COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 

Rezultati pretrage:

 Oznaka standarda
Jezik
Status
Datum
Br. strana
Cena
 
Kupi
Engleski
У припреми 
06.03.2020  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Менаџмент и интерфејси за VPT — Просторни бежични пренос енергије заснован на вишеструким магнетним резонанцама (SVPT-MMR) — Део 1: Захтеви
Engleski
Повучен 
30.10.2015  
97 str.
4920 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 10-1: Smernice za implementaciju povratnih putanja u kablovskim mrežama
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
78 str.
4578 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 10-1: Smernice za primenu povratnih putanja u kablovskim mrežama
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
35 str.
3253 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 2-1: Merenja elektromagnetske kompatibilnosti
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
19 str.
2398 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 2-2: Pitanja interferencije za DVB-T prijem u prisustvu signala LTE bazne stanice
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 5-1: IP prelazi i interfejsi za glavne stanice
Engleski
Објављен 
30.03.2012  
40 str.
3422 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Smernice za analogne optičke prenosne sisteme
Engleski
Објављен 
25.04.2016  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Distribucija satelitskog signala preko jednog koaksijalnog kabla — Deo 10: Uputstvo za primenu
Engleski
Објављен 
20.05.2009  
31 str.
3080 RSD 
PDF
Električna bezbednost - Klasifikacija interfejsa za uređaje koji se priključuju na mreže informacione i komunikacione tehnologije
Engleski
Објављен 
31.07.2018  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge – Deo 2-3: LTE (4G) filteri za ublažavanje interferencije
Engleski
Објављен 
30.10.2015  
16 str.
2097 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 3-3: Aktivni širokopojasni uređaji za kablovske mreže — Metode merenja maksimalnog radnog nivoa na izlazu u povratnoj putanji
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
25 str.
2737 RSD 
PDF
Satelitska distribucija signala preko jednog koaksijalnog kabla — Druga generacija
Engleski
Објављен 
20.05.2009  
18 str.
2225 RSD 
PDF
Aspekti bezbednosti za xDSL signale u električnim kolima priključenim na telekomunikacione mreže (DSL: Digitalna pretplatnička linija)
Engleski
Повучен 
27.08.2012  
22 str.
2566 RSD 
PDF
Paljenje uređaja audio/video, komunikacione i informacione tehnologije slučajno izazvano plamenom sveće
Engleski
Објављен 
27.08.2012  
29 str.
2909 RSD 
PDF
Mere zaštite od paljenja uređaja audio/video, komunikacione i informacione tehnologije slučajno izazvanog plamenom sveće
Engleski
Повучен 
29.11.2019  
11 str.
1755 RSD 
PDF
Posebni zahtevi za bezbednost uređaja koji se priključuju na telekomunikacione mreže i/ili kablovski distributivni sistem
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
21 str.
2566 RSD 
PDF
Zahtevi za međusobno povezivanje elektronskih uređaja za domaćinstvo i sličnu upotrebu: Priključak za televizijski prijemnik višestruke namene
Engleski
Објављен 
29.07.2011  
3 str.
1070 RSD 
PDF
Zahtevi za međusobno povezivanje elektronskih uređaja za domaćinstvo i sličnu upotrebu: Priključak za televizor višestruke namene
Engleski
Објављен 
31.05.2011  
7 str.
1412 RSD 
PDF
RF karakteristike MAC-VSB kablovskih prijemnika
Engleski
Повучен 
31.07.2018  
32 str.
3080 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 10: Performanse sistema za povratne putanje

619 found, page 1 from 31 Odštampaj rezultati pretrage        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7