Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Објављен 
28.07.2016  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta — Rizik koji potiče od naftnih ugljovodonika — Deo 2: Određivanje alifatičnih i aromatičnih frakcija poluisparljivih naftnih ugljovodonika pomoću gasne hromatografije sa detekcijom plamene jonizacije (GC/FID)
Engleski
Објављен 
28.02.2013  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta — Postupci izluživanja u cilju hemijskog i ekotoksikološkog ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala — Deo 1: Ispitivanje šarže korišćenjem odnosa tečno/čvrsto od 2 l/kg suve materije
Engleski
Објављен 
28.02.2013  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta — Postupci izluživanja u cilju hemijskog i ekotoksikološkog ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala — Deo 2: Ispitivanje šarže korišćenjem odnosa tečno/čvrsto od 10 l/kg suve materije
Engleski
Објављен 
28.02.2013  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta — Postupci izluživanja u cilju hemijskog i ekotoksikološkog ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala — Deo 3: Ispitivanje u koloni sa uzvodnim tokom
Engleski
Објављен 
28.02.2013  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta — Postupci izluživanja u cilju hemijskog i ekotoksikološkog ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala — Deo 4: Uticaj pH na izluživanje sa početnim dodavanjem kiseline/baze
Engleski
Објављен 
28.07.2016  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta — Određivanje mikrobiološke raznovrsnosti zemljišta — Deo 1: Metoda pomoću analize fosfolipidnih masnih kiselina (PLFA) i fosfolipidnih etara lipida (PLEL)
Engleski
Објављен 
28.07.2016  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Kvalitet zemljišta — Određivanje mikrobiološke raznovrsnosti zemljišta — Deo 2: Metoda pomoću analize fosfolipidnih masnih kiselina (PLFA) uz primenu obične PLFA ekstrakcione metode
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Detekcija i određivanje broja Escherichia coli
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje specifične električne provodnosti
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata indukovano-kuplovanom plazma optičko-emisionom spektrometrijom (ICP-OES)
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata indukovano-kuplovanom plazma masenom spektrometrijom (ICP-MS)
Engleski
Повучен 
30.11.2018  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata atomskom apsorpcionom spektrometrijom u grafitnoj peći (GF-AAS)
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje žive — Deo 1: Atomska apsorpciona spektrometrija pomoću tehnike hladne pare (CV-AAS)
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje žive — Deo 2: Atomska fluoroscentna spektrometrija – tehnika hladne pare (CV-AFS)
Engleski
Објављен 
31.05.2013  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Ekstrakcija za određivanje sadržaja amonijaka, nitrata i nitrita
Engleski
Повучен 
30.11.2018  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje sadržaja farmaceutskih proizvoda
Engleski
Објављен 
29.11.2013  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) gasnom hromatografijom (GC) i tečnom hromatografijom visoke performanse (HPLC)
Engleski
Објављен 
31.05.2013  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje nonilfenola (NP) i nonifenil-mono-dietoksilata i nonifenil-dietoksilata pomoću kapilarne gasne hromatografije sa maseno-spektrometrijskom detekcijom (GC-MS)
Engleski
Објављен 
31.05.2013  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje odabranih ftalata pomoću kapilarne gasne hromatografije sa maseno-spektrometrijskom detekcijom (GC-MS)
Engleski
Објављен 
31.05.2013  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Mulj, tretirani biootpad i zemljište — Određivanje elemenata u rastvoru posle razaranja carskom vodom i azotnom kiselinom — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)

348 found, page 1 from 18 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7