Logo Институт за стандардизацију Србије
11030 Београд, Стевана Бракуса 2, p. p. 2105
Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257
Date: 2020-01-23
Time: 22:54


Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
Објављен 
31.03.2011  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Sistemi zaštite od atmosferskog pražnjenja — Simboli
Srpski
Објављен 
30.10.2017  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Sistemi zaštite od atmosferskog pražnjenja – Simboli
Engleski
Повучен 
29.05.2015  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPC) — Deo 1: Zahtevi za komponente za spajanje
Engleski
Повучен 
29.05.2015  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPC) — Deo 2: Zahtevi za provodnike i uzemljivače
Engleski
Повучен 
29.05.2015  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPC) — Deo 3: Zahtevi za iskrišta
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPC) — Deo 4: Zahtevi za držače provodnika
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPC) — Deo 5: Zahtevi za kućišta za pregled uzemljivača i zaptivke za uzemljivače
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPC) — Deo 6: Zahtevi za brojače udara atmosferskog pražnjenja
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPC) — Deo 7: Zahtevi za smeše za poboljšanje uzemljenja
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Zahtevi za specifičnom otpornošću prema prenaponima i prekomernoj struji usled atmosferskog pražnjenja za opremu koja ima telekomunikaciona pristupna mesta
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Sistemi upozorenja na pojavu grmljavine
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
3 str.
1070 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Sistemi upozorenja na pojavu grmljavine — Izmena 1
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
143 str.
5604 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja - Deo 1: Opšti principi
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
75 str.
4578 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 1: Opšti principi
Srpski
Објављен 
28.11.2016  
72 str.
5497 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja – Deo 1: Opšti principi
Engleski
Објављен 
24.03.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja – Deo 1: Opšti principi – Ispravka
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
222 str.
6631 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 2: Upravljanje rizikom
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
85 str.
4920 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 2: Upravljanje rizikom
Srpski
Објављен 
25.09.2017  
85 str.
5904 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 2: Upravljanje rizikom
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
321 str.
8086 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 3: Materijalno oštećenje objekata i opasnost po život
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
165 str.
5947 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 3: Fizičko oštećenje objekata i opasnost po život
Srpski
Објављен 
25.09.2017  
149 str.
6738 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 3: Fizičko oštećenje objekata i opasnost po život
Engleski
Повучен 
22.06.2015  
210 str.
6288 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 4: Električni i elektronski sistemi u objektima
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
96 str.
4920 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 4: Električni i elektronski sistemi u objektima
Engleski
Објављен 
24.03.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 4: Električni i elektronski sistemi u objektima - Ispravka
Srpski
Објављен 
30.10.2017  
94 str.
5904 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja – Deo 4: Električni i elektronski sistemi u objektima
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 1: Zahtevi za komponente za spajanje
Srpski
Објављен 
31.05.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 1: Zahtevi za komponente za povezivanje – Ispravka 1
Srpski
Објављен 
31.07.2017  
28 str.
3507 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 1: Zahtevi za komponente za povezivanje
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 1: Zahtevi za komponente za povezivanje
Srpski
Објављен 
31.01.2018  
29 str.
3507 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 1: Zahtevi za komponente za povezivanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 2: Zahtevi za provodnike i uzemljivače
Srpski
Објављен 
31.07.2017  
39 str.
4109 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 2: Zahtevi za provodnike i uzemljivače
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 3: Zahtevi za varničare
Srpski
Објављен 
31.05.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 3: Zahtevi za iskrišta – Ispravka 1
Srpski
Објављен 
31.07.2017  
22 str.
3102 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 3: Zahtevi za iskrišta
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 3: Zahtevi za iskrišta (ISG)
Srpski
Објављен 
31.01.2018  
28 str.
3507 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 3: Zahtevi za iskrišta (ISG)
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 4: Zahtevi za držače provodnika
Srpski
Објављен 
31.07.2017  
24 str.
3316 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 4: Zahtevi za držače provodnika
Srpski
Објављен 
30.04.2018  
27 str.
3507 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 4: Zahtevi za držače provodnika
Engleski
Објављен 
28.02.2018  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 4: Zahtevi za držače provodnika
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 5: Zahtevi za pregled uzemljivača za zgrade i združene uzemljivače
Srpski
Објављен 
31.05.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 5: Zahtevi za kućišta za pregled uzemljivača i zaptivke za uzemljivač – Ispravka 1
Srpski
Објављен 
31.07.2017  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 5: Zahtevi za kućišta za pregled uzemljivača i zaptivke za uzemljivač
Engleski
Објављен 
28.02.2018  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 5: Zahtevi za kućišta za pregled uzemljivača i zaptivke za uzemljivač
Srpski
Објављен 
30.04.2018  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 5: Zahtevi za kućišta za pregled uzemljivača i zaptivke za uzemljivač
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 6: Zahtevi za brojače udara atmosferskog pražnjenja (LSC)
Srpski
Објављен 
31.07.2017  
21 str.
3102 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 6: Zahtevi za brojače udara atmosferskog pražnjenja (LSC)
Engleski
Објављен 
28.01.2013  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 7: Zahtevi za ispune koje poboljšavaju uzemljenje
Srpski
Објављен 
31.05.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 7: Zahtevi za ispune za poboljšanje uzemljenja – Ispravka 1
Srpski
Објављен 
31.07.2017  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) — Deo 7: Zahtevi za ispune za poboljšanje uzemljenja
Engleski
Објављен 
25.04.2016  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Gustina atmosferskog pražnjenja zasnovana na sistemima za lokaciju atmosferskog pražnjenja (LLS) – Osnovni principi
Srpski
Објављен 
24.09.2018  
37 str.
4109 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 2: Zahtevi za provodnike i uzemljivače
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 2: Zahtevi za provodnike i uzemljivače
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 6: Zahtevi za brojače udara atmosferskog pražnjenja (LSC)
Srpski
Објављен 
24.09.2018  
29 str.
3507 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 6: Zahtevi za brojače udara atmosferskog pražnjenja (LSC)
Srpski
Објављен 
24.09.2018  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 7: Zahtevi za ispune za poboljšanje uzemljenja
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 7: Zahtevi za ispune za poboljšanje uzemljenja
Engleski
Објављен 
17.12.2018  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Zaštita od atmosferskog pražnjenja – Sistemi upozorenja na pojavu grmljavine
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
20 str.
2867 RSD 
PDF
Gromobranske instalacije - Opšti uslovi (identičan sa IEC 1024-1:1990)
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
21 str.
3102 RSD 
PDF
Gromobranske instalacije - Određivanje nivoa zaštite (ekvivalentan sa IEC 1024-1-1:1993)
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
35 str.
3894 RSD 
PDF
Gromobranske instalacije - Zaštita od elektromagnetskog impulsa atmosferskog pražnjenja - Deo 1: Opšti principi (identičan sa IEC 1312-1:1995)
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
21 str.
3102 RSD 
PDF
Zaštita od elektromagnetskog impulsa atmosferskog pražnjenja - Deo 4: Zaštita uređaja i opreme u postojećim objektima
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
118 str.
6309 RSD 
PDF
Gromobranske instalacije - Postupci pri projektovanju, izvodenju, održavanju, pregledima i verifikacijama
Srpski
Објављен 
30.10.2017  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gromobranske instalacije – Određivanje nivoa zaštite – Utvrđivanje prosečnog broja dana sa grmljavinom – Izokeraunička karta Srbije
Srpski
Објављен 
08.09.1996  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobranske instalacije - ctapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje
Srpski
Објављен 
08.09.1996  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobranske instalacije - ctapne hvataljke sa kružnim prstenom
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gromobrani - Vodovi - Materijal i uputstva o upotrebi
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Hvataljke
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Držac hvataljke
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Držac prstenastog voda
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gromobrani - Zaptivni lim
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Stezaljke za oluk (slivnik)
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Zateznik za vodove na zgradama sa mekim krovom
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gromobrani - Drveni stub za vodove na zgradama sa mekim krovom
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Stezaljke za penjalicu i štitnik
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije - Kutija za merni spoj
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Mehanička zaštita
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Obujmice za oluk - Slivnik
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi inastalacije od pocinkovanog čelika - Obujmica za cev
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Gromobrani - Prikljucna stopica
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Obuhvatnica
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Potpore za krovni vod za pricvršcivanje na slemenike
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Potpore za krovni vod za pricvršcivanje na slemenu
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Potpore za krovni vod krovova pokrivenih crepom i lepenkom
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Potpore za krovni vod krovova pokrivenih ravnim salonitom
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacija od pocinkovanog čelika - Potpore za krovni vod krovova pokrivenih talasastim salonitom
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Potpore za vodove
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Podstrejni nosaci za vodove na zgradama sa mekim krovom
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Zatezni nosac za vodove na zgradama za meki krov
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
14 str.
2310 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Prikljucnici i razdvojnici
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gromobrani - Ukrsni komadi za prolazne okrugle žice
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gromobrani - Ukrsni komadi za prolaznu žicu i traku
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gromobrani - Ukrsni komadi za prolazne trake
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gromobrani - Cilindricne spojnice
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Cevni uzemljivaci
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - ctapni uzemljivaci
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog čelika - Profilni uzemljivaci
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gromobrani - Pločasti uzemljivaci
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gromobrani - Vezivni elementi za zvezdasti uzemljivac
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Gromobrani - Držac vodova za pravougaono ukrštanje vodova na zgradama sa mekim krovom
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Gromobrani - Držac vodova za koso ukrštanje vodova na zgradama sa mekim krovom

103 found, page 1 from 1 Odštampaj rezultati pretrage        1 

Ovaj sajt je realizovan u okviru projekta CARDS 2006
Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia