Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
22.11.2019  
45 str.
3593 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 13: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi metaloslojni polipropilenski dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju
Srpski
Објављен 
11.02.1989  
7 str.
1711 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za primenu aluminijumskih elektrolitskih kondenzatora
Engleski
Повучен 
29.08.2014  
149 str.
5604 RSD 
PDF
Čipovi inteligentnih sistema za praćenje – Studija izvodljivosti u vezi uključivanja RFID-a u električnu i elektronsku opremu za WEEE manadžment
Engleski
Објављен 
28.02.2019  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 6: Izveštaj o usaglašenosti Direktive 2012/19/EU i standarda iz serije EN 50625 i EN 50614
Engleski
Објављен 
30.01.2015  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje na kraju veka trajanja aparata za domaćinstvo koji sadrže isparljive fluorougljenike ili isparljive ugljovodonike — Deo 2: Specifikacija sanacije
Engleski
Објављен 
29.04.2015  
27 str.
2909 RSD 
PDF
Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE — Deo 3-1: Specifikacija nezagađenja — Opšte
Engleski
Објављен 
23.12.2016  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-2: Tehnička specifikacija za smanjenje zagađenja – Sijalice
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
34 str.
3253 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-3: Specifikacija za smanjenje zagađenja – WEEE koji sadrži CRT-ove i ravne panel-displeje
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
60 str.
4020 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-4: Specifikacija za smanjenje zagađenja – oprema za izmenu temperature
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-5: Tehnička specifikacija za smanjenje zagađenja – Fotonaponski paneli
Engleski
Објављен 
31.07.2017  
17 str.
2225 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 4: Specifikacija za sakupljanje i logistiku sa WEEE
Engleski
Објављен 
25.12.2017  
24 str.
2737 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 5: Specifikacija za konačno postupanje sa WEEE frakcijama – Bakar i plemeniti metali
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
20 str.
2398 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jednostrano i dvostrano štampane ploče sa običnim rupama
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste:Jednostrano i dvostrano štampane ploče sa običnim rupama — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jednostrane i dvostrane štampane ploče sa metalizovanim rupama za direktno ubacivanje
Engleski
Повучен 
31.05.2017  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jednostrane i dvostrane štampane ploče sa metalizovanim rupama za direktno ubacivanje – Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2017  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste:Višeslojne štampane ploče
Engleski
Повучен 
31.07.2017  
5 str.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Višeslojne štampane ploče — Izmena 1

672 found, page 1 from 34 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7