Logo Институт за стандардизацију Србије
11030 Београд, Стевана Бракуса 2, p. p. 2105
Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257
Date: 2020-01-29
Time: 10:35


Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
20.12.2019  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-21: Ispitivanja - Ispitivanje U: Mehanička izdržljivost priključaka i sastavnih komponenata za montažu
Engleski
У припреми 
10.01.2020  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Pijezoelektrični senzori – Deo 3: Fizički senzori
Srpski
Објављен 
11.02.1989  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za primenu aluminijumskih elektrolitskih kondenzatora
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
149 str.
5604 RSD 
PDF
Čipovi inteligentnih sistema za praćenje – Studija izvodljivosti u vezi uključivanja RFID-a u električnu i elektronsku opremu za WEEE manadžment
Engleski
Објављен 
28.02.2019  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 6: Izveštaj o usaglašenosti Direktive 2012/19/EU i standarda iz serije EN 50625 i EN 50614
Engleski
Објављен 
30.01.2015  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje na kraju veka trajanja aparata za domaćinstvo koji sadrže isparljive fluorougljenike ili isparljive ugljovodonike — Deo 2: Specifikacija sanacije
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE — Deo 3-1: Specifikacija nezagađenja — Opšte
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-2: Tehnička specifikacija za smanjenje zagađenja – Sijalice
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-3: Specifikacija za smanjenje zagađenja – WEEE koji sadrži CRT-ove i ravne panel-displeje
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
60 str.
4020 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-4: Specifikacija za smanjenje zagađenja – oprema za izmenu temperature
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-5: Tehnička specifikacija za smanjenje zagađenja – Fotonaponski paneli
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 4: Specifikacija za sakupljanje i logistiku sa WEEE
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 5: Specifikacija za konačno postupanje sa WEEE frakcijama – Bakar i plemeniti metali
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jednostrano i dvostrano štampane ploče sa običnim rupama
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste:Jednostrano i dvostrano štampane ploče sa običnim rupama — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jednostrane i dvostrane štampane ploče sa metalizovanim rupama za direktno ubacivanje
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jednostrane i dvostrane štampane ploče sa metalizovanim rupama za direktno ubacivanje – Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2017  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste:Višeslojne štampane ploče
Engleski
Повучен 
31.07.2017  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Višeslojne štampane ploče — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste:Savitljive štampane ploče bez direktnih priključaka
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Savitljive štampane ploče bez direktnih priključaka — Izmena 2
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija sposobnosti: Savitljive štampane ploče bez direktnih priključaka
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Savitljive štampane ploče sa direktnim priključcima
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste:Savitljive štampane ploče sa direktnim priključcima — Izmena 2
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija sposobnosti: Savitljive štampane ploče sa direktnim priključcima
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Savitljivo-krute višeslojne štampane ploče sa direktnim priključcima
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Savitljivo-krute dvoslojne štampane ploče sa direktnim priključcima
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Savitljive višeslojne štampane ploče sa direktnim priključcima
Engleski
Повучен 
31.10.2016  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi metaloslojni polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Повучен 
31.10.2016  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi metaloslojni polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja E
Engleski
Повучен 
31.10.2016  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi metaloslojni polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
31.05.2018  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa tečnim ili čvrstim elektrolitom
Engleski
Повучен 
31.05.2018  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa tečnim ili čvrstim elektrolitom - Izmena 3
Engleski
Повучен 
31.05.2018  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa čvrstim elektrolitom i poroznom anodom (podvrsta 3)
Engleski
Повучен 
31.05.2018  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa čvrstim elektrolitom i poroznom anodom (podvrsta 3) - Izmena 2
Engleski
Повучен 
31.05.2018  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa tečnim elektrolitom i poroznom anodom (podvrsta 2)
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi metalizirani polikarbonatski kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi kondenzatori za jednosmernu struju sa elektrodama od tankih metalnih folija i sa polikarbonatskim dielektrikom
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi kondenzatori za jednosmernu struju sa elektrodama od tankih metalnih folija i sa polikarbonatskim dielektrikom - Nivo ocenjivanja E
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi kondenzatori za jednosmernu struju sa elektrodama od tankih metalnih folija i sa polikarbonatskim dielektrikom - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi polipropilenski metaloslojni kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
31.10.2016  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja DZ
Engleski
Повучен 
31.10.2016  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Opšta specifikacija: Promenljivi kondenzatori (kvalifikaciona potvrda i potvrda sposobnosti)
Engleski
Повучен 
31.10.2016  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Promenljivi kondenzatori (kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
31.10.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Jednoobrtni disk trimer kondenzatori (kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
31.10.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Višeobrtni koncentrični kondenzatori (kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
31.10.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Okretni vazdušni kondenzatori (kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
31.10.2016  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Kompresioni trimer-kondenzatori (kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
28.02.2018  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi tankoslojni otpornici male snage
Engleski
Објављен 
29.12.2008  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi tankoslojni otpornici male snage
Engleski
Објављен 
29.12.2008  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni otpornici male snage - Metaloslojni otpornici na visokokvalitetnoj keramici, sa konformnom prevlakom ili zaliveni, sa aksijalnim ili šablonskim izvodima
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni otpornici male snage — Metaloslojni otpornici na visokokvalitetnoj keramici, sa zaštitnim premazom ili zaliveni, sa aksijalnim ili oblikovanim izvodima — Izmena 1
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
1 str.
944 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni otpornici male snage — Metaloslojni otpornici na visokokvalitetnoj keramici, sa zaštitnim premazom ili zaliveni, sa aksijalnim ili oblikovanim izvodima — Ispravka
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi nemotani otpornici malih snaga (nivo ocenjivanja M)
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi nemotani otpornici male snage (nivo ocenjivanja P)
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi nemotani otpornici male snage (nivoi ocenjivanja SB i SC)
Engleski
Објављен 
29.12.2008  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi otpornici snage
Engleski
Објављен 
29.12.2008  
3 str.
1070 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi otpornici snage - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.12.2008  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi otpornici snage (Nivo ocenjivanja S)
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi otpornici snage (nivo ocenjivanja M)
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi otpornici snage (nivo ocenjivanja H)
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi otpornici snage - Potvrda sposobnosti
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi otpornici snage - Potvrda sposobnosti
Engleski
Повучен 
28.07.2016  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi otpornici male snage za površinsku ugradnju (SMD)
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi tankoslojni otpornici male snage za površinsku ugradnju (SMD)
Engleski
Објављен 
29.12.2008  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD-otpornici male snage - Pravougaoni - Klase stabilnosti 0,1; 0,25; 0,5; 1
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage — Pravougaoni — Klase stabilnosti 0,1; 0,25; 0,5; 1 — Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage - Pravougaoni - Klase stabilnosti 1; 2
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
3 str.
1070 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage - Pravougaoni - Klase stabilnosti 1; 2
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage — Pravougaoni — Klase stabilnosti 1; 2 — Izmena 2
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage – Pravougaoni – Klase stabilnosti 1; 2 – Izmena 3
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage - Cilindrični - Klase stabilnosti 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage - Cilindrični - Klase stabilnosti 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage — Cilindrični — Klase stabilnosti 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 — Izmena 2
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage – Cilindrični – Klase stabilnosti 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 – Izmena 3
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi nemotani visokostabilni otpornici male snage za površinsku ugradnju (SMD) - Pravougaoni - Klase stabilnosti 0,1; 0,25
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi metaloslojni visokostabilni SMD otpornici male snage — Pravougaoni — Klase stabilnosti 0,1; 0,25
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni visokostabilni otpornici male snage za površinsku ugradnju (SMD) — Pravougaoni — Klase stabilnosti 0,1; 0,25 — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi metaloslojni visokostabilni SMD otpornici male snage – Pravougaoni – Klase stabilnosti 0,1; 0,25 – Izmena 2
Engleski
Повучен 
28.02.2018  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi motani otpornici snage za površinsku ugradnju (SMD)
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi žičani otpornici male snage za površinsku montažu (SMD)
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
4 str.
1070 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi žičani otpornici male snage za površinsku montažu (SMD) – Izmena 1
Engleski
Повучен 
28.02.2018  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi motani otpornici snage za površinsku montažu (SMD) - Pravougaoni - Klase stabilnosti 0,5; 1; 2
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi žičani otpornici male snage za površinsku montažu (SMD) — Pravougaoni — Klase stabilnosti 0,5; 1; 2
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Pobuđeni priključkom sa navojem i obrtni trimer potenciometri
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Opšta specifikacija: Termistori
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom (izvodi u čvrstom staklu ili emajlu)
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom (izolacioni odstojnici u omotačima)
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom (tipa diska)
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom (tipa valjka)
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW)
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) — Potvrda sposobnosti
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jedinke kristala kvarca (Potvrda sposobnosti)
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Jedinke kristala kvarca (Potvrda sposobnosti)
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jedinke kristala kvarca (Kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Jedinke kristala kvarca (Kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
31.10.2014  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Oscilatori kontrolisani kristalom varca (Kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
31.10.2014  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca (Kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Dielektrični rezonatori tipa talasovoda
Engleski
Објављен 
28.09.2010  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Dielektrični rezonatori tipa talasovoda — Potvrda sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Pijezoelektrična svojstva keramičkih materijala i komponenata - Deo 1: Termini i definicije
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Pijezoelektrična svojstva keramičkih materijala i komponenata - Deo 2: Metode merenja - Mala snaga
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Pijezoelektrična svojstva keramičkih materijala i komponenata - Deo 3: Metode merenja - Velika snaga
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Obeležavanje električnih i elektronskih uređaja prema članu 11(2) Direktive 2002/96/EC (WEEE)
Engleski
Повучен 
28.07.2015  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje na kraju veka trajanja sa aparatima za domaćinstvo koji sadrže isparljive fluorougljenike ili isparljive ugljovodonike
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa uređajima za domaćinstvo na kraju njihovog životnog veka, koji sadrže nestabilne ugljovodonike ili nestabilne fluorokarbonate
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Tehnička dokumentacija za ocenjivanje električnih i elektronskih proizvoda u odnosu na ograničenje sadržaja opasnih supstanci
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE — Deo 1: Opšti zahtevi za postupanje
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 2: Zahtevi za postupanje sa sijalicama
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 2-2: Zahtevi za postupanje sa WEEE koji sadrži CRT-ove i ravne panel-displeje
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 2-3: Zahtevi za postupanje sa opremom za izmenu temperature ili drugim WEEE koji sadrži VFC i/ili VHC
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 2-4: Zahtevi za postupanje sa fotonaponskim panelima
Engleski
Повучен 
24.09.2019  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Šifarsko obeležavanje otpornika i kondenzatora
Engleski
Повучен 
24.09.2019  
1 str.
0 RSD 
PDF
Šifarsko obeležavanje otpornika i kondenzatora – Ispravka
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Kodovi za obeležavanje otpornika i kondenzatora
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Preporučena serija brojeva za otpornike i kondenzatore
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-20: Ispitivanja - Ispitivanje T: Metode ispitivanja lemljivosti i otpornosti prema toploti lemljenja komponenata sa olovom
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-21: Ispitivanja - Ispitivanje U: Mehanička izdržljivost priključaka i sastavnih komponenata za ugradnju
Engleski
Повучен 
31.07.2019  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2: Ispitivanja — Uputstvo za T-ispitivanja: Lemljenje
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-54: Ispitivanja - Ispitivanje Ta: Ispitivanje lemljivosti elektronskih komponenata metodom ravnotežnog kvašenja
Engleski
Повучен 
31.05.2018  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-58: Ispitivanja - Ispitivanje Td: Metode ispitivanja za lemljivost, otpornost na razlaganje pri metalizaciji i otpornost prema toploti lemljenja komponenata za površinsku ugradnju (SMD)
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2-58: Ispitivanja — Ispitivanje Td: Metode ispitivanja za lemljivost, otpornost na razlaganje metalizacije i otpornost na grejanje pri lemljenju komponenata za površinsku ugradnju (SMD)
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline – Deo 2-58: Ispitivanja – Ispitivanje Td: Metode ispitivanja za lemljivost, otpornost na razlaganje metalizacije i otpornost na grejanje pri lemljenju komponenata za površinsku montažu (SMD) – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-69: Ispitivanja - Ispitivanje Te: Ispitivanje lemljivosti elektronskih komponenata za površinsku ugradnju (SMD) metodom ravnotežnog kvašenja
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
59 str.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-69: Ispitivanja - Ispitivanje Te/Tc: Ispitivanje lemljivosti elektronskih komponenata i štampanih ploča metodom ravnomernog kvašenja (merenjem sile)
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
9 str.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-69: Ispitivanja - Ispitivanje Te/Tc: Ispitivanje lemljivosti elektronskih komponenata i štampanih ploča metodom ravnomernog kvašenja (merenjem sile) - Ispravka
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-77: Ispitivanja - Ispitivanje 77: Čvrstoća tela i šok pri udaru
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
73 str.
4578 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2-82: Ispitivanja — Ispitivanje XW1: Metode ispitivanja metalnih neravnina za elektronske i električne komponente
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja na okolinu — Deo 2-83: Ispitivanja — Ispitivanje Tf: Ispitivanje lemljivosti elektronskih komponenata za površinsku montažu (SMD) metodom ravnomernog kvašenja korišćenjem paste za lemljenje
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline – Deo 3-13: Prateća dokumentacija i uputstvo za T-ispitivanje: Lemljenje
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Sistemi mreža za štampana kola
Engleski
Повучен 
29.02.2012  
98 str.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
29.02.2012  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija - Izmena 11
Engleski
Објављен 
29.02.2012  
80 str.
4578 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje — Deo 1: Opšta specifikacija — Izmena 11
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
85 str.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje — Deo 2: Specifikacija podvrste: priključak nepromenljivih tankoslojnih otpornika male snage
Engleski
Објављен 
31.05.2013  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje — Deo 8: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi otpornici za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje — Deo 8-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi slojni otpornici male snage za površinsku montažu (SMD) za elektronske uređaje, klasifikacionog nivoa G
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 9: Specifikacija podvrste - Mreže nepromenljivih otpornika za površinsku ugradnju sa pojedinačno merljivim otpornicima
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 9-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Mreže nepromenljivih otpornika za površinsku ugradnju, sa pojedinačno merljivim otpornicima - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
31.03.2011  
87 str.
4920 RSD 
PDF
Jedinke kristala kvarca ocenjenog kvaliteta – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Jedinke kristala kvarca ocenjenog kvaliteta – Deo 1: Opšta specifikacija – Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.03.2011  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Jedinke kristala kvarca ocenjenog kvaliteta – Deo 3: Standard za spoljne oblike i mere i spojeve izvoda
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
125 str.
5604 RSD 
PDF
Projektovanje, izrada i montaža štampanih ploča — Termini i definicije
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Metode merenja strujnog šuma nepromenljivih otpornika
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 1: Pakovanje komponenata sa aksijalnim izvodima na neprekidne trake
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje – Deo 1: Pakovanje komponenata sa aksijalnim izvodima na neprekidne trake
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 2: Pakovanje komponenata sa jednosmernim izvodima na neprekidne trake
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje — Deo 2: Pakovanje komponenata sa jednosmernim izvodima na neprekidnim trakama
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 3: Pakovanje komponenata za površinsku ugradnju na neprekidne trake
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje — Deo 3: Pakovanje komponenata za površinsku montažu na neprekidne trake
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 3-1: Pakovanje komponenata za površinsku ugradnju na neprekidne trake - Tip V - Presovane trake-nosioci
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 3-2: Pakovanje komponenata za površinsku ugradnju na neprekidne trake - Tip VI - Blister trake-nosioci širine 4 mm
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 4: Skladišta zalivenih elektronskih komponenata u pakovanjima oblika E i G
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Pakovanje komponenti za automatsko rukovanje — Deo 4: Ambalaža za pakovanje elektronskih komponenti različitih oblika
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 5: Matrične ploče
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 5: Matrične ploče - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 6: Pakovanje komponenata za površinsku ugradnju u kutiju za rasuti teret
Engleski
Објављен 
31.05.2013  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Provera mera komponenata cilindričnog oblika sa aksijalnim priključcima
Srpski
Објављен 
27.08.2013  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Preporučeni prečnici žičanih priključaka kondenzatora i otpornika
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
88 str.
4920 RSD 
PDF
Pijezoelektrični filtri ocenjenog kvaliteta - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.04.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Pijezoelektrični filtri ocenjenog kvaliteta – Deo 1: Opšta specifikacija – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Pijezoelektrični filtri - Deo 2: Uputstvo za upotrebu pijezoelektričnih filtara - Odeljak 2: Pijezoelektrični keramički filtri
Engleski
Објављен 
31.03.2011  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Piezoelektrični filtri ocenjenog kvaliteta – Deo 3: Standard za spoljne oblike i mere i spojeve izvoda
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Pijezoelektrični filtri ocenjenog kvaliteta - Deo 4: Specifikacija podvrste - Potvrda sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Pijezoelektrični filtri ocenjenog kvaliteta - Deo 4-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Potvrda sposobnosti
Engleski
Повучен 
27.04.2012  
94 str.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
29.11.2019  
87 str.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
92 str.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 11: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metaloslojni polietilentereftalatni dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 11-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metaloslojni polietilentereftalatni dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
24.03.2015  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 13: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metaloslojni polipropilenski dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
61 str.
4278 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 13: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi metaloslojni polipropilenski dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 13-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metaloslojni polipropilenski dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja E
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
58 str.
4020 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 14: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
72 str.
4578 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 14: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i za priključivanje na mrežu za napajanje
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 14: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i za priključivanje na mrežu za napajanje – Izmena 1
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
3 str.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 14: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i za priključivanje na mrežu za napajanje – Ispravka
Engleski
Повучен 
27.03.2019  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 14-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje radiofrekvencijskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje - Nivo ocenjivanja D
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 14-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju – Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje – Nivo ocenjivanja DZ
Engleski
Повучен 
31.07.2019  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 14-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje - Samo ispitivanja bezbednosti
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 14-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju – Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje – Ispitivanja bezbednosti
Engleski
Повучен 
27.03.2019  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 14-3: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje - Nivo ocenjivanja DZ
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 15: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa tečnim ili čvrstim elektrolitom
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 16: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi metalizovani polipropilenski dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 16-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi metalizovani polipropilenski kondenzatori za jednosmernu struju - Nivoi ocenjivanja E i EZ
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 17: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi metalizovani polipropilenski dielektrični kondenzatori za naizmeničnu struju i pulsni kondenzatori
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 17-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metalizovani polipropilenski dielektrični kondenzatori za naizmeničnu struju i pulsni kondenzatori - Nivoi ocenjivanja E i EZ
Engleski
Повучен 
31.07.2019  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 18: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori za površinsku ugradnju sa čvrstim (MnO2) i tečnim elektrolitom
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 18: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori za površinsku montažu sa čvrstim (MnO2) i tečnim elektrolitom
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 18-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori za površinsku ugradnju sa čvrstim (MnO2) i tečnim elektrolitom - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 18-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori za površinsku ugradnju sa tečnim elektrolitom - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 19: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
2 str.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 19: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju – Ispravka
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 19: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi metalizovani polietilen-tereftalatni film kondenzatori za jednosmerni napon i površinsku montažu
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 19-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
28.04.2017  
2 str.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 19-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju – Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju – Nivo ocenjivanja EZ – Ispravka
Engleski
Повучен 
24.03.2015  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 2: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 2: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Повучен 
24.09.2018  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 20: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metalizovani polifenilen sulfid kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 20: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi metalizovani polifenilen-sulfid filmkondenzatori za jednosmerni napon i površinsku montažu
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 20-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metalizovani polifenilen sulfidni kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
24.03.2015  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 21: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju, klasa 1
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 2-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju - Nivoi ocenjivanja E i EZ
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
87 str.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 21: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju, klasa 1
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 21-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju, klasa 1 - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
24.03.2015  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 22: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju, klasa 2
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
93 str.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 22: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju, klasa 2
Engleski
Објављен 
28.08.2009  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 22-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju, klasa 2 - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 23: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metalizovani polietilen-naftalatni kondenzatori za jednosmernu struju za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 23: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi metalizovani polietilen-naftalatni kondenzatori za jednosmerni napon i površinsku montažu
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 23-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metalizovani polietilen-naftalatni kondenzatori za jednosmernu struju za površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
24.09.2018  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 24: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi tantal-elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 24: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi tantal-elektrolitski kondenzatori sa provodnim polimernim čvrstim elektrolitom za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
31.05.2017  
5 str.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 24: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi tantal-elektro¬litski kondenzatori sa provodnim polimernim čvrstim elektrolitom za površinsku montažu – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 24-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi tantal elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
24.09.2018  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 25: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 25: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa provodnim polimernim čvrstim elektrolitom za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 25-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
69 str.
4278 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 26: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 26-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
24.09.2019  
65 str.
4278 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 3: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi tantal-elektrolitski kondenzatori sa mangan-dioksid čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju
Engleski
Повучен 
24.09.2019  
1 str.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 3: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi tantal-elektro¬litski kondenzatori sa mangan-dioksid čvrstim elektro¬litom za površinsku ugradnju – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 3: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi tantal-elektrolitski kondenzatori sa mangan-dioksidnim čvrstim elektrolitom za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 3-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi tantal-elektrolitski kondenzatori sa mangan-dioksid čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
28.04.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 3-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju – Nepromenljivi tantal-elektrolitski kondenzatori sa mangan-dioksid čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju – Nivo ocenjivanja EZ – Ispravka
Engleski
Повучен 
29.11.2019  
81 str.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 4: Specifikacija podvrste - Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa čvrstim (MnO2) i tečnim elektrolitom
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 4: Specifikacija podvrste – Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa čvrstim (MnO2) i tečnim elektrolitom
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 4-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa tečnim elektrolitom - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
28.04.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 4-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju – Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa tečnim elektrolitom – Nivo ocenjivanja EZ – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 4-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa čvrstim (MnO2) elektrolitom - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
28.04.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 4-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju – Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa čvrstim (MnO2) elektrolitom – Nivo ocenjivanja EZ – Ispravka
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 6: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metalizovani polikarbonatni kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 6-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metalizovani polikarbonatni kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja E
Engleski
Повучен 
31.05.2018  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 8: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi keramički kondenzatori, klasa 1
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 8: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi kondenzatori sa keramikom kao dielektrikom, klasa 1
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
3 str.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 8: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi kondenzatori sa keramikom kao dielektrikom, klasa 1 - Ispravka
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 8-1 : Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi keramički kondenzatori, klasa 1 - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
31.05.2018  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 9: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi keramički kondenzatori, klasa 2
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 9: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi kondenzatori sa keramikom kao dielektrikom, klasa 2
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 9-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi keramički kondenzatori, klasa 2 - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
112 str.
5261 RSD 
PDF
Potenciometri za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Potenciometri za elektronske uređaje – Deo 2: Specifikacija podvrste – Potenciometri podešavani vijkom i obrtni trimer-potenciometri
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Potenciometri za elektronske uređaje – Deo 5: Specifikacija podvrste – Jednoobrtni žičani i nežičani potenciometri male snage
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Potenciometri za elektronske uređaje – Deo 6: Specifikacija podvrste – Trimer-potenciometri za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Metoda merenja nelinearnosti u otpornicima
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
66 str.
4278 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinki kristala kvarca tehnikom nulte faze u pi-četvoropolu - Deo 1: Osnovna metoda za merenje rezonantne frekvencije i rezonantne otpornosti jedinki kristala kvarca tehnikom nulte faze u pi-četvoropolu
Engleski
Објављен 
31.03.2011  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca – Deo 11: Metode za određivanje rezonantne frekvencije pod opterećenjem fL i efektivne kapacitivnosti opterećenja CLeff korišćenjem tehnika automatskog analizatora mreže i korekcije greške
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinki kristala kvarca tehnikom nulte faze u pi-četvoropolu – Deo 2: Metode faznog pomaka za merenje dinamičke kapacitivnosti jedinke kristala kvarca
Engleski
Објављен 
27.08.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca tehnikom nulte faze u pi-četvoropolu – Deo 3: Osnovna metoda za merenje parametara na dva priključka jedinki kristala kvarca do 200 MHz tehnikom nulte faze u pi-četvoropolu sa kompenzacijom paralelne kapacitivnosti C0
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca tehnikom nulte faze u pi-četvoropolu - Deo 4: Metoda za merenje rezonantne frekvencije pod opterećenjem fL, rezonantne otpornosti sa opterećenjem RL i izračunavanje drugih izvedenih vrednosti jedinki kristala kvarca do 30 MHz
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
108 str.
5261 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca - Deo 5: Metode za određivanje ekvivalentnih električnih parametara korišćenjem tehnika automatskog analizatora mreže i korekcije greške
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca – Deo 6: Merenje zavisnosti od nivoa pobude (DLD)
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Merenje parametara pojedinačnog kristala kvarca — Deo 6: Merenje zavisnosti od nivoa pobude (DLD)
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca - Deo 7: Merenje kratkotrajnog smanjenja aktivnosti i frekvencije jedinki kristala kvarca
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca - Deo 8: Ispitni uređaj za jedinke kristala kvarca za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca – Deo 8: Ispitni uređaj za jedinke kristala kvarca za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca - Deo 9: Merenje sporednih rezonancija pijezoelektričnih jedinki kristala
Engleski
Повучен 
31.07.2019  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Direktno zagrevani termistori, sa negativnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
4 str.
0 RSD 
PDF
Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom – Deo 1: Opšta specifikacija - Ispravka
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom - Deo 2: Specifikacija podvrste - Termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom — Deo 2: Specifikacija podvrste — Termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom za površinsku ugradnju — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.03.2011  
91 str.
4920 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Piezoelektrični, dielektrični i elektrostatički oscilatori ocenjenog kvaliteta – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
29.02.2016  
74 str.
4578 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta – Deo 3: Standard za spoljne oblike i mere i spojeve izvoda
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
30 str.
3080 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca, ocenjenog kvaliteta — Deo 3: Standardni spoljni izgled i izvodi
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
66 str.
4278 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta - Deo 4: Specifikacija podvrste - Potvrda sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta - Deo 4-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Potvrda sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta - Deo 5: Specifikacija podvrste - Kvalifikaciona potvrda
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta - Deo 5-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Kvalifikaciona potvrda
Engleski
Објављен 
27.08.2012  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta – Deo 6: Metoda merenja podrhtavanja faze za kvarcne kristalne oscilatore i SAW oscilatore – Smernice za primenu
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Metode merenja i ispitivanja za jedinke kristala kvarca akustične viljuške u opsegu od 10 kHz do 200 kHz i standardne vrednosti
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Metoda za određivanje prostora potrebnog za kondenzatore i otpornike sa radijalnim priključcima
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
62 str.
4278 RSD 
PDF
Termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1: Opšta specifikacija - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Ograničena primena struje - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Primena grejnog elementa - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1-3: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Primena početne udarne struje - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1-4: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Osetljiva primena - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
29.11.2019  
57 str.
4020 RSD 
PDF
Sintetički kristal kvarca – Specifikacije i smernice za upotrebu
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Sintetički kristal kvarca – Specifikacije i smernice za upotrebu
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
85 str.
4920 RSD 
PDF
Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) ocenjenog kvaliteta - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) ocenjenog kvaliteta — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
31.08.2015  
121 str.
5604 RSD 
PDF
Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) ocenjenog kvaliteta - Deo 2: Uputstvo za upotrebu
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
67 str.
4278 RSD 
PDF
Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) ocenjenog kvaliteta – Deo 2: Uputstvo za upotrebu
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) ocenjenog kvaliteta - Deo 3: Standard za spoljni oblik i mere
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori i otpornici za elektronske uređaje - Preporučene mere krajeva osovina i cevčica i mere za montažu elektronskih komponenata sa jednim otvorom, montiranih u cevčicu, na koje se deluje osovinom
Engleski
Објављен 
28.04.2017  
2 str.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori i otpornici za elektronske uređaje – Preporučene mere krajeva osovina i cevčica i mere za montažu elektronskih komponenata sa jednim otvorom, montiranih u cevčicu, na koje se deluje osovinom – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
36 str.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi induktivni kalemovi za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi induktivni kalemovi za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 2: Specifikacija podvrste
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi induktivni kalemovi za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 2-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Induktivni kalemovi za koje se zahtevaju ispitivanja bezbednosti - Nivo ocenjivanja D
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Nepromenljivi induktivni kalemovi za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 2-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Induktivni kalemovi za koje se zahtevaju samo ispitivanja bezbednosti
Engleski
Повучен 
27.04.2012  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
76 str.
4578 RSD 
PDF
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 2: Specifikacija podvrste - Pasivne filtarske jedinice na koje se primenjuju ispitivanja bezbednosti - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Kompletne filtarske jedinice za potiskivanje radio-smetnji - Deo 2-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Filtri za koje se zahtevaju ispitivanja bezbednosti (nivo ocenjivanja D/DZ)
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Kompletne filtarske jedinice za potiskivanje radio-smetnji - Deo 2-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Filtri za koje se zahtevaju ispitivanja bezbednosti (samo ispitivanja bezbednosti)
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
81 str.
4920 RSD 
PDF
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji — Deo 3: Pasivne filtarske jedinice za koje se primenjuju ispitivanja za bezbednost pri upotrebi
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
3 str.
0 RSD 
PDF
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji – Deo 3: Pasivne filtarske jedinice za koje se primenjuju ispitivanja za bezbednost pri upotrebi – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.02.2019  
3 str.
0 RSD 
PDF
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji — Deo 3: Pasivne filtarske jedinice za koje se primenjuju ispitivanja za bezbednost pri upotrebi
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Uputstvo sa informacijama o primeni kondenzatora, otpornika, induktivnih kalemova i kompletnih filtarskih jedinica za potiskivanje elektromagnetskih smetnji
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Rezonatori sa površinskim akustičnim talasima (SAW) - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Rezonatori sa površinskim akustičnim talasima (SAW) - Deo 2: Uputstvo za upotrebu
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Varistori za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
97 str.
4920 RSD 
PDF
Proizvodi za montažu štampanih ploča — Podaci za opisivanje proizvodnje i metodologije prenosa — Deo 2-2: Zahtevi podvrste za primenu podataka za opisivanje proizvodnje štampanih ploča
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 1-1: Generički zahtevi - Razmatranje ravnosti za elektronske sklopove
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
89 str.
4920 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 1-2: Generički zahtevi - Kontrolisana impedansa
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
72 str.
4578 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-1: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Generički zahtevi
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
110 str.
5261 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-2: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Diskretne komponente
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
65 str.
4278 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-3: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Komponente sa izvodima u obliku krila galeba na dve strane
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-4: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Komponente sa J-izvodima na dve strane
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
93 str.
4920 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-5: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Komponente sa izvodima u obliku krila galeba na četiri strane
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-6: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Nosači čipa sa J-izvodima na četiri strane
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
69 str.
4278 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-8: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Komponente u ravni (BGA, FBGA, CGA, LGA)
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 7: Elektronske komponente nultog usmerenja za izradu CAD biblioteke
Engleski
Објављен 
28.06.2018  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča – Izrada i upotreba – Deo 7: Elektronske komponente nultog usmerenja za izradu CAD biblioteke
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Deo 1: Opšte metode ispitivanja i metodologija
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Metode ispitivanja električnih materijala, štampanih kola i ostalih struktura međusobnog povezivanja i sklopova — Deo 11: Merenje temperature topljenja ili opsega temperatura topljenja legura za lemljenje
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
129 str.
5604 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Deo 2: Metode ispitivanja za materijale za strukture međusobnog povezivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje – Deo 2-719: Metode ispitivanja materijala za strukture međusobnog povezivanja – Relativna permitivnost i tangens ugla gubitaka (od 500 MHz do 10 GHz)
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje — Deo 2-721: Metode ispitivanja za materijale za strukture međusobnog povezivanja — Merenje relativne permitivnosti i merenje ugla gubitaka laminata obloženog bakarnom folijom na mikrotalasnim frekvencijama, korišćenjem spregnutih dielektričnih rezonatora
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
126 str.
5604 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Deo 3: Metode ispitivanja za strukture međusobnog povezivanja (štampane ploče)
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja i sklopove – Deo 3-719: Metode ispitivanja za strukture međusobnog povezivanja (štampane ploče) – Praćenje otpornosti jednostrano metalizovanih rupa (PTH) tokom cikličnih promena temperature
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
130 str.
5604 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Deo 5: Metode ispitivanja za sklopove štampanih ploča
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje – Deo 5-1: Opšte metode ispitivanja za materijale i sklopove – Smernice za sklopove štampanih ploča
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje — Deo 5-2: Opšte metode ispitivanja za materijale i sklopove — Lemni fluks za montažu štampanih ploča
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje — Deo 5-3: Opšte metode ispitivanja za materijale i sklopove – Lemna pasta za montažu štampanih ploča
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje — Deo 5-4: Opšte metode ispitivanja za materijale i sklopove — Lemne legure i topljive pune i šuplje žice sa fluksom i bez fluksa za montažu štampanih ploča
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje – Deo 5-503: Opšte metode ispitivanja za materijale i sklopove – Ispitivanje provodnih anodnih slojeva (CAF) štampanih ploča
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
91 str.
4920 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Deo 6: Metode ispitivanja za materijale koji se koriste u proizvodnji elektronskih sklopova
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćenje za elektronski sklop - Deo 1-1: Zahtevi za fluks lemljenja za visokokvalitetne spojeve na elektronskim sklopovima
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćenje za elektronski sklop - Deo 1-2: Zahtevi za paste za lemljenje za visokokvalitetne spojeve na elektronskim sklopovima
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćivanje elektronskih elemenata — Deo 1-2: Zahtevi za paste za lemljenje za visokokvalitetne spojeve pri montaži elektronskih elemenata
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
79 str.
4578 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćenje za elektronski sklop - Deo 1-3: Zahtevi za elektronske kategorije legura za lemljenje i čvrste lemove sa fluksom i bez fluksa za primene u ektronskim lemljenjima
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćivanje pri elektronskoj montaži — Deo 1-3: Zahtevi za kategorije legura za elektronsko lemljenje i čvrste lemove sa fluksom i bez fluksa za aplikacije elektronskog lemljenja — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
97 str.
4920 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča - Deo 1: Osnovna specifikacija - Zahtevi za lemljene električne i elektronske sklopove prilikom površinske ugradnje i primene odgovarajućih tehnika sklapanja
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča — Deo 1: Generička specifikacija — Zahtevi za lemljene električne i elektronske sklopove za površinsku ugradnju i primene odgovarajućih tehnika sklapanja
Engleski
Повучен 
30.08.2016  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča - Deo 2: Specifikacija podvrste - Zahtevi za lemljene sklopove prilikom površinske ugradnje
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča — Deo 2: Specifikacija podvrste — Zahtevi za lemljene sklopove za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
28.06.2018  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča – Deo 2: Specifikacija podvrste – Zahtevi za lemljene sklopove za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča - Deo 3: Specifikacija podvrste - Zahtevi za lemljene sklopove prilikom ugradnje kroz otvor
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča – Deo 3: Specifikacija podvrste – Zahtevi za lemljene sklopove koji se montiraju kroz otvor
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča - Deo 4: Specifikacija podvrste - Zahtevi za priključke lemljenih sklopova
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča – Deo 4: Specifikacija podvrste – Zahtevi za montažu lemljenih sklopova
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
83 str.
4920 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča — Deo 6: Kriterijumi za procenu šupljina u lemljenim spojevima kod BGA tipa i LGA tipa i metoda merenja
Engleski
Повучен 
31.05.2019  
154 str.
5947 RSD 
PDF
Zahtevi za izradu lemljenih elektronskih sklopova - Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
31.05.2019  
134 str.
5604 RSD 
PDF
Zahtevi za izradu lemljenih elektronskih sklopova - Deo 2: Sklopovi za površinsku ugradnju
Engleski
Повучен 
31.05.2019  
99 str.
4920 RSD 
PDF
Zahtevi za izradu lemljenih elektronskih sklopova - Deo 3: Sklopovi za ugradnju kroz otvor
Engleski
Повучен 
31.05.2019  
65 str.
4278 RSD 
PDF
Zahtevi za izradu lemljenih elektronskih sklopova - Deo 4: Priključci sklopova
Engleski
Повучен 
31.05.2019  
88 str.
4920 RSD 
PDF
Zahtevi za izradu lemljenih elektronskih sklopova - Deo 5: Ponovna izrada, modifikacija i popravka lemljenih elektronskih sklopova
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Sistemi ocenjivanja kvaliteta - Deo 1: Registrovanje i analiza neispravnosti na sklopu štampane ploče
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Sistemi ocenjivanja kvaliteta - Deo 2: Izbor i primena planova uzorkovanja za kontrolisanje elektronskih komponenata i kućišta
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
69 str.
4278 RSD 
PDF
Sistemi ocenjivanja kvaliteta — Deo 3: Izbor i primena planova uzorkovanja za štampane ploče i laminat za proveru gotovog proizvoda i provere u toku procesa
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Pijezoelektrične komponente — Priprema crteža za spoljni oblik i mere površinski montiranih komponenata (SMD) za kontrolu i selekciju frekvencija — Opšta pravila
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Piezoelektrične komponente – Priprema crteža za spoljni oblik i mere površinski montiranih komponenata (SMD) za kontrolu i selekciju frekvencija – Opšta pravila
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-1: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane fenolno celuloznim papirom, obložene bakarnom folijom, ekonomskog kvaliteta
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-10: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane cijanid esterom, modifikovanim ili nemodifikovanim, bromiranim epoksidnim tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
28.04.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-10: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane cijanid-esterom, modifikovanim ili nemodi¬fikovanim, bromiranim epoksidnim tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-11: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane polimidom, modifikovanim ili nemodifikovanim, bromiranim epoksidnim tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
28.04.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-11: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane polimidom, modi-fikovanim ili nemodifikovanim, bromiranim epoksidnim tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-12: Skup specifikacija podvrste za ojačane osnovne materijale, obložene i neobložene - Laminat od epoksidnog netkanog aramida definisane zapaljivosti, obložen bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-13: Skup specifikacija podvrste za ojačane osnovne materijale, obložene i neobložene - Laminat od cijanid estra netkanog aramida definisane zapaljivosti, obložen bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-18: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Poliesterska laminirana ploča ojačana netkanim staklenim vlaknima definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložena bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-19: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane epoksidnim linearnim staklenim vlaknima definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-2: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane fenolno celuloznim papirom, obložene bakarnom folijom, visokog električnog kvaliteta
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-21: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
55 str.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-22: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče od modifikovanog nehalogenizovanog epoksidnog tkanog E-stakla definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-23: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim fenolno celuloznim papirom, ekonomskog kvaliteta, obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-26: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane halogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-27: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminirane ploče od ojačanog bismaleimid-triazina modifikovanog nehalogenizovanim epoksidno tkanim staklom, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-30: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminat od cijanid-estra modifikovanog nehalogenizovanim epoksidno tkanim staklom, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložen bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-35: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče od modifikovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-36: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče od epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
53 str.
4020 RSD 
PDF
MMaterijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-37: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče od modifikovanog nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-38: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče od nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-39: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminirane ploče od epoksidno i neepoksidno tkanog E-stakla, visokih performansi, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-4: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Poliestarske laminirane ploče netkane/tkane staklenim vlaknima definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-40: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminirane ploče od nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla, visokih performansi, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-41: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminirane ploče ojačane bromiranim epoksidnim celuloznim papirnim/tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za bezolovnu montažu
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-42: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminirane ploče ojačane bromiranim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za bezolovnu montažu
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-43: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim celuloznim papirom/epoksidnim tkanim E-staklom, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-44: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-5: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče jezgra ojačanog bromiranim epoksidnim celuloznim papirom i površine ojačane tkanim E staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
28.04.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-5: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče jezgra ojačanog bromiranim epoksidnim celuloznim papirom i površine ojačane tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-6: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane bromiranim epoksidnim netkanim/tkanim E staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-7: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče od epoksidnog tkanog E stakla definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
28.04.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-7: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče od epoksidnog tkanog E- stakla definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-8: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane modifikovanim bromiranim epoksidnim tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-9: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane modifikovanim ili nemodifikovanim epoksidnim tkanim E-staklom i bismaleimidom/triazinom, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 3-3: Specifikacija podvrste za neojačane osnovne materijale, obložene i neobložene (namenjene za savitljive štampane ploče) — Savitljiv film od poliestera prevučen adhezivnom materijom
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 3-4: Specifikacija podvrste za neojačane osnovne materijale, obložene i neobložene (namenjene za savitljive štampane ploče) — Savitljiv film od poliamida prevučen adhezivnom materijom
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 3-5: Specifikacija podvrste za neojačane osnovne materijale, obložene i neobložene (namenjene za savitljive štampane ploče) — Prenosni adhezivni filmovi
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-1: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) - Smolom impregnisani materijali od epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-11: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, neobložene - Smolom impregnisani materijali od nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-12: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, neobložene - Višefunkcionalni smolom impregnisani materijali od nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-14: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, obložene i neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) - Smolom impregnisani materijali od epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-15: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, obložene i neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) - Višefunkcionalni smolom impregnisani materijali od epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-16: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, obložene i neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) - Višefunkcionalni smolom impregnisani materijali od nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-17: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, obložene i neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) - Smolom impregnisani materijali od nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 4-18: Specifikacija podvrste za materijale impregnisane smolom, neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) — Materijali impregnisani smolom, od epoksidno tkanog E-stakla, visokih performansi, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti) za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 4-19: Specifikacija podvrste za materijale impregnisane smolom, neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) — Materijali impregnisani smolom, od nehalogenizovanog, epoksidno tkanog E-stakla, visokih performansi, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti) za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-2: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, neobložene - Višefunkcionalni smolom impregnisani materijali od epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-5: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, neobložene - Poliamidni, modifikovani ili nemodifikovani smolom impregnisani materijali od epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Materijali za strukture međusobnog povezivanja — Deo 5: Skup specifikacija podvrste za provodne folije i filmove sa ili bez prevlake — Odeljak 1: Folija od bakra (za proizvodnju bakrom obloženog osnovnog materijala)
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Materijali za strukture međusobnog povezivanja — Deo 5: Skup specifikacija podvrste za provodne folije i filmove sa ili bez prevlake — Odeljak 4: Provodna mastila
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Materijali za strukture međusobnog povezivanja — Deo 7: Skup specifikacija podvrste za ograničavajuće osnovne materijale — Odeljak 1: Bakar/legura nikl-čelik/bakar
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Materijali za strukture međusobnog povezivanja — Deo 8: Skup specifikacija podvrste za neprovodne filmove i prevlake —Odeljak 7: Mastila za obeležavanje natpisa
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
14 str.
1926 RSD 
PDF
Materijali za strukture međusobnog povezivanja — Deo 8: Skup specifikacija podvrste za neprovodne filmove i prevlake — Odeljak 8: Privremene prevlake od polimera
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Filtri koji koriste dielektrične rezonatore tipa talasovoda - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Filtri koji koriste dielektrične rezonatore tipa talasovoda - Deo 2: Uputstvo za upotrebu
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
52 str.
4020 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Deo 1-3: Opšti tehnički podaci i uslovi ispitivanja - Metoda merenja kompleksne relativne permitivnosti za materijale dielektričnog rezonatora na mikrotalasnoj frekvenciji
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Deo 1-4: Opšti tehnički podaci i uslovi ispitivanja - Metoda merenja kompleksne relativne permitivnosti za materijale dielektričnog rezonatora na frekvenciji milimetarskih talasa
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda — Deo 1-5: Opšti tehnički podaci i uslovi ispitivanja — Metoda merenja provodnosti na spoju između provodnog sloja i dielektričnog supstrata na mikrotalasnim frekvencijama
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Deo 2: Smernice za primene oscilatora i filtra
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Deo 4: Specifikacija podvrste
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Deo 4-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
426 str.
8984 RSD 
PDF
Standardi za izračunavanje kašnjenja i snage - Deo 1: Sistemi za izračunavanje kašnjenja integrisanog kola i snage
Engleski
Повучен 
29.11.2019  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Standardi za izračunavanje kašnjenja i snage - Deo 2: Specifikacija za izračunavanje kašnjenja u pretprojektnoj fazi za CMOS ASIC biblioteke
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
325 str.
8086 RSD 
PDF
Format za razmenu podataka za elektronsko projektovanje (EDIF) - Deo 1: Verzija 3.0.0
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
906 str.
10481 RSD 
PDF
Format za razmenu podataka za elektronsko projektovanje (EDIF) - Deo 2: Verzija 4.0.0
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Jezici funkcionisanja - Deo 2: VHDL multilogički sistem za modelsku interoperabilnost
Engleski
Повучен 
29.11.2019  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Jezici funkcionisanja - Deo 3-2: Matematička operacija u VHDL-u
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
48 str.
3807 RSD 
PDF
Jezici funkcionisanja - Deo 3-3: Sinteza u VHDL-u
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Deo 1: Standardna metoda za specifikaciju komponenata za površinsku ugradnju (SMD)
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Deo 2: Uslovi transportovanja i skladištenja komponenata za površinsku ugradnju (SMD) - Uputstvo za primenu
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
54 str.
4020 RSD 
PDF
Tehnologija površinske montaže — Deo 3: Standardna metoda za specifikaciju komponenata za postupak lemljenja sa direktnim punjenjem kroz rupu (THR)
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Tehnologija površinske montaže — Deo 4: Klasifikacija, pakovanje, označavanje i rukovanje komponentama osetljivim na vlagu
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
10 str.
1583 RSD 
PDF
Tehnologija površinske montaže – Deo 4: Klasifikacija, pakovanje, označavanje i rukovanje komponentama osetljivim na vlagu – Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.11.2012  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Površinski montirane pijezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija — Standard za spoljne oblike i mere i spojeve priključnih izvoda — Deo 1: Spoljni oblik i mere kućišta izlivenih od plastike
Engleski
Објављен 
27.08.2012  
176 str.
5947 RSD 
PDF
Površinski montirane piezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija - Standard za spoljne oblike i mere i spojeve priključnih izvoda - Deo 2: Keramička kućišta
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
9 str.
1583 RSD 
PDF
Površinski montirane pijezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija — Standard za spoljne oblike i mere i spojeve priključnih izvoda — Deo 2: Keramička kućišta — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Površinski montirane piezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija - Standard za spoljne oblike i mere i spojeve priključnih izvoda - Deo 3: Metalna kućišta
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Površinski montirane pijezoelektrične komponente za upravljanje frekvencijama i njihovu selekciju — Standardne mere za spoljne oblike i spojeve priključnih izvoda — Deo 3: Metalna kućišta
Engleski
Повучен 
31.05.2018  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Površinski montirane piezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija - Standard za spoljne oblike i mere i spojeve priključnih izvoda - Deo 4: Spoljni oblici i mere hibridnih kućišta
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Površinski montirani pijezoelektrični uređaji za kontrolu i selekciju frekvencije — Standardni spoljni oblici i mere spojeva priključnih izvoda — Deo 4: Spoljni oblici i mere hibridnih kućišta
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
604 str.
9754 RSD 
PDF
Automatizacija projektovanja - Deo 1: Jezik za standardno ispitivanje svih sistema - Opšti skraćeni jezik za ispitivanje svih sistema (C/ATLAS)
Engleski
Објављен 
26.04.2010  
86 str.
4920 RSD 
PDF
Biblioteke automatizacije elektronskog projektovanja - Deo 1: Specifikacije informacija ulaznog/izlaznog bafera (IBIS verzija 3.2)
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
96 str.
4920 RSD 
PDF
Oznake kućišta proizvoda za elektronske komponente koristeći bar-kod i dvodimenzionalnu simbologiju
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Označavanje kućišta za proizvode sa elektronskim komponentama korišćenjem bar-koda i dvodimenzionalne simbologije
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
65 str.
4278 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline i izdržljivosti - Metode ispitivanja za ploče za površinsku ugradnju u ravni kućišta tipa FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON i QFN
Engleski
Повучен 
25.12.2017  
1 str.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline i izdržljivosti – Metode ispitivanja za ploče za površinsku ugradnju u ravni kućišta tipa FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON i QFN – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Metode ispitivanja uticaja okoline i izdržljivosti za površinski ugrađen lemljeni spoj - Deo 1-1: Ispitivanje izdržljivosti prema izvlačenju
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Metode ispitivanja uticaja okoline i izdržljivosti za površinski ugrađen lemljeni spoj - Deo 1-2: Ispitivanje izdržljivosti prema smicanju
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
53 str.
4020 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Metode ispitivanja uticaja okoline i izdržljivosti za površinski ugrađen lemljeni spoj - Deo 1-3: Ciklično ispitivanje pri padu
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
33 str.
3253 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Metode ispitivanja uticaja okoline i izdržljivosti za površinski ugrađen lemljeni spoj - Deo 1-4: Ciklično ispitivanje pri savijanju
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Metode ispitivanja uticaja okoline i izdržljivosti za površinski ugrađen lemljeni spoj - Deo 1-5: Ipitivanje zamora na mehaničko smicanje
Engleski
Објављен 
26.04.2013  
97 str.
4920 RSD 
PDF
Tehnologija montaže elektronskih elemenata — Deo 3: Uputstvo za izbor metode ispitivanja uticaja okoline i izdržljivosti lemljenih spojeva
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Tehnologija montaže elektronskih elemenata — Deo 4: Metode ispitivanja izdržljivosti lemljenih spojeva uređaja za površinsku montažu u ravni tipskog kućišta
Engleski
Повучен 
29.01.2016  
41 str.
3593 RSD 
PDF
Monokristalne pločice za primene u komponentama sa površinskim akustičnim talasima (SAW) – Specifikacije i metode merenja
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Monokristalne pločice za primene u komponentama sa površinskim akustičkim talasima (SAW) — Specifikacije i metode merenja
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Monokristalne pločice za primene u komponentama sa površinskim akustičkim talasima (SAW) – Specifikacije i metode merenja
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Polimerni termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Polimerni termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Ograničena primena struje
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
233 str.
6631 RSD 
PDF
Elektrotehnički proizvodi – Određivanje nivoa šest regulisanih supstancija (olova, žive, kadmijuma, šestovalentnog hroma, polibromiranih bifenila, polibromiranih difenil-etara)
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima — Deo 1: Uvod i pregled
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima — Deo 2: Demontaža, razdvajanje i mehanička priprema uzoraka
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima — Deo 3-1: Metode ispitivanja proveravanjem — Proveravanje sadržaja olova, žive, kadmijuma, ukupnog hroma i ukupnog broma u elektrotehničkim proizvodima korišćenjem rendgenskog fluorescentnog spektrometra
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima — Deo 3-2: Metode ispitivanja proveravanjem — Proveravanje ukupnog broma u polimerima i elektronskim proizvodima pomoću sagorevanja — Jonska hromatografija (C-IC)
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima — Deo 4: Određivanje žive u polimerima, metalima i elektronskim proizvodima pomoću CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES i ICP-MS
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima – Deo 4: Određivanje žive u polimerima, metalima i elektronskim proizvodima pomoću CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES i ICP-MS – Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
43 str.
3593 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima — Deo 5: Određivanje kadmijuma, olova i hroma u polimerima i elektronskim proizvodima, i kadmijuma i olova u metalima, pomoću AAS, AFS, ICP-OES i ICP-MS
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstanci u elektrotehničkim proizvodima – Deo 6: Polibromovani bifenili i polibromovani difenil-etri u polimerima pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS) – Masena spektrometrija sa vezivanjem jona (IAMS) i tečna hromatografija visoke performanse – Ultraljubičasta detekcija (HPLC-UV)
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstanci u elektrotehničkim proizvodima – Deo 7-1: Određivanje prisustva šestovalentnog (heksavalentnog) hroma (Cr(VI)) u bezbojnim i obojenim prevlakama za zaštitu od korozije na metalima kolorimetrijskom metodom
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstanci u elektrotehničkim proizvodima – Deo 7-2: Određivanje šestovalentnog hroma (Cr(VI)) u polimerima i elektronici kalorimetrijskom metodom
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
79 str.
4578 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstanci u elektrotehničkim proizvodima — Deo 8: Određivanje ftalata u polimerima pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS), gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (Py/TD-GC-MS) korišćenjem piroliza/termalne disorpcije
Engleski
Објављен 
23.05.2012  
110 str.
5261 RSD 
PDF
Štampane ploče — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
56 str.
4020 RSD 
PDF
Štampane ploče – Deo 20: Štampane ploče za sijalice sa svetlećim diodama (LED) velike sjajnosti
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
81 str.
4920 RSD 
PDF
Štampane ploče - Deo 4: Nesavitljive višeslojne štampane ploče sa međuslojnim vezama - Specifikacija podvrste
Engleski
Објављен 
30.07.2010  
66 str.
4278 RSD 
PDF
Štampane ploče - Deo 4: Nesavitljive višeslojne štampane ploče sa međuslojnim vezama - Specifikacija podvrste - Odeljak 1: Pojedinačna specifikacija sposobnosti - Nivoi performansi A, B i C
Engleski
Повучен 
31.01.2019  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Nepromenljivi električni dvoslojni kondenzatori za upotrebu u elektronskim uređajima - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.02.2017  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Nepromenljivi električni dvoslojni kondenzatori za upotrebu u električnim i elektronskim uređajima – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
31.05.2017  
3 str.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi električni dvoslojni kondenzatori za upotrebu u električnim i elektronskim uređajima – Deo 1: Opšta specifikacija – Ispravka
Engleski
Објављен 
31.10.2019  
3 str.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi električni dvoslojni kondenzatori za upotrebu u električnim i elektronskim uređajima – Deo 1: Opšta specifikacija – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Nepromenljivi električni dvoslojni kondenzatori za upotrebu u elektronskim uređajima - Deo 2: Specifikacija podvrste - Električni dvoslojni kondenzatori za elektroenergetsku primenu
Engleski
Објављен 
30.09.2009  
12 str.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi električni dvoslojni kondenzatori za upotrebu u elektronskim uređajima - Deo 2-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Električni dvoslojni kondenzatori za elektroenergetsku primenu - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
30.11.2009  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Tehnologija sklapanja elektronskih komponenata - Elektronski moduli
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
64 str.
4278 RSD 
PDF
Projektovanje sa svešću o zaštiti životne sredine od električnih i elektronskih proizvoda
Engleski
Објављен 
26.10.2012  
119 str.
5261 RSD 
PDF
Deklaracija materijala za proizvode elektrotehničke industrije i proizvode za elektrotehničku industriju
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
29 str.
2909 RSD 
PDF
ESL metoda merenja - Deo 1: Kondenzatori sa priključnim izvodima za elektronske uređaje
Engleski
Објављен 
27.04.2012  
37 str.
3422 RSD 
PDF
ESL metoda merenja - Deo 2: Kondenzatori za elektronske uređaje za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Standardizacija zaštite životne sredine od električnih i elektronskih proizvoda i sistema – Rečnik termina
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
44 str.
3593 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski (RF) filtri sa zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocenjenog kvaliteta – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski (RF) filtri sa zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocenjenog kvaliteta — Deo 2: Uputstvo za upotrebu
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Duplekseri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) i zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocenjenog kvaliteta — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
27.08.2012  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Duplekseri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) i zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocenjenog kvaliteta – Deo 2: Smernice za upotrebu
Engleski
Објављен 
22.09.2014  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja erozije opreme za talasno lemljenje korišćenjem istopljene bezolovne legure za lemljenje — Deo 1: Metoda ispitivanja erozije metalnih materijala bez površinske obrade
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja erozije opreme za talasno lemljenje korišćenjem istopljene bezolovne legure za lemljenje – Deo 2: Metoda ispitivanja erozije metalnih materijala sa površinskom obradom
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
39 str.
3422 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja erozije opreme za talasno lemljenje korišćenjem istopljene bezolovne legure za lemljenje – Deo 3: Uputstvo za izbor metoda za ispitivanje erozije
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
28 str.
2909 RSD 
PDF
Smernice za metodu merenja nelinearnosti površinskog akustičkog talasa (SAW) i zapreminskog akustičkog talasa (BAW) uređaja koji se nalaze u radio-frekvenciji (RF)
Engleski
Објављен 
22.06.2015  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Litijum-jonski kondenzatori za upotrebu u električnoj i elektronskoj opremi — Metode ispitivanja električkih karakteristika
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
70 str.
4278 RSD 
PDF
Tehnike merenja za piezoelektrične, dielektrične i elekrostatičke oscilatore – Deo 1: Osnovne metode merenja
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Tehnike merenja za piezoelektrične, dielektrične i elektrostatičke oscilatore – Deo 2: Metoda merenja nestabilnosti faze
Engleski
Објављен 
22.03.2016  
61 str.
4278 RSD 
PDF
Komponente ugrađene u supstrat — Deo 1-1: Opšta specifikacija — Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
38 str.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline – Deo 2-82: Ispitivanja – Ispitivanje Xw1: Metode ispitivanja metalnih neravnina na površinama komponenata i delova koji se koriste u elektronskim sklopovima
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Jedinke kristala kvarca ocenjenog kvaliteta – Deo 4: Jedinke kristala sa termistorima
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje – Deo 3: Pakovanje komponenata za površinsku montažu na neprekidne trake
Engleski
Објављен 
31.08.2018  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje – Deo 5: Matrični nosači
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 17: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi metalizovani polipropilenski dielektrični kondenzatori za naizmeničnu struju i pulsni kondenzatori
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
47 str.
3807 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 21: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku montažu, klasa 1
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
50 str.
3807 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 22: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku montažu, klasa 2
Engleski
Објављен 
28.02.2019  
37 str.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 26: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa provodnim polimerski čvrstim elektrolitom
Engleski
Објављен 
28.02.2019  
63 str.
4278 RSD 
PDF
Varistori za elektronske uređaje – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
46 str.
3807 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča – Izrada i upotreba – Deo 6-4: Projekat šema veza na ploči – Generički zahtevi za dimenzionalne crteže komponenata za površinsku montažu (SMD) sa stanovišta projekata šema veza na ploči
Engleski
Објављен 
28.02.2019  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje – Deo 2-630: Metode ispitivanja za materijale struktura za međusobno povezivanje – Apsorpcija vlage nakon kondicioniranja posude pod pritiskom
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
49 str.
3807 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćivanje pri elektronskoj montaži – Deo 1-3: Zahtevi za kategorizaciju legura za lemljenje u elektronici i čvrstih lemova sa fluksom i bez fluksa
Engleski
Објављен 
28.02.2019  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča – Deo 1: Generička specifikacija – Zahtevi za lemljene električne i elektronske sklopove za površinsku montažu i primene odgovarajućih tehnika sklapanja
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-45: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom, termičke provodnosti (1,0 W/m · K) definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalnog gorenja), obložene bakarnom folijom za montažu bez olova
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-46: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom, termičke provodnosti (1,5 W/m · K) definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalnog gorenja), obložene bakarnom folijom za montažu bez olova
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-47: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom, termičke provodnosti (2,0 W/m · K) definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalnog gorenja), obložene bakarnom folijom za montažu bez olova
Engleski
Објављен 
28.02.2019  
105 str.
5261 RSD 
PDF
Površinski montirane pijezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija – Standardni spoljni oblici i mere spojeva priključnih izvoda – Deo 2: Keramička kućišta
Engleski
Објављен 
28.02.2019  
42 str.
3593 RSD 
PDF
Deklaracija materijala za proizvode elektrotehničke industrije i proizvode za elektrotehničku industriju
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Duplekseri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) i zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocenjenog kvaliteta – Deo 2: Smernice za upotrebu
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
51 str.
4020 RSD 
PDF
Merenja niske otpornosti – Metode i upustvo
Engleski
Објављен 
31.08.2018  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Tehnike merenja za pijezoelektrične, dielektrične i elekrostatičke oscilatore – Deo 3: Metode ispitivanja promene frekvencije usled unutrašnjih promena u oscilatoru tokom vremena
Engleski
Објављен 
30.08.2019  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Tehnike merenja za pijezoelektrične, dielektrične i elekrostatičke oscilatore – Deo 4: Metode ispitivanja kratkotrajne stabilnosti frekvencije
Engleski
Објављен 
28.02.2019  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Tehnička dokumentacija za ocenjivanje električnih i elektronskih proizvoda u odnosu na ograničenje sadržaja opasnih supstanci
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Pijezoelektrični senzori – Deo 1: Generičke specifikacije
Engleski
Објављен 
25.06.2018  
23 str.
2566 RSD 
PDF
Pijezoelektrični senzori – Deo 2: Hemijski i biohemijski senzori
Srpski
Повучен 
30.09.2009  
29 str.
3507 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 9: Standard podvrste - Nepromenljivi keramički kondnzatori klase 2 (identičan sa IEC 384-9:1988)
Srpski
Повучен 
30.09.2009  
13 str.
2310 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 9: Obrazac za pojedinačni standard - Nepromenljivi keramički kondenzatori klase 2 - Nivo ocenjivanja E (identičan sa IEC 384-9-1:1988)
Srpski
Објављен 
31.10.2014  
14 str.
2310 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Poglavlje 541: Štampana kola
Srpski
Објављен 
29.04.2015  
43 str.
4322 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Poglavlje 561: Pijezoelektrični uređaji za kontrolu i selekciju frekvencija
Srpski
Повучен 
23.05.2012  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Štampana kola - Sistem rada za štampana kola (identičan sa IEC 97:1991)
Srpski
Објављен 
17.06.1992  
18 str.
2674 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 4: Standard podvrste: Nepromenljivi otpornici snage (identičan sa IEC 115-4:1982)
Srpski
Објављен 
17.06.1992  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 4: Obrazac za pojedinačni standard: Nepromenljivi otpornici snage - Nivo ocenjivanja E (identičan sa IEC 115-4-1:1989)
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Štampane ploče - Deo 2: Metode ispitivanja - Izmena 1 (identičan sa IEC 326-2:1990 Amd 1:1992)
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
73 str.
5497 RSD 
PDF
Štampane ploče - Deo 2: Metode ispitivanja (identičan sa IEC 326-2:1990)
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
51 str.
4834 RSD 
PDF
Štampane ploče - Deo 3: Konstrukcija i primena štampanih ploča (identičan sa IEC 326-3:1991)
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
39 str.
4109 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 10: Standard podvrste - Nepromenljivi višeslojni keramički čip kondenzatori (identičan sa IEC 384-10:1989)
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 10: Obrazac za pojedinačni standard - Nepromenljivi višeslojni keramički cip-kondenzatori - Nivo ocenjivanja E (identičan sa IEC 384-10-1:1989)
Srpski
Повучен 
25.12.2017  
31 str.
3700 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 15: Standard podvrste - Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa vlažnim i čvrstim elektrolitom (identičan sa IEC 384-15:1982)
Srpski
Објављен 
17.06.1992  
14 str.
2310 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 15: Obrazac za pojedinačni standard - Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa čvrstim elektrolitom i poroznom anodom - Nivo ocenjivanja E (identičan sa IEC 384-15-3:1984)
Srpski
Повучен 
26.04.2013  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Metoda za određivanje potrebnog prostora za kondenzatore i otpornike s radijalnim priključcima (identičan sa IEC 717:1981)
Srpski
Повучен 
23.05.2012  
30 str.
3700 RSD 
PDF
Štampane ploče - DEO 1: OPŠTA SPECIFIKACIJA - (Identičan sa IEC 62326-1:1996)
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
73 str.
5497 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca - Deo 1: Opšti tehnički podaci, metode i uslovi ispitivanja (identičan sa IEC 679-1:1980 i dopunom br. 1:1985)
Srpski
Повучен 
28.10.2009  
25 str.
3316 RSD 
PDF
Kompletne filtarske jedinice za potiskivanje radio-frekvencijskih smetnji - Deo 1: Opšti standard (identičan sa IEC 939-1:1988)
Srpski
Повучен 
31.10.2014  
54 str.
4834 RSD 
PDF
Štampana kola - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
29.04.2015  
47 str.
4578 RSD 
PDF
Piezoelektrični uređaji za kontrolu i selekciju frekvencija - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
01.01.1990  
2 str.
1133 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE. SISTEM SKRACENOG OZNAČAVANJA DATUMA PROIZVODNJE PASIVNIH ELEMENATA//
Srpski
Повучен 
01.01.1990  
4 str.
1284 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE. SISTEM SKRACENOG OZNAČAVANJA VREDNOSTIOTPORNIKA I KONDENZATORA SLOVIMA I BROJEVIMA//
Srpski
Повучен 
24.09.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nizovi standardnih vrednosti za otpornike i kondenzatore sa dozvoljenim odstupanjem
Srpski
Повучен 
28.10.2009  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Šifarsko obeležavanje otpornika i kondenzatora
Srpski
Повучен 
27.08.2013  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Prečnici žicanih priključaka kondenzatora i otpornika
Srpski
Повучен 
31.05.2013  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Provera mera sastavnih delova cilindricnog oblika sa dva aksijalna prikljucka
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
PAPIRNI KONDENZATORI ZA JEDNOSMERNU STRUJU - DEFINICIJE I OPŠTE ODREDBE
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
PAPIRNI KONDENZATORI ZA JEDNOSMERNU STRUJU - TEHNIČKI USLOVI I ISPITIVANJA
Srpski
Повучен 
28.08.2009  
40 str.
4109 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Opšti standard
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU U TELEKOMUNIKACIJE - METALIZOVANI PAPIRNI KONDENZATORI ZA JEDNOSMERNU STRUJU - OPŠTI TEHNIČKI USLOVI
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE - METALIZOVANI PAPIRNI KONDENZATORI ZA JEDNOSMERNU STRUJU - METODE MERENJA
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE - STRUJNO KOLO UREĐAJA ZA ISPITIVANJE DIAELEKTRIČNE ČVRSTOĆE KONDENZATORA
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE - ODREĐIVANJE OTPORA KONDENZATORA NA NJEGOVOJ REZONANTNOJ FREKVENCIJI
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE - ODREĐIVANJE KOEFICIJNATA GUBITAKA UKLJUČIVANJEM KONDENZATORA
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE - MERENJE INDUKTIVITETA KONDENZATORA U OPSEGU OD 6 DO 18 MHZ
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE - METODE PROVERE PROKLJUCAKA KONDENZATORA SPOJENOG ZA SPOLJAŠNJU FOLIJU
Srpski
Повучен 
01.01.1984  
str.
0 RSD 
PDF
OZNAČAVANJE BOJAMA PAPIRNIH KONDENZATORA
Srpski
Повучен 
28.10.2009  
32 str.
3700 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi metalizirani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju - Opšti zahtevi za izbor metoda za ispitivanje
Srpski
Повучен 
28.10.2009  
36 str.
4109 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi metalizirani polipropilenski kondenzatori za jednosmernu struju - Opšti zahtevi za izbor metoda za ispitivanje
Srpski
Повучен 
28.08.2009  
22 str.
3102 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Nepromenljivi metalizirani polietilentereftalatni kondenzatori, klasa 2, klimatska kategorija 40/100/21, nivo ocenjivanja E - Pojedinacni standard
Srpski
Повучен 
30.09.2009  
35 str.
3894 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi keramicki kondenzatori tipa 1 - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
01.01.1994  
34 str.
3894 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE. NEPROMENLJIVI VIŠESLOJNI KERAMIČKI CIP-KONTENZATORI. METODE ISPITIVANJA I OPŠTI ZAHTEVI//
Srpski
Повучен 
01.01.1992  
24 str.
3316 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE. NEPROMENLJIVI KERAMIČKI KONDENZATORI TIPA 2. METODE ISPITIVANJA I OPŠTI ZAHTEVI//
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Keramicki kondenzatori tipa 3 - Opšti tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Keramicki kondenzatori tipa 3 - Ispitivanja
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
45 str.
4322 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa cvrstim i tečnim elektrolitom - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
24.09.2012  
18 str.
2674 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Polarizovani aluminijumski elektroliticki kondenzatori sa tečnim elektrolitom za opštu upotrebu, 6,3 V do 100 V, sa aksijalnim priključcima - Klimatske kategorije 40/085/56
Srpski
Повучен 
30.09.2009  
22 str.
3102 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Polarizovani aluminijumski kondenzatori sa tečnim elektrolitom za profesionalnu upotrebu od 10 V do 100 V, u izolovanom cilindricnom metalnom kucištu sa aksijalnim žicanim priključcima, klimatske kategorije 40/085/56
Srpski
Повучен 
01.01.1992  
17 str.
2674 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE. TANTAL KONDENZATORI SA TEČNIM ILI ČVRSTIM ELEKTROLITOM. METODE ISPITIVANJA I OPŠTI ZAHTEVI//
Srpski
Повучен 
30.09.2009  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Tantal kondenzatori sa cvrstim elektrolitom - Tantal cip kondenzatori - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Polarizovani tantal kondenzatori sa poroznom anodom i cvrstim elektrolitom u metalnom kucištu (tip 3 - izvodenje 1), 6,3 do 100 V - Klimatske kategorije 55/125/56
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Polarizovani tantal kondenzatori sa poroznom anodom i cvrstim elektrolitom zašticeni epoksi smolom (tip 3 - izvodenje 2), 2,5 do 50 V - Klimatske kategorije 55/085/21
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
9 str.
1882 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Polarizovani tantal kondenzatori sa poroznom anodom i cvrstim elektrolitom bez zaštitne obloge - tantal cip kondenzatori (tip 3 - izvodenje 2), 6,3 do 35 V - Klimatske kategorije 55/125/
Srpski
Објављен 
25.05.1994  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Nepromenljivi tantal kondenzatori sa cvrstim elektrolitom i poroznom anodom klasa: dugi vek trajanja, klimatska kategorija 55/125/56, nivo ocenjivanja E - Pojedinacni standard
Srpski
Објављен 
25.05.1994  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Nepromenljivi tantal kondenzatori sa cvrstim elektrolitom i poroznom anodom klasa: dugi vek trajanja, klimatska kategorija 55/85/56, nivo ocenjivanja E - Pojedinacni standard
Srpski
Објављен 
25.05.1994  
14 str.
2310 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Nepromenljivi tantal kondenzatori sa cvrstim elektrolitom i poroznom anodom klasa: dugi vek trajanja, klimatska kategorija 55/85/21, nivo ocenjivanja E - Pojedinacni standard
Srpski
Објављен 
25.05.1994  
14 str.
2310 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Nepromenljivi tantal kondenzatori sa cvrstim elektrolitom i poroznom anodom klasa: za opštu upotrebu, klimatska kategorija 55/85/21, nivo ocenjivanja E - pojedinacni standard
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
26 str.
3316 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje radio-frekvencijskih smetnji - Opšti zahtevi i izbor metoda za ispitivanje
Srpski
Повучен 
01.01.1992  
2 str.
1133 RSD 
PDF
KONDENZATORI ZA SUZBIJANJE RADIO-SMETNJI. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI//
Srpski
Повучен 
01.01.1992  
12 str.
2139 RSD 
PDF
KONDENZATORI ZA SUZBIJANJE RADIO-SMETNJI. METODE MERENJA//
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Kondenzatori sa dielektrikom od poliestera za jednosmernu struju - Definicije i opšti uslovi
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Kondenzatori sa dielektrikom od poliestera za jednosmernu struju - Metode merenja
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Kondenzatori sa dielektrikom od polistirena - Definicije i opšti uslovi
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Kondenzatori sa dielektrikom od polistirena - Metode merenja
Srpski
Повучен 
29.08.2011  
41 str.
4322 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Opšti standard
Srpski
Повучен 
24.09.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Merenje nelinearnosti otpornika
Srpski
Повучен 
24.09.2012  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Merenje strujnog šuma nepromenljivih otpornika
Srpski
Повучен 
01.01.1981  
str.
0 RSD 
PDF
VISOKOSTABILNI NEPROMENLJIVI SLOJNI OTPORNICI TIPA 1 - OPŠTI TEHNIČKI PROPISI
Srpski
Повучен 
01.01.1990  
2 str.
1133 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE. OZNAČAVANJE NEPROMENLJIVIH OTPORNIKA BOJAMA
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi nemotani otpornici malih snaga - Opšti zahtevi i ispitne metode
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
18 str.
2674 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi cip otpornici - Standard podvrste
Srpski
Повучен 
24.09.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Ugljenoslojni otpornici malih snaga za opštu upotrebu - Klimatske kategorije 55/155/56
Srpski
Повучен 
24.09.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Ugljenoslojni otpornici malih snaga za profesionalnu upotrebu - Klimatske kategorije 55/125/56
Srpski
Повучен 
24.09.2012  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Metaloslojni otpornici malih snaga za profesionalnu upotrebu - Klimatske kategorije 55/155/21
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Nepromenljivi cip otpornici, neizolovani, klasa stabilnosti 2 %, klimatska kategorija: 55/125/56 - Pojedinacni standard
Srpski
Објављен 
23.02.1994  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Nepromenljivi otpornici snage u keramickom kucištu, sa radijalnim žicanim priključcima, izolovani, klasa stabilnosti 5 %, nivo ocenjivanja: E - Pojedinacni standard
Srpski
Објављен 
23.02.1994  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Nepromenljivi otpornici snage u keramickom kucištu, sa aksijalnim žicanim priključcima, klasa stabilnosti 5 %, nivo ocenjivanja E - Pojedinacni standard
Srpski
Повучен 
27.04.2012  
62 str.
5134 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Potenciometri - Opšti standard
Srpski
Повучен 
01.01.1985  
11 str.
2139 RSD 
PDF
SLOJNI OBRTNI POTENCIOMETRI TIPA 2. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI//
Srpski
Повучен 
01.01.1985  
11 str.
2139 RSD 
PDF
SLOJNI OBRTNI POTENCIOMETRI TIPA 2. ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
17.06.1992  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Merenje šuma pri kretanju klizaca potenciometra
Srpski
Повучен 
29.02.2012  
32 str.
3700 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Trimer potenciometri - Opšti zahtevi i izbor metoda za ispitivanje
Srpski
Објављен 
17.06.1992  
11 str.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Jednoobrtni neizolovani tankoslojni trimer-potenciometri - Pojedinacni standard
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Osnovni materijali obloženi metalnom folijom - Metode ispitivanja - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
33 str.
3894 RSD 
PDF
Štampana kola - Osnovni materijali obloženi metalnom folijom - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Štampana kola - Fenolno-celulo-zno-papirna slojevita ploča obložena bakarnom folijom visokog elektric-nog kvaliteta - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.11.2009  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Štampana kola - Fenolno-celulozno-papirna slojevita ploča obložena bakarnom folijom, ekonomskog kvaliteta - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Epoksidno-celulozno-papirna laminirana ploča obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Epoksidno-celulozno-papirna laminirana ploča obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Epoksidno-staklena tkana laminirana ploča obložena bakarnom folijom, opšte namene - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Epoksidno-staklena tkana laminirana ploča obložena bakarnom folijom opšte namene - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.11.2009  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Epoksidno-staklena tkana laminirana ploča obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi. Izmene
Srpski
Повучен 
30.11.2009  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Epoksidno-staklena tkana laminirana ploča obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Fenolno-celulozna papirna laminirana ploča obložena bakarnom folijom sa definisanom zapaljivošcu (horizontalno ispitivanje zapaljivosti) posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Fenolno-celulozna papirna laminirana ploča obložena bakarnom folijom sa definisanom zapaljivošcu (vertikalno ispitivanje zapaljivosti) - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.11.2009  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Štampana kola - Savitljivi poliestarski film obložen bakarnom folijom (PETP)
Srpski
Повучен 
30.11.2009  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Laminirana ploča od epoksidno-celulozno-papirnog jezgra i površine od epoksidno-staklene tkanine, obložene bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
30.11.2009  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Laminirana ploča od epoksidno-celulozno-papirnog jezgra i površine od epoksidno-staklene tkanine, obložene bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
30.11.2009  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Laminirana ploča od epoksidno-celulozno-papirnog jezgra i površine od epoksidno-staklene tkanine, obložena bakarnom folijom sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1988  
9 str.
1882 RSD 
PDF
ŠTAMPANA KOLA. ŠTAMPANE PLOČE. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI//
Srpski
Повучен 
29.11.2012  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Laminirana ploča od epoksidnog netkanog staklenog jezgra i površine od epoksidno-staklene tkanine obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
29.11.2012  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Laminirana ploča od epoksidnog netkanog staklenog jezgra i površine od epoksidne tkanine, obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
29.11.2012  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Laminirana ploča od epoksidno-netkanog-staklenog jezgra i površine od epoksidno-staklene tkanine, obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Tanka staklo-epoksidna laminirana ploča obložena bakarnom folijom, opšte namene, za upotrebu u izradi višeslojnih štampanih ploča - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
29.11.2012  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Štampana kola - Tanka staklo-epoksidna laminirana ploča obložena bakarnom folijom, opšte namene, za upotrebu u izradi višeslojnih ploča - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Tanka staklo-epoksidna laminirana ploča obložena bakatnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu, za upotrebu u izradi višeslojnih štampanih ploča - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Štampana kola - Tanka staklo-epoksidna laminirana ploča obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu, za upotrebu u izradi višeslojnih štampanih ploča - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Štampana kola - Specijalni osnovni materijali obloženi metalnom folijom - Tehnički uslovi za bakarnu foliju
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
1 str.
1133 RSD 
PDF
ŠTAMPANA KOLA. MREŽNI SISTEM ZA ŠTAMPANE PLOČE
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Štampana kola - Pakovanje komponenata na neprekidne trake
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
13 str.
2310 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za konstrukciju i korišćenje komponenata namenjenih za montažu na štampane ploče
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
16 str.
2524 RSD 
PDF
Štampana kola - Osnovna dokumentacija (artvork)
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
2 str.
1133 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. OPŠTA ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
11 str.
2139 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. ELEKTRIČNA ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
4 str.
1284 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. MEHANIČKA ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
3 str.
1284 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. MEŠOVITA ISPITIVANJA. DOPUNE
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
9 str.
1882 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. MEŠOVITA ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
6 str.
1434 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. POSTUPAK 16: ZAPALJIVOST//
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
7 str.
1711 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. ISPITIVANJE UTICAJA OKOLINE. DOPUNE
Srpski
Повучен 
01.01.1993  
7 str.
1711 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. ISPITIVANJE UTICAJA OKOLINE//
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
13 str.
2310 RSD 
PDF
Štampane ploče - Jednostrane i dvostrane štampane ploče sa nemetalizovanim rupama - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
19 str.
2867 RSD 
PDF
Štampane ploče - Jednostrane i dvostrane štampane ploče sa metalizovanim rupama - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
22 str.
3102 RSD 
PDF
Štampane ploče - Višeslojne štampane ploče - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
5 str.
1434 RSD 
PDF
Štampane ploče - Dodatne metode ispitivanja i opšti zahtevi za prevlake otorne na lemljenje
Srpski
Повучен 
01.01.1995  
24 str.
3316 RSD 
PDF
ŠTAMPANA KOLA. OSNOVNI PRINICPI ZA KONSTRUKCIJU I PRIMENU ŠTAMPANIH PLOČA
Srpski
Повучен 
28.01.2013  
15 str.
2524 RSD 
PDF
Štampane ploče - Postojani polimerni materijali otporni prema lemu (prevlake otporne prema lemljenju) - Metode ispitivanja i opšti tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
17 str.
2674 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca za stabilizaciju i selekciju frekvencija - Standardne vrednosti i uslovi ispitivanja
Srpski
Повучен 
21.06.2012  
15 str.
2524 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Termini, definicije i metode merenja - Vibratori do 30 MHz
Srpski
Повучен 
30.08.2019  
6 str.
1434 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Osnovna metoda merenja neželjenih rezonancija jedinki kristala kvarca za filtre
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Osnovna metoda merenja rezonantne frekvencije i ekvivalentne serijske otpornosti jedinki kristala kvarca tehnikom nulte faze u ?-cetvoropolu
Srpski
Повучен 
30.08.2019  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Merenje parametara kristala kvarca tehnikom nultе faze u ?-cetvoropolu - Metode faznog pomaka za merenje dinamičke kapacitivnosti jedinke kristala kvarca
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dve nožice - Tipovi 01, 02 i 03
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Granicno merilo i postupak proveravanja nožica za tipove kućišta 01, 02 i 03
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dve nožice tipa 05
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Granicno merilo i postupak proveravanja nožica za tip kućišta 05
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tipovi 11, 14 i 15
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tipovi 111, 141 i 151
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka tipa 13
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa tri žicana prikljucka - Tipovi 31, 32, 33, 34 i 35
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere staklenog kućišta noval sa 9 nožica
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dve nožice - Tip 07
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i me-re kućišta sa dve nožice - Tip 09
Srpski
Објављен 
17.12.1986  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tip 18
Srpski
Објављен 
17.12.1986  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tip 16
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tip 17
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tip 19
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i me-re kućišta sa dve nožice - Tip 10
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i me-re kućišta sa dve nožice - Tip 08
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tip 20
Srpski
Повучен 
31.03.2011  
1 str.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tip 21
Srpski
Повучен 
01.01.1995  
17 str.
2674 RSD 
PDF
ELEKTROMEDICINSKI UREĐAJI I OPREMA. ISPITIVANJE JEDNOKANALNIH I VIŠEKANALNIH ELEKTROKARDIOGRAFA

673 found, page 1 from 1 Odštampaj rezultati pretrage        1 

Ovaj sajt je realizovan u okviru projekta CARDS 2006
Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia