Logo Институт за стандардизацију Србије
11030 Београд, Стевана Бракуса 2, p. p. 2105
Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257
Date: 2019-12-11
Time: 11:42


Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Srpski
У припреми 
19.11.2019  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva — Određivanje sadržaja fosfora — Fotometrijska metoda redukcije molibden-fosfatom
Srpski
Објављен 
24.04.2019  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli – Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Објављен 
28.04.2017  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Ugalj – Opšta klasifikacija domaćih ugljeva
Srpski
Објављен 
30.04.2018  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Standardne metode ispitivanja za približnu analizu uglja i koksa primenom termogravimetrijske analize na makrouzorku
Srpski
Објављен 
01.09.1976  
72 str.
5497 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l - Jamski transport
Srpski
Повучен 
 
4 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
01.01.2006  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "čekic i dleto"
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Znak "Čekić i dleto"
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Zastava
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Rudarska zastava
Srpski
Повучен 
01.01.2006  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Tačke i linije merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2006  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje tačaka merenja u jami
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Otkopavanje i zapunjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Istražne bušotine
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Opasne zone
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Obeležavanje jamskih objekata i putokaza
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Provetravanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Kosine etaža na površinskom otkopu
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
26 str.
3316 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Rudarske oznake i simboli - Pomoćne jamske prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bušotine
Srpski
Повучен 
 
18 str.
2674 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
18 str.
2674 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade ležišta nafte, gasa i slojnih voda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
14 str.
2310 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karotažnih merenja u bušotini
Srpski
Повучен 
01.01.2001  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
31.07.2017  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Објављен 
31.07.2017  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli — Simboli i boje za označavanje starosti kartiranih jedinica
Srpski
Повучен 
01.01.2001  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Објављен 
01.06.2001  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Litološke oznake za sedimentne stene
Srpski
Повучен 
01.01.2001  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake i simboli za kvartarne tvorevine
Srpski
Повучен 
31.07.2017  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Објављен 
31.07.2017  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli — Simboli, boje i oznake za kvartarne sedimente
Srpski
Повучен 
01.01.2001  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Објављен 
01.06.2001  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za nalazišta fosila
Srpski
Повучен 
01.01.2001  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za magmatske stene
Srpski
Објављен 
31.07.2017  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli — Simboli, boje i oznake za magmatske stene na kartama malih i srednjih razmera
Srpski
Повучен 
01.01.2001  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Повучен 
26.02.2015  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli, boje i oznake za metamorfne stene
Srpski
Објављен 
31.07.2017  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli — Simboli, boje i oznake za metamorfne stene na kartama malih i srednjih razmera
Srpski
Повучен 
01.01.2001  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Објављен 
01.06.2001  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Simboli za minerale
Srpski
Повучен 
01.01.2001  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Повучен 
24.04.2019  
15 str.
2524 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
Srpski
Објављен 
24.04.2019  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli – Strukturne oznake
Srpski
Повучен 
24.04.2019  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
Srpski
Објављен 
24.04.2019  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli – Geološke granice
Srpski
Повучен 
31.01.2019  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
31.01.2019  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli – Geološko-vulkanološke oznake
Srpski
Објављен 
01.06.2001  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za depozicione sredine i genetske tipove tvorevina
Srpski
Објављен 
01.06.2001  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za mesta lokalnih stubova
Srpski
Објављен 
01.06.2001  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Paleomagnetske oznake
Srpski
Повучен 
31.01.2019  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Објављен 
31.01.2019  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli – Oznake za geološke retkosti i arheološke lokalitete
Srpski
Повучен 
24.04.2019  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
24.04.2019  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Објављен 
24.04.2019  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli – Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
Srpski
Повучен 
01.01.2001  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
24.04.2019  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Објављен 
24.04.2019  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli – Oznake za ležišta mineralnih sirovina
Srpski
Повучен 
01.01.2001  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i geomorfološke elemente
Srpski
Повучен 
01.01.1994  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za pripremu uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Jednošinska viseća železnica u rudnicima - Dijagram - Zavisnost vučne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Aglomermerne ploče - Tehnički uslovi i način ugrađivanja
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Livački pesak - klasifikacija i ocena
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Kvarcni livački pesak - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Staklarski pesak - klasifikacija
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Dolomit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji gume - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji boja i lakova - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase bez pora i šupljina
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje nasipne zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava stena - Određivanje poroznosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda odredivanja jednoosne pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Određivanje zatezne čvrstoće indirektnom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Mehanika stena - Ispitivanje fizičkih i mehaničkih svojstava - Metoda određivanja granične smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Obloženi livački pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
 
4 str.
1284 RSD 
PDF
Staklarski pesak - uzimanje i obrada uzorka - metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Staklarski pesak - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Kvarcni pesak - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava metodom mikroskopske analize
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Kvarcni pesak za finu keramiku - Uzimanje i obrada uzoraka - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
 
5 str.
1434 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit - Metode hemijskih ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoničnoj kiselini
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje gubitka žarenjem na 1000°C
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje alkaliteta (preračunato na Na2CO3)
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje stepena beline
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Metode ispitivanja - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Prirodni kalcijum-karbonat - Metode ispitivanja - Određivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj metodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji - Određivanje granulometrijskog sastava - Fotosedimentacijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Valeju (Valley)
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Kalcijum-karbonatna punila - Kalcijum-karbonat za upotrebu u industriji papira - Određivanje abrazivnosti po Brojnigu (Breunig)
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Laboratorijsko određivanje brzine impulsa i ultrazvučnih elastičnih konstanti stena
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Bušenje - Bentonit za isplaku - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Bentonit za upotrebu u livnicama - Klasifikacija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Sirovi perlit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Vermikulit - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Fluorit za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Feldspat - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Barit - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Bušenje - Bentonit za isplaku - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Bušenje - Bentonit za isplaku - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Barit - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Bentonit za upotrebu u livnicama - Uzimanje uzoraka i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
 
1 str.
1133 RSD 
PDF
Vatrostalni materijal - kvarcit - klasifikacija - tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Feldspat - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
40 str.
4109 RSD 
PDF
Vermikulit - Uzimanje uzoraka i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje obloga za spojnice i kocnice motornih vozila
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Uzimanje uzoraka i izrada epruveta
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Merenje dimenzija epruveta
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Merenje dimenzija, pravolinijskog oblika ivica i pravouglosti ploča
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Određivanje odstupanja od ravni
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Određivanje zapreminske mase
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Određivanje zatezne čvrstoće upravno na površinu ploče
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Određivanje smicajne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Određivanje modula elastičnosti pomoću ugiba pri savijanju epruvete
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Određivanje upijanja vode i bubrenja po debljini ploče
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Ispitivanje raslojavanja u vodi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Negorive mineralne ploče - Određivanje otpora prema izvlacenju vijaka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Olovni koncentrati - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Koncentrat bakra - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Boksit za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1992  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Metode ispitivanja železnih ruda. Ručno uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
01.01.1992  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Metode ispitivanja železnih ruda. Priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
50 str.
4578 RSD 
PDF
Metode ispitivanja železnih ruda - Uzimanje i priprema uzoraka - Mehanička metoda
Srpski
Повучен 
01.01.1992  
14 str.
2310 RSD 
PDF
Metode ispitivanja železnih ruda. Eksperimentalne metode za ocenu varijacije kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
19 str.
2867 RSD 
PDF
Metode ispitivanja železnih ruda. Eksperimentalne metode za kontrolu preciznosti pri uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja železnih ruda. Eksperimentalne metode za kontrolu odstupanja pri uzimanju uzoraka
Srpski
Повучен 
01.01.1997  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja železnih ruda. Određivanje sadržaja silicijuma. Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
01.01.1997  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja železnih ruda. Određivanje sadržaja bakra. Spektrofotometrijska metoda sa 2,2'-bihinolilom
Srpski
Повучен 
01.01.1995  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja železnih ruda. Određivanje čvrstoće rude u bubnju
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja železnih ruda - Određivanje čvrstoće drobljenja peleta
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja železnih ruda - Određivanje nasipne gustine rude maksimalne veličine zrna 40 mm
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja železnih ruda - Određivanje nasipne gustine rude veličine zrna iznad 40 mm
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja železnih ruda - Određivanje reduktivnosti
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja železnih ruda - Određivanje relativne reduktivnosti
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja železnih ruda - Određivanje razaranja (degradacije) na niskoj temperaturi - Metoda sa tretiranjem u bubnju posle statičke redukcije
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude i koncentrati mangana - Metode za ispitivanje hemijskog sastava - Osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - određivanje higroskopne vlage
Srpski
Повучен 
 
7 str.
1711 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude i koncentrati mangana - Određivanje sadržaja hidroskopne vlage
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude i koncentrati mangana - Određivanje sadržaja vlage
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje silicijumdioksida
Srpski
Повучен 
 
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - određivanje aktivnog kiseonika
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude mangana - Volumetrijsko određivanje sadržaja aktivnog kiseonika izraženog kao mangan-dioksid
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje ukupnog železa
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje ugljendioksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje nikla
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - određivanje kobalta
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude mangana - Određivanje sadržaja kobalta - Fotometrijska metoda sa nitrozo-R-soli
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - određivanje arsena
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude i koncentrati mangana - Određivanje sadržaja arsena - Fotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje aluminijumoksida
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. Određivanje ukupnog mangana
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje sumpora
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje fosfora
Srpski
Повучен 
 
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja manganovih ruda - Određivanje bakra
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude mangana - Metode za ispitivanje hemijskog sastava - Određivanje sadržaja bakra
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje bakra fotometrijskim metodama (sa izdvajanjem i bez izdvajanja)
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje olova
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje titana
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje cinka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje vanadijuma
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje barijumoksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje kalcijumoksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje magnezijumoksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje hroma
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje cinka polarografskom metodom
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - odre]ivanje metalnog železa
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude mangana - Određivanje sadržaja metalnog gvožđa - Fotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
 
6 str.
1434 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - uzimanje i obrada uzorka iz vagona
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
19 str.
2867 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude mangana - Uzimanje i priprema uzorka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manga-novih ruda - Određivanje hemijski vezane vode (konstitucione vode)
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje kalcijumoksida kompleksometrijskom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda - Određivanje magnezijumoksida kompleksometrijskom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude i koncentrati mangana - Određivanje sadržaja aluminijuma, bakra, olova i cinka - Metoda atomske apsorpcione spektrometrije sa plamenom
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude mangana - Određivanje sadržaja higroskopne vlage u laboratorijskim uzorcima - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude i koncentrati hroma - Metode za ispitivanje hemijskog sastava - Opšte odredbe
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude hroma - Određivanje sadržaja higroskopne vlage u analitickim (laboratorijskim) uzorcima - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude i koncentrati hroma - Određivanje sadržaja hroma - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude hroma - Određivanje sadržaja kalcijuma i magnezijuma - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude i koncentrati hroma - Određivanje sadržaja silicijuma - Spektrometrijska i gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude hroma - Određivanje sadržaja ukupnog gvožđa - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje cinka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Cinkov koncentrat - Određivanje sadržaja cinka - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje kadmijuma
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje železa
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje vlage
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje olova
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje bakra
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje kalaja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje nikla
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje srebra i zlata
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje ukupnog sumpora
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje silicijum-dioksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje kalcijum-oksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje magnezijum-oksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje bizmuta
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje germanijuma
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje kobalta
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje arsena
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje mangana
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje galijuma
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Cinkov koncentrat - Metode hemijskih ispitivanja - Određivanje talijuma
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Koncentrat cinka - Određivanje fluora
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Olovni koncentrat - Određivanje olova kompleksometrijskom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Olovni koncentrat - Metode za ispitivanje hemijskog sastava - Određivanje sadržaja bakra
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Olovni koncentrat - Metode za ispitivanje hemijskog sastava - Određivanje sadržaja srebra i zlata
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Olovni koncentrat - Određivanje bizmuta - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Olovni koncentrat - Određivanje sadržaja antimona - Fotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Olovni koncentrat - Određivanje sadržaja cinka - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Rude bakra - Određivanje sadržaja bakra spektrofotometrijskom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Koncentrat bakra - Određivanje sadržaja bakra elektrogravimetrijskom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Koncentrat bakra - Određivanje sadržaja higroskopne vlage
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Koncentrati bakra - Određivanje sadržaja sumpora gravimetrijskom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Koncentrat bakra - Određivanje sadržaja zlata i srebra
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Koncentrat bakra - Određivanje sadržaja arsena spektrofotometrijskom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Rude i koncentrati - Koncentrat bakra - Određivanje sadržaja arsena volumetrijskom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Boksit - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Boksit - Priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
23.12.2016  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma - Pripremanje prethodno sušenih uzoraka
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Boksit - Metode ispitivanja - Određivanje gubitka mase žarenjem
Srpski
Повучен 
24.03.2015  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma - Određivanje gubitka mase na 1075 oC - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
01.01.1990  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Boksit. Metode ispitivanja. Određivanje sadržaja silicijum-dioksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Boksit - Metode ispitivanja - Određivanje sadržaja aluminijum-oksida
Srpski
Повучен 
01.01.1990  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Boksit. Metode ispitivanja. Određivanje sadržaja gvožđe-oksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Boksit - Metode ispitivanja - Određivanje sadržaja titan-oksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma - Određivanje sadržaja titana - Spektrofotometrijska metoda sa 4,4'-diantipirilmetanom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma - Određivanje sadržaja fosfora - Spektrofotometrijska metoda sa molibden-plavim
Srpski
Повучен 
23.12.2016  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma - Određivanje higroskopne vlage u analitickim uzorcima - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma - Određivanje sadržaja ukupnog silicijuma - Kombinovana gravimetrijska i spektrofotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma - Određivanje sadržaja gvožđa - Titrimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
23.12.2016  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma - Određivanje sadržaja aluminijuma - EDTA titrimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Ugalj - opšti uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Ugalj - Opšta klasifikacija
Srpski
Повучен 
20.12.2013  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Klasifikacija mrkog uglja i lignita po tipovima na osnovu ukupnog sadržaja vlage i tera
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
24 str.
3316 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Termini i definicije - Priprema uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Termini i definicije - Uzimanje uzoraka i ispitivanje uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Termini i definicije - Koks
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
55 str.
4834 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Terminologija - Priprema uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
30 str.
3700 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Terminologija - Uzimanje uzoraka i ispitivanje uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Terminologija - Koks
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
24 str.
3316 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Prikazivanje rezultata cišcenja (separisanja) uglja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Naftno rudarstvo - Klasifikacija nafte
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Ugalj za upotrebu u domaćinstvu - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.04.2017  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva – Ugljevi za upotrebu u domaćinstvu
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Ugalj za upotrebu u industriji - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.04.2017  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva – Ugljevi za upotrebu u industriji
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Ugalj za upotrebu u termoelektranama - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.04.2017  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva – Ugljevi za upotrebu u termoelektranama
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Mešavina uglja za koksovanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Metalurški koks
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Livacki koks
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Briket kamenog uglja i antracita
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Briket mrkog uglja i lignita
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa. Određivanje vlage u analitickom uzorku uglja direktnom volumetrijskom metodom
Srpski
Повучен 
01.01.1995  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa. Određivanje vlage u analitickom uzorku uglja. Direktna volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
 
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje vlage u analitickom uzorku uglja direktnom gravimetrijskom metodom
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje vlage u analitickom uzorku uglja - Direktna gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - određivanje pepela u kamenom i mrkom uglju i lignitu
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje pepela
Srpski
Повучен 
 
10 str.
1882 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - određivanje oblika sumpora u kamenom i mrkom uglju i lignitu
Srpski
Повучен 
01.01.1999  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje oblika sumpora u uglju
Srpski
Повучен 
01.01.1986  
str.
0 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - određivanje ukupnog sumpora u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi strambi
Srpski
Повучен 
 
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - određivanje ukupnog sumpora u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi Eška
Srpski
Повучен 
01.01.1999  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje ukupnog sumpora u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi Eška
Srpski
Повучен 
 
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - određivanje ukupnog sumpora u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi sagorevanja na visokoj temperaturi
Srpski
Повучен 
01.01.1999  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje ukupnog sumpora u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi sagorevanja na visokoj temperaturi
Srpski
Повучен 
 
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje isparljivih materija u kamenom i mrkom uglju po metodi jednostrukih lončića
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje sadržaja isparljivih materija
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje gornje kaloricne vrednosti po metodi kalorimetrijske bombe i izračunavanje donje kaloricne vrednosti
Srpski
Повучен 
 
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - određivanje ugljenika i vodonika u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi Libig
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje sadržaja ugljenika i vodonika metodom po Libigu
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - određivanje azota u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi Kjeldal
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje sadržaja azota u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi makro-Kjeldal
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - određivanje topivosti pepela
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Metode ispitivanja - Određivanje topivosti pepela
Srpski
Повучен 
01.01.1986  
str.
0 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - određivanje hlora po metodi sagorevanja u kalorimetrijskoj bombi
Srpski
Повучен 
20.12.2013  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje sadržaja fosfora u pepelu uglja i koksa - Fotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
 
6 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje broja nadimanja u loncicu
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Ugalj - Određivanje broja nadimanja u loncicu
Srpski
Повучен 
 
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje osobina spicanja uglja po metodi Roga
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje osobina spicanja uglja po metodi Roga
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Dilatometarsko ispitivanje uglja po metodi Odiber-Arnu
Srpski
Повучен 
20.12.2013  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje koksnog tipa uglja po metodi Grej-King
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje Mikum-probe koksa
Srpski
Повучен 
 
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje azota u kamenom i mrkom uglju i lignitu po semimikro-Kjeldal metodi
Srpski
Повучен 
01.01.1999  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje sadržaja azota u kamenom i mrkom uglju i lignitu po semimikro-Kjeldal metodi
Srpski
Повучен 
 
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje hlora u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi sagorevanja na visokoj temperaturi
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje hlora u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi sagorevanja na visokoj temperaturi
Srpski
Повучен 
 
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje ukupne vlage u kamenom uglju
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje ukupne vlage u kamenom uglju
Srpski
Повучен 
 
6 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje šater-indeksa koksa
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje šater-indeksa koksa
Srpski
Повучен 
01.01.1986  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa. Određivanje pepela u koksu
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Koks - Određivanje ukupne vlage
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje vlage u analitickom uzorku koksa
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje nasipne mase koksa u maloj posudi
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje nasipne mase koksa u maloj posudi
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje ravnotežne vlage u kamenom uglju
Srpski
Повучен 
20.12.2013  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje ravnotežne vlage u kamenom uglju
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje hlora u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi Eška
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Određivanje hlora korišćenjem Eška-smeše
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje arsena u kamenom i mrkom uglju, lignitu i koksu
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Određivanje sadržaja arsena - Spektrofotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
 
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje mineralnih materija u uglju
Srpski
Повучен 
30.04.2014  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Ugalj - Određivanje sadržaja mineralnih materija
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Granulometrijska analiza koksa
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Granulometrijska analiza koksa veličine iznad 20 mm
Srpski
Повучен 
01.01.1999  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje ugljenika i vodonika u uglju i koksu po metodi sagorevanja na visokoj temperaturi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje ugljendioksida u uglju gravimetrijskom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje kolicine katrana, vode, gasa i polukoksa destilacijom mrkog uglja i lignita pri niskoj temperaturi
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje kolicine benzolskog ekstrakta u mrkim ugljevima i lignitima
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje smolastih materija iz benzolskog ekstrakta mrkih ugljeva i lignita
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje stvarne i prividne relativne gustine i poroznosti koksa
Srpski
Повучен 
30.04.2014  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje stvarne i prividne relativne gustine i poroznosti koksa
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Izračunavanje rezultata analiza uglja i koksa za različite osnove
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje natrijuma i kalijuma u mrkim ugljevima i lignitima, rastvorljivim u razblaženoj hlorovodonicnoj kiselini
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje nasipne mase koksa u velikoj posudi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje mehaničke čvrstoće koksa krupnoce do 60 mm
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje kiseonika
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje hemijskog sastava pepela - Osnovne odredbe
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje silicijumdioksida (SiO2) u pepelu cvrstih goriva
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje barijumoksida (BaO) u pepelu cvrstih goriva
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje oksida železa (Fe2O3) u pepelu cvrstih goriva
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje titanoksida (TiO2) u pepelu cvrstih goriva
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje aluminijumoksida (Al2O3) u pepelu cvrstih goriva
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje kalcijumoksida (CaO) u pepelu cvrstih goriva
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje magnezijumoksida (MgO) u pepelu cvrstih goriva
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje manganoksida (Mn3O4) u pepelu cvrstih goriva
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje natrijum i kalijumoksida (Na2O i K2O) u pepelu cvrstih goriva
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje sumportrioksida (SO3) u pepelu cvrstih goriva
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
15 str.
2524 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Granulometrijska analiza uglja
Srpski
Повучен 
01.01.1995  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa. Granulometrijska analiza koksa krupnoće do 20 mm
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Briket iz uglja - Određivanje otpornosti prema pritisku
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Briket iz uglja - Određivanje mehaničke čvrstoće u bubnju
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Metoda odredivanja reaktivnosti metalurškog koksa
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Briket iz uglja - Određivanje mehaničke čvrstoće na metalnoj ploci
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva - Briket iz uglja - Određivanje apsorpcije vode
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje sadržaja vlage u analitickom uzorku mrkog uglja i lignita - Indirektna gravimetrijska metoda
Srpski
Објављен 
21.06.2016  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja ukupne vlage u uglju
Srpski
Објављен 
29.01.2016  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja vlage u analitičkom uzorku uglja i koksa
Srpski
Објављен 
30.04.2018  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja ukupnog sadržaja sumpora u ostacima od sagorevanja uglja i koksa primenom metode sa infracrvenom apsorpcijom, posle sagorevanja u visokotemperaturnoj cevnoj peći
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Ugalj - uzimanje i obrada uzoraka za ispitivanje
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Ugalj - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Ugalj - Priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Metode uzimanja uzoraka uglja za određivanje eksplozivnosti ugljene prašine
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Ugljena prašina - Metoda odredivanja sposobnosti kvašenja ugljene prašine orošavanjem vodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
27 str.
3507 RSD 
PDF
Koks - Uzimanje i priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Trapezasti drveni okvir za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv mnogougaoni drveni okvir kružnog oblika, za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
27 str.
3507 RSD 
PDF
Jamska podgrada - Hidraulicna otkopna podgrađa - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Jamska podgrađa - Hidraulicna otkopna podgrađa - Klasifikacija, označavanje i osnovne tehničke karakteristike
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Jamska podgrađa - Hidraulicna otkopna podgrađa - Osnovni proračun
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
39 str.
4109 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Klasifikacija i metode odredivanja poprecnog preseka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Jamska podgrađa - Čelični RI-nosaci - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Jamska podgrađa - Rudarski čelični zvonasti nosac - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Jamska podgrađa - Čelična šina. Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Jamska podgrađa - Čelik za podgrade - Ispitivanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Šinski nosac - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Šinski nosac i držac korpe - Rastojanje između šinskog nosaca i vucnog sredstva
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Šinski nosac - Vezni elementi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Nosac korpe - Oblik, mere i način vešanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima. Kvacilo sa klinom. Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Spojni elementi na krivinama za nosac I 140 E - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Pricvršcivanje nosaca
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Transportna korpa
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Šinski nosac za krivine - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Vucna ušica sa caurom - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Vucna ušica bez caure - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Spojnica za vešanje - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Tocak sa ozubljenjem - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Bubanj za uže sa uškom za vešanje - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Zatezna brava - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Vezni clanak za vešanje - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
27.08.2013  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Jednošinska viseca železnica u rudnicima - Proračun dozvoljenog opterecenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Rudarsko sidro - Tehnički uslovi za izradu i primenu
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Sidreni vijak za podgradu - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Rudarsko sidro za ležišta žicanog tipa - Staticki proračun
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Rudarsko sidro - Metode proračuna nosivosti za horizontalne prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Drveno sidro - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Metalno sidro sa ravnim klinom - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Metalno sidro sa užlebljenim klinom - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Celicno sidro sa koso dvodelnom caurom - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Sidreni vijak sa klinom - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Armiranobetonsko sidro - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Armiranobetonsko vijcano sidro. Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Celicno cevasto sidro - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrada rudničkih podzemnih prostorija - Popustljivi lučni okvir tipa A, sa jednim kolosekom bez lokomotivske vuče
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv lucni okvir za horizontalne i kose prostorije, tip A
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv lucni okvir jajastog oblika za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
Podgrada rudničkih podzemnih prostorija - popustljivi lucni okvir sa dva koloseka bez lokomotivske vuce
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrada rudničkih podzemnih prostorija - Popustljivi okvir sa visokim svodom, sa jednim kolosekom bez lokomotivske vuče
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv okvir sa visokim svodom za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv lucni okvir tipa B za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
Podgrada rudničkih podzemnih prostorija - popustljivi lucni okvir sa jednim kolosekom i bocnim pražnjenjem vagoneta
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
Podgrada rudničkih podzemnih prostorija - popustljivi lucni okvir sa dva koloseka i bocnim pražnjenjem vagoneta
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
Podgrada rudničkih podzemnih prostorija - popustljivi lucni okvir sa transportnom trakom bez lokomotivske vuce
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
Podgrada rudničkih podzemnih prostorija - popustljivi lucni okvir sa transportom trakom i lokomotivskom vucom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Cvrst lucni okvir tipa A za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Cvrst lucni okvir sa visokim svodom za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Cvrst lucni okvir tipa B za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Cvrst okvir tipa C za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Cvrst okvir tipa D za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Cvrst okvir jajastog oblika za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrada rudničkih podzemnih prostorija - Popustljiv čelični okvir za hodnik kružnog oblika sa jednim kolosekom bez lokomotivske vuče
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudarskih podzemnih prostorija - Popustljiv kružni okvir za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv lucni okvir tipa D za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Cvrst okvir kružnog oblika za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv lucni okvir tipa A, sa drvenim ulošcima, za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv okvir sa visokim svodom i drvenim ulošcima, za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv lucni okvir tipa B, sa drvenim ulošcima za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv lucni okvir tipa C, sa drvenim ulošcima, za horizintalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv lucni okvir tipa D, sa drvenim ulošcima, za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv okvir sa drvenim ulošcima, jajastog oblika, za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Popustljiv kružni okvir sa drvenim ulošcima, za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Betonski blokovi - Klasifikacija - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Obicni betonski blokovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Radijalni betonski blokovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Radijalno-aksijalni betonski blokovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Armiranobetonski zalagaci - Klasifikacija - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Pravougaoni zalagaci - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Trapezni zalagaci - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Koritasti zalagaci - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Podgrađa rudnickih podzemnih prostorija - Monolitna betonska podgrađa za horizontalne i kose prostorije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih prostorija - Okna kružna, za dva koša sa po jednim kolicima na spratu
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih prostorija - Okna kružna, za dva koša sa po dvoja kolica na spratu
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih prostorija - Okna kružna, za koš i protivteg
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih prostorija - Okna pravougaona, za dva koša sa po jednim kolicima na spratu
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih prostorija - Okna pravougaona, za koš i protivteg
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Okna pravougaonog preseka - Izrada pomoću vodeće platforme
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Okno kvadratnog preseka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Okno kružnog preseka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Specijalna komora za izradu kosih i vertikalnih prostorija vodecom platformom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Kosa prostorija kvadratnog preseka sa jednim kolosekom ili bez koloseka - Izrada pomoću vodeće platforme
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Kosa prostorija kvadratnog preseka sa dva koloseka ili bez koloseka - Izrada pomoću vodeće platforme
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Kosa prostorija pravougaonog preseka sa jednim kolosekom ili bez koloseka - Izrada pomoću vodeće platforme
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Kosa prostorija pravougaonog preseka sa dva koloseka ili bez koloseka - Izrada pomoću vodeće platforme
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Hodnik tipa A, bez koloseka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Hodnik tipa A, bez koloseka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Hodnik tipa B, bez koloseka
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudničkih podzemnih prostorija - Hodnik tipa C, bez koloseka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Hodnik tipa C, bez koloseka
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Hodnik - Tip D, za primenu bešinskih vozila, uređaja i postrojenja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Oprema za transport visecom šinom - Dispozicija
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
15 str.
2524 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Oprema za prevoz ljudi visecom šinom - Dispozicija
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudničkih prostorija - hodnici trapezastog oblika, sa 1 kolosekom, bez lokomotivske vuče
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Hodnici, uskopi i niskopi trapeznog oblika
Srpski
Повучен 
01.01.1985  
str.
0 RSD 
PDF
Preseci rudničkih podzemnih prostorija - hodnici trapezastog oblika, sa 2 koloseka, bez lokomotivske vuče
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudničkih prostorija - hodnici sa niskim svodom, sa 1 kolosekom, bez lokomotivske vuče
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih pros-torija - Hodnici sa niskim svodom
Srpski
Повучен 
01.01.1985  
str.
0 RSD 
PDF
Preseci rudničkih podzemnih prostorija - hodnici trapezastog oblika, sa srednjim stupcem, sa 2 koloseka, bez lokomotivske vuče
Srpski
Повучен 
01.01.1985  
str.
0 RSD 
PDF
Preseci rudničkih podzemnih prostorija - uskopi-niskopi trapezastog oblika, sa pregradom za prolaz, sa 1 kolosekom
Srpski
Повучен 
01.01.1985  
str.
0 RSD 
PDF
Preseci rudničkih podzemnih prostorija - uskopi-niskopi trapezastog oblika, sa pregradom za prolaz, sa 2 koloseka
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - hodnici sa visokim svodom, sa jednim kolesekom, bez lokomotivske vuče
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih pros-torija - Hodnici sa visokim svodom
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - hodnici lucnog oblika tipa A, sa 1 kolosekom, bez lokomotivske vuče
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih pros-torija - Hodnici lucnog oblika tipa A
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Hodnici tipa B
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Hodnici tipa C
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Hodnici tipa D
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Hodnici jajastog oblika
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - hodnici kružnog oblika, sa 1 kolosekom, bez lokomotivske vuče
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Hodnici kružnog oblika
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Preseci rudnickih podzemnih prostorija - Odvodni i drenažni kanali za horizontalne prostorije - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Preseci rudničkih prostorija - hodnici trapeyastog oblika, sa 1 kolosekom, sa lokomotivskom vučom
Srpski
Повучен 
01.01.1985  
str.
0 RSD 
PDF
Preseci rudničkih prostorija - hodnici trapezastog oblika, sa 2 koloseka, sa lokomotivskom vučom
Srpski
Повучен 
01.01.1985  
str.
0 RSD 
PDF
Preseci rudničkih podzemnih prostorija - hodnici trapezastog oblika, sa srednjim stupcem, sa 2 koloseka, sa lokomotivskom vučom
Srpski
Повучен 
01.01.1985  
str.
0 RSD 
PDF
Preseci rudničkih podzemnih prostorija - hodnici trapezastoh oblika, sa transportom trakom
Srpski
Повучен 
01.01.1985  
str.
0 RSD 
PDF
Preseci rudničkih podzemnih prostorija - hodnici trapezastog oblika sa transportnom trakom i lokomotivskom vucom, sa 1 kolosekom širine 600 mm
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Sigurnost u rudnicima - Benzinska sigurnosna svetiljka - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Zaštita na radu u rudarstvu - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Uzimanje uzoraka vazduha iz podzemnih rudnickih prostorija
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Zaštita na radu u rudarstvu - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Uzimanje uzoraka izduvnih gasova rudnickih dizel-lokomotiva
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Zaštita na radu u rudarstvu - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Određivanje ugljendioksida, kiseonika, metana, vodonika i azota orsat-aparatom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
14 str.
2310 RSD 
PDF
Sigurnost u rudnicima - Metode uzimanja uzoraka ugljene prašine za određivanje eksplozivnosti i utvrđivanje intenziteta izdvajanja ugljene prašine
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
13 str.
2310 RSD 
PDF
Sigurnost u rudnicima - Metode odredivanja eksplozivnosti ugljene prašine
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
18 str.
2674 RSD 
PDF
Sigurnost u rudnicima - Odredivanja metanonosnosti ugljenih slojeva - Klasifikacija ugljenih slojeva prema stepenu opasnosti od metana
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
18 str.
2674 RSD 
PDF
Sigurnost u rudnicima - Metode odredivanja stepena opasnosti od metana u rudnicima - Klasifikacija jame i kategorizacija jamskih prostorija
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
34 str.
3894 RSD 
PDF
Ventilacija rudnickih prostorija - Ventilaciona vrata - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Ventilacija rudnickih prostorija - Automatska ventilaciona vrata - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
28 str.
3507 RSD 
PDF
Ventilacija rudnickih prostorija - Sigurnosne pregrade - Tehnički uslovi i izrada
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Ventilacija rudnickih prostorija - Prigušivaci, ventilaciona stanica, mostovi i ventilaciona komora - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Tehnički uslovi zaštite od jamskih požara - Izolacione pregrade - Zahtevi i izrada
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Zaštita od jamskih požara - Izolaciona komora - Tehnički uslovi i izrada
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Ventilacija rudnickih prostorija - Privremene pregrade za ispitivanje gubitaka vazduha u rudnicima
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Ventilacija rudnickih prostorija - Regulator vazduha - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Sigurnost u rudnicima - Brana protiv vode - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Sigurnost u rudnicima - Brana protiv vode, sa vratima - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Sigurnost u rudnicima - Postupak za utvrđivanje gasnog stanja istražnim bušenjem u ležištu - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
31.10.2016  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Oprema za precišcavanje vazduha i drugih gasova - Klasifikacija separatora za prašinu
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Објављен 
31.01.2019  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi – Tehnički zahtevi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Cevi bez ojacanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Prelazni deo bez ojacanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Prikljucni deo bez ojacanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Odvojci bez ojacanja, od 45o, 60o i 90o
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Krivine bez ojacanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Ukrsnice bez ojacanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Cevi sa ojacanjem
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Prelazni deo sa ojacanjem
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Prikljucni deo sa ojacanjem
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Odvojci sa ojacanjem od 45o, 60o i 90o
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Krivine sa ojacanjem od 30o, 45o, 60o i 90o
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Ukrsnica sa ojacanjem
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Metode ispitivanja. Ispitivanje fizicko-mehaničkih svojstava
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Metode ispitivanja - Ispitivanje higijenskih svojstava
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Metode ispitivanja - Ispitivanje gorivosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Savitljive ventilacione cevi - Metode ispitivanja - Ispitivanje antistaticnosti
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Tehnička zaštita u rudarstvu - Kutija, torba i torbica za prenos eksploziva i detonatora - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Tehnička zaštita u rudarstvu - Korito za vodene brane protiv eksplozije - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.11.1981  
66 str.
5134 RSD 
PDF
Čelična užad - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
 
7 str.
1711 RSD 
PDF
Čelična užad - užad za izvozna postrojenja u rudarstvu - tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
 
12 str.
2139 RSD 
PDF
Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
30.05.2014  
14 str.
2310 RSD 
PDF
Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.04.2014  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Čelična užad zatvorene konstrukcije za izvozna postrojenja u rudarstvu - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Čelična užad za naftno rudarstvo - Okrugla užad - Konstrukcija i tehničke karakteristike
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Čelična užad za vitla i slične uređaje - Konstrukcija i tehnički podaci
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu - Okrugla užad od žica istog nazivnog prečnika - Konstrukcija i tehnički podaci
Srpski
Повучен 
 
5 str.
1434 RSD 
PDF
Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu - Okrugla užad - Konstrukcija i tehničke karakteristike
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu - Okrugla užad - Konstrukcija i tehničke karakteristike
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu - Pljosnata užad - Konstrukcija i tehničke karakteristike
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu - Užad za signalizaciju - Konstrukcija i tehničke karakteristike
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Čelična užad za žicare - Vučena užad od okruglih žica - Konstrukcija i tehničke karakteristike
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Noseća čelična užad za žičare - Užad zatvorene konstrukcije - Konstrukcija i tehničke karakteristike
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Noseća čelična užad za žičare - Zavojna (spiralna) užad - Konstrukcija i tehničke karakteristike
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Čelična užad za žičare - Zatezna užad - Konstrukcija i tehničke karakteristike
Srpski
Повучен 
 
5 str.
1434 RSD 
PDF
Rudnički transport - Visokootporni lanci za transportere i mašine za otkopavanje uglja
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
14 str.
2310 RSD 
PDF
Visokootporni lanci za transportere i mašine za otkopavanje uglja
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Grabulje za dvolančane transportere
Srpski
Повучен 
31.01.2014  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Pogonski lancanik za dvolancane grabuljaste transportere
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Bušenje stena. Šuplji šestougaoni čelik za izradu monoblok-dleta
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troski bez fluora - Određivanje silicijumdioksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troski bez fluora - Određivanje zbira seskvioksida i drugih oksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troski bez fluora - Određivanje ukupnog železa
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troski bez fluora - Određivanje ferooksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troski bez fluora - Određivanje mangana
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troski bez fluora - Određivanje kalcijumoksida kompleksometrijskom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troski bez fluora - Određivanje magnezijumoksida kompleksometrijskom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troski bez fluora - Određivanje fosfora
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troske bez fluora - Određivanje hroma
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troske bez fluora - Određivanje hroma potenciometrijskom metodom
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troske bez fluora - Određivanje vanadijuma
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troske bez fluora - Oodređivanje volframa
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troski sa flu-orom - Određivanje silicijumdioksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troske sa fluorom - Određivanje zbira seskvioksida i drugih oksida
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troske sa fluorom - Određivanje fosfora
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troski sa fluorom - Određivanje ukupnog sumpora
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troski sa fluorom - Određivanje ukupnog sumpora metodom spaljivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvožđa i čelika - Metode hemijskih ispitivanja troski sa fluorom - Određivanje fluora
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Uputstvo za upotrebu ISO 15649 i ANSI/ASME B31.3 za cevovode u Evropi u skladu sa Direktivom za opremu pod pritiskom
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Mašina za podzemni rudnik - Specifikacija zahteva za bezbednost čeono zatvorenih konvejera
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
84 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Sistemi cevovodnog transporta - Armature za cevovode
Engleski
Повучен 
25.04.2016  
92 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Sistemi cevovodnog transporta
Engleski
Објављен 
25.04.2016  
92 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Sistemi cevovodnog transporta
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa -- Sistemi cevovodnog transporta - Zavarivanje cevovoda
Engleski
Повучен 
30.01.2012  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Opšti zahtevi za bezbednost za opremu za kontinualni transport kod površinskih kopova rudnika lignita
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Oprema i sistemi za kontinuirani transport — Opšti zahtevi za bezbednost za opremu za kontinuirani transport kod površinskih kopova rudnika lignita
Engleski
Повучен 
20.03.2013  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Toplosavijeni lukovi, fitinzi i prirubnice za sisteme cevovodnog transporta - Deo 1: Toplosavijeni lukovi
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Indukciono savijeni lukovi, fitinzi i prirubnice za sisteme cevovodnog transporta — Deo 1: Indukciono savijeni lukovi
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Toplosavijeni lukovi, fitinzi i prirubnice za sisteme cevovodnog transporta - Deo 2: Fitinzi
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Toplosavijeni lukovi, fitinzi i prirubnice za sisteme cevovodnog transporta - Deo 3: Prirubnice
Engleski
Повучен 
31.01.2018  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Podzemne rudarske mašine - Prenosne mašine za vađenje rude na otkopu - Sigurnosni zahtevi za sekače utovarivača i sistema raonika
Engleski
Повучен 
30.01.2012  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike - Sigurnosni zahtevi za hidraulične podgrade - Deo 1: Elementi podgrade i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike — Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade — Deo 1: Elementi podgrade i opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
30.01.2012  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike - Sigurnosni zahtevi za hidraulične podgrade - Deo 2: Klipovi i cilindri pogonske grupe
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike —Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade — Deo 2: Klipovi i cilindri pogonske grupe
Engleski
Повучен 
30.01.2012  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike - Sigurnosni zahtevi za hidraulične podgrade - Deo 3: Hidraulični upravljački sistem
Engleski
Објављен 
30.01.2012  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike — Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade — Deo 3: Hidraulični upravljački sistemi
Engleski
Повучен 
27.08.2012  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike - Prenosne mašine koje rade pod zemljom - Sigurnost - Deo 1: Vozila sa gumenim točkovima
Engleski
Повучен 
30.08.2019  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike - Pokretne mašine koje rade pod zemljom – Bezbednost – Deo 1: Vozila sa gumenim točkovima
Engleski
Објављен 
29.01.2009  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Mašine za podzemne rudnike - Prenosne mašine koje rade pod zemljom - Sigurnost - Deo 2: Lokomotive
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
85 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Aksijalni, centrifugalni i ekspanzioni kompresori — Deo 2: Centrifugalni i aksijalni kompresori bez integrisanog pogona
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
79 str.
4578 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Aksijalni, centrifugalni i ekspanzioni kompresori — Deo 3: Centrifugalni kompresori sa integrisanim pogonom
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Aksijalni, centrifugalni i ekspanzioni kompresori – Deo 4: Ekspanzioni kompresori
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
145 str.
5604 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Rotacioni kompresori istisnog tipa (sa pozitivnom istisnutom zapreminom) - Deo 1: Procesni kompresori
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Rotacioni kompresori istisnog tipa (sa pozitivnom istisnutom zapreminom) - Deo 2: Vazdušni kompresori (bezuljni), kompaktni agregati
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Elastične spojnice za mehanički prenos snage - Primene za posebne namene
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
80 str.
4578 RSD 
PDF
Industrija nafte, hemijska industrija i industrija gasnih usluga - Centrifugalni vazdušni kompresori sa reduktorom, kompaktni agregati
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Spiralni izmenjivači toplote
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Izmenjivači toplote sa U-cevima
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
85 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Mokri toplotnoizolacioni premazi za naftovode, dovodne cevi, opremu i sisteme pod morem
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Oprema za bušenje i proizvodnju — Oprema za preusmeravanje gasa sa malih dubina
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
106 str.
5261 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Materijali za fluide za bušenje - Specifikacije i ispitivanja
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Materijali za fluide za bušenje — Specifikacije i ispitivanja — Izmena 1: Barit 4,1
Engleski
Повучен 
20.03.2013  
60 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Fluidi za bušenje - Procena procesnih sistema
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
71 str.
4578 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Fluidi za bušenje — Procena procesne opreme
Engleski
Повучен 
20.03.2013  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Fluidi i materijali za završetak bušotine - Deo 1: Merenje viskoznih karakteristika fluida za završetak bušotine
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Fluidi i materijali za završetak bušotine — Deo 1: Merenje viskoznih karakteristika fluida za završetak bušotine
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Fluidi i materijali za završetak bušotine - Deo 2: Merenje karakteristika propanta koji se koriste pri hidrauličnom lomu i operacijama peščanog zasipanja
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Fluidi i materijali za završetak bušotine - Deo 3: Ispitivanje teške slane vode
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Fluidi i materijali za završetak bušotine - Deo 4: Postupak za merenje gubitka fluida pri stimulacijskim radovima i peščanom zasipanju pri statičkim uslovima
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Fluidi i materijali za završetak bušotine - Deo 5: Postupci za merenja dugoročne provodljivosti propanta
Engleski
Објављен 
24.03.2015  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Fluidi i materijali koji se koriste pri opremanju bušotina — Deo 6: Postupak za merenje curenja fluida koji se koriste pri opremanju bušotina u proizvodnim uslovima
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
116 str.
5261 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju - Oprema kroz koju se buši
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju - Kontrolisanje, održavanje, popravka i obnavljanje opreme za podizanje alata
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju - Oprema za podizanje alata
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
119 str.
5261 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju - Deo 1: Projektovanje i rad opreme za cevi za izolaciju (“riser”) pri bušenju na moru
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju - Spojnice za vertikalne zaštitne ("riser") cevi za bušenje na moru
Engleski
Објављен 
27.08.2010  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju - Konstrukcije za bušenje i remont bušotina
Engleski
Повучен 
20.03.2013  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Procena i ispitivanje masti za navojne spojeve koji se koriste za zaštitne cevi, proizvodne cevi, cevovode i elemente niza bušaćeg alata
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Procena i ispitivanje masti za navojne spojeve na zaštitnim cevima, proizvodnim cevima, cevovodima i elementima alata za bušenje
Engleski
Повучен 
29.11.2019  
150 str.
5604 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Postupci za ispitivanje spojeva zaštitnih i proizvodnih cevi
Engleski
Повучен 
20.03.2013  
95 str.
4920 RSD 
PDF
Bešavne cevi izrađene od legura otpornih na koroziju, koje se upotrebljavaju kao zaštitne cevi, proizvodne cevi i za spojnice — Tehnički uslovi isporuke
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
99 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Bešavne cevi izrađene od legura otpornih na koroziju, koje se koriste kao zaštitne cevi, proizvodne cevi i cevi za spojnice — Tehnički uslovi isporuke
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
80 str.
4578 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Zupčasti prenosnici velikih brzina za specijalnu namenu
Engleski
Повучен 
25.04.2016  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa —Kontrolisanje i suzbijanje požara i eksplozija na proizvodnim instalacijama udaljenim od obale — Zahtevi i uputstva
Engleski
Објављен 
25.04.2016  
71 str.
4578 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa —Kontrolisanje i suzbijanje požara i eksplozija na proizvodnim instalacijama na moru — Zahtevi i uputstva
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
91 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Projektovanje i montaža sistema cevovoda na proizvodnim platformama na vodi
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
117 str.
5261 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Proračun debljine zida cevnih grejača u rafinerijama nafte
Engleski
Повучен 
24.03.2014  
274 str.
7028 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Grejači sa plamenom za upotrebu u rafinerijama
Engleski
Објављен 
24.03.2014  
313 str.
7572 RSD 
PDF
ndustrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Grejači sa plamenom za opšte namene u rafinerijama
Engleski
Повучен 
20.03.2013  
124 str.
5604 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Izmenjivači toplote sa vazdušnim hlađenjem
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
153 str.
5947 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Izmenjivači toplote sa vazdušnim hlađenjem
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
192 str.
6288 RSD 
PDF
Centrifugalne pumpe za industriju nafte, petrohemije i prirodnog gasa
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa —Bušotinska oprema — Zaptiveni sklopovi i čepovi za premošćavanje
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Elastične spojnice za mehanički prenos snage — Opšta primena
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
90 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Oprema za bušenje i remont bušotina
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
83 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Sistemi cevovodnog transporta — Armature na podmorskim cevovodima
Engleski
Објављен 
24.03.2014  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Podzemna oprema — Pomoćna oprema za završetak bušotine
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
121 str.
5604 RSD 
PDF
Bušotinska oprema za industriju nafte i prirodnog gasa — Sistemi vijčanih pumpi za crpljenje na površinu — Deo 1: Pumpe
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
58 str.
4020 RSD 
PDF
Bušotinska oprema za industriju nafte i prirodnog gasa — Sistemi vijčanih pumpi za crpljenje na površinu — Deo 2: Površinski pogonski sistemi
Engleski
Повучен 
17.12.2018  
119 str.
5261 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Proizvodne instalacije na vodi — Grejanje, ventilacija i klimatizacija
Engleski
Повучен 
25.04.2016  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Materijali koji se koriste u sredinama u kojima je prisutan H2S u proizvodnji nafte i gasa — Deo 2: Ugljenični i niskolegirani čelici otporni na stvaranje pukotina i upotreba livenog gvožđa
Engleski
Објављен 
25.04.2016  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Materijali koji se koriste pri proizvodnji nafte i gasa u sredinama u kojima je prisutan H2S — Deo 2: Ugljenični i niskolegirani čelici otporni na stvaranje prslina i primena livenog gvožđa
Engleski
Повучен 
25.04.2016  
83 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Materijali koji se koriste u sredinama u kojima je prisutan H2S u proizvodnji nafte i gasa — Deo 3: Legure otporne na koroziju (CRA) i stvaranje pukotina i druge legure
Engleski
Објављен 
25.04.2016  
95 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Materijali koji se koriste pri proizvodnji nafte i gasa u sredinama u kojima je prisutan H2S — Deo 3: Legure otporne na koroziju i pucanje i druge legure
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
124 str.
5604 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Terensko kontrolisanje nove zaštitne cevi, proizvodne cevi i bušaće šipke glatkih krajeva
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
61 str.
4278 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Proizvodne instalacije na vodi - Zahtevi i uputstva za hitne intervencije
Engleski
Повучен 
20.03.2013  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Šipka za bušenje od legure aluminijuma
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Šipka za bušenje od legure aluminijuma
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Pločasti tipovi izmenjivača toplote — Deo 1: Izmenjivači toplote sastavljeni od ploča i okvira
Engleski
Објављен 
25.02.2011  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Pločasti tipovi izmenjivača toplote — Deo 2: Lemljeni aluminijumski izmenjivači toplote sa orebrenim pločama
Engleski
Објављен 
25.04.2016  
133 str.
5604 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Oprema za bušenje i proizvodnju – Deo 1: Sistemi električnih potapajućih pumpi za ispumpavanje fluida na površinu
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Oprema u bušotini– Brave i niple za vešanje
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
66 str.
4278 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Sistemi cevovodnog transporta - Metode graničnih veličina zasnovane na pouzdanosti
Engleski
Објављен 
25.04.2016  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Unutrašnji premazi i obloge čeličnih rezervoara
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Oprema za bušenje i proizvodnju – Deo 1: Bočna vretena
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Oprema za bušenje i proizvodnju – Deo 1: Bočna vretena - Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
141 str.
5604 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Oprema za bušenje i proizvodnju – Deo 2: Uređaji za kontrolu protoka za bočna vretena
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Oprema za bušenje i proizvodnju – Deo 3: Alati za spuštanje u bušotinu, alati za vađenje iz bušotine, alati za izbacivanje iz bušotine i zatvarači za bočna vretena
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Oprema za bušenje i proizvodnju – Deo 4:Praktičan rad sa bočnim vretenima i prateća oprema
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Oprema za bušotine — Filteri za pesak
Engleski
Објављен 
25.04.2016  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Metalni materijali otporni na naponsku koroziju u prisustvu sulfida u korozivnim sredinama rafinerija
Engleski
Објављен 
31.01.2018  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Rudarske mašine za podzemnu eksploataciju – Pokretne mašine za vađenje rude na otkopu – Zahtevi za bezbednost za kombinovane otkopne mašine (kombajne) i strugove za otkopavanje
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Rudarstvo – Pokretne mašine za podzemnu eksploataciju – Bezbednost mašina
Engleski
Повучен 
25.04.2016  
146 str.
5604 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Posebni zahtevi za konstrukcije platformi na vodi– Deo 1: „Metocean“ konstrukcija i razmatranje rada
Engleski
Објављен 
25.04.2016  
219 str.
6631 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Posebni zahtevi za naftne platforme — Deo 1: Razmatranje meteoroloških i okeanografskih uslova za projektovanje i rad
Engleski
Повучен 
29.12.2017  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Posebni zahtevi za konstrukcije platformi na vodi– Deo 2: Postupci i kriterijumi projektovanja za opasnost od zemljotresa
Engleski
Повучен 
25.04.2016  
131 str.
5604 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Posebni zahtevi za naftne platforme — Deo 3: Konstrukcije na platformi
Engleski
Објављен 
25.04.2016  
129 str.
5604 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Posebni zahtevi za naftne platforme — Deo 3: Konstrukcije na platformi
Engleski
Повучен 
24.03.2017  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Posebni zahtevi za konstrukcije platformi na vodi – Deo 4: Razmatranja pri projektovanju temelja i geotehničkih radova
Engleski
Повучен 
24.03.2017  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Posebni zahtevi za konstrukcije platformi na vodi – Deo 5: Kontrola težine tokom inženjeringa i građenja
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
179 str.
5947 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Posebni zahtevi za konstrukcije platformi na vodi – Deo 6: Operacije na moru
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Posebni zahtevi za konstrukcije platformi na vodi – Deo 6: Operacije na moru - Ispravka 1
Engleski
Повучен 
24.03.2014  
128 str.
5604 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Posebni zahtevi za konstrukcije platformi na vodi – Deo 7: Sistemi za održavanje stanica na plutajućim konstrukcijama platformi na vodi i mobilnim postrojenjima na vodi
Engleski
Објављен 
24.03.2014  
197 str.
6288 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Posebni zahtevi za konstrukcije platformi na vodi — Deo 7: Sistemi za održavanje stanica na plutajućim konstrukcijama platformi na vodi i mobilnim postrojenjima na vodi
Engleski
Објављен 
25.04.2016  
151 str.
5947 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Posebni zahtevi za naftne platforme — Deo 8: Istraživanja morskog dna
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
641 str.
9754 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Stabilne čelične konstrukcije platformi na vodi
Engleski
Објављен 
24.03.2014  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Stabilne čelične konstrukcije platformi na vodi — Izmena 1
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
69 str.
4278 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Projektovanje i ograničenja pri upotrebi kompleta alata za bušenje sa komponentama od aluminijumskih legura
Engleski
Повучен 
20.03.2013  
75 str.
4578 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Osiguranje proizvodnje i upravljanje pouzdanošću
Engleski
Повучен 
17.12.2018  
75 str.
4578 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Osiguranje proizvodnje i upravljanje pouzdanošću
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
206 str.
6288 RSD 
PDF
Pumpe – Sistemi za zaptivanje vratila za centrifugalne i rotacione pumpe
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Izbor materijala i kontrola korozije za sisteme za proizvodnju nafte i gasa
Engleski
Повучен 
25.04.2016  
205 str.
6288 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Sistemi za rasterećenje i smanjenje pritiska
Engleski
Повучен 
25.04.2016  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Sistemi za rasterećenje i smanjenje pritiska – Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Nemetalni materijali u kontaktu sa medijima koji se koriste u industriji nafte i gasa – Deo 1: Termoplastika
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
77 str.
4578 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Nemetalni materijali u kontaktu sa medijima koji se koriste u industriji nafte i gasa — Deo 2: Elastomeri
Engleski
Повучен 
30.10.2017  
95 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Popravke cevovoda sa kompozitnim materijalima — Procena i projektovanje, postavljanje, ispitivanje i kontrola
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
131 str.
5604 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Detalji o baklji za opšte rafinerijske i petrohemijske potrebe
Engleski
Објављен 
24.03.2014  
113 str.
5261 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Kompaktne veze prirubnica sa IX zaptivnim prstenom
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa – Šipke za bušenje od legure aluminijuma – Kontrolno merilo za navojne spojeva
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
92 str.
4920 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemijska industrija i industrija prirodnog gasa – Provetravanje atmosferskih rezervoara i rezervoara niskog pritiska za skladištenje
Engleski
Објављен 
20.03.2013  
61 str.
4278 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa — Oprema za bušenje i proizvodnju — Ventili za podzemne barijere i pripadajuća oprema
Engleski
Објављен 
30.09.2011  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Gasne turbine – Nabavka – Deo 5: Primena u industriji nafte i prirodnog gasa
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Filcani zaptivači za cevne mlinove za suvo mlevenje - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gumeni zaptivači za cevne mlinove za mokro mlevenje - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gumeni zaptivači - "O"-prstenovi za cevne mlinove za mokro mlevenje - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tehničkog aluminijumoksida - Priprema i čuvanje uzoraka za ispitivanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tehničkog aluminijumoksida - Priprema rastvora uzorka za ispitivanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tehničkog aluminijumoksida - Određivanje sadržaja gvožđa
Srpski
Повучен 
 
2 str.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tehničkog kriolita (prirodnog i sintetičkog) - Priprema i čuvanje uzoraka za ispitivanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Uzimanje i pripremanje uzoraka za ispitivanje
Srpski
Повучен 
 
5 str.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje tehničkog kriolita (prirodnog i sintetičkog) - Određivanje sadržaja silicijuma
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja silicijuma - Spektrofotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
 
5 str.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje tehničkog kriolita (prirodnog i sintetičkog) - Određivanje sadržaja fluora
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja fluora - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
 
5 str.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje tehničkog kriolita (prirodnog i sintetičkog) - Određivanje sadržaja gvožđa
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja gvožđa - Fotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja sulfatnog pepela
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tehničke hlorovodonične kiseline - Oderđivanje sadržaja oksidacionih ili redukcionih materija
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja natrijuma - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja aluminijuma - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja kalcijuma - Metoda atomske apsorpcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja kalcijuma. Kompleksometrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja vlage - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja slobodnih fluorida - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja sulfata - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja fosfora - Spektrofotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja sumpora - Metoda rendgenske fluorescencije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja natrijuma - Metoda atomske apsorpcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Kriolit, prirodni i sintetički - Određivanje sadržaja aluminijuma - Metoda atomske apsorpcije
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Bazne hemikalije - Karbamid (urea) - Određivanje granulometrijskog sastava - Metoda prosejavanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Natrijum-fluorid, tehnički - Uzimanje i pripremanje uzoraka za ispitivanje
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Natrijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja materija nerastvorljivih u vodi - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Natrijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja vlage - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Natrijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja fluora - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Natrijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja gvožđa - Fotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Natrijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja silicijuma - Spektrofometrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Natrijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja rastvorljivih sulfata - Turbidimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Natrijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja hlorida - Turbidimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Natrijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja karbonata - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Aluminijum-fluorid, tehnički - Uzimanje i pripremanje uzoraka za ispitivanje
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Aluminijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja fluora - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Aluminijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja gvožđa - Fotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Aluminijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja silicijuma - Spektrofotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Aluminijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja natrijuma - Plamenofotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Aluminijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja vlage - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Aluminijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja sulfata - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Aluminijum-fluorid, tehnički - Određivanje gubitka mase na temperaturi od 500 °C - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Aluminijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja natrijuma - Metoda atomske apsorpcije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Aluminijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja fosfora - Spektrofotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Aluminijum-fluorid, tehnički - Određivanje sadržaja sumpora - Metoda rendgenske fluorescencije
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
19 str.
2867 RSD 
PDF
Isplaka za istražno bušenje - Određivanje svojstva isplake na terenu
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Isplaka za istražno bušenje - Isplačni aditivi - Karboksimetilceluloza male viskoznosti (CMC LV)
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Isplaka za istražno bušenje - Isplačni aditivi - Karboksimetilceluloza velike viskoznosti (CMC HV)
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Isplaka za istražno bušenje - Isplačni aditivi - Skrob
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Isplaka za istražno bušenje - Isplačni aditivi - Hidroksietilceluloza (HEC)
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Isplaka za istražno bušenje - Isplačni aditivi - Lignosulfonati
Srpski
Објављен 
28.11.2002  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Pribor za istražno bušenje dijamantskom krunom i jezgrovanje pomoću čeličnog užeta - Sistem A - Deo 1: Metričke jedinice
Srpski
Објављен 
11.07.1996  
34 str.
3894 RSD 
PDF
Pribor za istražno bušenje dijamantskom krunom i jezgrovanje pomoću čeličnog užeta - Sistem CSSK (identičan sa ISO 10098:1992)
Srpski
Објављен 
27.03.2019  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Koks – Određivanje nasipne gustine u kontejneru
Srpski
Објављен 
30.04.2014  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Koks — Određivanje stvarne relativne gustine, prividne relativne gustine i poroznosti
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Mrki ugljevi i ligniti - Određivanje sadržaja vlage - Direktna volumetrijska metoda (identičan sa ISO 1015:1992)
Srpski
Објављен 
20.12.2013  
13 str.
2310 RSD 
PDF
Kameni ugalj — Određivanje ravnotežne vlage
Srpski
Објављен 
18.01.1995  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Pribor za bušenje stena - Čelični pribor sa užastim navojem za udarno bušenje nazivnih veličina 22 mm do 38 mm (identičan sa ISO 10207:1991)
Srpski
Објављен 
28.12.1994  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Pribor za bušenje stena - Levi užasti navoji (identičan sa ISO 10208:1991)
Srpski
Повучен 
01.01.2005  
58 str.
4834 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Održavanje i korišćenje zaštitnih i proizvodnih cevi (ekvivalentan sa ISO 10405:1993)
Srpski
Повучен 
30.07.2010  
44 str.
4322 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Održavanje i korišćenje zaštitnih i proizvodnih cevi
Srpski
Објављен 
31.05.2004  
124 str.
6738 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju - Konstrukcija cevnog alata i granice opterećenja
Srpski
Повучен 
30.07.2010  
64 str.
5134 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Ispitivanje fluida za bušenje na postrojenju - Deo 1: Fluid za bušenje na bazi vode
Srpski
Повучен 
30.07.2010  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Centralizeri za zaštitne cevi - Deo 1: Centralizeri sa lisnatim oprugama
Srpski
Повучен 
30.07.2010  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za cementaciju bušotine - Deo 2: Postavljanje centralizera i ispitivanje zaustavnog prstena
Srpski
Повучен 
30.07.2010  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za cementaciju bušotine - Deo 3: Ispitivanje radnih karakteristika plutajuće opreme za cementaciju
Srpski
Објављен 
31.05.2004  
73 str.
5497 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Klipne šipke (kratke klipne šipke, glatke šipke, spojnice i spojnice-prelazi) - Specifikacija
Srpski
Објављен 
08.05.2003  
76 str.
5497 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Kačaljke - Specifikacija
Srpski
Објављен 
28.02.2017  
28 str.
3507 RSD 
PDF
Sulfidni koncentrati bakra – Određivanje sadržaja bakra – Elektrogravimetrijska metoda
Srpski
Објављен 
31.05.2016  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Ugalj i koks – Izračunavanje rezultata analiza na različitoj osnovi
Srpski
Објављен 
28.11.2014  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva — Određivanje pepela
Srpski
Објављен 
24.03.2015  
15 str.
2524 RSD 
PDF
Klasifikacija ugljeva
Srpski
Повучен 
27.08.2010  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju - Kontrolisanje, održavanje, popravka i ponovna izrada opreme za podizanje alata
Srpski
Повучен 
30.08.2019  
52 str.
4834 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju - Oprema za podizanje alata
Srpski
Повучен 
20.03.2013  
44 str.
4322 RSD 
PDF
Industrija nafte i prirodnog gasa - Bešavne cevi od legura otpornih na koroziju koji se koriste kao zaštitne cevi, proizvodne cevi i spojnice - Tehnički uslovi isporuke
Srpski
Објављен 
06.07.1999  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Ugalj - ODREĐIVANJE SADRŽAJA RAZLIČITIH OBLIKA SUMPORA - (Identičan sa ISO 157:1996)
Srpski
Објављен 
23.03.1999  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Pribor za bušenje stena - ROTACIONE BUŠACE ŠIPKE I ROTACIONA DLETA ZA BUŠENJE BEZ ISPIRANJA - Spojne mere - (Identičan sa ISO 1717:1974)
Srpski
Објављен 
18.01.1995  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Pribor za bušenje stena - Bušaće šipke za udarno bušenje sa konusnim završetkom (identičan sa ISO 1718:1991)
Srpski
Објављен 
23.03.1999  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Pribor za bušenje stena - PRODUŽNA ČELIČNA OPREMA ZA UDARNO BUŠENJE DUBOKIH RUPA - Oprema sa reverznim trapeznim navojem 1 1/16 in i 1 1/4 in (27 mm i 32 mm)
Srpski
Објављен 
10.05.2001  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Pribor za bušenje stena - Produžna čelična oprema za udarno bušenje dubokih rupa - Oprema sa reverznim trapeznim navojem od 1 1/2 in do 2 1/2 in (38 mm do 64 mm)
Srpski
Објављен 
31.05.2016  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Ugalj – Približna analiza
Srpski
Објављен 
29.02.2016  
75 str.
5497 RSD 
PDF
Kameni ugalj i koks – Ručno uzimanje uzoraka
Srpski
Објављен 
24.03.2015  
65 str.
5134 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva — Određivanje gornje toplotne vrednosti kalorimetrijskom metodom sa bombom i izračunavanje donje toplotne vrednosti
Srpski
Објављен 
14.03.1994  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Industrijska sita - Tkana mreža od žice, izbušena ploča i listovi formirani električnim putem - Označavanje i nazivne veličine otvora (identičan sa ISO 2194:1991)
Srpski
Објављен 
19.04.1993  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Koks - Granulometrijska analiza (nazivna gornja granična krupnoća 20 mm ili manje) (identičan sa ISO 2325:1986)
Srpski
Објављен 
27.03.2019  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Ugalj – Određivanje nasipne gustine za primenu prilikom šaržiranja koksnih peći
Srpski
Објављен 
10.07.1992  
25 str.
3316 RSD 
PDF
Ispitivanje prosejavanjem - Deo 1: Metode prosejavanjem na laboratorijskim sitima od tanke mreže od žice i perforirane metalne ploče (identičan sa ISO 2591-1:1988)
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Rude gvožđa - Određivanje sadržaja ukupnog gvožđa - Deo 1: Titrimetrijska metoda posle redukcije kalaj(II)-hloridom (identičan sa ISO 2597-1:1994)
Srpski
Објављен 
20.12.2013  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Mrki ugalj i lignit — Klasifikacija po tipovima na osnovu ukupnog sadržaja vlage i katrana
Srpski
Објављен 
31.05.2016  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Čvrsta mineralna goriva – Određivanje sadržaja ukupnog ugljenika, vodonika i azota – Instrumentalna metoda
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Rude železa - Uzorkovanje pojedinačnim uzorkom - Ručna metoda (identičan sa ISO 3081:1986)
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
24 str.
3316 RSD 
PDF
Rude železa - Priprema uzoraka - Ručna metoda (identičan sa ISO 3083:1986)
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Rude železa - Eksperimentalne metode za ocenu varijacije kvaliteta (identičan sa ISO 3084:1986)
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
22 str.
3102 RSD 
PDF
Rude železa - Eksperimentalne metode za kontrolu preciznosti uzimanja uzoraka (identičan sa ISO 3085:1986)
Srpski
Повучен 
27.08.2012  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Rude železa - Eksperimetalne metode za kontrolu sistematske greške pri uzimanju uzoraka (identičan sa ISO 3086:1986)
Srpski
Објављен 
30.05.2014  
18 str.
2674 RSD 
PDF
Použena čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu — Tehnički uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
20.12.2012  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Laboratorijska sita - Tehnički zahtevi i ispitivanje - Deo 1: Laboratorijska sita od tkane metalne žice (identičan sa ISO 3310-1:1990)
Srpski
Објављен 
28.02.2018  
21 str.
3102 RSD