Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
01.11.2019  
str.
0 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-34: Metode merenja i postupci ispitivanja - Uvrtanje vlakna
Engleski
Објављен 
28.02.2014  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Deo 8: Popravka i zamena oštećenih ukopanih kablova
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 2-1: Fiksni optički oslabljivači u konektoru tipa SC(SC2)-PC koji se koriste za monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 2-2: Fiksni optički oslabljivači u konektoru tipa SC(SC2)-APC koji se koriste za monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
91 str.
4920 RSD 
PDF
Pristup optičkim vlaknom do krajnjeg korisnika — Uputstvo za izgradnju FTTX mreže sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
105 str.
5261 RSD 
PDF
Pristup optičkim vlaknom do krajnjeg korisnika — Uputstvo za izgradnju FTTX mreže sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Razmatranje korišćenja OTDR-a za merenje povratnih gubitaka konekcija monomodnih optičkih vlakana
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za odvodne kanale — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u atmosferskoj i sanitarnoj kanalizaciji
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za gasne cevi — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u gasnim cevima sa visokim pritiskom
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za cevi za vodu za piće — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u cevima za vodu za piće
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Smernice za uspostavljanje trasa za široki propusni opseg "Široki propusni opseg, 25 Mbit/s i više, za sve"
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Uputstvo za popravku oštećenih instaliranih kablova sa optičkim vlaknima i mikrocevima
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: CECC specifikacija za konektore za radio-frekvencije za vojne primene - Tip MIL-C-39012
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: Priprema pojedinačne specifikacije za korisnika i pojedinačne specifikacije za standardni proizvod sa zvaničnom potvrdom verifikacije
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije – Serija SMA
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija BNC
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SMB
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SMC
Engleski
Објављен 
31.10.2011  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija EIA sa prirubnicama

1049 found, page 1 from 53 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7