Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
22.11.2019  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Termini i nomenklatura za jezgra načinjena od magnetno mekih ferita - Deo 1: Termini koji se koriste za fizičke nepravilnosti i upućivanje na dimenzije
Engleski
У припреми 
01.11.2019  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Metode ispitivanja mehaničke čvrstoće jezgara napravljenih od magnetnih oksida
Engleski
У припреми 
27.09.2019  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti - Deo 1: Opšte specifikacije
Engleski
У припреми 
27.09.2019  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti - Deo 9: Planarna jezgra
Srpski
Објављен 
30.11.1990  
3 str.
1284 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Priprema uzoraka za proveru kvaliteta i ispitivanje magnetskih svojstava
Srpski
Објављен 
01.01.1973  
2 str.
1133 RSD 
PDF
Čelične pocinkovane trake za uzemljenja - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
 
3 str.
1284 RSD 
PDF
Magnetski limovi - Ispitivanja - Merenje otpornosti izolacije
Srpski
Објављен 
30.11.1990  
4 str.
1284 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Ispitivanja. Merenje otpornosti izolacije
Srpski
Објављен 
03.03.1992  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Zahtevi za pojedinačne materijale - Zahtevi za hladno valjane, legirane polupreradene magnetske čelične limove i trake
Srpski
Објављен 
03.03.1992  
10 str.
1882 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Zahtevi za pojedinačne materijale - Zahtevi za hladno valjane, nelegirane poluprerađene magnetske čelične limove i trake
Srpski
Објављен 
30.11.1990  
12 str.
2139 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Zahtevi za pojedinačne materijale - Zahtevi za hladno valjane neorijentisane magnetske čelične limove i trake
Srpski
Објављен 
03.03.1992  
8 str.
1711 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Metode određivanja geometrijskih karakteristika magnetskih čeličnih limova i traka
Engleski
Објављен 
28.10.2009  
8 str.
1412 RSD 
PDF
Osnovna specifikacija: Kontrolisanje elektronskih komponenata rendgenskim zracima
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Specifikacija vrste: Jezgra od feritnih materijala
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
15 str.
2097 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jezgra od magnetnih oksida za primene u induktivnim kalemovima
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
13 str.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jezgra od magnetnih oksida za linearne transformatore
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
6 str.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Podešavači koji se koriste sa jezgrima od magnetnih oksida za induktivne kalemove i transformatore za podešavanje
Engleski
Објављен 
29.08.2011  
7 str.
1412 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Podešavači koji se koriste sa jezgrima od magnetnih oksida (feritna) za induktivne kalemove i transformatore za podešavanje
Engleski
Објављен 
30.06.2010  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Prstenasta jezgra od magnetnih oksida za potiskivanje smetnji i primene transformatora signala niskog nivoa
Engleski
Повучен 
23.12.2016  
26 str.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija vrste: Nepromenljive radiofrekvencijske prigušnice od namotane žice

240 found, page 1 from 12 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7