHz, konektori prema IEC 61169-24
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Kablovi za radio-frekvencije i koaksijalni kablovi – Deo 2-7: Detaljna specifikacija za kablove za radio i TV prijemnike – Frekvencijski opseg od 0 MHz do 3 000 MHz, sa konektorima prema IEC 61169-47
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla - Deo 3: Specifikacija podvrste za sklop polusavitljivog koaksijalnog kabla
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla - Deo 3-1: Obrazac pojedinačne specifikacije za sklop polusavitljivog koaksijalnog kabla
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla - Deo 3-2: Pojedinačna specifikacija za sklop polusavitljivog koaksijalnog kabla koji se primenjuje za GSM (0,8 GHz - 1 GHz)
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Sklop kabl za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla - Deo 4 : Specifikacija podvrste za sklop polukrutog koaksijalnog kabla
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla - Deo 4-1: Obrazac pojedinačne specifikacije za sklop polukrutog koaksijalnog kabla
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Mehanički spojevi i vareni spoj štitnika za optička vlakna i kablove - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
93 str.
4920 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja — Izmena 2
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
68 str.
4278 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja
Engleski
Објављен 
28.07.2016  
3 str.
0 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 1: Specifikacija vrste – Opšti zahtevi i metode merenja – Ispravka
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1-1: Jedinstveni višeserijski dvojezični obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 11: Specifikacija podvrste za RF koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 9,5 mm sa sprezanjem pomoću navoja – Karakteristična impedansa 50 Ω (tip 4,1 - 9,5)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
65 str.
4278 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 14: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 12 mm sa sprezanjem pomoću navoja - Karakteristična impedansa 75 Ω(tip 3,5/12)
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 16: Specifikacija podvrste — Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 7 mm (0,276 in) sa spajanjem pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50 Ω (75 Ω) (tip N)
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 18: Specifikacija podvrste - Koaksijalni konektori za radio-frekvencije tipa SSMA
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 19: Specifikacija podvrste - Koaksijalni konektori za radio-frekvencije tipa SSMB
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 2: Specifikacija podvrste — Koaksijalni konektori za radio-frekvencije tipa 9,52
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 24: Specifikacija podvrste — Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa spajanjem pomoću navoja koji se obično koriste u mrežama sa kablovima impedanse od 75  (tip F)
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 26: Specifikacija podvrste za TNCA seriju RF koaksijalnih konektora
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 29: Specifikacija podvrste — Minijaturni koaksijalni konektori za radio-frekvencije, modeli sa navojem, uskočni, "push-pull" ili brzo zabravljujući, klizni (za primenu u kablovskim policama i na panelima) — Karakteristična impedansa od 50  (tip 1,0/2,3) — Primene na kablovima impedanse od 50  i 75 
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 31: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 1,0 mm (0,039 in) sa sprezanjem pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50  (tip 1,0)
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 32: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 1,85 mm (0,072 in) sa sprezanjem pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50  (tip 1,85)
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 33: Specifikacija podvrste za konektore za radio-frekvencije serije BMA
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 35: Specifikacija podvrste za seriju 2,92 konektora za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 36: Specifikacija podvrste za mikrominijaturne koaksijalne konektore za radio-frekvencije sa uskočnim sprezanjem — Karakteristična impedansa od 50  (tip MCX)
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 37: Specifikacija podvrste za konektore za radio-frekvencije tipa STWX8
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 38: Specifikacija podvrste — Modeli koaksijalnih konektora za radio-frekvencije, klizni konektori (za primenu u kablovskim policama i na panelima) — Karakteristična impedansa od 50  (tip TMA) — Primene na kablovima impedanse od 50 
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 39: Specifikacija podvrste za seriju CQM konektora sa brzim zabravljivanjem za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 40: Specifikacija podvrste za seriju 2.4 konektora za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
71 str.
4578 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 41: Specifikacija podvrste za seriju CQM koaksijalnih konektora sa brzim zabravljivanjem za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 42: Specifikacija podvrste za CQN seriju RF koaksijalnih konektora sa brzim zaključavanjem
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 43: Specifikacija podvrste za RBMA seriju RF koaksijalnih konektora sa skrivenim konektorima
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 44: Specifikacija podvrste za seriju SMP kliznih radiofrekvencijskih koaksijalnih konektora
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 45: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora SQMA serije sa brzim zaključavanjem
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 47: Specifikacija podvrste za koaksijalne konektore za radio-frekvencije sa steznim sprezanjem, koji se obično koriste u kablovskim mrežama impedanse 75 Ω (tip F-brzi)
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 47: Specifikacija podvrste za radiofrekvencijske koaksijalne konektore sa steznim sprezanjem, koji se obično koriste u kablovskim mrežama impedanse 75 Ω (tip F-brzi)
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 48: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora BMP serije
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 49: Specifikacija podvrste za SMAA seriju RF konektora
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 50: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 4,11 mm i sistemom brzog zaključavanja — Karakteristična impedansa od 50 oma (tip QMA)
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 51: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 13,5 mm i bajonetskim zaključavanjem — Karakteristična impedansa od 50 oma (tip QLI)
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 52: Specifikacija podvrste MMCX serije RF koaksijalnih konektora
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 53: Specifikacija podvrste za RF koaksijalne konektore unutrašnjeg prečnika spoljašnjeg provodnika od 16 mm, sa pričvršćivanjem pomoću vijka – Karakteristična impedansa od 50 oma (tip S7-16)
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 54: Specifikacija za podvrstu koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 10 mm, nazivne karakteristične impedanse 50 Ω, serije 4,3 – 10
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 58: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa slepim uparivanjem – Karakteristična impedansa 50 Ω (tip SBMA)
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 59: Specifikacija podvrste za tipove L32-4 i L32-5 navojnih višepinskih radiofrekvencijskih konektora
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 8: Specifikacija podvrste — Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 6,5 mm (0,256 in) sa bajonet-zabravljivanjem — Karakteristična impedansa od 50  (tip BNC)
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Koaksijalni komunikacioni kablovi – Deo 10: Specifikacija podvrste za polukrute kablove sa izolacijom od politetrafluoroetilena (PTFE)
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Komunikacioni koaksijalni kablovi — Deo 10-1: Obrazac detaljne specifikacije za polukrute kablove sa dielektrikom od politetrafluoretilena (PTFE)
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Kablovi za radio-frekvencije — Deo 2: Specifikacija podvrste za polukrute kablove za radio-frekvencije i koaksijalne kablove sa izolacijom od politetrafluoroetilena (PTFE)
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Kablovi za radio-frekvencije — Deo 3: Specifikacija podvrste za koaksijalne kablove za lokalne računarske mreže
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Kablovi za radio-frekvencije — Deo 3-2: Koaksijalni kablovi za digitalne komunikacije u horizontalnim ožičenjima u podovima — Pojedinačna specifikacija za koaksijalne kablove sa čvrstim dielektrikom za lokalne računarske mreže dometa od 185 m i brzine do 10 Mb/s
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Kablovi za radio-frekvencije — Deo 3-3: Koaksijalni kablovi za digitalne komunikacije u horizontalnim ožičenjima u podovima — Pojedinačna specifikacija za koaksijalne kablove sa penastim dielektrikom za lokalne računarske mreže dometa 185 m i brzine do 10 Mb/s
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Koaksijalni komunikacioni kablovi — Deo 4: Specifikacija podvrste za zračeće kablove
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Optički izolatori - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Optički izolatori – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Kompleti završetaka optičkih vlakana — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Kompleti završetaka optičkih vlakana — Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Повучен 
29.11.2012  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Adapteri za optičke konektore - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Adapteri za optičke konektore — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
29.11.2012  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Adapteri za optičke konektore - Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Adapteri za optičke konektore — Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Osnovni postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 1-1: Postupci ispitivanja opštih komunikacionih podsistema - Merenje optičke snage na izlazu predajnika za jednomodni optički kabl
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Osnovne procedure za ispitivanje optičkih komunikacionih podsistema — Deo 1-1: Procedure za ispitivanje opštih komunikacionih podsistema — Merenje optičke snage na izlazu predajnika za monomodni optički kabl
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema – Deo 1-3: Opšti komunikacioni podsistemi – Merenje centralne talasne dužine i širine spektra
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
79 str.
4578 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema – Deo 1-4: Opšti komunikacioni podsistemi – Metoda merenja fluksa koji okružuje izvor svetlosti
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema – Deo 2-3: Digitalni sistemi – Merenje osetljivosti i preopterećenja prijemnika
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 2-10: Digitalni sistemi - Merenje vremenski razloženih varijacija frekvencije i alfa faktora laserskih predajnika
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
73 str.
4578 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 2-11: Digitalni sistemi - Određivanje prosečnog Q-faktora korišćenjem procene histograma amplitude za monitoring kvaliteta optičkog signala
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Procedure za ispitivanje optičkih komunikacionih podsistema — Deo 2-12: Digitalni sistemi — Merenje dijagrama oka i Q-faktora korišćenjem softverske tehnike za procenu kvaliteta prenosa signala
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 2-2: Digitalni sistemi - Merenje dijagrama optičkog oka, talasnog oblika i koeficijenta prigušenja
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema — Deo 2-2: Digitalni sistemi — Dijagram optičkog oka, oblik talasa i merenje
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 2-3: Digitalni sistemi - Merenje podrhtavanja (džitera) i klizanja faze (vandera)
Engleski
Објављен 
19.06.2008  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Digitalni sistemi - Deo 2-8: Određivanje niskih vrednosti BER-a korišćenjem merenja Q-faktora
Engleski
Повучен 
26.04.2010  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 2-9: Digitalni sistemi - Merenje odnosa optički signal - šum za multipleksne sisteme sa gustom podelom talasnih dužina
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 2-9: Digitalni sistemi - Merenje odnosa optički signal-šum za sisteme sa gustim multipleksiranjem po talasnim dužinama
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
69 str.
4278 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 4-1: Kablovska instalacija - Merenje multimodnog slabljenja
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Osnovni postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 4-2: Optička kablovska instalacija - Slabljenje jednomodne optičke kablovske instalacije
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
81 str.
4920 RSD 
PDF
Osnovne procedure za ispitivanje optičkih komunikacionih podsistema — Deo 4-2: Instalirani kablovi — Merenje slabljenja i optičkih povratnih gubitaka za instalirane monomodne kablove
Engleski
Објављен 
23.04.2008  
69 str.
4278 RSD 
PDF
Osnovni postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 4-4: Kablovska instalacija i linkovi - Merenje disperzije polarizacionog moda za instalisane linkove
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
89 str.
4920 RSD 
PDF
Osnovni postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema – Deo 4-4: Kablovska instalacija i veze – Merenje disperzije polarizacionog moda za instalirane veze
Srpski
Објављен 
20.12.2012  
32 str.
3700 RSD 
PDF
Optički komunikacioni podsistemi — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Metode ispitivanja — Deo 1: Parametri optičke snage i pojačanja
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 10-1: Višekanalni parametri - Impulsna metoda koja koristi optički prekidač i analizator optičkog spektra
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 10-2: Višekanalni parametri - Impulsna metoda koja koristi analizator isprekidanog optičkog spektra
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 10-3: Višekanalni parametri - Metode sonde
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 10-4: Višekanalni parametri - Metoda oduzimanja umetnutog izvora pomoću analizatora optičkog spektra
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Metode ispitivanja — Deo 10-5: Višekanalni parametri — Distribuirano Ramanovo pojačanje i oblik šuma
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 1-1: Parametri snage i pojačanja - Metoda optičkog analizatora spektra
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Metode ispitivanja – Deo 1-1: Parametri snage i pojačanja – Metoda sa optičkim analizatorom spektra
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 11-1: Parametar disperzije polarizacionog moda - Analiza svojstvenih vektora Džonsove matrice (JME)
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 11-2: Parametar disperzije polarizacionog moda - Metoda analize Poenkareove sfere
Engleski
Објављен 
19.06.2008  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 1-2: Parametri snage i pojačanja - Metoda električnog analizatora spektra
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 1-3: Parametri snage i pojačanja - Metoda optičkog merača snage
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Metode ispitivanja — Deo 1-3: Parametri optičke snage i pojačanja — Metoda optičkog merača snage
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 3: Parametri veličine šuma
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 3-1: Parametri veličine šuma - Metoda analizatora optičkog spektra
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 3-2: Parametri veličine šuma - Metoda analizatora električnog spektra
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Metode ispitivanja — Deo 3-3: Parametri šuma — Odnos snage signala i ukupne ASE snage
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Metode ispitivanja – Deo 4-1: Parametri prelaznog stanja pojačanja – Metoda dve talasne dužine
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Metode ispitivanja – Deo 4-1: Parametri pojačanja prelaznog stanja – Metoda sa dve talasne dužine
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Metode ispitivanja – Deo 4-2: Parametri prelaznog stanja pojačanja – Metoda širokopojasnog izvora
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Metode ispitivanja – Deo 4-3: Parametri prelazne snage – Jednokanalni optički pojačavači sa upravljanjem izlazne snage
Engleski
Објављен 
19.06.2008  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 5-1: Parametri reflektanse - Metoda optičkog analizatora spektra
Engleski
Објављен 
19.06.2008  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 5-2: Parametri reflektanse - Metoda električnog analizatora spektra
Engleski
Објављен 
19.06.2008  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Osnovna specifikacija - Deo 5-3: Metode ispitivanja parametara reflektanse - Dozvoljeno odstupanje reflektanse pomoću električnog analizatora spektra
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Osnovna specifikacija - Deo 6-1: Metode ispitivanja parametara isticanja iz pumpe - Optički demultiplekser
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 7-1: Uneseno slabljenje izvan opsega - Metoda merača filtrirane optičke snage
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
70 str.
4278 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Deo 1: Opšta specifikacija;
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Deo 2: Digitalne aplikacije - Obrazac specifikacije performansi
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Deo 2: Digitalne aplikacije — Obrazac za specifikaciju performansi;
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Deo 2: Jednokanalne primene – Obrazac za specifikaciju performansi
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Deo 4: Višekanalne aplikacije - Obazac specifikacije performansi
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Deo 4: Višekanalne aplikacije — Obrazac za specifikaciju performansi;
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Deo 5-2: Specifikacije kvalifikacije - Kvalifikacija pouzdanosti za optičke pojačavače
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Deo 5-2: Specifikacije kvalifikacije – Kvalifikacija pouzdanosti za optičke pojačavače
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Deo 6-1: Interfejsi - Skup komandi
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 1: Opšte i smernice
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 1: Opšte i smernice
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovne procedure ispitivanja i merenja – Deo 1: Opšti opis i uputstvo
Srpski
Објављен 
31.05.2011  
13 str.
2310 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-1: Ispitivanja - Vibracije (sinusoidne)
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-10: Ispitivanja — Otpornost na gnječenje;
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 2-11: Ispitivanja — Aksijalna kompresija
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-12: Ispitivanja - Udar
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-13: Ispitivanja – Ubrzanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-14: Ispitivanja - Rukovanje optičkom snagom i karakterizacija praga oštećenja
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-14: Ispitivanja — Velika optička snaga;
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-15: Ispitivanja - Jačina momenta sprežnog mehanizma
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-17: Ispitivanja - Snižena temperatura
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-17: Ispitivanja – Snižena temperatura
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-18: Ispitivanja - Povišena temperatura bez vlage - Izdržljivost na visokoj temperaturi
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-19: Ispitivanja - Povišena temperatura sa vlagom (nepromenljiva)
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-19: Ispitivanja — Povišena temperatura sa vlagom (nepromenljiva);
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-2: Ispitivanja - Izdržljivost spajanja
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-21: Ispitivanja - Kombinovano ispitivanje temperaturom/vlagom u ciklusima
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-22: Ispitivanja - Promena temperature
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-23: Ispitivanja – Zaptivenost spojnica optičkih sklopova bez pritiska
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-24: Ispitivanja – Selekciono ispitivanje naprezanjem keramičke razdvojene navlake za poravnanje
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-26: Ispitivanja - Slana magla
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-27: Ispitivanja - Prašina - Slojeviti protok
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-28: Ispitivanja - Industrijska atmosfera (sumpor-dioksid)
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-28: Ispitivanja — Industrijska atmosfera (sumpor-dioksid);
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-29: Ispitivanja - Nizak vazdušni pritisak
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-32: Ispitivanja – Prodiranje vodene pare
Engleski
Повучен 
20.12.2013  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-33: Ispitivanja - Sklapanje i rasklapanje spojnica optičkih vlakana
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-33: Ispitivanja — Sklapanje i rasklapanje mehaničkih spojeva optičkih vlakana, sistema za organizovanje vlakana i optičkih spojnica
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-34: Ispitivanja - Otpornost komponenata za međusobno povezivanje i spojnica prema rastvaračima i kontaminirajućim tečnostima
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-35: Ispitivanja – Opterećenje kabla
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 2-35: Ispitivanja — Uvrtanje kabla
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-36: Ispitivanja – Zapaljivost (opasnost od požara)
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-37: Ispitivanja - Savijanje kabla kod spojnica optičkih vlakana
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovne procedure ispitivanja i merenja – Deo 2-37: Ispitivanja - Savijanje kablova za kućišta optičkih kablova
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-38: Ispitivanja - Zaptivanje spojnica optičkih vlakana pod pritiskom
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-4: Ispitivanja - Zadržavanje vlakna/kabla
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-40: Ispitivanja - Selekciono ispitivanje slabljenja monomodnih zakošeno podešenih optičkih konektora
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-41: Ispitivanja - Selekciono ispitivanje slabljenja monomodnih nezakošeno podešenih optičkih konektora
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-42: Ispitivanja - Statičko bočno opterećenje za konektore
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 2-42: Ispitivanja — Statičko bočno opterećenje zaštitnika za rasterećenje
Engleski
Повучен 
30.10.2015  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-43: Ispitivanja - Selekciono ispitivanje slabljenja refleksije monomodnih PC optičkih konektora
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-43: Ispitivanja — Ispitivanje slabljenja refleksije monomodnih PC optičkih konektora
Engleski
Повучен 
24.03.2015  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-44: Ispitivanja - Savijanje bez deformacije optičkih sklopova
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 2-44: Ispitivanja — Savitljivost zaštitnika za rasterećenje sklopova sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-45: Ispitivanja - Ispitivanje izdržljivosti potapanjem u vodu
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-46: Ispitivanja - Povišena temperatura sa vlagom, ciklično promenljiva
Engleski
Повучен 
23.05.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-47: Ispitivanja - Termički udari
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-47: Ispitivanja - Termički udari
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovne procedure ispitivanja i merenja – Deo 2-47: Ispitivanja – Termički šokovi
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-48: Ispitivanja - Temperatura-vlaga u ciklusima
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-49: Ispitivanja - Ispitivanje konektorske instalacije
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-5: Ispitivanja – Uvrtanje
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-50: Ispitivanja - Ispitivanje izdržljivosti optičkog konektora sa statičkim opterećenjem - Monomodni i multimodni
Engleski
Објављен 
28.07.2016  
2 str.
0 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-50: Ispitivanja – Ispitivanje izdržljivosti optičkog konektora sa statičkim opterećenjem – Monomodni i multimodni – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-51: Ispitivanja - Ispitivanje optičkih konektora za prenos sa zateznim opterećenjem - Monomodni i multimodni
Engleski
Објављен 
28.07.2016  
2 str.
0 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-51: Ispitivanja – Ispitivanje optičkih konektora za prenos sa zateznim opterećenjem – Monomodni i multimodni – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-52: Ispitivanja — Ispitivanje savijanja za savitljive kablove
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovne procedure ispitivanja i merenja – Deo 2-55: Ispitivanja – Snaga montiranog adaptera
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-6: Ispitivanja – Zatezna čvrstoća sprežnog mehanizma
Engleski
Повучен 
24.03.2015  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-7: Ispitivanja – Moment savijanja
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 2-7: Ispitivanja — Moment savijanja
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-8: Ispitivanja – Potresi
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-9: Ispitivanja – Udari
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovne procedure ispitivanja i merenja – Deo 2-9: Ispitivanja – Šok
Engleski
Објављен 
28.07.2008  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-1: Ispitivanja i merenja - Vizuelno ispitivanje
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-10: Ispitivanja i merenja - Merilo sile zadržanja
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-11: Ispitivanja i merenja - Sile spajanja i razdvajanja
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-13: Ispitivanja i merenja – Stabilnost upravljanja optičkog komutatora
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-14: Ispitivanja i merenja - Preciznost i ponovljivost podešavanja slabljenja promenljivog oslabljivača
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-14: Ispitivanja i merenja — Greška i ponovljivost podešavanja slabljenja promenljivog optičkog oslabljivača
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-15: Ispitivanja i merenja - Ekscentričnost zakrivljenja konveksno poliranog čeonog kraja ferule
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-16: Ispitivanja i merenja - Poluprečnik čeonog kraja sferno poliranih ferula
Engleski
Објављен 
28.07.2008  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-17: Ispitivanja i merenja - Spoljašnji ugao površine ugaono uglačane spojne cevčice
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-18: Ispitivanja i merenja - Preciznost zatvaranja zakošenog čeonog kraja konektora
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-19: Ispitivanja i merenja - Zavisnost slabljenja refleksije monomodne optičke komponente od polarizacije
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-2: Ispitivanja i merenja - Zavisnost gubitaka od polarizacije u monomodnom optičkom sklopu
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-20: Ispitivanja i merenja - Usmerenost optičkih sklopova za grananje
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-21: Ispitivanja i merenja - Vreme prebacivanja i vreme oscilovanja
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-21: Ispitivanja i merenja – Vreme prebacivanja
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-22: Ispitivanja i merenja – Sila kompresije ferule
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-23: Ispitivanja i merenja - Položaj vlakna u odnosu na čeoni kraj ferule
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-24: Ispitivanja i merenja - Preciznost zatvaranja optičkih konektora za vlakno koje održava polarizaciju
Engleski
Повучен 
24.03.2015  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-25: Ispitivanja i merenja - Koncentričnost ferula i ferula sa instalisanim vlaknom
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-25: Ispitivanja i merenja — Koncentričnost nezakošenih vođica i nezakošenih vođica sa instaliranim vlaknom
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovne procedure ispitivanja i merenja – Deo 3-25: Ispitivanja i merenja – Koncentričnost nezakošenih ferula i nezakošenih ferula sa instaliranim vlaknom
Engleski
Објављен 
09.09.2008  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-26: Ispitivanja i merenja - Merenje ugaonog neprilagođenja između ose vlakna i ose spojne cevčice
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-27: Ispitivanja i merenja - Metoda merenja za određivanje mesta otvora utikača konektora sa više prolaza
Engleski
Повучен 
29.11.2012  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-28: Ispitivanja i merenja - Prolazni gubici
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-28: Ispitivanja i merenja — Gubici prelaznog stanja
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
69 str.
4278 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-29: Ispitivanja i merenja - Postupci merenja za karakterizaciju amplitude spektralne prenosne funkcije DWDM komponenata
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-29: Ispitivanja i merenja — Spektralne prenosne karakteristike DWDM uređaja
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-3: Ispitivanja i merenja - Aktivni monitoring promena slabljenja i slabljenja refleksije
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-30: Ispitivanja i merenja - Ugao poliranja i položaj vlakna u konektorima za više vlakana sa jednom ferulom
Engleski
Објављен 
09.09.2008  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-31: Ispitivanja i merenja - Merenje odnosa spregnute snage za optičke izvore
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
119 str.
5261 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-32: Ispitivanja i merenja - Merenje disperzije polarizacionog moda za pasivne optičke komponente
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-33: Ispitivanja i merenja — Sila izvlačenja iz elastične navlake za poravnanje korišćenjem čepova graničnog merila;
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-34: Ispitivanja i merenja - Slabljenje konektora spojenih slučajnim izborom
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-35: Ispitivanja i merenja - Vizuelni i automatizovani pregled čeonog kraja cilindričnog optičkog konektora
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-35: Ispitivanja i merenja – Vizuelni pregled optičkih konektora i optičkih primopredajnika sa „fibre-stub” tipom interfejsa
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-36: Ispitivanja i merenja - Metode merenja unutrašnjeg i spoljašnjeg prečnika ferula optičkih konektora
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-37: Ispitivanja i merenja - Ugao čeonog kraja pod uglom poliranih optičkih vlakana
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
91 str.
4920 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-38: Ispitivanja i merenja — Grupno kašnjenje, hromatska disperzija i talasnost faze;
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-39: Ispitivanja i merenja — Izbor referentnog umetka za merenje povratnih gubitaka fizičkog kontakta (PC) optičkog konektora
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-4: Ispitivanja i merenja - Slabljenje
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-4: Ispitivanja i merenja — Slabljenje;
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-40: Ispitivanja i merenja - Koeficijent prigušenja konektora priključnog vlakna sa održavanjem polarizacije (pm)
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-42: Ispitivanja i merenja - Slabljenje monomodnih navlaka za poravnanje i/ili adaptera sa elastičnim navlakama za poravnanje
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusubno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-43: Ispitivanja i merenja - Merenje prenosne funkcije moda za optičke izvore
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusubno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-45: Ispitivanja i merenja – Slabljenje konektora za više vlakana spojenih slučajnim izborom
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusubno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-46: Merenje – Prečnik rupe za vođicu u MT ferulama
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-47: Ispitivanja i merenja — Geometrija čeonog kraja PC/APC sferno polirane vođice korišćenjem interferometrije
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-48: Ispitivanja i merenja — Sila sabijanja opruge spojnice za pravougaonu vođicu konektora sa više vlakana
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-49: Ispitivanja i merenja — Sila zadržavanja vodećeg pina konektora sa četvrtastom vođicom za više vlakana
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-50: Ispitivanja i merenja — Preslušavanje na optičkim svičevima
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
3 str.
0 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure ispitivanja i merenja — Deo 3-50: Ispitivanja i merenja — Preslušavanje na optičkim svičevima - Ispravka
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-51: Ispitivanja i merenja — Sila izvlačenja pina za konektore sa više vlakana sa četvrtastom ferulom
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-52: Ispitivanja i merenja — Konstanta deformacije vođice i pina, CD za 8 stepeni zakošenu PC pravougaonu vođicu za monomodna vlakna
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-53: Ispitivanja i merenja — Metoda merenja kružnog ugaonog fluksa (EAF) zasnovana na podacima o dvodimenzionalnom udaljenom polju multimodnog talasovoda sa step-indeks karakteristikom (uključujući vlakno)
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
61 str.
4278 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-6: Ispitivanja i merenja - Slabljenje refleksije
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-7: Ispitivanja i merenja — Zavisnost slabljenja i povratnih gubitaka od talasne dužine za monomodne komponente;
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-8: Ispitivanja i merenja – Osetljivost na okolnu svetlost
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-9: Ispitivanja i merenja – Preslušavanje na daljem kraju
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optičke pasivne komponente i kablovski sklopovi – Deo 1: Potvrda sposobnosti – Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Razdvajači optičkih vlakana — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Razdvajači optičkih vlakana — Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
90 str.
4920 RSD 
PDF
Etaloniranje optičkih merača snage
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 1: Rasprezanje i obrtanje ravni polarizacije
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 2: Nivo proizvoda intermodulacije
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 3: Varijacija grupnog kašnjenja
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 4: Slabljenje talasovoda i sklopova talasovoda
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 6: Povratni gubici na talasovodu i sklopovima talasovoda
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 7: Grafička metoda za određivanje performansi talasovoda
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 8: Mogućnost talasovoda da zadrži energiju
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 9: Koeficijent refleksije na međuspoju pravougaonih talasovoda
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Kablovski sklopovi, kablovi, konektori i pasivne mikrotalasne komponente — Merenje slabljenja usled elektromagnetske zaštite metodom reverberacione komore
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Kablovski sklopovi, kablovi, konektori i pasivne mikrotalasne komponente – Merenje slabljenja ekrana metodom reverberacione komore
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
113 str.
5261 RSD 
PDF
Etaloniranje kompleta za ispitivanje hromatske disperzije optičkog vlakna
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Postupak analize slike čeonog kraja za kalibraciju kompleta za ispitivanje geometrije optičkog vlakna
Engleski
Повучен 
29.08.2011  
195 str.
6288 RSD 
PDF
Etaloniranje optičkih reflektometara u vremenskom domenu (OTDR)
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
97 str.
4920 RSD 
PDF
Etaloniranje optičkih reflektometara u vremenskom domenu (OTDR) — Deo 1: OTDR za monomodna vlakna
Engleski
Објављен 
28.07.2016  
1 str.
0 RSD 
PDF
Etaloniranje (kalibrisanje) optičkih reflektometara u vremenskom domenu (OTDR) – Deo 1: OTDR za monomodna vlakna – Ispravka
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Etaloniranje optičkih reflektometara u vremenskom domenu (OTDR) — Deo 2: OTDR za multimodna vlakna
Engleski
Објављен 
28.07.2016  
1 str.
0 RSD 
PDF
Etaloniranje (kalibrisanje) optičkih reflektometara u vremenskom domenu (OTDR) – Deo 2: OTDR za multimodna vlakna – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
75 str.
4578 RSD 
PDF
Laserski moduli koji se koriste u telekomunikacijama - Ocenjivanje pouzdanosti
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 021-2: Monomodni optički konektori klase C/3 za kategoriju C - Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 021-3: Optički konektori kojima se završava monomodno vlakno za kategoriju U — Nekontrolisani uslovi okoline;
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 021-6: Monomodni optički konektori klase B/2 za kategoriju O - Nekontrolisana okolina
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 022-2: Optički konektori kojima se završava multimodno vlakno za kategoriju C - Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 022-2: Optički konektori kojima se završava multimodno vlakno za kategoriju C — Kontrolisani uslovi okoline;
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 031-2: Monomodni 1 x N i 2 x N sklopovi za grananje, bez konektora, neselektivni po talasnoj dužini, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 031-3: Monomodni 1xN i 2xN sklopovi za grananje (NWBD) neselektivni po talasnim dužinama, bez konektora, za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 031-3: Nekonektorizovani, neselektivni po talasnoj dužini, monomodni 1 x N i 2 x N sklopovi za grananje za kategoriju U — Nekontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 031-6: Monomodni 1 X N i 2 X N sklopovi za grananje bez konektora, neselektivni po talasnoj dužini, za kategoriju O — Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 041-2: Monomodni OTDR reflektujući sklopovi, bez konektora, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 042-2: Reflektujući pasivni elementi za pigtejl ili utičnicu, za OTDR merenja kategorija C — Kontrolisani uslovi okoline
Engleski
Повучен 
30.10.2015  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 051-3: Monomodno vlakno, fiksni oslabljivači u obliku utikača za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 051-3: Monomodni optički fiksni oslabljivači u obliku utikača za kategoriju U — Nekontrolisana okolina
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata – Deo 052-3: Monomodno vlakno, fiksni oslabljivači sa priključnim vlaknom za kategoriju U – Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standard za performanse – Deo 052-3: Nekonektorizovani fiksni oslabljivač sa monomodnim optičkim vlaknom – Kategorija U, nekontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standard za performanse – Deo 052-6: Nekonektorizovani fiksni oslabljivač sa monomodnim optičkim vlaknom – Kategorija O, uslovi okoline spoljašnje kablovske instalacije
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 053-2: Nekonektorizovani, monomodni, električno kontrolisani, promenljivi optički oslabljivač za kategoriju C — Kontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 053-3: Kontinualno promenljivi oslabljivači za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 056-2: Monomodni optički osigurač tipa priključnog vlakna sa konektorom, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 057-2: Monomodni optički osigurač tipa utičnice, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 058-2: Monomodni optički ograničavač snage tipa priključnog vlakna sa konektorom, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 059-2: Monomodni optički ograničavač snage tipa utičnice, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 061-2: Optički izolatori sa priključnim monomodnim vlaknom bez konektora za kategoriju C — Kontrolisani uslovi okoline;
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 061-3: Monomodni optički izolatori sa priključnim vlaknom za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 062-6: Monomodni optički izolatori sa priključnim vlaknom bez konektora za kategoriju O - Nekontrolisana okolina i ispitivanje po redosledu
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 071-2: Monomodni optički svičevi 1 x 2 i 2 x 2 bez konektora, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 081-2: Nekonektorizovani, monomodni optički 1 X N DWDM uređaji srednje veličine za kategoriju C — Kontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 083 2: WDM sklopovi bez konektora sa monomodnim optičkim vlaknom za C opseg/L opseg za kategoriju C - Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 084-2: Monomodni 980/1550 nm WWDM sklopovi bez konektora za kategoriju C - Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata – Deo 086-2: Monomodni dvosmerni 1490/1550 nm prijemni 1310 nm predajni WWDM sklopovi bez konektora za kategoriju C – Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standard za performanse - Deo 086-6: Monomodni dvosmerni 1490/1550 nm prijemni i 1310 nm predajni WWDM sklopovi bez konektora za kategoriju O – Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse – Deo 087-2: Monomodni dvosmerni 1310 nm predajni i 1490 nm prijemni WWDM sklopovi bez konektora za kategoriju C – Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 087-6: Monomodni dvosmerni 1 310 nm predajni i 1 490 nm prijemni WWDM sklopovi bez konektora za kategoriju O – Nekontrolisani uslovi okoline;
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 088-2: Monomodni optički LAN WDM uređaji bez konektora, sa rastojanjem kanala od 800 GHz, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 089-2: Monomodni optički bidirekcioni WWDM uređaji bez konektora, sa OTDR nadzorom, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 091-2: Optički cirkulatori sa priključnim monomodnim vlaknima bez konektora za kategoriju C — Kontrolisani uslovi okoline;
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 091-3: Monomodni optički cirkulatori sa priključnim vlaknima za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 092-6: Monomodni cirkulatori bez konektora za kategoriju O - Nekontrolisana okolina i ispitivanje po redosledu
Engleski
Објављен 
09.09.2008  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sprežnih uređaja i pasivnih komponenata - Deo 1: Opšte i smernice za standarde za performanse
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 101-2: Sistemi za upravljanje vlaknima za kategoriju C - Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 101-3: Sistemi za upravljanje vlaknima za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponenate - Standard za performanse - Deo 111-7: Zaptivene spojnice za kategoriju A - Vazdušne
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponenate - Standard za performanse - Deo 111-8: Zaptivene spojnice za kategoriju G - Na zemlji
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponenate - Standard za performanse - Deo 111-9: Zaptivene spojnice za kategoriju S - Podzemne
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponenate – Standardi za performanse - Deo 121-2: Simpleks i dupleks savitljivi kablovi sa monomodnim vlaknom i konektorima sa cilindričnom ferulom za kategoriju C – Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standardi za performanse – Deo 121-2: Simpleks i dupleks savitljivi kablovi sa monomodnim optičkim vlaknom i konektorima sa cilindričnom ferulom za kategoriju C – Kontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponenate – Standard za performanse -Deo 121-3: Simpleks i dupleks savitljivi kablovi sa monomodnim vlaknom i konektorima sa cilindričnom ferulom za kategoriju U – Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 1-3: Opšti opis i uputstvo za konektore sa monomodnim vlaknom i skup kablova za industrijsku okolinu, kategorija I
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 131-3: Monomodni mehanički spoj vlakana za kategoriju U — Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponenata – Standard za performanse – Deo 141-2: Optički pasivni kompenzator hromatske disperzije koji se koristi za kompenzaciju disperzije monomodnog vlakna za kategoriju C – Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 143-2: Pasivni optički VIPA kompenzator disperzije za prenos monomodnim optičkim vlaknom, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 2-1: Optički konektori kojima se završava monomodno vlakno za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 2-3: Monomodni 1xN i 2xN sklopovi za grananje bez konektora i selekcije talasne dužine za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standard za performanse – Deo 381-2: Ciklična talasovodna rešetka za kategoriju C – Kontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standard za performanse – Deo 381-6: Ciklična talasovodna rešetka za kategoriju O – Nekontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
31.10.2016  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standard za performanse – Deo 382-2: Nekonektorizovani monomodni bidirekcioni G-PON-NGA-WWDM uređaji za kategoriju C – Kontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Interfejsi optičkih konektora — Deo 1: Opšte i smernice
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi optičkih konektora — Deo 1: Opšti opis i uputstvo
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Interfejsi konektora za optička vlakna - Deo 10: Familija konektora tipa Mini MPO
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
94 str.
4920 RSD 
PDF
Interfejsi optičkih konektora — Deo 12: Familija konektora tipa FS
Engleski
Објављен 
09.09.2008  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Interfejsi konektora za optička vlakna - Deo 13: Konektor tipa FC-PC
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi optičkih konektora — Deo 15: Familija konektora tipa LSH
Engleski
Објављен 
28.07.2016  
1 str.
0 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Interfejsi optičkih konektora – Deo 15: Familija konektora tipa LSH – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Interfejsi optičkih konektora — Deo 16: Familija konektora tipa PN
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Interfejsi optičkih konektora — Deo 18: Familija konektora tipa MT-RJ
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Interfejsi optičkih konektora — Deo 19: Familija konektora tipa SG
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Interfejsi optičkih konektora — Deo 2: Familija konektora tipa BFOC/2,5
Engleski
Повучен 
29.11.2012  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Interfejsi konektora za optička vlakna - Deo 20: Familija konektora tipa LC
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi konektora za optička vlakna — Deo 20: Vrsta konektora tipa LC
Engleski
Објављен 
20.12.2013  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi konektora za optička vlakna — Deo 20-100: Standard za interfejs za LC konektore sa zaštitnim kućištem prema IEC 61076-3-106;
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Interfejsi konektora za optička vlakna - Deo 21: Familija konektora tipa SMI za plastična optička vlakna
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Interfejsi konektora za optička vlakna - Deo 22: Familija konektora tipa F-SMA
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Interfejsi konektora za optička vlakna - Deo 23: Familija konektora tipa LX.5
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi optičkih konektora — Deo 24: Familija konektora tipa SC-RJ
Engleski