Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
08.09.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Uputstvo za procedure za instalaciju i tolerancije hidroelektrični mašina- Deo 1:Opšte
Engleski
У припреми 
08.09.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Uputstvo za procedure instalacije i tolerancije hidroelektričnih mašina-Deo 2: Vertikalni generator
Engleski
У припреми 
08.09.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Uputstvo za procedure instalisanja i tolerancije kod hidroelektričnih mašina-Deo 3: Vertikalne Fransisove turbine ili pumpa-turbine
Engleski
У припреми 
08.09.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Uputstvo za procedure instalisanja i tolerancije hidroelektričnih mašina-Deo 4: Vertikalna Kaplanova ili propelerna turbina
Engleski
Објављен 
27.04.2009  
434 str.
8984 RSD 
PDF
Prijemna ispitivanja na terenu za određivanje performansi hidrauličnih turbina, akumulacionih pumpi i pumpnih turbina
Engleski
Објављен 
27.04.2009  
576 str.
9369 RSD 
PDF
Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpne turbine - Model prijemnih ispitivanja
Srpski
Објављен 
26.02.2015  
1 str.
0 RSD 
PDF
Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpa-turbine — Prijemna modelska ispitivanja — Ispravka 1
Engleski
Објављен 
27.04.2009  
177 str.
5947 RSD 
PDF
Hidraulične turbine - Ispitivanje upravljačkog sistema
Srpski
Објављен 
26.02.2015  
1 str.
0 RSD 
PDF
Hidraulične turbine — Ispitivanje sistema regulacije — Ispravka 1
Engleski
Објављен 
27.04.2009  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpne turbine - Procena stvaranja korozije usled kavitacije - Deo 1: Procena u reakcionim turbinama, akumulacionim pumpama i pumpnim turbinama
Srpski
Објављен 
26.02.2015  
1 str.
0 RSD 
PDF
Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpa-turbine — Procena kavitacionih oštećenja — Deo 1: Procena u reakcijskim turbinama, akumulacionim pumpama i pumpa-turbinama — Ispravka 1
Engleski
Објављен 
27.04.2009  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Procena pojave korozije na hidrauličnim turbinama, akumulacionim pumpama i pumpnim turbinama usled kavitacije - Deo 2: Procena na Peltonovim turbinama
Srpski
Објављен 
26.02.2015  
1 str.
0 RSD 
PDF
Procena kavitacionih oštećenja na hidrauličnim turbinama, akumulacionim pumpama i pumpa-turbinama — Deo 2: Procena na Peltonovim turbinama — Ispravka 1
Engleski
Објављен 
27.04.2009  
143 str.
5604 RSD 
PDF
Uputstvo za merenje na terenu vibracija i pulsacija u hidrauličnim mašinama (turbinama, akumulacionim pumpama i pumpnim turbinama)
Engleski
Објављен 
27.04.2009  
117 str.
5261 RSD 
PDF
Uputstvo za elektromehaničku opremu malih hidroelektričnih instalacija
Srpski
Објављен 
26.02.2015  
1 str.
0 RSD 
PDF
Uputstvo za elektromehaničku opremu malih hidroelektrana — Ispravka 1
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
111 str.
5261 RSD 
PDF
Uputstvo za specifikaciju upravljačkog sistema hidrauličnih turbina
Srpski
Објављен 
26.02.2015  
1 str.
0 RSD 
PDF
Uputstvo za specifikaciju sistema regulacije hidrauličnih turbina — Ispravka 1
Engleski
Објављен 
29.05.2015  
73 str.
4578 RSD 
PDF
Uputstvo za specifikaciju sistema regulacije hidrauličnih turbina
Engleski
Објављен 
27.08.2013  
232 str.
6631 RSD 
PDF
Hidraulične mašine — Prijemna ispitivanja (hidroturbinskih) agregata malih hidroelektrana

29 found, page 1 from 2 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2