COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
03.05.2019  
str.
0 RSD 
PDF
Smola na bazi reaktivnih jedinjenja koja se koristi za električnu izolaciju — Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale — List 8: Smole za kablovski pribor;
Engleski
У припреми 
24.01.2020  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 3: Instrukcije za izračunavanje karakteristika termičke izdržljivosti
Engleski
У припреми 
29.03.2019  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Vulkanizovana vlakna za elektrotehnične svrhe - Deo 1: Definicije i opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
29.03.2019  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Vulkanizovana vlakna za elektrotehničke svrhe - Deo 3: Specifikacija za pojedinačne materijale - List 1: Ravne ploče
Engleski
У припреми 
24.01.2020  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Plastične folije za električne svrhe - Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 1: Biaksijalno orjentisana polipropilenska (PP) folija za kondenzatore
Engleski
У припреми 
05.07.2019  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Električni izolacioni sistemi - Procedure za termičko vrednovanje - Deo 33: Višefaktorsko vrednovanje sa povećanim faktorima pri povišenoj temperaturi
Srpski
Објављен 
01.01.1960  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Keramički proizvodi za elektrotehniku - Tolerancije
Srpski
Објављен 
01.01.1960  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Keramički proizvodi za elektrotehniku - Smernice za obradu površina
Engleski
Објављен 
28.06.2011  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Električna izolacija - Vrednovanje i određivanje termičkih karakteristika
Engleski
Објављен 
28.06.2011  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Metoda za određivanje ispitnih i uporednih indeksa stvaranja provodnih staza čvrstih izolacionih materijala
Engleski
Објављен 
28.06.2011  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Metoda za određivanje ispitnih i uporednih indeksa stvaranja provodnih staza čvrstih izolacionih materijala – Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Standardni uslovi za primenu pre i u toku ispitivanja čvrstih električnih izolacionih materijala
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 1: Postupci starenja i vrednovanje rezultata ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.10.2013  
73 str.
4578 RSD 
PDF
Izolacioni materijali u elektrotehnici — Svojstva termičke izdržljivosti — Deo 1: Postupci starenja i vrednovanje rezultata ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.06.2011  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 2: Određivanje svojstava termičke izdržljivosti električnih izolacionih materijala - Izbor kriterijuma za ispitivanje
Engleski
Објављен 
28.06.2011  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 3: Instrukcije za izračunavanje karakteristika termičke izdržljivosti
Engleski
Објављен 
28.06.2011  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 4-1: Peći za ispitivanje starenja - Peći sa jednom komorom
Engleski
Објављен 
28.06.2011  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 4-2: Peći za ispitivanje starenja - Precizne peći za temperature do 300 °C
Engleski
Објављен 
28.06.2011  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 4-3: Peći za ispitivanje starenja - Peći sa više komora
Engleski
Објављен 
28.06.2011  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Električni izolacioni materijali - Svojstva termičke izdržljivosti - Deo 5: Određivanje relativnog indeksa termičke izdržljivosti (RTE) izolacionih materijala

383 found, page 1 from 20 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7