COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Објављен 
24.03.2020  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja - Karakteristike referentnog impulsnog zračenja - Deo 1: Fotonsko zračenje
Engleski
Повучен 
24.03.2020  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 1: Poreklo radona i kratkoživećih proizvoda raspada i odgovarajuće metode merenja
Engleski
Објављен 
24.03.2020  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 1: Poreklo radona i kratkoživećih potomaka i odgovarajuće metode merenja
Engleski
Објављен 
24.03.2020  
32 str.
3080 RSD 
PDF
MMerenje radioaktivnosti u životnoj sredini - Vazduh: radon-222 - Deo 11: Metoda ispitivanja zemljišnog gasa uzorkovanjem na dubini
Engleski
Повучен 
24.03.2020  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 2: Integralna metoda merenja za određivanje srednje potencijalne koncentracije alfa energije kratkoživećih proizvoda raspada
Engleski
Објављен 
24.03.2020  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 2: Integralna metoda merenja za određivanje srednje koncentracija potencijalne alfa energije kratkoživećih potomaka u vazduhu
Engleski
Повучен 
24.03.2020  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 3: Tačkasta metoda merenja za određivanje srednje potencijalne koncentracije alfa energije kratkoživećih proizvoda raspada
Engleski
Објављен 
24.03.2020  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 3: Tačkasta metoda merenja koncentracije potencijalne alfa energije kratkoživećih potomaka
Engleski
Објављен 
31.01.2017  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 5: Metoda kontinualnog merenja koncentracije aktivnosti
Engleski
Објављен 
31.01.2017  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 6: Tačkasta metoda merenja koncentracije aktivnosti
Engleski
Објављен 
31.01.2017  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 7: Akumulacijska metoda za procenu brzine površinskog isparavanja
Engleski
Објављен 
24.12.2019  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Tehnologija nuklearnog goriva – Kontrolisana potencijalna kulometrijska analiza plutonijuma
Engleski
Објављен 
31.10.2019  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Nuklearna energija – Određivanje sadržaja azota u sinterovanim granulama UO2, (U, Gd)O2 i (U, Pu)O2 – Metoda za detekciju inertnog gasa i provodljivost
Engleski
Објављен 
31.10.2019  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Tehnologija nuklearnog goriva – Smernice za merenje specifične površine praha oksida uranijuma BET metodom
Engleski
Објављен 
26.06.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Tehnologija nuklearnog goriva – Hemijsko odvajanje i prečišćavanje uranijuma i plutonijuma u rastvorima azotne kiseline za analizu izotopa i razblaženih izotopa pomoću hromatografije sa ekstrakcijom rastvarača – Deo 1: Uzorci koji sadrže plutonijum u mikrogramskim količinama i uranijum u miligramskim količinama
Engleski
Објављен 
26.06.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Tehnologija nuklearnog goriva – Hemijsko odvajanje i prečišćavanje uranijuma i plutonijuma u rastvorima azotne kiseline za analizu izotopa i razblaženih izotopa pomoću hromatografije sa ekstrakcijom rastvarača – Deo 2: Uzorci koji sadrže plutonijum i uranijum u nanogramskim količinama i manjim
Engleski
Објављен 
26.06.2017  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Ponovno ispitivanje sinterovanja peleta za UO2, (U,Gd)O2 i (U,Pu)O2
Engleski
Објављен 
30.04.2018  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Nuklearna energija – Određivanje ukupnog sadržaja vodonika u PuO2 i UO2 prahovima i UO2, (U, Gd)O2 i (U, Pu)O2 u sinterovanim peletima – Metoda za ekstrakciju inertnog gasa i detekciju provodljivosti
Engleski
Објављен 
30.04.2018  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Nuklearna energija – Vrednovanje homogenosti distribucije gadolinijuma (Gd) u mešavinama goriva sa gadolinijumom i određivanje sadržaja Gd2O3 u gadolinijumskom gorivu u obliku peleta pomoću merenja elemenata uranijuma i gadolinijuma
Engleski
Објављен 
31.10.2019  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Zaštita od zračenja – Monitoring i interna dozimetrija osoblja izloženog medicinskim radionuklidima kao što su otvoreni izvori

117 found, page 1 from 6 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6